Bài 12. Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi Mèo đuổi chuột

giáo án Thể dục 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 36       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
5n18zq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/21/2015 1:50:49 PM
Loại file
doc
Dung lượng
28.93 M
Lần xem
1
Lần tải
36
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày19,20 tháng08 năm 2014 TUẦN 1 Bài : 01 *Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp –ĐHĐN * Trò chơi: Kết bạn I/ MỤC TIÊU: - Biết được những nội quy cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu t,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài 12. Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi Mèo đuổi chuột, Giáo Án Thể Dục 3 , Giáo án điện tử Bài 12. Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi Mèo đuổi chuột, doc, 1 trang, 28.93 M, Thể dục 3 chia sẽ bởi dũng hồ khắc đã có 36 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-12.-Di-chuyen-huong-phaiA-trai.-Tro-choi-Meo-duoi-chuot.doc[28.93 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày19,20 tháng08 năm 2014
TUẦN 1
Bài : 01 *Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp –ĐHĐN
* Trò chơi: Kết bạn
I/ MỤC TIÊU:
- Biết được những nội quy cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục.
- Trò chơi: Kết bạn . Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:nắm được nội dung một số quy định trong giờ học.Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
-HS Yếu:nắm được nội dung một số quy định trong giờ học cơ bản đúng.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS sống có tổ chức và đoàn kết.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:
-Nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân ….giậm
-Đứng lại ……đứng.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Giới thiệu chương trình TD lớp 5. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ môn.

- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung.
-Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ tập luyện.
*Nhận xét.
b. Phổ biến nội quy học tập.
-Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp.
-Trang phục trong giờ học phải đảm bảo.
-Chào, báo cao khi giáo viên ra vào lớp.
*Nhận xét.
c.Trò chơi: Kết bạn.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS đứng tại chỗ vổ tay hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Yêu cầu nội dung về nhà.
6-10p
18-22p
8p
6p
8p

4-6p
-Đội hình tập trung.
(((((((((
(((((((((
(((((((((
(((
GV
-Đội hình cơ bản.
(((((((((
(((((((((
(((((((((
(((
GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
(((((((
( (
( (
( (
( (
( (
( (
( (
(((
GV
-Đội hình trò chơi.
GV
-Đội hình xuống lớp.
(((((((((
(((((((((
(((((((((
(((
GVNgày 20,21 tháng 08 năm 2014
Bài : 02 * Đội hình đội ngũ.
* Trò chơi: Chạy đổi chổ vỗ tay nhau - Lò cò tiếp sức.
I/ MỤC TIÊU:
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào lớp học.
-Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau và Lò cò tiếp sức.Y/c học sinh biết cách chơi và tham gia được các trò chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Biết thực hiện ĐHĐN. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
-HS Yếu:Nắm được ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết phối hợp công việc một cách hợp lí.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.Kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:
-Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
-Giậm chân …giậm. Đứng lại….đứng.
*Nhận xét
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập ĐHĐN.
- Thành 4 hàng

                                                                                        Ngày19,20 tháng08 năm 2014

TUẦN 1

              Bài : 01  *Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp –ĐHĐN

                                               * Trò chơi: Kết bạn

I/ MỤC TIÊU:

- Biết được những nội quy cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục.

- Trò chơi: Kết bạn . Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:nắm được nội dung một số quy định trong giờ học.Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

-HS Yếu:nắm được nội dung một số quy định trong giờ học cơ bản đúng.Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS sống có tổ chức và đoàn kết.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-Nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ học.

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.

-Giậm chân ….giậm     

-Đứng lại ……đứng.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a. Giới thiệu chương trình TD lớp 5. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ môn.

- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung.

-Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ tập luyện.

*Nhận xét.

 b. Phổ biến nội quy học tập.

-Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp.

-Trang phục trong giờ học phải đảm bảo.

-Chào, báo cao khi giáo viên ra vào lớp.

*Nhận xét.

c.Trò chơi: Kết bạn.

     

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-HS đứng tại chỗ vổ tay hát.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Yêu cầu nội dung về nhà.

 

6-10p

 

 

 

 

18-22p

8p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6p

 

 

 

8p

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6p

-Đội hình tập trung.

 

 

                     

                          GV

-Đội hình cơ bản.

                    

                        GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                    

                                    

                                                                                                                   

                       

                         GV

-Đội hình trò chơi.

 

GV

 

 

 

 

 

-Đội hình xuống lớp.

                    

                        GV

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ngày 20,21 tháng 08 năm 2014

 

             Bài : 02  * Đội hình đội ngũ.

                         * Trò chơi: Chạy đổi chổ vỗ tay nhau - Lò cò tiếp sức.

 I/ MỤC TIÊU:

- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào  lớp học.

-Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau và Lò cò tiếp sức.Y/c học sinh biết cách chơi và tham gia được các trò chơi.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:Biết thực hiện ĐHĐN. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

-HS Yếu:Nắm được ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết phối hợp công việc một cách hợp lí.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi.Kẻ sân chơi trò chơi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

-Giậm chân …giậm.  Đứng lại….đứng.

*Nhận xét

2/ CƠ BẢN:

a. Ôn tp ĐHĐN.

- Thành 4 hàng dọc …..tập hợp.

- Nhìn trước ……thẳng        Thôi.

- Nghiêm; nghỉ.

- Bên trái ( Phải)…..quay.

- Báo cáo ra vào lớp.

*Nhận xét.

 

b. Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau   

-Trò chơi lò cò tiếp sức

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-HS đứng tại chỗ vổ tay hát

-Hệ thống  bài học và nhận xét giờ học

-Về nhà ôn lại các nội dung đã học

6-10p

 

 

 

1-2 lần

 

18-22p

10p

2-3lần

 

 

 

2-3lần

 

 

 

 

 

12p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6p

-Đội hình tập trung.

 

                      

                          GV

-Đội hình cơ bản.

                        

                           GV

Đội hình chia tổ tập luyện.

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                    

                                                                                                                                                

                       

                         GV

-Đội hình trò chơi.      

 .......................

 

 .......................           

 CB XP                         Đ

                          

                             GV

 

 

-Đội hình xuống lớp.

                        

                          GV

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ngày 26,27 tháng 08 năm 2014

TUẦN 2

                                       Bài : 3 * Đội hình đội ngũ.

                               * Trò chơi : Chạy tiếp sức .

 I/ MỤC TIÊU:

- Ôn để củng cố các động tác đội hình đội ngũ. Tập hợp hàng dọc, chào,báo cáo khi bắt 

đầu và kết thúc giờ học,xin phép ra vào lớp. Yêu cầu báo cáo mạch lạc,tập hợp nhanh, thực hiện đúng khẩu lệnh.

- Trò chơi: Chạy tiếp sức. Y/c học sinh tham gia được vào trò chơi đúng luật,trật tự .

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

-HS Yếu:nắm được ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết rèn luyện sức khỏe.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi.Kẻ sân chơi trò chơi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU

-GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.

-Giậm chân …giậm.    

- Đứng lại …đứng.

-Kiểm tra bài cũ : 4 HS

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a. Ôn tập ĐHĐN.

- Thành 4 hàng dọc  ……..tập hợp.

- Nhìn trước …………….Thẳng      Thôi.

- Nghiêm; nghỉ.

- Từ 1 đến hết….điểm số.

- Bên trái ,Phải……quay.

- Đằng sau….quay.

- Báo cáo ra vào lớp.

*Nhận xét.

 

b. Trò chơi: Chạy tiếp sức.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-Thả lỏng.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà ôn lại các động tác ĐHĐN.

6-10p

 

 

 

 

 

 

18-22p

14p

 

2-3lần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8p

 

 

 

 

 

 

 

4-6p

-Đội hình tập trung.

 

                      

                          GV

-Đội hình cơ bản.

                   

                        GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                    

                                                                                                                                                

                       

                         GV

-Đội hình trò chơi.      

 .......................

 

 .......................           

 CB XP                         Đ

                          

                             GV

 

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                      Ngày 27,28 tháng 08 năm 2014

 

Bài : 4  * Đội hình đội ngũ.

                                                 * Trò chơi: Kết bạn .

 I/ MỤC TIÊU:

- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN:Tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm

số,đứng nghiêm,nghỉ,quay phải,trái,quay sau.Yêu cầu tập hợp hàng nhanh,quay đúng

hướng,đều,đẹp,đúng khẩu lệnh.

- Trò chơi: Kết bạn .Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng luật,nhiệt tình .

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo.Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

-HS Yếu:nắm được ĐHĐN cơ bản đúng các động tác,biết tham gia chơi. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU

-GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.

-Giậm chân …giậm.        Đứng lại ….đứng.

-Kiểm tra bài cũ : 4 HS.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a. Ôn tập ĐHĐN.

- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp.

- Nhìn trước ……….Thẳng       Thôi.

- Nghiêm; nghỉ.

- Từ 1 đến hết….diểm số.

- Bên trái ( Phải)…quay. Đằng sau….quay.

*Nhận xét.

 

-Các tổ thi đua trình diễn ĐHĐN

*Nhận xét              Tuyên dương.

b. Trò chơi: Kết bạn.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-HS đứng tại chỗ vổ tay hát.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà ôn lại các động tác ĐHĐN.

6-10p

 

 

 

1-2lần

 

18-22p

14p

 

 

 

 

 

2-3lần

 

 

 

 

 

 

 

8p

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6p

-Đội hình tập trung.

 

 

                      

                          GV

-Đội hình cơ bản.

                    

                        GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                    

                                                                                                                                                    

                       

                         GV

-Đội hình trò chơi.

 

GV

 

 

 

 

 

-Đội hình xuống lớp.

                    

                        GV

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ngày 09,10 tháng 09 năm 2014.

TUẦN 3

     Bài : 5    * Đội hình đội ngũ.

                                                       * Trò chơi: Bỏ khăn .

 I/ MỤC TIÊU:

-Ôn động tác đội hình đọi ngũ.Yêu cầu HS thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng,

dàn hàng dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau.

-Trò chơi: Bỏ khăn. Yêu cầu học sinh tham gia được vào trò chơi và biết cách chơi.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:Biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

-HS Yếu:Nắm được ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống: Giáo dục HS rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi,dụng cụ trò chơi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.

-Giậm chân …giâm.   Đứng lại ……đứng.

( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải).

-Kiểm tra bài cũ : 4 HS.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a. Ôn tập ĐHĐN.

- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp.

- Nhìn trước ……    thẳng         Thôi.

- Nghiêm; nghỉ.

- Bên trái ( Phải)………..quay.

- Đằng sau…..quay.

- Em…làn chuẩn….dồn hàng lại.

 

*Nhận xét.

b. Trò chơi: Bỏ khăn.

 

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

 

3/ KẾT THÚC:

-Thành vòng tròn,đi thường…..bước.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về ôn lại các động tác ĐHĐN đã học.

6-10p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-22p

14p

 

2-3lần

 

 

 

 

 

 

 

 

8p

 

 

 

 

 

 

 

4-6p          

-Đội hình tập trung.

 

 

                      

                          GV

-Đội hình cơ bản.

                    

                        GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                    

                                                                                                                                                    

                       

                         GV

-Đội hình trò chơi. 

 

 

GV

 

 

 

 

-Đội hình xuống lớp.

                    

                        GV

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ngày 10,11 tháng 09 năm 2014.

 

                                        Bài : 6  * Đội hình đội ngũ.

                                                    * Trò chơi: Đua ngựa .

 I/ MỤC TIÊU:

- Ôn động tác đội hình đọi ngũ.Yêu cầu HS thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng,

dàn hàng dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau.

-Trò chơi: Đua ngựa.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:Biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

-HS Yếu:Nắm được ĐHĐN cơ bản đúng các động tác.Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo,tinh thần dũng cảm.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi,dụng cụ và kẻ sân trò chơi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ học.

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.

-Giậm chân …giậm.    Đứng lại ……đứng.

-Trò chơi : Làm theo hiệu lệnh.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a. Ôn tập đội hình đội ngũ.

- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp.

- Nhìn trước ……    thẳng        Thôi.

- Nghiêm; nghỉ.

- Bên trái ( Phải)………..quay.

- Đằng sau…..quay.

- Em?làm chuẩn, cách 1 sãi tay dàn hàng.

-Em…làm chuẩn…dồn hàng lại.

*Nhận xét.

-Các tổ luyện tập ĐHĐN.

*Nhận xét.              Tuyên dương.

b. Trò chơi: Đua ngựa.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-Thành vòng tròn,đi thường….bước.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tập ĐHĐN.

6-10p

 

 

 

 

 

18-22p

14p

 

2-3lần

 

 

2-3lần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8p

 

 

 

 

 

 

 

4-6p

-Đội hình tập trung.

 

                      

                          GV

-Đội hình cơ bản.

                   

                        GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                    

                                                                                                                                                

                       

                         GV

-Đội hình trò chơi.      

 .......................

 

 .......................           

 CB XP                       Đ

 

                          

                             GV

 

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ngày 16,17 tháng 9 năm 201.

TUẦN 4.

Bài : 7   * Đội hình đội ngũ.

* Trò chơi: Hoàng Anh-Hoàng Yến .

 I/ MỤC TIÊU:

-Ôn động tác ĐHĐN. Yêu cầu HS thực hiện được động tác tập hợp hàng ngang, dóng

thẳng hàng ngang. Thực hiện cơ bản đúng điểm số, quay phải, quay trái, quay sau. Đi đều

vòng phải, vòng trái.  Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

-Trò chơi:Hoàng Anh-HoàngYến.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:Biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

-HS Yếu:Nắm được ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS rèn luyện sức khỏe,tính phản xạ.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi.kẻ sân trò chơi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ học.

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.

-Giậm chân …giậm.    

-Đứng lại ……đứng.

-Trò chơi:Tìm người chỉ huy.

-Kiểm tra bài cũ :   4hs.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a. Ôn tập đội hình đội ngũ.

- Thành 4 hàng ngang ……..tập hợp.

- Nhìn phải …Thẳng      Thôi.

-Nghiêm; nghỉ.

- Bên trái ( Phải)………..quay.

- Đi đều………bước.

-Vòng bên phải(trái)….bước.

- Đứng lại……..đứng.

*Nhận xét.

-Các tổ trình diễn ĐHĐN.

*Nhận xét – tuyên dương.

 

 

 

b.Trò chơi: Hoàng Anh-Hoàng Yến

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-Thành vòng tròn,đi thường...bước    Thôi.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tập ĐHĐN.

6-10p

 

 

 

 

 

 

 

18-22p

12p

 

2-3lần

 

 

 

 

 

 

 

1lần/tổ

 

 

 

 

 

 

 

 

10p

 

 

 

 

 

 

 

    4-6p

-Đội hình tập trung.

 

 

                   

                       GV

 

-Đội hình cơ bản.

 

                   

                        GV

 

-Đội hình chia tổ tập luyện.

 

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                    

                                                                                                                                                

                       

                         GV

 

 

-Đội hình trò chơi.    

             

 

             

 

                     

                        GV

 

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ngày 17,18 tháng 9 năm 2014

                                  Bài : 8   * Đội hình đội ngũ.

                                                * Trò chơi: Mèo đui chuột.

 I/ MỤC TIÊU:

- Ôn động tác ĐHĐN. Yêu cầu HS thực hiện được động tác tập hợp hàng ngang, dóng

thẳng hàng ngang. Thực hiện cơ bản đúng điểm số, quay phải, quay trái, quay sau. Đi đều

vòng phải, vòng trái.  Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

-Trò chơi: Mèo đui chuột.Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng luật,nhanh nhẹn,hào hứng

trong khi chơi.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:Biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo.Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

-HS Yếu:Biết thực hiện ĐHĐN cơ bản đúng các động tác.Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS rèn luyện sức khỏe,tính phản xạ,sự khéo léo,nhanh nhẹn.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ học.

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.

-Giậm chân …giậm.      Đứng lại ……đứng.

-Kiểm tra bài cũ :   4hs.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a. Ôn tập ĐHĐN.

- Thành 4 hàng dọc …..tập hợp.

- Nhìn trước ……….Thẳng        Thôi.

- Bên trái ( Phải)………..quay.

- Đi đều…bước.

-Vòng bên phải(trái)….bước.

-Đứng lại……..đứng.

*Nhận xét.

-Các tổ trình diễn ĐHĐN.

*Nhận xét – tuyên dương.

b. Trò chơi: Mèo đuổi chuột.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-Thành vòng tròn đi thường…bước      Thôi.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ  học.

-Về nhà luyện tâp ĐHĐN.

6-10p

 

 

 

 

 

18-22p

14p

 

2-3lần

 

 

 

 

 

 

 

1lần/tổ

 

 

 

8p

 

 

 

 

 

 

 

 

    4-6p

 

 

 

-Đội hình tập trung.

 

 

                      

                          GV

-Đội hình cơ bản.

                    

                        GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                    

                                                                                                                                                    

                       

                         GV

-Đội hình trò chơi. 

 

GV

 

 

 

 

-Đội hình xuống lớp.

                    

                        GV


                                                                                       Ngày 23,24 tháng 09 năm 2014

TUẦN 5.

Bài : 09  * Đội hình đội ngũ.

                           * Trò chơi Nhảy ô tiếp sức.

 I/ MỤC TIÊU:

-Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang.

-Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

-Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia được trò chơi.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:Biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

 -HS Yếu: Biết thực hiện ĐHĐN cơ bản đúng các động tác.Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

 *Kỉ năng sống:Giáo dục HS rèn luyện sức khỏe,biết đi bên phải đường.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi,dụng cụ và kẻ sân trò chơi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.

-Trò chơi:Tìm người chỉ huy.

-Kiểm tra bài cũ :   4hs.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a. Ôn tập đội hình đội ngũ.

- Thành 4 hàng ngang ……..tập hợp.

- Nhìn phải ………Thẳng         Thôi.

-Từ 1 đến hết……. điểm số.

- Bên trái ( Phải)………..quay.

- Đi đều…bước.

-Vòng bên phải(trái)….bước.

-Đứng lại……..đứng.

*Các tổ trình diễn ĐHĐN.

*Nhận xét  -  tuyên dương

b. Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức

 

-GV phổ biến nội dung trò chơi.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-Thành vòng tròn đi thường…bước    thôi.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tâp   ĐHĐN.

6-10p

 

 

 

 

 

 

18-22p

14p

 

2-3lần

 

 

 

 

1lần/tổ

 

 

 

 

 

 

    8p

 

 

 

 

 

 

 

4-6p

-Đội hình tập trung.

 

                   

                       GV

-Đội hình cơ bản.

                   

                        GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                    

                                                                                                                                                

                       

                         GV

-Đội hình trò chơi.      

 .......................

 

 .......................           

 CB XP                       Đ

                           GV

 

 

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

                                  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ngày 24,25 tháng 09 năm 2014.

 

Bài : 10  * Đội hình đội ngũ.

                        * Trò chơi Nhảy đúng nhảy nhanh.

 I/ MỤC TIÊU:

-Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang.

-Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

-Trò chơi:Nhảy đúng nhảy nhanh.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

 -HS Yếu: biết thực hiện ĐHĐN cơ bản đúng các động tác.Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giúp HS tính kỉ luật.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi,dụng cụ và kẻ sân trò chơi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.

-HS chạy một vòng trên sân tập.

-Giậm chân …giậm.   

-Đứng lại ……đứng.

-Kiểm tra bài cũ :  4hs.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a. Ôn tạp ĐHĐN.

- Thành 4 hàng ngang ……..tập hợp.

- Nhìn phải ……….Thẳng         Thôi.

- Nghiêm; nghỉ.

- Bên trái ( Phải)………..quay.

- Đi đều…bước.

-Vòng bên phải(trái)….bước.

- Đứng lại……..đứng.

*Nhận xét.       

*Tuyên dương.

 

 

 

b. Trò chơi: Nhảy đúng nhảy nhanh.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tâp  ĐHĐN.

6-10p

 

 

 

 

 

 

 

 

18-22p

12p

 

2-3lần

 

 

 

1lần/tổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10p

 

 

 

 

 

 

    4-6p

-Đội hình tập trung.

                   

                       GV

-Đội hình khởi động.

 

GV

 

 

-Đội hình cơ bản.

                   

                        GV

 

-Đội hình chia tổ tập luyện.

 

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                    

                                                                                                                                                

                       

                         GV

 

-Đội hình trò chơi.      

 .......................

 

 .......................           

 CB XP                       Đ

                          

                             GV

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Ngày 30/9,01/10 năm 2014

TUẦN 6

Bài : 11    * Đội hình đội ngũ.

                                    * Trò chơi Chuyển đồ vật.

I/ MỤC TIÊU:

-Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, hang dọc.

-Thực hiện đúng cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái. Biết cách

 đổi chân khi đi đều sai nhịp.

-Trò chơi: Chuyển đồ vật.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:Biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo.Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

-HS Yếu:Biết thực hiện ĐHĐN cơ bản đúng các động tác.Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

 *Kỉ năng sống:Giáo dục HS rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo,nhanh nhẹn.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi,dụng cụ và kẻ sân trò chơi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

-Giậm chân ……giậm.   

-Đứng lại …đứng.

-Kiểm tra bài cũ :   4hs

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a. Ôn tạp Đội hình đội ngũ.

- Thành 4 hàng  dọc (ngang )…..tập hợp.

- Nhìn trước(phải) ……Thẳng      Thôi.

- Nghiêm; nghỉ.

- Bên trái ( Phải)………..quay.

- Từ 1 đến hết……..điểm số.

  -Dàn hàng    -   Dồn hàng

  *Nhận xét.   *  Tuyên dương.

 

 

b. Trò chơi: Chuyển đồ vật

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tâp   ĐHĐN.

6-10p

 

 

 

 

 

 

 

18-22p

12p

 

2-3lần

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3lần

 

 

 

 

 

 

 

 

     10p

 

 

 

 

 

 

 

   4-6p

-Đội hình tập trung.

 

                   

                       GV

 

 

-Đội hình cơ bản.

 

 

                   

                        GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

 

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                    

                                       

                                                                                                        

                       

                         GV

 

 

-Đội hình trò chơi.      

 .......................

 

 .......................           

 CB XP                       Đ

                           GV

 

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Ngày 01,02 tháng 10 năm 2014

                      Bài : 12         * Đội hình đội ngũ.

                                               * Trò chơi : Lăn bóng bằng tay.

I/ MỤC TIÊU:

-Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, hàng dọc.

-Thực hiện đúng cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái. Biết cách

đổi chân khi đi đều sai nhịp.

-Trò chơi: Lăn bóng bằng tay.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi. *Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

 -HS Yếu:biết thực hiện ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết đoàn kết hỗ trợ nhau trong mọi lĩnh vực.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi.2-4 quả bóng.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.

-HS chạy một vòng trên sân tập.

-Kiểm tra bài cũ :  2hs.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a. Ôn tập ĐHĐN.

- Thành 4 hàng  dọc (ngang )……..tập hợp.

- Nhìn trước(phải) ……….Thẳng      Thôi.

- Nghiêm; nghỉ.

- Bên trái ( Phải)………..quay.

- Đi đều…………bước.

-Vòng bên phải(trái)……….bước.

- Đứng lại……….đứng.

*Nhận xét.

-Dàn hàng    -    Dồn hàng

Nhận xét

b. Trò chơi: Lăn bóng bằng tay

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tập ĐHĐN.

6-10p

 

 

 

 

 

 

18-22p

12p

 

2-3lần

 

 

 

   2-3lần

 

 

 

 

 

 

 

 

     10p

 

 

 

 

 

 

 

    4-6p

 

 

 

-Đội hình tập trung.

                   

                       GV

-Đội hình khởi động.

 

GV

 

 

-Đội hình cơ bản.

                   

                        GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

          

                                      

                                      

                                    

                                      

                                                                                                                                                                            

                        GV

-Đội hình trò chơi.      

 .......................

 

 .......................           

 CB XP                       Đ

                           GV

 

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Ngày 14,15 tháng 10 năm 2014

TUẦN 7

                            Bài : 13       * Đội hình đội ngũ.

            * Trò chơi Trao tín gậy.

 I/ MỤC TIÊU:

-Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng dọc, hàng ngang.

-Thực hiện đúng cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái.

-Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

-Trò chơi:Trao tín gậy.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi. *Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

-HS Yếu: biết thực hiện ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

 *Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết đoàn kết hỗ trợ nhau trong mọi lĩnh vực.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi.1-2 tín gậy.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

-HS chạy một vòng trên sân tập.

-Kiểm tra bài cũ :   4hs.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a. Ôn tập đội hình đội ngũ.

- Thành 4 hàng  ngang(dọc)……..tập hợp.

- Nhìn phải(trước) ……Thẳng          Thôi.

- Bên trái ( Phải)………..quay.

- Đi đều…………bước..

-Vòng bên phải(trái)……….bước.

- Đứng lại……….đứng.

*Nhận xét.

b. Trò chơi: Trao tín gậy.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.

-Thả lỏng.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tâp ĐHĐN.

6-10p

 

 

 

 

 

18-22p

11p

 

2-3lần

 

 

2-3lần

 

 

 

 

 

 

     11p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4-6p

-Đội hình tập trung.

                   

                       GV

Đội hình khởi động.

 

 

GV

 

-Đội hình cơ bản.

 

 

                   

                       GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

 

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                    

                                                                                                                                        

                       

                         GV

 

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ngày 15,16 tháng 10 năm 2014

 

    Bài : 14  * Đội hình đội ngũ.

                                            * Trò chơi Trao tín gậy.

 I/ MỤC TIÊU:

- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng dọc, hàng ngang.

-Thực hiện đúng cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái.

-Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

-Trò chơi:Trao tín gậy. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

 -HS Yếu:nắm được ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

 *Kỉ năng sống: Giáo dục HS biết đoàn kết,rèn luyện sức khỏe.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi.1-2 tín gậy.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU

-GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học.

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.

-Khởi động.

-Kiểm tra bài cũ :   4hs.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a. Ôn tập ĐHĐN.

- Thành 4 hàng  ngang……..tập hợp.

- Nhìn phải ………Thẳng .     Thôi.

- Nghiêm; nghỉ.

- Bên trái ( Phải)………..quay.

- Đi đều…………bước.

-Vòng bên phải(trái)……….bước.

- Đứng lại……….đứng.

*Nhận xét.

*Các tổ luyện tập và trình diễn ĐHĐN.

* Nhận xét          Tuyên dương.

b. Trò chơi: Trao tín gậy.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tâp ĐHĐN.

6-10p

 

 

 

 

 

18-22p

  12p

 

2-3lần

 

 

 

 

 

 

1lần/tổ

 

 

 

 

 

 

 

 

    10p

 

 

 

 

    4-6p

-Đội hình tập trung.

 

                   

                       GV

 

 

-Đội hình cơ bản.

 

 

                   

                        GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

 

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                    

                                       

                                                                                                        

                       

                         GV

 

 

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                         Ngày 21,22 tháng10 năm 2014

TUẦN 8

   Bài : 15 * Đội hình đội ngũ.

                   *Trò chơi: Kết bạn.

 I/ MỤC TIÊU:

-Thực hiện được tập hợp hàng doc, hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng dọc, hàng ngang.    

-Điểm đúng số của mình. Thực hiện được đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái.

-Trò chơi Kết bạn. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

-HS Yếu: biết thực hiện ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết đoàn kết,rèn luyện sức khỏe.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV:Nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ học

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.

-HS chạy một vòng trên sân tập.

-Kiểm tra bài cũ :   2 hs.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a. Ôn tập ĐHĐN.

- Thành 4 hàng  ngang(dọc) - tập hợp.

- Nhìn phải(trước) ….. Thẳng         Thôi.

- Nghiêm; nghỉ.   -Bên trái ( Phải)    quay.

-Đi đều - bước.  -Vòng bên phải(trái) ...bước.

-Đứng lại …….đứng.

*Nhận xét.

*Các tổ luyện tập và trình diễn ĐHĐN.

*Nhận xét.          Tuyên dương.

b. Trò chơi: Kết bạn.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

 

3/ KẾT THÚC:

-HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.

-Thả lỏng:

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tâp  ĐHĐN.

6-10p

 

 

 

 

 

18-22p

14p

 

 

2-3lần

 

 

 

 

 

 

 

1lần/tổ

 

8p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6p

-Đội hình tập trung.

                   

                       GV

 

-Đội hình cơ bản.

                   

                        GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                    

                                                                                                                                      

                       

                         GV

-Đội hình trò chơi.

 

 

 

GV

 

 

 

 

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ngày 22,23 tháng 10 năm 2014

 

                        Bài : 16      *Động tác vươn thở và tay.

    *Trò chơi:Dẫn bóng.

 I/ MỤC TIÊU:

- Học 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu học sinh biết  

cách thực hiện động tác.

-Trò chơi:Dẫn bóng.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:Thực hiện được kỉ thuật động tác. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

 -HS Yếu:nắm được cơ bản đúng  động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết kính trọng người lớn tuổi,thầy cô giáo.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi.4 quả bóng  -Tranh động tác vươn thở và tay.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

GV nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ học

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.

-Khởi động.

-Kiểm tra bài cũ :   2 hs.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a.Học động tác vươn thở:

-Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.

*Nhận xét.

b.Học động tác tay:

-Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tâp.

*Nhận xét.

-Luyện tập liên hoàn hai động tác đã học.

*Nhận xét.

c. Trò chơi: Dẫn bóng.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:   

-Thả lỏng:

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về  luyện tâp 2 động tác thể dục đã học.

6-10p

 

 

 

 

 

18-22p

6p

3-4lần

 

 

 

 

10p

 

3-4 lần

 

 

 

 

1-2lần

 

 

6p

 

 

 

 

 

 

4-6p

-Đội hình tập trung.

                   

                       GV

 

-Đội hình cơ bản.

 

                   

                        GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                                                                                                                                                            

                       

                         GV

-Đội hình trò chơi.      

 .......................

 

 .......................           

 CB XP                       Đ

 

                          

                             GV

 

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ngày 28 tháng 10 năm 2014

TUẦN 9

   Bài : 17   *Động tác chân

                   *Trò chơi:Dẫn bóng

 I/ MỤC TIÊU:

-Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung.

-Trò chơi:Dẫn bóng.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi .

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi: Thực hiện được kỉ thuật động tác. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

 -HS Yếu:nắm được cơ bản đúng  động tác.Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi.2 quả bóng  -Tranh động tác chân.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ học.

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.

-HS chạy một vòng trên sân tập.

-Thành vòng tròn,đi thường…..bước.   

-Kiểm tra bài cũ : 3 hs.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a.Ôn 2 động tác vươn thở và tay.

-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.

*Nhận xét.

b.Học động tác chân.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.

*Nhận xét.

*Luyện tập 3 động tác thể dục đã học.

-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.

*Nhận xét.

c. Trò chơi: Dẫn bóng.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

* Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học

-Về nhà luyện tâp 3 động tác thể dục đã học

6-10p

 

 

 

 

 

 

18-22p

     8p

2-3 lần

 

     8p

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 lần

 

 

6p

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6p

-Đội hình tập trung.

                   

                       GV

 

 

-Đội hình cơ bản.

 

                   

                        GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

 

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                                                                                                                                                            

                       

                         GV

-Đội hình trò chơi.      

 .......................

 

 .......................           

 CB XP                       Đ

                          

                             GV

 

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                        Ngày 29,30 tháng 10 năm 2014

 

                              Bài : 18  Trò chơi Ai nhanh và khéo hơn.

 I/ MỤC TIÊU:

-Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn.Yêu cầu học sinh nắm được cách chơi và tham gia được 

vào trò chơi.

-Ôn 3 động tác thể dục  vươn thở,tay,chân của bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu học 

 sinh thực hiện cơ bản đúng động tác.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:Thực hiện được kỉ thuật động tác. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.

-HS Yếu:nắm được cơ bản đúng  động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo HS biết rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo,nhanh nhẹn.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.

-HS chạy một vòng trên sân tập.

-Thành vòng tròn,đi thường…..bước     Thôi.

-Trò chơi:đứng ngồi theo lệnh.

-Kiểm tra bài cũ :   4hs.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a.Học trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn.

-Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi.

*Nhận xét.

b.Ôn 3 động tác thể dục

-GV hô nhịp     

-HS thực hiện mẫu động tác.

-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.

*Nhận xét.

-Các tổ luyện tập 3 động tác thể dục.

*Nhận xét.

-Các tổ thi đua trình diễn 3 động tác TD.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-Thả lỏng:

-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tâp 3 động tác thể dục đã học.

6-10p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-22p

8 p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14p

 

 

 

 

 

 

 

 

    4-6p

-Đội hình tập trung.

                   

                       GV

-Đội hình khởi động.

GV

 

 

 

-Đội hình cơ bản.

 

 

                   

                        GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

 

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                                                                                                                                                            

                       

                         GV

 

 

 

 

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ngày 4,5 tháng 11 năm 2014

TUẦN 10

   Bài 19:       Động tác vặn mình.

     Trò chơi : Ai nhanh và khéo hơn.

 I/ MỤC TIÊU:

-Học động tác vặn mình.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.

-Trò chơi:Ai nhanh và khéo hơn.Yêu cầu chơi đúng luật và tự giác,tích cực.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.

-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân cơ bản đúng,bước đầu làm quen với động tác vặn mình của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo,nhanh nhẹn.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi,tranh thể dục.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

-HS chạy một vòng trên sân tập

-Thành vòng tròn,đi thường…..bước    

-Trò chơi:đứng ngồi theo lệnh

-Kiểm tra bài cũ :   2 hs

*Nhận xét

2/ CƠ BẢN:

a.Ôn 3 động tác thể dục:

-Vươn thở,tay,chân GV hô nhịp.     

-HS thực hiện mẫu động tác.

-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.

*Nhận xét.

b.Học động tác vặn mình:

-G.viên hướng dẫn và tỏ chức HS luyện tập.

*Nhận xét.

-Ôn 4 động tác TD đã học.

-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.

*Nhận xét.

c.Trò chơi:Ai nhanh và khéo hơn.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-Thả lỏng:

-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tâp 4 động tác thể dục đã học

6-10p

 

 

 

 

 

 

 

18-22p

4p

1-2 lần

 

 

 

10p

 

 

 

 

 

 

 

3-4 lần

 

8p

 

 

 

 

 

 

 

4-6p

-Đội hình tập trung.

                    GV           

-Đội hình khởi động.

GV

 

 

 

-Đội hình cơ bản.

                   

                        GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                                                                                                                                                            

                       

                         GV

 

-Đội hình trò chơi.

 

                     

                        GV

 

 

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                         Ngày 5,6 tháng 11 năm 2014

     

   Bài : 20     *Trò chơi : Chạy nhanh theo số.

I/ MỤC TIÊU

-Ôn 4 động tác TD:Vươn thở,tay,chân,vặn mình.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.

-Trò chơi:Chạy nhanh theo số.Yêu cầuHS nắm được cách chơi

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.

-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình cơ bản đúng  của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo,nhanh nhẹn.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi,tranh thể dục.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

-HS chạy một vòng trên sân tập.

-Thành vòng tròn,đi thường……..bước.    

-Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh.

-Kiểm tra bài cũ :   2 hs.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a.Ôn 4 động tác thể dục:Vươn thở,tay,chân,vặn mình.

-GV hô nhịp HS thực hiện mẫu động tác.

-GV tổ chức HS luyện tập.

-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.

*Nhận xét.

b.Trò chơi: Chạy nhanh theo số.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

 

3/ KẾT THÚC:

-Thả lỏng:

-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tâp 4 động tác thể dục đã học.

6-10p

 

 

 

 

 

 

 

18-22p

12p

 

 

 

 

 

10p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6p

-Đội hình tập trung.

                    GV           

-Đội hình khởi động.

GV

 

 

-Đội hình cơ bản.

                    GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                                                                                                                                                            

                        GV

-Đội hình trò chơi.      

 .......................

 

 .......................           

 CB XP                       Đ

                           GV                      

-Đội hình xuống lớp.

                      GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Ngày 11,12 tháng11 năm 2014

TUẦN 11

    Bài : 21    Động  tác toàn thân.

                     Trò chơi : Chạy nhanh theo số.

I/ MỤC TIÊU:

-Học động tác toàn thân.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác .

-Trò chơi:Chạy nhanh theo số.Yêu cầu HS tham gia vào trò chơi tương đối chủ động .

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và động tác toàn thân của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.

-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình cơ bản đúng,bước đầu làm quen với động tác toàn thân của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS  rèn luyện sức khỏe.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi,tranh thể dục.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

-HS chạy một vòng trên sân tập.

-Thành vòng tròn,đi thường……...bước.   

-Trò chơi Đứng ngồi theo lệnh.

-Kiểm tra bài cũ :   2 hs.

*Nhận xét

2/ CƠ BẢN:

a.Ôn 4 động tác thể dục:Vươn thở,tay,chân,vặn mình.

-GV hô nhịp HS thực hiện mẫu động tác.

-GV tổ chức HS luyện tập.

-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.

*Nhận xét.

b.Học động tác toàn thân

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.

*Nhận xét.

-Luyện tập 5 động tác thể dục đã học.

-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.

*Nhận xét.

 

 

c.Trò chơi: Chạy nhanh theo số.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi

*Nhận xét

3/ KẾT THÚC:

-Thả lỏng:

-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tâp 5 động tác thể dục đã học.

6-10p

 

 

 

 

 

 

 

18-22p

5p

 

 

 

 

 

10p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7p

 

 

 

 

 

 

 

4-6p

-Đội hình tập trung.

                    GV

-Đội hình khởi động.

 

      GV

 

 

-Đội hình cơ bản.

 

 

                   

                        GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

 

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                    

                                                                                                                                        

                       

                         GV

 

 

-Đội hình trò chơi.      

 .......................

 

 .......................           

 CB XP                       Đ

                          

                             GV

 

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ngày 12,13 tháng 11 năm 2014.

 

            Bài : 22    Động  tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và toàn thân

    Trò chơi : Chạy nhanh theo số.

I/ MỤC TIÊU:

-Ôn các động tác:Vươn thở,tay,chân,vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu tập đúng và liên hoàn các động tác.

-Trò chơi:Chạy nhanh theo số.Yêu cầuHS tham gia vào trò chơi tương đối chủ động .

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và động tác toàn thân của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.

-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và động tác toàn thân cơ bản đúng của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS  rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo,nhanh nhẹn.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi,dụng cụ,kẻ sân trò chơi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC       

1/ MỞ ĐẦU:

-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

-HS chạy một vòng trên sân tập.

-Trò chơi : Nhóm 3 nhóm 7.

-Kiểm tra bài cũ :   4hs.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a.Trò chơi: Chạy nhanh theo số.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

b.Ôn 5 động tác TD đã học.

-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.

-Lần1:Giáo viên hướng dẫn HS luyện tập.

*Nhận xét.

-Các tổ luyện tập 5 động tác TD.

-Giáo viên theo dõi góp ý.

-Các tổ thi đua trình diễn 5 động tác TD.

*Nhận xét.        

-Tuyên dương.

 

 

 

3/ KẾT THÚC:

-Thả lỏng:

-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học. -Về nhà luyện tâp 5 động tác thể dục đã học.

6-10p

 

 

 

 

 

 

18-22p

     10p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    12p

1-2lần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6p

-Đội hình tập trung.

                    GV

-Đội hình khởi động.

 

      GV

 

 

-Đội hình cơ bản

                   

                        GV

-Đội hình trò chơi.      

 .......................

 

 .......................           

 CB XP                       Đ

                           GV                            

-Đội hình chia tổ tập luyện.

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                                                                                                                                                     

                       

                         GV

 

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                       Ngày 18,19 tháng 11  năm 2014

TUẦN 12

 

           Bài 23:    Động  tác vươn thở,tay,chân,vặn minh, toàn thân.

                                    Trò chơi : Ai nhanh và khéo hơn.

I/ MỤC TIÊU:

-Ôn 5 động tác vươn thở,tay,chân,vặn minh, toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

Yêu cầu học sinh tập đúng kỹ thuật,thể hiện được tính liên hoàn của bài.

-Trò chơi:Ai nhanh và khéo hơn.Yêu cầuHS chơi chủ động,nhiệt tình,đúng luật.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và động tác toàn thân của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.

-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và động tác toàn thân cơ bản đúng của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS giáo dục ý thức kỉ luật.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi,dụng cụ,kẻ sân trò chơi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

-Thành vòng tròn,đi thường…..bước     Thôi.

-Trò  chơi : Nhóm 3 nhóm 7.

-Kiểm tra bài cũ :   2 hs.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a.Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

b.Ôn 5 động tác thể dục đã học.

-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.

-Các tổ luyện tập 5 động tác thể dục.

-Giáo viên quan sát góp ý.

*Nhận xét.

-Các tổ thi đua trình diễn 5 động tác thể dục.

*Nhận xét.   *Tuyên dương.

3/ KẾT THÚC:

-Thả lỏng:

-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tâp 5 động tác thể dục đã học.

6-10p

 

 

 

 

 

 

18-22p

8p

 

 

 

 

 

 

 

 

14p

 

 

 

 

4 -6p

-Đội hình tập trung.

                    GV

-Đội hình khởi động.

 

      GV

 

-Đội hình trò chơi.

 

                     

                        GV                      

-Đội hình chia tổ tập luyện.

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                                                                                                                                                     

                        GV                   

-Đội hình xuống lớp.

                     

                        GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Ngày 19,20 tháng 11 năm 2014                           

               Bài : 24    Ôn tập 5 động tác của bài TD phát triển chung.

I/ MỤC TIÊU:

-Ôn 5 động tác đã học và học động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu học sinh tập đúng kỹ thuật động tác,đúng nhịp hô.

-Trò chơi: Kết bạn.Yêu cầu chơi sôi nổi,phản xạ nhanh.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và động tác toàn thân của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.

-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và động tác toàn thân cơ bản đúng của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết sống đoàn kết,giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

-HS chạy một vòng trên sân tập.

-Khởi động.

-Kiểm tra bài cũ :   4hs.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a.Ôn 5 động tác TD:Vươn thở,tay,chân,vặn mình,và toàn thân.

-Mỗi động tác thực hiện 1x8 nhịp

*Nhận xét

b.Kiểm tra 5 động tác TD.

-Mỗi lần kiểm tra 4-5 HS.

*Nhận xét.       *Đánh giá.

b.Trò chơi: Kết bạn.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-Thả lỏng:

-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tâp 5 động tác thể dục đã học.

6-10p

 

 

 

 

 

 

18-22p

3p

2-3lần

 

 

14p

 

 

5p

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6p

-Đội hình tập trung.

                    GV

-Đội hình khởi động.

 

      GV

 

-Đội hình kiểm tra.

   

 

           

 

                    GV

-Đội hình trò chơi.

 

 

       GV

 

 

 

 

-Đội hình xuống lớp.

 

                     

                        GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ngày 25,26 tháng 11 năm 2014

TUẦN13

                                        Bài : 25       Động  tác Thăng bằng.

           Trò chơi : Ai nhanh và khéo hơn.

I/ MỤC TIÊU::

-Ôn 5 động tác đã học và học động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung.

 Yêu cầu học sinh tập đúng kỹ thuật động tác,đúng nhịp hô.

-Trò chơi:Ai nhanh và khéo hơn.Yêu cầuHS chơi chủ động,nhiệt tình,đúng luật .

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân và động tác thăng bằng của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.

-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân cơ bản đúng  và làm quen với động tác thăng bằng của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS phát huy tính phản xạ,khéo léo nhanh nhẹn.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi.tranh TD.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

-Khởi động.

-HS chạy một vòng trên sân tập.

-Trò  chơi : Nhóm 3 nhóm 7.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a.Ôn 5 động tác TD.

-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.

-Nhận xét.

*Học động tác thăng bằng.

-G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.

*Nhận xét.

-Các tổ luyện tập 6 đông tác TD.

-Giáo viên theo dõi sửa sai cho HS.

*Nhận xét.

b.Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-Thả lỏng:

-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tâp 6 động tác thể dục đã học.

6-10p

 

 

 

 

 

 

18-22p

12p

2-3lần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10p

 

 

 

 

 

 

4-6p

-Đội hình tập trung.

                    GV

-Đội hình khởi động.

 

      GV

 

-Đội hình cơ bản.

      

 

                    GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.

          

                                      

                                      

                                     

                                      

                                                                                                                                                                     

                      GV    

 

-Đội hình trò chơi.

 

                     

                        GV

 

-Đội hình xuống lớp.

 

                     

                        GV

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ngày 26,27 tháng 11 năm 2014

.

                                      Bài : 26    Động  tác  Nhảy.

           Trò chơi : Chạy nhanh theo số.

I/ MỤC TIÊU:

-Chơi trò chơi Chạy nhanh theo số.Yêu cầu chơi chủ động và nhiệt tình.

-Ôn 6 động tác thể dục đã học.Học động tác nhảy.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.

*Mục tiêu riêng:

-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng và động tác nhảy của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.

-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng cơ bản đúng  và làm quen với động tác nhảy của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

*Kỉ năng sống:Giáo dục HS sống đoàn kết,chăm chỉ học tập.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.

2/.Phương tiện:1 còi.tranh TD.

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:

-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

-HS chạy một vòng trên sân tập.

-Trò  chơi :  Tìm người chỉ huy.

-Kiểm tra bài cũ :   2 hs.

*Nhận xét.

2/ CƠ BẢN:

a.Trò chơi : Chạy nhanh theo số.

 

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.

*Nhận xét.

b.Ôn 6 động tác TD đã học.

-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.

-Các tổ luyện tập 6 động tác TD.

-Góp ý.         

*Nhận xét.

 

 

 

c.Học động tác nhảy.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.

*Nhận xét.

3/ KẾT THÚC:

-Thả lỏng:

-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.

-Về nhà luyện tâp 7 động tác thể dục đã học

6-10p

 

 

 

 

 

 

18-22p

6p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8p

 

 

 

 

 

 

 

8p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6p

-Đội hình tập trung.

                    GV

-Đội hình khởi động.

 

      GV

 

-Đội hình trò chơi.      

 .......................

 

 .......................           

 CB XP                       Đ