Bài 10: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ giáo án Lớp 4

Đăng ngày 10/9/2013 9:29:36 AM | Thể loại: Lớp 4 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 6.21 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Bài 10: Vẽ theo mẫu
ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH TRỤ
(Mức độ tích hợp giáo dục BVMT: Bộ phận)
Tuần : 10. Tiết : 10
Ngày soạn : …………………. Ngày dạy :……………………..
I. MỤC TIÊU:
- Hiểu được đặc điểm, hình dáng của các đồ vật dạng hình trụ.
- HS biết cách vẽ và vẽ được đồ vật dạng hình trụ gần giống mẫu
- HS cảm nhận được vẻ đẹp của đồ vật.
HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
SGK, SGV. Chuẩn bị một số đồ vật có dạng hình trụ để làm mẫu.
Một số bài vẽ đồ vật có dạng hình trụ của HS các lớp trước.
Hình gợi ý cách vẽ.
2. Học sinh:
SGK, giấy vẽ hoặc vở thực hành.
Bút chì, tẩy, màu vẽ, mẫu vẽ (để vẽ theo nhóm nếu có điều kiện chuẩn bị).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: (1’) Hát vui.
2. Kiểm tra bài cũ: (2’)
3. Bài mới:
a).Giới thiệu bài: (1’)
-GV lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với nội dung bài.
-GV ghi tựa bài lên bảng. HS nhắc lại tựa bài.
b).Các hoạt động:
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học

6’
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
Mục tiêu: Hiểu được đặc điểm, hình dáng của các đồ vật dạng hình trụ.
Cách tiến hành:
-Yêu cầu HS trình bày mẫu
-Đặt câu hỏi gợi ý để HS nhận biết
GV chốt lại và chuyển ý
-HS trình bày mẫu
-HS trả lời cá nhân
HS lắng nghe

3’
Hoạt động 2: Cách vẽ
Mục tiêu: HS biết cách vẽ đồ vật dạng hình trụ.
Cách tiến hành:
-GV nêu cách vẽ và kết hợp vẽ mẫu trên bảng.
-Gọi HS nêu lại cách vẽ.
GV chốt lại và chuyển ý .-HS quan sát và lắng nghe
-HS nêu cá nhân
HS lắng nghe
17’
Hoạt động 3: Thực hành
Mục tiêu: HS vẽ được đồ vật dạng hình trụ gần giống mẫu.
Cách tiến hành: Treo tranh HS các năm trước
-Quan sát, bao quát lớp, gợi ý hướng dân bổ sung
GV chốt lại và chuyển ý
HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu

Nhận xét tranh
-Thực hành theo nhóm
HS lắng nghe

3’
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
Mục tiêu: HS cảm nhận vẻ đẹp của tranh và biết giữ gìn đồ dùng trong gia đình
Cách tiến hành: Gợi ý HS cách nhận xét:
-Yêu cầu HS trình bày sản phẩm
-Tích hợp giáo dục BVMT
GV chốt lại và chuyển ý
-Nhận xét chéo theo nhóm
-Biết giữ gìn đồ dùng trong gia đình
HS lắng nghe

4. Cũng cố: (2’) Vẽ nhanh theo mẫu.
GV nhận xét chung về lớp
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1’)
1.Trình bày sản phẩm: GV lựa bài vẽ đẹp trưng bày trước lớp.
Dặn dò:
Sưu tầm tranh, ảnh của hoạ sĩ.
2.Rút kinh nghiệm:Sponsor Documents