Bài 1. Chuyển động cơ

Đăng ngày 10/18/2017 2:32:52 PM | Thể loại: Vật lý 10 | Chia sẽ bởi: Bích Võ Thị Ngọc | Lần tải: 2 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

 


TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2017-2018

Khối: 10 Môn: Vật lý       Thời gian:  45 phút

Ngày kiểm tra: 29 /9/2017

 

I/ GIÁO KHOA ( 5 đ )

Câu 1:

         Định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều, phân biệt chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều. (2đ)

Áp dụng:

        Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng có phương trình chuyển động là

x = 30 – 10t + 2t2  (m;s).Chọn chiều dương ngược chiều chuyển động của chất điểm, gốc thời gian lúc chất điểm bắt đầu chuyển động. Xác định vận tốc đầu, gia tốc  và cho biết tính chất của chuyển động của chất điểm. (0,5đ)

 

Câu 2:

          Nêu định nghĩa Chu kì, tần số trong chuyển động tròn đều, viết  công thức quan hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều. (1,5đ)

Áp dụng:

          Một đĩa tròn có bán kính 36 cm, quay đều mỗi vòng trong 0,6 s. Tính vận tốc góc, vận tốc dài của một điểm trên vành đĩa. (1đ)                                          

 

II/ BÀI TẬP ( 5 đ )

Bài 1:

         Một ô tô đang chuyển động thẳng đều qua A với vận tốc 12,5 m/s bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,25 m/s2

         a) Khi đến B ôtô đạt vận tốc 20 m/s. Tính thời gian và quãng đường ô đi được kể từ khi tăng tốc cho đến khi tới B (1đ)

          b) Trong quá trình tăng tốc trên đoạn đường AB , vào thời điểm nào kể từ lúc tăng tốc, vận tốc của ôtô64,8 km/h? (0.5đ)

          c) Tại B tài xế bắt đầu giảm tốc, cho ôtô chuyển đông chậm dần đêu sau 15s thì ô tô dừng lại tại C. Tính gia tốc và quãng đường từ khi ô tô giảm tốc cho đến khi dừng lại (1đ)

Bài 2:

          Từ một vị trí cách mặt đất một độ cao h, người ta thả rơi một vật A . Lấy g = 10m/s2 ,bỏ qua sức cản không khí.

          a) Tính quãng đường vật rơi trong 2s đầu tiên và vận tốc của vật sau khi rơi được 3s (1đ)

          b) Trong 4s trước khi chạm đất vật rơi được 180m. Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đất, từ đó suy ra độ cao h nơi thả vật. (1đ)

          c) Sau khi thả rơi vật A đươc 1,5giây, người ta tiếp tục thả rơi vật B. để hai vật chạm  đất cùng thời điểm, Vật B phải được thả rơi tại nơi thấp hơn vật A bao nhiêu mét? (0,5đ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐÁP ÁN

 

Lý Thuyết

Nội dung

Điểm

Câu 1

  • Định nghĩa:  Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng, trong đó độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều hay giảm đều theo thời gian.
  • Phân biệt  

- Chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc tăng đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

- Chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc giảm đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng chậm dần đều.

Áp dụng

x = 30 – 10t + 2t2  v0 = -10(m/s), a = 4(m/s2) chuyển động thẳng NDĐ

1

 

 

 

0,5

 

0,5

 

 

0,5

Câu 2

Chu kì (T): Chu kì của chuyển động tròn đều là thời gian chất điểm đi được một vòng .

Tần số (f )Tần số của chuyển động tròn đều là số vòng chất điểm đi được trong 1 giây. ( 1 đơn vị thời gian)

Quan hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc : v =.r___________________________

Áp dụng

 (rad/s)____________________________________________

v = .r = _______________________________________

0,5

 

0,5

 

 

0,5

 

0,5

0,5

Bài tập

 

 

Bài 1

a) tAB = 30s

    sAB = 487,5m

b) t = 22s

c) aBC = -1,33m/s2

    sBC = 300m

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Bài 2

a) s2=

    v3 = gt3 = 30(m/s)

b) ∆s2/c = g(2t-4).4 = 180 t = 6,5s____________________________________

                                           h = 211,25m________________________________

c) Thời gian vật B rơi tB = tA – 1,5 = 5s

    độ cao nơi thả vật B hB = 125 m

    khoảng cách vật B thả thấp hơn vật a ∆h = hA – hB = 86,25 m

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

 

0,5

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx