Giáo Án Mỹ Thuật 9:Bài 1. Sơ Lược Về Mĩ Thuật Thời Nguyễn (1802-1945)

giáo án điện tử Mĩ thuật Mĩ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
895v0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-16 22:04:52
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường THCS Bạch Hạ Giáo án Mĩ Thuật 7 KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN: MĨ THUẬT – LỚP 9 Chủ đề: VẼ TĨNH VẬT CÓ BA VẬT MẪU (2 tiết) Ngày soạn : 13/8/2017 I.Mục tiêu chung: (HS cần đạt) - Nhận biế

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
Trường THCS Bạch Hạ   Giáo án Mĩ Thuật 7

KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
MÔN: MĨ THUẬT – LỚP 9
Chủ đề: VẼ TĨNH VẬT CÓ BA VẬT MẪU (2 tiết)
 
Ngày soạn : 13/8/2017
I.Mục tiêu chung: (HS cần đạt)
- Nhận biết được vẻ đẹp về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ, bố cục của vật mẫu; Biết cách sắp xếp hình vẽ cân đối và hợp lí trên giấy.
- Hiểu được các sắc độ đậm nhạt để tạo không gian cho tranh tĩnh vật.
- Vẽ được tranh tĩnh vật có đặc điểm gần giống mẫu vẽ.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
II.Phương pháp và hình thức tổ chức
Phương pháp:   Trực quan, gợi mở, luyện tập thực hành
Hình thức tổ chức:
+ Hoạt động cá nhân
+ Hoạt động nhóm
III. Đồ dùng và phương tiện:
Chuẩn bị của GV:
  Sách Học Mĩ thuật lớp 9  theo định hướng phát triển năng lực  
Chuẩn bị của HS:
- Sách học mĩ thuật lớp 9 theo định hướng phát triển năng lực
- Giấy vẽ, bút chì, tẩy, que đo, dây dọi,…
- Mẫu vẽ: Một số vật có dạng khối trụ, khối hộp, khối cầu.
 
 
GV Đinh Xuân Vũ  Năm học 2017-2018
 


 
Trường THCS Bạch Hạ   Giáo án Mĩ Thuật 7

 
IV.Các hoạt động dạy - học
Nội dung
Hoạt động của GV
 
Hoạt động của HS
 
Đồ dùng/
Phương tiện/ sản phẩm của HS
Hoạt động 1 (Tiết 1) CÁCH VẼ HÌNH
Mục tiêu (HS cần đạt được)
- Nhận biết được vẻ đẹp về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ, bố cục của vật mẫu; Biết cách sắp xếp hình vẽ cân đối và hợp lí trên giấy.
- Vẽ được hình bài vẽ tĩnh vật có ba vật mẫu.
- Cảm nhận được vẻ đẹp về hình dáng, cấu trúc, tỉ lệ, bố cục của vật mẫu.
1.1. Sắp đặt mẫu vẽ.
 
 
 
 
1.2. Thực hành.
 
 
 
 
 
 
 
-  - Yêu cầu HS quan sát hình 1.1 sách Học MT.
     - Gợi ý HS thảo luận để chọn góc nhìn thể hiện được bố cục của mẫu hợp lí.
- Yêu cầu HS quan sát hình 1.2 sách Học MT
- Gợi ý HS thảo luận và nhớ lại các bước vẽ theo mẫu.
 
*Lưu ý HS: tỉ lệ, khoảng cách giữa các vật mẫu
- Quan sát hình 1.1 sách Học MT.
- Thảo luận để nhận biết cách chọn góc nhìn thể hiện được bố cục của vật mẫu hợp lí.
- Quan sát hình 1.2 sách Học MT
- Thảo luận, nhớ lại các bước vẽ theo mẫu để nhận biết cách vẽ hình tĩnh vật có 3 vật mẫu.
- Lắng nghe
 
- Thể hiện bài vẽ tĩnh vật
- Hình 1.1 tr.5 sách Học MT lớp 9.
 
 
 
- Hình 1.2 tr.6 sách Học MT lớp 9.
 
 
 
 
GV Đinh Xuân Vũ  Năm học 2017-2018
 


 
Trường THCS Bạch Hạ   Giáo án Mĩ Thuật 7

 
 
1.3. Nhận xét
 
 
- Yêu cầu HS thể hiện bài vẽ tĩnh vật bằng bút chì đen trên giấy A3 hoặc A4.
- Hướng dẫn HS nhận xét bài vẽ.
- Gợi ý HS thảo luận: Bố
cục? Hình dáng? Cấu trúc? Vị trí, Tỉ lệ của vật mẫu trên bài vẽ.
 
