Trường THCS Võ Thị Sáu                                                                            Giáo án GDCD 7

Tuần: 1               Ngày soạn: 14/08/2016

Tiết 1                 Ngày dạy: 16/ 08/2016

SỐNG GIẢN DỊ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 - Thế nào là sống giản dị và không giản dị.

 - Tại sao phải sống giản dị.

2. Kĩ năng:

 Giúp HS có khả năng tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh: Lời nói, cử chỉ, tác phong, cách ăn mặc và thái độ giao tiếp với mọi người, biết xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, tự học tập những tấm gương sống giản dị của mọi người xung quanh để trở thành người sống giản dị.

3. Thái độ:

 Hình thành ở học sinh thái độ quý trọng sự giản dị, chân thật, xa lánh lối sống xa hoa, hình thức.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

 Giáo án, tài liệu, sgk, Sách giáo khoa, sách giáo viên Giáo dục công dân 7, tranh ảnh. Ca dao, tục ngữ, câu chuyện. Bảng phụ, bút dạ, giấy khổ to.

2. Học sinh:

Đọc trước ở nhà, sgk. Nghiên cứu trường hợp điển hình. Động não. Xử lý tình huống. Đóng vai.

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

Sử dụng phương pháp diễn giải, câu hỏi nêu vấn đề, hoạt động nhóm, thuyết trình, trực quan.

IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:

Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

 Sống giản dị là một trong những phẩm chất tốt đẹp của con người. Vậy để hiểu sống giản dị là gì, biểu hiện của lối sống và cách rèn luyện ta vào bài học hôm nay.

Hoạt động 1:Tìm hiểu nội dung truyện đọc.

 

Hoạt độngcủa thầy

Hoạt động của trò

Nội dung cần đạt

Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc.

Hỏi: Trong trí tưởng tượng của mọi người, Bác Hồ là người như thế nào?

Học sinh đọc rõ ràng, diễn cảm.

- Ăn mặc sang trọng và đầy vẻ uy nghiêm.

- Ăn mặc.

- Tác phong.

1. Truyện đọc: Bác Hồ trong những ngày thống nhất đất nước.

- Lời nói tác phong của Bác Hồ.

- Tình cảm của mọi người đối với Bác.

Giáo viên: Phạm Thị Cúc                                                                                   Tổ: Văn - Sử              Trang 1

  


 

 

Trường THCS Võ Thị Sáu                                                                            Giáo án GDCD 7

Hỏi: Khi xuất hiện Bác là người như thế nào?

Hỏi: Em có nhận xét gì về các ăn mặc, tác phong lời nói đó?

Hỏi: Điều đó tác động đến tình cảm của nhân dân như thế nào với Bác?

Hỏi: Qua câu chuyện trên em học tập được gì ở Bác Hồ?

Hỏi: Em hãy lấy 1 ví dụ thể hiện lối sống giản dị?

 

- Lời nói.

Học sinh tìm trong truyện để trả lời.

- Bác rất giản dị phù hợp với hoàn cảnh đất nước.

- Chân tình cởi mở với nhân dân...

- Tạo nên sự gần gũi  thân thương giữa nhân dân với Bác Hồ kính yêu.

Học sinh suy ngẫm trả lời cá nhân.

Nhận xét, đánh giá, bổ sung

- Tấm gương cho học sinh noi theo về phong cách lời nói, tình cảm.

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học.

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung cần đạt

Hỏi: Sống giản dị là gì? Cho ví dụ?

Hỏi: Tìm những biểu hiện của lối sống giản dị?

Hỏi: Sống giản dị được thể hiện ở những mặt nào?

Hỏi: Ý nghĩa của lối sống giản dị?

Hỏi: Chúng ta phải rèn luyện cách sống giản dị như thế nào?

Hỏi: Trái với cách sống giản dị là gì? Tác hại của nó?

Giáo viên đưa bài tập trắc nghiệm khách quan.

Chuẩn bị trước bằng bảng phụ.

Gợi ý học sinh làm.

Đánh giá chung, cho điểm với học sinh làm đúng.

- Là sống phù hợp với bản thân, gia đình, xã hội.

- Học sinh lấy ví dụ.

- Không xa hoa, cầu kỳ, kiểu cách.

+ Lời nói.

+ Tác phong, cử chỉ, ăn mặc.

+ Những việc làm.

- Tạo nên được sự gần gũi, thân  mật ....

- Trong mọi mặt: lời nói, ăn mặc, phong cách.

- Xa hoa, lãng phí, sống theo hình thức...

Sẽ bị mọi người xa lánh, coi khinh.

- Học sinh đọc, suy nghĩ.

- Làm cá nhân.

- Các em khác nhận xét, đánh giá.

 

 

 

2. Nội dung bài học.

- Sống giản dị.

 

 

 

- Biểu hiện của sống giản dị.

 

 

 

- Ý nghĩa của lối sống giản dị.

 

 

 

- Cách rèn luyện.

Giáo viên: Phạm Thị Cúc                                                                                   Tổ: Văn - Sử              Trang 1

  


 

 

Trường THCS Võ Thị Sáu                                                                            Giáo án GDCD 7

Hoạt động 3: Làm bài tập.

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung cần đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên đưa ra nội dung sống giản dị hoặc không giản dị.

- Giáo viên đánh giá chung, cho điểm.

Học sinh quan sát tranh.

- Chọn đáp án đúng, giải thích.

Học sinh tổ chức thảo luận nhóm.

Chơi trò chơi tiếp sức

Mỗi học sinh lấy một ví dụ

Học sinh viết ra giấy khổ to

Đại diện nhóm trình bày

- Học sinh chuẩn bị trước nội dung tiểu phẩm, nhân vật, hoá trang.

- Học sinh đóng tiểu phẩm thời gian 3 - 5 phút.

- Các nhóm theo dõi, nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm.

 

3. Bài tập.

a. Bức tranh thể hiện tính giản dị 3.

 

 

c. Biểu hiện của lối sống giản dị.

 

 

 

e. Các câu ca dao, tục ngữ.

4. Củng cố:

Gv tóm tắt nội dung bài học.

5. Hướng dẫn về nhà:

       - Đọc lại nội dung bài học.

       - Tìm tấm gương về lối sống giản dị.

       - Đọc trước bài: " Trung thực".

 

V. RÚT KINH NGHIỆM:

 

 

 

 

 

Ngày….tháng….năm 2016

    Ký duyệt

 

Giáo viên: Phạm Thị Cúc                                                                                   Tổ: Văn - Sử              Trang 1

  


 

 

Trường THCS Võ Thị Sáu                                                                            Giáo án GDCD 7

 

 

 

 

 

Giáo viên: Phạm Thị Cúc                                                                                   Tổ: Văn - Sử              Trang 1