Giáo Án Mỹ Thuật 9:Bài 10. Đề Tài Lễ Hội

giáo án điện tử Mĩ thuật Mĩ thuật 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       6      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
9k9v0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-20 14:45:36
Loại file
doc
Dung lượng
0.38 M
Trang
1
Lần xem
6
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường THCS Giá Rai B Giáo án mĩ thuật Tuần Tiết Ngày soạn: Ngày dạy: BÀI 1: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN (1082 – 1945) I. Mục Tiêu: - KT: HS biết một số kiến thức sơ lược về m

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

Tuần
Tiết
Ngày soạn:
Ngày dạy:
BÀI 1: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN
(1082 – 1945)
I. Mục Tiêu:
- KT: HS biết một số kiến thức sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn.
- KN: Phát triển khả năng phân tích, suy luận, tích hợp kiến thức của HS.
- TĐ: HS nhận thức đúng đắn về truyền thống mĩ thuật dân tộc.
II. Chuẩn bị:
- GV: + Sưu tập tranh ảnh các công trình kiến trúc thời Nguyễn
  + Bộ tranh kiến trúc Nguyễn.
- HS:  Xem trước nội dung bài.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức lớp.
Kiểm tra sĩ số – vệ sinh – nề nếp.
2. Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS.
3. Dạy bài mới.
* Phương pháp: Trực quan – vấn đáp – thảo luận.
Hoạt động GV – HS
Nội dung
GV: Giới thiệu bà mới và ghi tên bài.
 
* Hoạt động 1: Tìm hiểu bối cảnh lịch sử.
?Nhà Nguyễn chọn nơi nào làm kinh đô?
 
? Vì sao nhà Nguyễn rơi vào tay Thực dân Pháp?
- HS: Thảo luận và trình bày.
- GV: Kết luận.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ lược mĩ thuật Nguyễn:
? Giới thiệu một vài công trình kiến trúc tiêu biểu?
? Nét độc đáo của kiến trúc Nguyễn?
- HS: Thảo luận và trình bày.
- GV: Nhận xét.
? Cho biết một vài tacù phẩm điêu khác?
? Chất liệu gì?
- GV: Giới thiệu tượng con nghê.
- GV: Kết luận, chốt ý.
SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN (1082 – 1945)
I. Bối cảnh lịch sử:
- Nhà Nguyễn là triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến, mĩ thuật phát triển đa dạng và phong phú.
- Do chính sách bế quan tỏ cảng làm cho nước chậm phát triển dẫn đến rơi vào tay thực dân Pháp.
 
II. Một số thành tựu:
1/ Kiến trúc kinh đô dân tộc:
- Quần thể kiến trúc gồm có:Hoàng Thành, Cung điện, lăng tẩm. Các cơng trình kiến trúc gắn liền với T2 Nho giáo.
- Lăng tẩm: Lăng Gia Long, Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức.
2/ Điêu khắc hội hoạ:
a. Điêu khắc:
- Trong cung đình, lăng tẩm thường có t
Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

Tuần
Tiết
Ngày soạn:
Ngày dạy:
BÀI 1: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN
(1082 – 1945)
I. Mục Tiêu:
- KT: HS biết một số kiến thức sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn.
- KN: Phát triển khả năng phân tích, suy luận, tích hợp kiến thức của HS.
- TĐ: HS nhận thức đúng đắn về truyền thống mĩ thuật dân tộc.
II. Chuẩn bị:
- GV: + Sưu tập tranh ảnh các công trình kiến trúc thời Nguyễn
  + Bộ tranh kiến trúc Nguyễn.
- HS:  Xem trước nội dung bài.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức lớp.
Kiểm tra sĩ số – vệ sinh – nề nếp.
2. Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS.
3. Dạy bài mới.
* Phương pháp: Trực quan – vấn đáp – thảo luận.
Hoạt động GV – HS
Nội dung
GV: Giới thiệu bà mới và ghi tên bài.
 
* Hoạt động 1: Tìm hiểu bối cảnh lịch sử.
?Nhà Nguyễn chọn nơi nào làm kinh đô?
 
? Vì sao nhà Nguyễn rơi vào tay Thực dân Pháp?
- HS: Thảo luận và trình bày.
- GV: Kết luận.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ lược mĩ thuật Nguyễn:
? Giới thiệu một vài công trình kiến trúc tiêu biểu?
? Nét độc đáo của kiến trúc Nguyễn?
- HS: Thảo luận và trình bày.
- GV: Nhận xét.
? Cho biết một vài tacù phẩm điêu khác?
? Chất liệu gì?
- GV: Giới thiệu tượng con nghê.
- GV: Kết luận, chốt ý.
SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN (1082 – 1945)
I. Bối cảnh lịch sử:
- Nhà Nguyễn là triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến, mĩ thuật phát triển đa dạng và phong phú.
- Do chính sách bế quan tỏ cảng làm cho nước chậm phát triển dẫn đến rơi vào tay thực dân Pháp.
 
II. Một số thành tựu:
1/ Kiến trúc kinh đô dân tộc:
- Quần thể kiến trúc gồm có:Hoàng Thành, Cung điện, lăng tẩm. Các cơng trình kiến trúc gắn liền với T2 Nho giáo.
- Lăng tẩm: Lăng Gia Long, Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức.
2/ Điêu khắc hội hoạ:
a. Điêu khắc:
- Trong cung đình, lăng tẩm thường có t
Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

 
 
 
- GV: Yêu cầu HS đọc thông tin SGK
? Kể tên một số dòng tranh dân gian ở giai đoạn này.
 
 
- GV: Thuyết trình:
+ Giá trị nghệ thuật.
+ Đánh giá sự phát triển mĩ thuật.
 
ượng con nghê, voi ngựa bằng đá.
- Một số tượng còn đến ngày nay: Tượng Hộ pháp, kim cương, La Hán, Thánh mẫu.
b. Đồ hoạ, hội hoạ:
- Bộ tranh khắc gỗ ra đời mang tên bách khoa toàn thư.
- Thành lập trường mĩ thuật Đông Dương năm (1925) ở Hà Nội.
3/ Đặc điểm:
- Kiến trúc hài hoà với thiên nhiên.
- Điêu khắc, hội hoạ, đồ hoạ phát triển đa dạng kế thừa truyền thống dân tộc.
 
 
    4. Củng cố:
- GV : ? Nêu một số kiến trúc kinh đô Huế?
?Nêu đặc điểm mĩ thuật Nguyễn?.
- HS: Trả lời.                                                                
5. Dặn dò:                                                                            
- Về nhà xem lại bài.
- Chuẩn bị bài sau.
IV. Rút Kinh nghiệm:
Kí duyệt
         Ngày:
Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

Tuần
Tiết
Ngày soạn:
Ngày dạy:
BÀI 2: VẼ THEO MẪU
TĨNH VẬT
 
I. Mục Tiêu:
- KT: HS biết cách vẽ tĩnh vật.
- KN: HS vẽ được bài vẽ tĩnh vật.
- TĐ: HS thấy được vẽ đẹp của tranh tĩnh vật.
II. Chuẩn bị:
- GV: + Mẫu vẽ, tranh tĩnh vật.
           + Bài vẽ HS cũ.
- HS: Dụng cụ học tập.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức lớp.
Kiểm tra sĩ số – vệ sinh – nề nếp.
2. Kiểm tra bài cũ.
    Kiểm tra dụng cụ học tập.
3. Dạy bài mới.
* Phương pháp: Trực quan – vấn đáp – thực hành
 
Hoạt động GV – HS
Nội dung
GV: Giới thiệu bà mới và ghi tên bài.
* Hoạt động 1: Quan sát nhận xét.
- GV: Cho HS quan sát một số tranh tĩnh vật.
? Thế nào là tranh tĩnh vật?
 
 
 
? Có thể vẽ chất liệu gì?
? Aûnh chụp khác tranh vẽ ở chổ nào?
- GV: Bày mẫu.
- HS: Quan sát.
+ Khung hình chung.
+ Tỷ lệ từng vật mẫu.
- HS: Trả lời
- GV: Kết luận.
* Hoạt động 2: Cách vẽ.
TĨNH VẬT
I. Quan sát nhận xét:
 
 
- Tranh tĩnh vật là tranh vẽ các vật ở trạng thái tĩnh được ngưòi vẽ chọn lọc, sắp xếp để tạo nên vẽ đẹp theo cảm nhận riêng.
- Chất liệu: Than, chì, màu nước, sơn dầu...
 
 
 
 
 
 
 
II. Cách vẽ:
Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

- GV: Minh hoạ các bước

 
 

- HS: Quan sát.
* Hoạt động 3: Làm bài.
- HS: Làm bài
- GV : Gợi ý, nhận xét
- Quan sát ước lượng tỷ lệ từng vật mẫu, vẽ khung hình chung và khung hình riêng.
-  Vẽ phác nét thẳng dựa trên từng đặc điểm của vật mẫu..
- Vẽ chi tiết.
- Vẽ đậm nhạt
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Bài tập: Hãy vẽ lọ hoa và quả.
 
    4. Củng cố:
?Cách vẽ tĩnh vật tiến hành như thế nào?
? Thế nào là tranh tĩnh vật?
5. Dặn dò:
- Về hoàn thành bài.
- Chuẩn bị bài sau  Ký duyệt:
IV. Rút Kinh nghiệm:    Ngày:
 
                   
 
 
 
Tuần
Tiết
Ngày soạn:
Ngày dạy:
BÀI 3: VẼ THEO MẪU
TĨNH VẬT
 
I. Mục Tiêu:
- KT: HS biết cách vẽ tĩnh vật.
- KN: HS vẽ được bài lọ hoa và quả.
Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

- TĐ: HS cảm nhận được bài vẽ tĩnh vật đẹp.
II. Chuẩn bị:
- GV: + Mẫu vẽ.
           + Bài vẽ HS cũ.
- HS: Dụng cụ học tập.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức lớp.
Kiểm tra sĩ số – vệ sinh – nề nếp.
2. Kiểm tra dụng cụ học tập.
3. Dạy bài mới.
* Phương pháp: Trực quan – vấn đáp – thực hành
 
Hoạt động GV – HS
Nội dung
GV: Giới thiệu bà mới và ghi tên bài.
* Hoạt động 1: Quan sát.
- GV: Trình bày mẫu và cho HS quan sát.
? Xác định hướng ánh sáng?
? Màu chủ đạo?
? Xác định độ đậm nhạt trên từng vật mẫu?
* Hoạt động 2: Cách vẽ.
? Nhắc lại cách vẽ đậm nhạt?
- GV: Minh hoạ từng bước.
 
 
 

- HS: Quan sát.
* Hoạt động 3: Làm bài.
- HS: Làm bài
- GV : Gợi ý, điều chỉnh
* Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập:
- GV: Chọn bài HS nhận xét: Bố cục, đường nét, độ đậm nhạt.
 
TĨNH VẬT
I. Quan sát nhận xét:
- Khi vẽ cần quan sát kĩ mẫu để thấy độ đậm nhạt.
- Có thể vẽ theo cảm xúc của mình trên cơ sở màu của mẫu thật.
 
 
II. Cách vẽ:
- Quan sát mẫu để thấy mảng màu chính.
- Phác mảng màu đậm nhạt ở vật mẫu.
- Chọn và tô màu theo mảng đã xác định.
* Chú ý: Màu sắc có sự tương quan qua lại giữa các vật mẫu.
 
 
 
 
 
III. Bài tập:
 Vẽ đậm nhạt lọ và quả.
Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

 
    4. Củng cố:
?Nhắc lại cách vẽ đậm nhạt?
?Khi vẽ đậm nhạt cần chú ý điều gì?
5. Dặn dò:
- Về hoàn thành bài.
- Chuẩn bị bài sau
(Sưu tập kiểu dáng túi xách) 
IV. Rút Kinh nghiệm: 
 Ký duyệt:
      Ngày:
 
                   
 
 
 
 
 
 
Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

Tuần
Tiết
Ngày soạn:
Ngày dạy:
BÀI 4: VẼ TRANG TRÍ
TRANG TRÍ TÚI XÁCH
I. Mục Tiêu:
- KT: HS biết cách trang trí, ứng dụng trang trí cho đồ vật.
- KN:HS tạo dáng và trang trí được túi xách.
- TĐ: HS ý thức làm đẹp cho cuộc sống hàng ngày.
II. Chuẩn bị:
- GV: + Hình ảnh các túi xách có kiểu dáng khác nhau.
           + Sưu tập bài vẽ HS cũ.
- HS: Dụng cụ học tập + tranh ảnh về túi xách.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức lớp.
Kiểm tra sĩ số – vệ sinh – nề nếp.
2. Kiểm tra dụng cụ học tập.
3. Dạy bài mới.
* Phương pháp: Trực quan – vấn đáp – thực hành
 
Hoạt động GV – HS
Nội dung
GV: Giới thiệu bà mới và ghi tên bài.
* Hoạt động 1: Quan sát nhận xét.
- GV: Cho HS quan sát một số tranh hoặc bài vẽ HS để HS thấy được sự phong phú về kiểu dáng và cách thức trang trí.
?Cho biết một số chất liệu tạo túi xách?
? Vai trò tác dụng của túi xách đối với đời sống?
- HS: Trả lời và nhận xét
- GV: Đánh giá - kết luận.
* Hoạt động 2: Cách tạo dáng và trang trí.
- GV: Yêu cầu HS tìm hiểu hướng dẫn ở SGK.
- GV: Minh hoạ.
TRANG TRÍ TÚI XÁCH
I. Quan sát nhận xét:
- Túi xách có rất nhiều kiểu dáng khác nhau.
 
 
- Chất liệu: Vải, da, nhựa, tre...
 
- Túi sách không những là vật dụng cần thiết mà còn làm cho cuộc sống con người đẹp hơn.
 
 
II. Cách tạo dáng và trang trí:
1/ Tạo dáng:
- Tìm dáng chung và kẻ trục.
- Xác định vị trí các bộ phận (quai, nắp, túi...).
- Hoàn thành hình dáng.
2/ Trang trí:
Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật


- HS: Quan sát.
 
 
* Hoạt động 3: Làm bài.
- HS: Làm bài
- GV : Gợi ý, điều chỉnh.
* Hoạt động 4: Đánh giá:
- GV: Chọn bài HS nhận xét: Kiểu dáng và cách thức trang trí.
- HS: Đánh giá nhận xét theo hướng dẫn của GV.
- GV: Kết luận.
 
- Tìm mảng trang trí.
- vẽ phác hoạ tiết.
- Vẽ chi tiết hoạ tiết.
- Tô màu.
 
III. Bài tập: Hãy vẽ trang trí một túi xách.
 
    4. Củng cố:
 ? Cho biết vai trò của túi xách với đời sống như thế nào?
 ? Chất liệu?
 ? Cách tạo dáng và trang trí túi xách tiến hành như thế nào?
5. Dặn dò:
- Về hoàn thành bài.
- Chuẩn bị bài sau: Sưu tập tranh phong cảnh quê hương, tập vẽ, màu, chì, tẩy.
IV. Rút Kinh nghiệm:
 
 
 Ký duyệt:
 Ngày:
 
 
 
Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật

 
Tuần
Tiết
Ngày soạn:
Ngày dạy:
 
Bài 5: VẼ TRANH
ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG
 
I. Mục tiêu:
- KT: HS biết cách vẽ phong cảnh quê hương
- KN: HS vẽ được tranh.
- TĐ: HS yêu mến cảnh vật quê hương.
II. Chuẩn bị:

- GV: + Tranh phong cảnh quê hương
          + Tranh  vẽ HS cũ.
          - HS: + Dụng cụ học tập.
III. Các bước lên lớp:
Ổn định tổ chức lớp
Kiểm tra sĩ số – vệ sinh lớp – nề nếp.
  Kiểm tra kiến thức cũ
Kiểm tra dụng cụ học tập.
  Dạy bài mới
Phương pháp: Trực quan – vấn đáp – thưc hành.
 
Hoạt động GV & HS
Nội dung
- GV: Giới thiệu bài mới và ghi tên bài.
* Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét:
- GV: Treo tranh cho HS quan sát.
? Tranh vẽ đề tài gì?
? Bố cục, màu sắc, hình tượng như thế nào?
-Hs: nhận xét
- GV: Nhận xét và kết luận.
-Gv: Hướng dẩn một số đề tài cụ thể để hs thấy được mổi vùng miền có đặc điểm khác nhau
 
* Hoạt động 2: Cách vẽ:
? Nhắc lại các bước của cách vẽ tranh đề tài?-Hs nhắc lại cách vẽ
- GV: Nhận xét và minh họa
ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG.
 
 
I. Quan sát, nhận xét:
- Phong cảnh: Thành phố, thôn quê, rừng núi, miền biển…
-Chú ý:Mổi vùng miền đều có đặc điểm khác.(hình tượng đặc trưng tưng vùng)
 
 
 
 
II. Cách vẽ:
- Tìm và chọn nội dung đề bài.(chọn cảnh)
- Tìm bố cục (có mảng chính, mảng phụ).
- Vẽ hình.
Giáo viên: Mai Hải Khương


Trường THCS Giá Rai B  Giáo án mĩ thuật


- HS: Quan sát.
* Hoạt động 3: Làm bài.
- HS: Làm bài.
- GV: Góp ý, chỉnh sửa:
+ Nội dung.
+ Bố cục, hình tượng.
* Hoạt động 4: Đánh giá kết quả hoạt động học tập
   Chọn bài HS nhận xét (GV cùng HS nhận xét).
- vẽ màu.
 
 
 
 
III. Bài tập:
 Em hãy vẽ một tranh phong cảnh quê hương.
 
Củng cố:
? Nhắc lại cách vẽ, nội dung đề tài?
    5.  Dặn dò:
-         Về nhà hoàn thành bài.
-         Chuẩn bị bài sau (đọc trước nội dung bài)
IV. Rút kinh nghiệm
 
 
 
 
 
Kí duyệt
       Ngày:
Tuần
Tiết
Ngày soạn:
Ngày dạy:
 
Bài 6: VẼ TRANH
ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG
 
I. Mục tiêu:
- KT: HS biết cách vẽ phong cảnh quê hương
- KN: HS vẽ được tranh.
- TĐ: HS yêu mến cảnh vật quê hương.
II. Chuẩn bị:

Giáo viên: Mai Hải Khương


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 10. Đề tài Lễ hội
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngMT9.doc[0.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • bài 10. Đề tài Lễ hội
  Mỹ thuật 9
  bài 10. Đề tài Lễ hội

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2010

  Xem: 483

 • Bài 10. Đề tài Lễ hội
  Mỹ thuật 9
  Bài 10. Đề tài Lễ hội

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2017

  Xem: 11

 • bai 10: đề tài lễ hội
  Mỹ thuật
  bai 10: đề tài lễ hội

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/7/2010

  Xem: 45

 • Giáo án Bài 10: Đề tài Lễ Hội
  Mỹ thuật 9
  Giáo án Bài 10: Đề tài Lễ Hội

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2008

  Xem: 2907

 • Bai 10; 11: VT - Đề tài lễ hội
  Mỹ thuật
  Bai 10; 11: VT - Đề tài lễ hội

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2013

  Xem: 0

 • Bài 10: Đề tài lễ hội ( T2)
  Mỹ thuật 9
  Bài 10: Đề tài lễ hội ( T2)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2014

  Xem: 0

 • Bài 10: Vẽ tranh đề tài lễ hội( T1)
  Mỹ thuật 9
  Bài 10: Vẽ tranh đề tài lễ hội( T1)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2014

  Xem: 0