 
- Nhận xét bài theo hướng dẫn của GV.
- Thảo luận, nhận xét
theo gợi ý của GV
 
 
 
- Mẫu vẽ
- Giấy A3/A4
 
Bài vẽ hình của HS
 
 
 
 
Hoạt động 2 (Tiết 2) VẼ ĐẬM NHẠT
Mục tiêu (HS cần đạt được)
- Hiểu được các sắc độ đậm nhạt để tạo không gian cho tranh tĩnh vật.
- Vẽ được tranh tĩnh vật có đặc điểm gần giống mẫu vẽ.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
2.1. Tìm hiểu.
 
 
 
 
 
2.2. Thực hành vẽ đậm nhạt, hoàn thiện bài vẽ.
 
- Yêu cầu HS quan sát hình 1.3, sách Học MT, đặt câu hỏi gợi mở:
+ Đậm nhạt chung?
+ Đậm nhạt trên từng vật mẫu? bóng phản quang?
+ Tương quan đậm nhạt?
- Yêu cầu HS quan sát hình 1.3 sách Học MT để nhận biết cách vẽ đậm nhạt
- Quan sát hình 1.3, thảo luận nhóm theo gợi ý của GV về đậm nhạt.
 
 
 
 
- Quan sát hình 1.3 sách Học MT để biết cách vẽ đậm nhạt.
 
- Hình 1.3, tr.7 sách Học MT lớp 9
 
 
 
 
- Hình 1.3, 1.4 tr.7,8 sách Học MT lớp 9.
GV Đinh Xuân Vũ  Năm học 2017-2018
 


 
Trường THCS Bạch Hạ   Giáo án Mĩ Thuật 7

 
 
 
 
 
 
 
2.3. Nhận xét, đánh giá
 
 
 
- Gợi ý HS quan sát hình 1.4 sách Học MT tham khảo một số bài vẽ đậm nhạt
- Yêu cầu HS bày mẫu giống hình ở HĐ1, vẽ đậm nhạt vào bài vẽ ở HĐ1
- Yêu cầu HS trưng bày bài vẽ theo nhóm
- Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá bài vẽ của mình/của bạn về: Bố cục, không gian, tương quan đậm nhạt
- Quan sát hình 1,4 sách Học MT tham khảo một số bài vẽ đậm nhạt
 
- Bày lại mẫu theo hình ở HĐ1. Tiếp tục vẽ đậm nhạt ở bài vẽ từ HĐ1
 
- Trưng bày bài vẽ theo nhóm
- Nhận xét, đánh giá bài vẽ của mình/của bạn về: Bố cục, không gian, tương quan đậm nhạt
- Rút kinh nghiệm để điều chỉnh bài vẽ
 
 
 
 
- Mẫu vẽ, bài vẽ của HĐ1
 
 
 
 
Bài vẽ đậm nhạt của HĐ2
Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV Đinh Xuân Vũ  Năm học 2017-2018
 


 
Trường THCS Bạch Hạ   Giáo án Mĩ Thuật 7

Ngày soạn :29/ 08 / 2017
                                                                                                                 
Chủ đề 2:  SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN ( 2 Tiết )
(1908-1945)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - HS hiểu biết những kiến thức cơ bản về sự ra đời của nhà Nguyễn và tình hình kinh tế chính trị xã hội thời Nguyễn.
2. Kỹ năng:   -HS biết nguyên nhân ra đời và phát triển của nghệ thuật MT dân tộc
3. Thái độ :   -HS trân trọng yêu quý những giá trị truyền thống , biết ơn thế hệ người đi trước.
 
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
-         Bộ đồ dùng dạy học MT 9
-         Bản phụ tóm tắt về công trình kt " Kinh Đô Huế".
2. Học sinh :
-         Sưu tầm tư liệu và hình ảnh về bài học .
III.Tiến trình bài dạy:
Ổn định tổ chức. 
Kiểm tra bài cũ :   
     3. Bài mới: Giới thiệu bài
 
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái quát về Mĩ thuật thời Nguyễn
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- GV cho nhóm hS thảo luận 5' tìm hiểu về bối cảnh XH thời nguyễn.
? Vì sao nhà Nguyễn ra đời?
? Sau khi thống nhất, nhà Nguyễn đã làm gì ?
? Nêu chính sách của nhà Nguyễn đối với nền KT-XH ?
? Trong giai đoạn đó, MT phát triển như thế nào?
I. Khái quát về bối cản XH thời Nguyễn:
- Chiến tranhTrịnh - Nguyễn kéo dài mấy chục năm, Nguyễn ánh dẹp bạo loạn lên ngôi vua
+Chọn Huế làm kinh đô, xây dựng nền kinh tế vững chắc
- Thi hành chính sách " Bế quan toả cảng", ít giao thiệp với bên ngoài
- MT phát triển nhưng rất hạn chế, đến cuối triều Nguyễn mới có sự giao lưu với MT thế giới- đặc biệt là MT châu Âu.
 
Hoạt động 2 :Tìm hiểu sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn.
- GV cho Hs thảo luận 6' để tìm hiểu về đặc điểm kiến trúc, điêu khắc,đồ hoạ và hội hoạ cung đình Huế:
? Kiến trúc kinh đô Huế bao gồm những loại kiến trúc nào?
II. Một số thành tựu về mĩ thuật:
 
 
1. Kiến trúc:
a. Hoàng Thành, tử cấm thành, đàn Nam Giao
GV Đinh Xuân Vũ  Năm học 2017-2018
 


 
Trường THCS Bạch Hạ   Giáo án Mĩ Thuật 7

 
 
 
? Kinh đô Huế có gì đặc biệt ?
 
? Trình bày những điểm tiêu biểu của nghệ thuật điêu khắc?
? Các tượng con vật được miêu tả như rhế nào?
 
? các tượng người và tượng thờ được tác như thế nào ?
 
 
 
 
? Đồ hoạ phát triển như thế nào?
 
?Mô tả Nội dung của Bách khoa thư văn hoá vật chất của người Việt ?
 
? Tranh Hội hoạ cho thấy điều gì ?
 
b.Cung điện: Điện Thái Hoà, điện Kim Loan
c. lăng Tẩm: lăng Minh Mạng, Gia Long, Tự Đức
* Cố Đô Huế được Unesco công nhận là di sản văn hoá thế giới năm 1993.
 
2. Điêu khắc , đồ hoạ và Hội hoạ
a. Điêu khắc:
- ĐK Mang tính tượng trưng rất cao.
- Tượng con vật, Nghê, voi, sư tử: mắt mũi, chân móng được diễn tả rất kĩ, chất liệu đá, đồng ...
- Tượng Người : các quan hầu, hoàng hậu, cung phi, công chúa...diễn tả khối làm rõ nét mặt , phong thái ung dung...
- ĐK Phật giáo tiếp tục phát huy truyền thống của khuynh hướng dân gian làng xã.
b. Đồ hoạ, hội hoạ:
- Các dòng tranh dân gian phát triển mạnh,
- "Bách khoa thư văn hoá vật chất của Việt nam"hơn 700 trang với 4000 bức vẽ miêu tả cảnh sinh hoạt hằng ngày , những côn cụ đồ dùng của Việt Bắc.
- Giai đoạn đầu chưa có thành tựu gì đáng kể.
- Về sau khi trường MT Động Dương thgành lập (1925) MT VN đã có sự tiếp xúc với mĩ thuật châu Âu mở ra một hướng mới cho sự phát triển của mĩ thuật Việt nam.
 
-         Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm chung của mĩ thuật thời Nguyễn. Thực hành mô phỏng hình vẽ thời Nguyễn
 
? Nêu đặc điểm của MT thời Nguyễn?
 
III. Đặc điểm của mĩ thuật thời Nguyễn:
- Kiến trúc hài hoà với thiên nhiên, luôn kết hợp với nghệ thuật trang trí và có kết cấu tổng thể chặt chẽ.
- Điêu khắc và đồ hoạ phát triển đa dạng, kế thừa truyền thống dân tộc và bước đầu tiếp thu nghệ thuật châu Âu.
GV Đinh Xuân Vũ  Năm học 2017-2018
 


 
Trường THCS Bạch Hạ   Giáo án Mĩ Thuật 7

 
4.Củng cố
-         Bối cảnh lịch sử XH thời Nguyễn ?                                  
-         Công trình kiến trúc cố đô có gì đặc biệt ?
-         GV kết luận, bổ sung, tuyên dương những em trả lời tốt , động viên những em trả  lời chưa tốt.
-         Thực hành mô phỏng hình vẽ thời Nguyễn
5.Hướng dẫn học ở nhà:
-         Học theo câu hỏi trong SGK.
-         Chuẩn bị bài sau: Tạo hình con rối
Rút kinh nghiệm:
......................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV Đinh Xuân Vũ  Năm học 2017-2018
 


 
Trường THCS Bạch Hạ   Giáo án Mĩ Thuật 7

Ngày soạn: 10/9/2017
CHỦ ĐỀ: TẠO HÌNH CON RỐI VÀ NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN RỐI
( 4 tiết )
 
I, MỤC TIÊU.
- Hs hiểu về các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày, tham quan du lịch, cắm trại ngày hè,…
- Hiểu được hình dáng của con người trong các hoạt động để tạo được hình con rối hoặc một bức tranh về đề tài vui chơi, lao động, …
- Hs phát triển được khả năng tưởng tượng và sáng tạo về một câu chuyện của chính các em ở cộng đồng.
- Hs xây dựng được nôi dung buổi biểu diễn và phát triển khả năng diễn đạt trước đám đông.
II. CHUẨN BỊ.
*Học sinh:  - Giấy A4, giấy màu, que, dây thép, chì, màu vẽ, kéo, keo dán,….
                    - Màu sáp, bút dạ, màu nước,….
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
  A. Ổn định tổ chức. 
  B. Kiểm tra bài cũ.
Kiểm tra đồ dùng học tập.
  C. Bài mới.
  1. Giới thiệu bài.
  2. Các hoạt động dạy học.
*HĐ1. Tạo sơ đồ tư duy với chủ điểm “Trình diễn múa rối”.
- Gv yêu cầu Hs nhớ lại đã từng đi xem múa rối hoặc xem qua ti vi,….
+ Em đã xem múa rối chưa?
+ Đó là loại múa rối nào?
+ Hình dáng, chất liệu của con rối như thế nào?
+ Con rối vận động được do cái gì?
+ Không gian biểu diễn của con rối ở đâu?
+ Nội dung của các câu chuyện của múa rối bắt nguồn từ đâu?
- Gv kết luận.
*HĐ2. Tạo hình con rối.
- Gv cho học sinh xem một số hình ảnh về múa rối để hiểu hơn về chất liệu, hình dáng của nhân vật múa rối.
- Hs hát.
 
- Hs bỏ đồ dùng học tập lên bàn.
 
- Hs nghe.
 
 
 
- Hs nghe, nhớ lại hình ảnh về múa rối.
+ Đã xem,……
+ Rối nước, rối tay, rối que, rối dây...
+ Vải, giấy, len,….
 
+ Người điều khiển bằng tay, que,…
+ Sân khấu, mặt nước,..
 
+ Cổ tích, truyền thuyết hoặc tự sáng tác,…
 
 
- Hs quan sát, học tập cách làm hình các con rối.
GV Đinh Xuân Vũ  Năm học 2017-2018
 


 
Trường THCS Bạch Hạ   Giáo án Mĩ Thuật 7

- Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm lựa chọn chủ đề, chất liệu để tạo hình con rối.
+ Nhóm em chọn chủ đề gì?
+ Câu chuyện do nhóm tự sang tác hay dựa trên câu truyện nào?
+ Dự định của nhóm làm rối gì?
+ Em được phân công làm nhân vật gì?
+ Em thấy nhân vật  này khác biệt gì với các bạn khác?
- GV hướng dẫn hs gắn con rối bằng que và thảo luận tìm lời thoại cho câu chuyện của nhóm.
*HĐ3. Diễn tập, biểu diễn.
- Gv gợi ý Hs nêu nội dung câu chuyện của nhóm để các em biểu diễn.
- Có thể dựng một sân khấu nhỏ để các em tự tin hơn, hào hứng hơn khi biểu diễn.
D. Củng cố.
+ Các em vừa trải qua quy trình gì?
 
+ Em học được gì sau khi học quy trình này?
 
E. Dặn dò.
- Về nhà xé dán những nhân vật khác theo ý thích và tự mình đóng vai nhân vật rồi độc thoại.
 
- Hs chia nhóm, thảo luận tìm chủ đề hoặc sang tác dựa trên một câu chuyện cổ tích, truyền thuyết,….
+ Mùa hè, du lịch, ….
- Hs trả lời theo ý nghĩ.
 
+ Rối que,…
+ Tùy từng nhân vật học sinh trả lời.
- Hs nêu.
 
- Hs gắn con rối và thảo luận lời thoại cho nội dung câu chuyện của nhóm.
 
 
- Hs tập biểu diễn dưới lớp chuẩn bị biểu diễn trên bảng cho các nhóm khác xem và nhận xét.
 
 
 
+ Tạo hình con rối và nghệ thuật biểu diễn.
+ Cách làm con rối và cách thể hiện suy nghĩ của mình trước lớp,…
 
 
- Hs nghe về thực hiện.
 
Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
GV Đinh Xuân Vũ  Năm học 2017-2018
 


 
Trường THCS Bạch Hạ   Giáo án Mĩ Thuật 7

Ngµy so¹n : 07/10/2017
Chñ ®Ò: S¬ l­îc vÒ kiÕn tróc c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam
( 3 tiÕt )
 
A. Môc tiªu
1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ mÜ thuËt d©n téc Ýt ng­êi ë ViÖt Nam , mét sè c«ng tr×nh NT cña d©n téc Ch¨m, Hm«ng, Dao                                   
2. Kü n¨ng : HS nhËn biÕt vµ ph©n biÖt ®­îc MT cña c¸c d©n téc Ýt ng­êi ë ViÖt nam th«ng qua ®Æc ®iÓm hoÆc mét s¶n phÈm kh¸c nhau .
3. Th¸i ®é: Yªu quý , tr©n träng nghÖ thuËt cha «ng.                                                                                    
B. Ph­¬ng ph¸p
-Quan s¸t, vÊn ®¸p, trùc quan
-LuyÖn tËp, thùc hµnh nhãm
C.ChuÈn bÞ:
1.GV: Tµi liÖu tham kh¶o, §DDH MT 7
           Tranh ¶nh tham kh¶o,s­u tÇm , b¶n phô , giÊy r«ki                                     
2 HS : GiÊy, ch×, mµu, tÈy(tranh ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc.)
D.TiÕn hµnh
I.æn ®Þnh tæ chøc :KiÓm tra dông cô
II.KiÓm tra bµi cò  ? Nªu môc ®Ých vµ ý nghÜa cña trang tri héit tr­êng ?    
- C¸c phÇn cÇn trang trÝ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ nh­ thÕ nµo ?                      
III.Bµi míi
1.§Æt vÊn ®Ò :
- ViÖt Nam cã lÞch sö ph¸t triÓn l©u ®êi vµ cã nhiÒu céng ®ång d©n téc sinh sèng. Dï chung mét m¶nh ®Êt nh­ng mçi vïng miÒn l¹i cã nh÷ng nÐt ®Æc s¾c riªng vÒ v¨n ho¸ nghÖ thuËt , còng chÝnh nÐt ®Æc s¾c ®ã s¶n sinh ra nh÷ng nÐt v¨n ho¸ tinh thÇn ®Æc tr­ng riªng cho mçi  céng ®ång d©n téc.
2. TriÓn khai bµi
 
Ho¹t ®éng 1:Vµi nÐt kh¸i qu¸t                                 
* Trªn ®Êt n­íc ViÖt nam cã bao nhiªu céng ®ång d©n téc sinh sèng ?
- H·y kÓ tªn mét vµi céng ®ång d©n téc mµ em biÕt ?
 
- C¸c céng ®ång d©n téc ®ã cã t¸ch ra khái cuéc chiÕn tranh chèng ngo¹i x©m kh«ng?
 
- V¨n ho¸ cña c¸c céng ®ång d©n téc so víi v¨n ho¸ chung cña ViÖt nam cã ®iÓm g× ®Æc biÖt ?
- 54 céng ®ång d©n téc anh em sinh sèng
 
- Dao, M­êng, Tµy Th¸i , Nïng, £ ®ª, Ch¨m, Ba Na, Gia rai, kh¬ mó, D¸y, Tµ «i, X¬ ®¨ng....
- C¸c céng ®ång d©n téc ®ã s¸t c¸nh bªn nhau trong cuéc chiÕn tranh chèng ngo¹i x©m, giµnh ®éc lËp d©n téc.
- Mçi céng ®ång d©n téc cã mét nÐt v¨n ho¸ riªng t¹o nªn sù ®a d¹ng phong phó cho V¨n ho¸ d©n téc ViÖt nam.
GV Đinh Xuân Vũ  Năm học 2017-2018
 


 
Trường THCS Bạch Hạ   Giáo án Mĩ Thuật 7

Ho¹t ®éng 2: Mét sè lo¹i h×nh vµ ®Æc ®iÓm mÜ thuËt c¸c d©n téc Ýt ng­êi ë ViÖt Nam
 
- H·y nªu vµi nÐt vÒ tranh thê?
- Tranh thê cã ý nghÜa g× ?
 
 
 
- Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm cña tranh thê ?
 
- Ngoµi viÖc phôc vô cho thê cóng, tranh cßn cã môc ®Ých g× ?
 
Gv cho hs xem c¸c lo¹i thæ cÈm :
- Hoa v¨n trªn thæ cÈm th­êng tËp trung ë phÇn nµo ?
- NhËn xÐt vÒ nh÷ng nÐt ®Æc s¾c cña thæ cÈm ?
 
- Mµu s¾c cña thæ cÈm th­êng nh­ thÕ nµo ?
- Nhµ R«ng dïng ®Ó lµm g×?
- Tr×nh bµy nh÷ng nhËn xÐt cña em vÒ nhµ R«ng?
- Nhµ R«ng ®­îc lµm b»ng chÊt liÖu g×  vµ ®­îc trang trÝ nh­ thÕ nµo ?
 
 
 
 
 
 
- T­îng nhµ må cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi ng­êi ®· khuÊt ?
- Nªu nh÷ng gi¸i trÞ ngh thuËt cña t­îng nhµ må ?
(Gv ph©n tÝch thªm sau ®ã kÕt luËn bæ sung.)
 
- Nªu ®Æc ®iÓm kiÕn tróc cña Th¸p Ch¨m?
 
1.Tranh thê vµ thæ cÈm
a. Tranh thê : Tranh cña ®ång bµo Dao, Nïng, Tµy, Cao lan, Hm«ng... ( PhÝa B¾c)
- Ph¶n ¸nh ý thøc hÖ l©u ®êi h­íng thiÖn, r¨n ®e ®iÒu ¸c vµ cÇu may m¾n, phóc lµnh cho mäi ng­êi.
- ®Æc ®iÓm : Tranh vÏ b»ng c¸c mµu tù do, tù t¹o, ®­îc in nÐt s½n.
- Cã gi¸ trÞ lín ®èi víi nÒn mÜ thuËt d©n téc ViÖt Nam.
b. Thæ cÈm
- Hoa v¨n tËp trung nhiÒu ë gÊu v¸y, cæ ngùc, lai ¸o, tay...
- Ch¾t läc nh÷ng ®­êng nÐt kh¸i qu¸t ®iÓn h×nh cña c¸c sù vËt hiÖn t­îng, c¸ch ®iÖu vµ ®¬n gi¶n chóng l¹i tõ nh÷ng mÉu h×nh thùc cña bªn ngoµi.
- mµu sÆc rùc rì, tu¬i s¸ng, hoÆc mµu trÇm buån .
2. Nhµ R«ng vµ T­îng nhµ må ë T©y Nguyªn
a. Nhµ R«ng : - Lµ n¬i sinh ho¹t chung cña bu«n lµng, Nhµ ®­îc thiÕt kÕ cao to ch¾c khoÎ ®­îc trang trÝ c«ng phu.
- §­îc lµm b»ng chÊt liÖu gç, tre, nøa, l¸ t¹o ®­îc sù gÇn gòi song l¹i ®­îc chó träng vÒ mÆt kiÕn tróc vµ trang trÝ tinh x¶o, c«ng phu.
b. T­îng nhµ må 
- lµ nhµ dµnh cho ng­êi chÕt, ®ã lµ sù t­ëng niÖm cña ng­êi sèng dµnh cho ng­êi chÕt, NÐt ®Ïo th« s¬ , k× qu¸i, nh­ng l¹i mang gi¸ trÞ nguyªn thuû cña rõng nói b»ng nh÷ng h×nh khèi ®¬n gi¶n ®­îc c¸ch ®iÖu cao .
3. Th¸p vµ ®iªu kh¾c Ch¨m
a. Th¸p Ch¨m: ( Ninh ThuËn ) : Lµ c«ng tr×nh kiÕn tróc bao gåm nhiÒu tÇng , thu nhá dÇn ë ®Ønh, ®­îc x©y b»ng g¹ch rÊt cøng .
- Ch¹m kh¾c trang trÝ trªn khèi t­êng ®· x©y
- Ho¹ tiÕt hoa lµ xen kÎ víi h×nh ng­êi vµ thó vËt
* Th¸p Ch¨m ®­îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi .
 
GV Đinh Xuân Vũ  Năm học 2017-2018
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 1. Sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn (1802-1945)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngGiao_an_mi_thuat_9_theo_chu_de_moi.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự