Bài 12. Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi Mèo đuổi chuột

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Thể dục 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2015-04-21 13:50:49 Tác giả dũng hồ khắc loại .doc kích thước 28.93 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Ngày19,20 tháng08 năm 2014 TUẦN 1 Bài : 01 *Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp –ĐHĐN * Trò chơi: Kết bạn I/ MỤC TIÊU: - Biết được những nội quy cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu t

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

                                                                                        Ngày19,20 tháng08 năm 2014
TUẦN 1
              Bài : 01  *Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp –ĐHĐN
                                               * Trò chơi: Kết bạn
I/ MỤC TIÊU:
- Biết được những nội quy cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục.
- Trò chơi: Kết bạn . Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:nắm được nội dung một số quy định trong giờ học.Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
-HS Yếu:nắm được nội dung một số quy định trong giờ học cơ bản đúng.Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS sống có tổ chức và đoàn kết.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-Nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân ….giậm     
-Đứng lại ……đứng.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Giới thiệu chương trình TD lớp 5. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ môn.

- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung.
-Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ tập luyện.
*Nhận xét.
 b. Phổ biến nội quy học tập.
-Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp.
-Trang phục trong giờ học phải đảm bảo.
-Chào, báo cao khi giáo viên ra vào lớp.
*Nhận xét.
c.Trò chơi: Kết bạn.
     
-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS đứng tại chỗ vổ tay hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Yêu cầu nội dung về nhà.
 
6-10p
 
 
 
 
18-22p
8p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6p
 
 
 
8p
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.
 



 
                      
                          GV
-Đội hình cơ bản.



                     
                        GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                     
                                     
                                                                                                                   
                        
                         GV
-Đội hình trò chơi.
 
GV
 
 
 
 
 
-Đội hình xuống lớp.



                     
                        GV
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Ngày 20,21 tháng 08 năm 2014
 
             Bài : 02  * Đội hình đội ngũ.
                         * Trò chơi: Chạy đổi chổ vỗ tay nhau - Lò cò tiếp sức.
 I/ MỤC TIÊU:
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào  lớp học.
-Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau và Lò cò tiếp sức.Y/c học sinh biết cách chơi và tham gia được các trò chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Biết thực hiện ĐHĐN. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
-HS Yếu:Nắm được ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết phối hợp công việc một cách hợp lí.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.Kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
-Giậm chân …giậm.  Đứng lại….đứng.
*Nhận xét
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập ĐHĐN.
- Thành 4 hàng dọc …..tập hợp.
- Nhìn trước ……thẳng        Thôi.
- Nghiêm; nghỉ.
- Bên trái ( Phải)…..quay.
- Báo cáo ra vào lớp.
*Nhận xét.
 
b. Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau   
-Trò chơi lò cò tiếp sức

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS đứng tại chỗ vổ tay hát
-Hệ thống  bài học và nhận xét giờ học
-Về nhà ôn lại các nội dung đã học
6-10p
 
 
 
1-2 lần
 
18-22p
10p
2-3lần
 
 
 
2-3lần
 
 
 
 
 
12p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



 
                       
                          GV
-Đội hình cơ bản.



                         
                           GV
Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                     
                                                                                                                                                 
                        
                         GV
-Đội hình trò chơi.      
 .......................
 
 .......................           
 CB XP                         Đ
                           
                             GV
 
 
-Đội hình xuống lớp.



                         
                          GV
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Ngày 26,27 tháng 08 năm 2014
TUẦN 2
                                       Bài : 3 * Đội hình đội ngũ.
                               * Trò chơi : Chạy tiếp sức .
 I/ MỤC TIÊU:
- Ôn để củng cố các động tác đội hình đội ngũ. Tập hợp hàng dọc, chào,báo cáo khi bắt 
đầu và kết thúc giờ học,xin phép ra vào lớp. Yêu cầu báo cáo mạch lạc,tập hợp nhanh, thực hiện đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi: Chạy tiếp sức. Y/c học sinh tham gia được vào trò chơi đúng luật,trật tự .
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
-HS Yếu:nắm được ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết rèn luyện sức khỏe.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.Kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân …giậm.    
- Đứng lại …đứng.
-Kiểm tra bài cũ : 4 HS
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập ĐHĐN.
- Thành 4 hàng dọc  ……..tập hợp.
- Nhìn trước …………….Thẳng      Thôi.
- Nghiêm; nghỉ.
- Từ 1 đến hết….điểm số.
- Bên trái ,Phải……quay.
- Đằng sau….quay.
- Báo cáo ra vào lớp.
*Nhận xét.
 
b. Trò chơi: Chạy tiếp sức.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà ôn lại các động tác ĐHĐN.
6-10p
 
 
 
 
 
 
18-22p
14p
 
2-3lần
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8p
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



 
                       
                          GV
-Đội hình cơ bản.



                    
                        GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                     
                                                                                                                                                 
                        
                         GV
-Đội hình trò chơi.      
 .......................
 
 .......................           
 CB XP                         Đ
                           
                             GV
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
                                                                                      Ngày 27,28 tháng 08 năm 2014
 
Bài : 4  * Đội hình đội ngũ.
                                                 * Trò chơi: Kết bạn .
 I/ MỤC TIÊU:
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN:Tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm
số,đứng nghiêm,nghỉ,quay phải,trái,quay sau.Yêu cầu tập hợp hàng nhanh,quay đúng
hướng,đều,đẹp,đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi: Kết bạn .Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng luật,nhiệt tình .
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo.Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
-HS Yếu:nắm được ĐHĐN cơ bản đúng các động tác,biết tham gia chơi. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân …giậm.        Đứng lại ….đứng.
-Kiểm tra bài cũ : 4 HS.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập ĐHĐN.
- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp.
- Nhìn trước ……….Thẳng       Thôi.
- Nghiêm; nghỉ.
- Từ 1 đến hết….diểm số.
- Bên trái ( Phải)…quay. Đằng sau….quay.
*Nhận xét.
 
-Các tổ thi đua trình diễn ĐHĐN
*Nhận xét              Tuyên dương.
b. Trò chơi: Kết bạn.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS đứng tại chỗ vổ tay hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà ôn lại các động tác ĐHĐN.
6-10p
 
 
 
1-2lần
 
18-22p
14p
 
 
 
 
 
2-3lần
 
 
 
 
 
 
 
8p
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.
 



 
                       
                          GV
-Đội hình cơ bản.



                     
                        GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                     
                                                                                                                                                    
                        
                         GV
-Đội hình trò chơi.
 
GV
 
 
 
 
 
-Đội hình xuống lớp.



                     
                        GV
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Ngày 09,10 tháng 09 năm 2014.
TUẦN 3
     Bài : 5    * Đội hình đội ngũ.
                                                       * Trò chơi: Bỏ khăn .
 I/ MỤC TIÊU:
-Ôn động tác đội hình đọi ngũ.Yêu cầu HS thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
dàn hàng dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau.
-Trò chơi: Bỏ khăn. Yêu cầu học sinh tham gia được vào trò chơi và biết cách chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
-HS Yếu:Nắm được ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Giáo dục HS rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi,dụng cụ trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân …giâm.   Đứng lại ……đứng.
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải).
-Kiểm tra bài cũ : 4 HS.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập ĐHĐN.
- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp.
- Nhìn trước ……    thẳng         Thôi.
- Nghiêm; nghỉ.
- Bên trái ( Phải)………..quay.
- Đằng sau…..quay.
- Em…làn chuẩn….dồn hàng lại.
 
*Nhận xét.
b. Trò chơi: Bỏ khăn.
 
-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
 
3/ KẾT THÚC:
-Thành vòng tròn,đi thường…..bước.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về ôn lại các động tác ĐHĐN đã học.
6-10p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-22p
14p
 
2-3lần
 
 
 
 
 
 
 
 
8p
 
 
 
 
 
 
 
4-6p          
-Đội hình tập trung.
 



 
                       
                          GV
-Đội hình cơ bản.



                     
                        GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                     
                                                                                                                                                    
                        
                         GV
-Đội hình trò chơi. 
 
 
GV
 
 
 
 
-Đội hình xuống lớp.



                     
                        GV
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ngày 10,11 tháng 09 năm 2014.
 
                                        Bài : 6  * Đội hình đội ngũ.
                                                    * Trò chơi: Đua ngựa .
 I/ MỤC TIÊU:
- Ôn động tác đội hình đọi ngũ.Yêu cầu HS thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
dàn hàng dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau.
-Trò chơi: Đua ngựa.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
-HS Yếu:Nắm được ĐHĐN cơ bản đúng các động tác.Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo,tinh thần dũng cảm.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi,dụng cụ và kẻ sân trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân …giậm.    Đứng lại ……đứng.
-Trò chơi : Làm theo hiệu lệnh.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập đội hình đội ngũ.
- Thành 4 hàng dọc ……..tập hợp.
- Nhìn trước ……    thẳng        Thôi.
- Nghiêm; nghỉ.
- Bên trái ( Phải)………..quay.
- Đằng sau…..quay.
- Em?làm chuẩn, cách 1 sãi tay dàn hàng.
-Em…làm chuẩn…dồn hàng lại.

*Nhận xét.
-Các tổ luyện tập ĐHĐN.
*Nhận xét.              Tuyên dương.
b. Trò chơi: Đua ngựa.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-Thành vòng tròn,đi thường….bước.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tập ĐHĐN.
6-10p
 
 
 
 
 
18-22p
14p
 
2-3lần
 
 
2-3lần
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8p
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



 
                       
                          GV
-Đội hình cơ bản.



                    
                        GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                     
                                                                                                                                                 
                        
                         GV
-Đội hình trò chơi.      
 .......................
 
 .......................           
 CB XP                       Đ
 
                           
                             GV
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Ngày 16,17 tháng 9 năm 201.
TUẦN 4.
Bài : 7   * Đội hình đội ngũ.
* Trò chơi: Hoàng Anh-Hoàng Yến .
 I/ MỤC TIÊU:
-Ôn động tác ĐHĐN. Yêu cầu HS thực hiện được động tác tập hợp hàng ngang, dóng
thẳng hàng ngang. Thực hiện cơ bản đúng điểm số, quay phải, quay trái, quay sau. Đi đều
vòng phải, vòng trái.  Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
-Trò chơi:Hoàng Anh-HoàngYến.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
-HS Yếu:Nắm được ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS rèn luyện sức khỏe,tính phản xạ.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.kẻ sân trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân …giậm.    
-Đứng lại ……đứng.
-Trò chơi:Tìm người chỉ huy.
-Kiểm tra bài cũ :   4hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập đội hình đội ngũ.
- Thành 4 hàng ngang ……..tập hợp.
- Nhìn phải …Thẳng      Thôi.
-Nghiêm; nghỉ.
- Bên trái ( Phải)………..quay.
- Đi đều………bước.
-Vòng bên phải(trái)….bước.
- Đứng lại……..đứng.
*Nhận xét.
-Các tổ trình diễn ĐHĐN.
*Nhận xét – tuyên dương.
 
 
 
b.Trò chơi: Hoàng Anh-Hoàng Yến

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-Thành vòng tròn,đi thường...bước    Thôi.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tập ĐHĐN.
6-10p
 
 
 
 
 
 
 
18-22p
12p
 
2-3lần
 
 
 
 
 
 
 
1lần/tổ
 
 
 
 
 
 
 
 
10p
 
 
 
 
 
 
 
    4-6p
-Đội hình tập trung.
 



 
                    
                       GV
 
-Đội hình cơ bản.



 
                    
                        GV
 
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                     
                                                                                                                                                 
                        
                         GV
 
 
-Đội hình trò chơi.    
              
 
              
 
                      
                        GV
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Ngày 17,18 tháng 9 năm 2014
                                  Bài : 8   * Đội hình đội ngũ.
                                                * Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
 I/ MỤC TIÊU:
- Ôn động tác ĐHĐN. Yêu cầu HS thực hiện được động tác tập hợp hàng ngang, dóng
thẳng hàng ngang. Thực hiện cơ bản đúng điểm số, quay phải, quay trái, quay sau. Đi đều
vòng phải, vòng trái.  Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
-Trò chơi: Mèo đuổi chuột.Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng luật,nhanh nhẹn,hào hứng
trong khi chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo.Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
-HS Yếu:Biết thực hiện ĐHĐN cơ bản đúng các động tác.Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS rèn luyện sức khỏe,tính phản xạ,sự khéo léo,nhanh nhẹn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân …giậm.      Đứng lại ……đứng.
-Kiểm tra bài cũ :   4hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập ĐHĐN.
- Thành 4 hàng dọc …..tập hợp.
- Nhìn trước ……….Thẳng        Thôi.
- Bên trái ( Phải)………..quay.
- Đi đều…bước.
-Vòng bên phải(trái)….bước.
-Đứng lại……..đứng.
*Nhận xét.

-Các tổ trình diễn ĐHĐN.
*Nhận xét – tuyên dương.
b. Trò chơi: Mèo đuổi chuột.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-Thành vòng tròn đi thường…bước      Thôi.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ  học.
-Về nhà luyện tâp ĐHĐN.
6-10p
 
 
 
 
 
18-22p
14p
 
2-3lần
 
 
 
 
 
 
 
1lần/tổ
 
 
 
8p
 
 
 
 
 
 
 
 
    4-6p
 
 
 
-Đội hình tập trung.
 



 
                       
                          GV
-Đội hình cơ bản.



                     
                        GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                     
                                                                                                                                                    
                        
                         GV
-Đội hình trò chơi. 
 
GV
 
 
 
 
-Đội hình xuống lớp.



                     
                        GV
                                                                                       Ngày 23,24 tháng 09 năm 2014
TUẦN 5.
Bài : 09  * Đội hình đội ngũ.
                           * Trò chơi Nhảy ô tiếp sức.
 I/ MỤC TIÊU:
-Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang.
-Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
-Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia được trò chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
 -HS Yếu: Biết thực hiện ĐHĐN cơ bản đúng các động tác.Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
 *Kỉ năng sống:Giáo dục HS rèn luyện sức khỏe,biết đi bên phải đường.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi,dụng cụ và kẻ sân trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Trò chơi:Tìm người chỉ huy.
-Kiểm tra bài cũ :   4hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập đội hình đội ngũ.
- Thành 4 hàng ngang ……..tập hợp.
- Nhìn phải ………Thẳng         Thôi.
-Từ 1 đến hết……. điểm số.
- Bên trái ( Phải)………..quay.
- Đi đều…bước.
-Vòng bên phải(trái)….bước.
-Đứng lại……..đứng.
*Các tổ trình diễn ĐHĐN.

*Nhận xét  -  tuyên dương
b. Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức

 
-GV phổ biến nội dung trò chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-Thành vòng tròn đi thường…bước    thôi.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp   ĐHĐN.
6-10p
 
 
 
 
 
 
18-22p
14p
 
2-3lần
 
 
 
 
1lần/tổ
 
 
 
 
 
 
    8p
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



 
                    
                       GV
-Đội hình cơ bản.



                    
                        GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                     
                                                                                                                                                 
                        
                         GV
-Đội hình trò chơi.      
 .......................
 
 .......................           
 CB XP                       Đ
                           GV
 
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
                                  
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ngày 24,25 tháng 09 năm 2014.
 
Bài : 10  * Đội hình đội ngũ.
                        * Trò chơi Nhảy đúng nhảy nhanh.
 I/ MỤC TIÊU:
-Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang.
-Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
-Trò chơi:Nhảy đúng nhảy nhanh.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
 -HS Yếu: biết thực hiện ĐHĐN cơ bản đúng các động tác.Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giúp HS tính kỉ luật.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi,dụng cụ và kẻ sân trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Giậm chân …giậm.   
-Đứng lại ……đứng.
-Kiểm tra bài cũ :  4hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn tạp ĐHĐN.
- Thành 4 hàng ngang ……..tập hợp.
- Nhìn phải ……….Thẳng         Thôi.
- Nghiêm; nghỉ.
- Bên trái ( Phải)………..quay.
- Đi đều…bước.
-Vòng bên phải(trái)….bước.
- Đứng lại……..đứng.

*Nhận xét.       
*Tuyên dương.
 
 
 
b. Trò chơi: Nhảy đúng nhảy nhanh.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp  ĐHĐN.
6-10p
 
 
 
 
 
 
 
 
18-22p
12p
 
2-3lần
 
 
 
1lần/tổ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    10p
 
 
 
 
 
 
    4-6p
-Đội hình tập trung.



                    
                       GV
-Đội hình khởi động.
 
GV
 
 
-Đội hình cơ bản.



                    
                        GV
 
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                     
                                                                                                                                                 
                        
                         GV
 
-Đội hình trò chơi.      
 .......................
 
 .......................           
 CB XP                       Đ
                           
                             GV
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Ngày 30/9,01/10 năm 2014
TUẦN 6
Bài : 11    * Đội hình đội ngũ.
                                    * Trò chơi Chuyển đồ vật.
I/ MỤC TIÊU:
-Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, hang dọc.
-Thực hiện đúng cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái. Biết cách
 đổi chân khi đi đều sai nhịp.
-Trò chơi: Chuyển đồ vật.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo.Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
-HS Yếu:Biết thực hiện ĐHĐN cơ bản đúng các động tác.Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
 *Kỉ năng sống:Giáo dục HS rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo,nhanh nhẹn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi,dụng cụ và kẻ sân trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
-Giậm chân ……giậm.   
-Đứng lại …đứng.
-Kiểm tra bài cũ :   4hs
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn tạp Đội hình đội ngũ.
- Thành 4 hàng  dọc (ngang )…..tập hợp.
- Nhìn trước(phải) ……Thẳng      Thôi.
- Nghiêm; nghỉ.
- Bên trái ( Phải)………..quay.
- Từ 1 đến hết……..điểm số.


  -Dàn hàng    -   Dồn hàng
  *Nhận xét.   *  Tuyên dương.
 
 
b. Trò chơi: Chuyển đồ vật

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp   ĐHĐN.
6-10p
 
 
 
 
 
 
 
18-22p
12p
 
2-3lần
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3lần
 
 
 
 
 
 
 
 
     10p
 
 
 
 
 
 
 
   4-6p
-Đội hình tập trung.



 
                    
                       GV
 
 
-Đội hình cơ bản.
 



 
                    
                        GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                     
                                        
                                                                                                        
                        
                         GV
 
 
-Đội hình trò chơi.      
 .......................
 
 .......................           
 CB XP                       Đ
                           GV
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Ngày 01,02 tháng 10 năm 2014
                      Bài : 12         * Đội hình đội ngũ.
                                               * Trò chơi : Lăn bóng bằng tay.
I/ MỤC TIÊU:
-Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, hàng dọc.
-Thực hiện đúng cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái. Biết cách
đổi chân khi đi đều sai nhịp.
-Trò chơi: Lăn bóng bằng tay.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi. *Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
 -HS Yếu:biết thực hiện ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết đoàn kết hỗ trợ nhau trong mọi lĩnh vực.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.2-4 quả bóng.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Kiểm tra bài cũ :  2hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập ĐHĐN.
- Thành 4 hàng  dọc (ngang )……..tập hợp.
- Nhìn trước(phải) ……….Thẳng      Thôi.
- Nghiêm; nghỉ.
- Bên trái ( Phải)………..quay.
- Đi đều…………bước.
-Vòng bên phải(trái)……….bước.
- Đứng lại……….đứng.
*Nhận xét.

-Dàn hàng    -    Dồn hàng
Nhận xét
b. Trò chơi: Lăn bóng bằng tay

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tập ĐHĐN.
6-10p
 
 
 
 
 
 
18-22p
12p
 
2-3lần
 
 
 
   2-3lần
 
 
 
 
 
 
 
 
     10p
 
 
 
 
 
 
 
    4-6p
 
 
 
-Đội hình tập trung.



                    
                       GV
-Đội hình khởi động.
 
GV
 
 
-Đội hình cơ bản.



                    
                        GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                             
                        GV
-Đội hình trò chơi.      
 .......................
 
 .......................           
 CB XP                       Đ
                           GV
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Ngày 14,15 tháng 10 năm 2014
TUẦN 7
                            Bài : 13       * Đội hình đội ngũ.
            * Trò chơi Trao tín gậy.
 I/ MỤC TIÊU:
-Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng dọc, hàng ngang.
-Thực hiện đúng cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái.
-Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
-Trò chơi:Trao tín gậy.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi. *Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
-HS Yếu: biết thực hiện ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
 *Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết đoàn kết hỗ trợ nhau trong mọi lĩnh vực.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.1-2 tín gậy.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Kiểm tra bài cũ :   4hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập đội hình đội ngũ.
- Thành 4 hàng  ngang(dọc)……..tập hợp.
- Nhìn phải(trước) ……Thẳng          Thôi.
- Bên trái ( Phải)………..quay.
- Đi đều…………bước..
-Vòng bên phải(trái)……….bước.

- Đứng lại……….đứng.
*Nhận xét.
b. Trò chơi: Trao tín gậy.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
-Thả lỏng.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp ĐHĐN.
6-10p
 
 
 
 
 
18-22p
11p
 
2-3lần
 
 
2-3lần
 
 
 
 
 
 
     11p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4-6p
-Đội hình tập trung.



                    
                       GV
Đội hình khởi động.
 
 
GV
 
-Đội hình cơ bản.
 



 
                    
                       GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                     
                                                                                                                                         
                        
                         GV
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Ngày 15,16 tháng 10 năm 2014
 
    Bài : 14  * Đội hình đội ngũ.
                                            * Trò chơi Trao tín gậy.
 I/ MỤC TIÊU:
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng dọc, hàng ngang.
-Thực hiện đúng cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái.
-Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
-Trò chơi:Trao tín gậy. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
 -HS Yếu:nắm được ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
 *Kỉ năng sống: Giáo dục HS biết đoàn kết,rèn luyện sức khỏe.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.1-2 tín gậy.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU
-GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Khởi động.
-Kiểm tra bài cũ :   4hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập ĐHĐN.
- Thành 4 hàng  ngang……..tập hợp.
- Nhìn phải ………Thẳng .     Thôi.
- Nghiêm; nghỉ.
- Bên trái ( Phải)………..quay.
- Đi đều…………bước.
-Vòng bên phải(trái)……….bước.
- Đứng lại……….đứng.
*Nhận xét.

*Các tổ luyện tập và trình diễn ĐHĐN.
* Nhận xét          Tuyên dương.
b. Trò chơi: Trao tín gậy.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp ĐHĐN.
6-10p
 
 
 
 
 
18-22p
  12p
 
2-3lần
 
 
 
 
 
 
1lần/tổ
 
 
 
 
 
 
 
 
    10p
 
 
 
 
    4-6p
-Đội hình tập trung.



 
                    
                       GV
 
 
-Đội hình cơ bản.
 



 
                    
                        GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                     
                                        
                                                                                                        
                        
                         GV
 
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
                                                                                         Ngày 21,22 tháng10 năm 2014
TUẦN 8
   Bài : 15 * Đội hình đội ngũ.
                   *Trò chơi: Kết bạn.
 I/ MỤC TIÊU:
-Thực hiện được tập hợp hàng doc, hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng dọc, hàng ngang.    
-Điểm đúng số của mình. Thực hiện được đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái.
-Trò chơi Kết bạn. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:biết thực hiện ĐHĐN một cách thành thạo. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
-HS Yếu: biết thực hiện ĐHĐN cơ bản đúng các động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết đoàn kết,rèn luyện sức khỏe.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV:Nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ học
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Kiểm tra bài cũ :   2 hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Ôn tập ĐHĐN.
- Thành 4 hàng  ngang(dọc) - tập hợp.
- Nhìn phải(trước) ….. Thẳng         Thôi.
- Nghiêm; nghỉ.   -Bên trái ( Phải)    quay.
-Đi đều - bước.  -Vòng bên phải(trái) ...bước.
-Đứng lại …….đứng.
*Nhận xét.

*Các tổ luyện tập và trình diễn ĐHĐN.
*Nhận xét.          Tuyên dương.
b. Trò chơi: Kết bạn.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
 
3/ KẾT THÚC:
-HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
-Thả lỏng:
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp  ĐHĐN.
6-10p
 
 
 
 
 
18-22p
14p
 
 
2-3lần
 
 
 
 
 
 
 
1lần/tổ
 
8p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    
                       GV
 
-Đội hình cơ bản.



                    
                        GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                     
                                                                                                                                       
                        
                         GV
-Đội hình trò chơi.
 
 
 
GV
 
 
 
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ngày 22,23 tháng 10 năm 2014
 
                        Bài : 16      *Động tác vươn thở và tay.
    *Trò chơi:Dẫn bóng.
 I/ MỤC TIÊU:
- Học 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu học sinh biết  
cách thực hiện động tác.
-Trò chơi:Dẫn bóng.Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Thực hiện được kỉ thuật động tác. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
 -HS Yếu:nắm được cơ bản đúng  động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết kính trọng người lớn tuổi,thầy cô giáo.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.4 quả bóng  -Tranh động tác vươn thở và tay.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
GV nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ học
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Khởi động.
-Kiểm tra bài cũ :   2 hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Học động tác vươn thở:

-Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.
*Nhận xét.
b.Học động tác tay:

-Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tâp.
*Nhận xét.
-Luyện tập liên hoàn hai động tác đã học.
*Nhận xét.
c. Trò chơi: Dẫn bóng.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:   
-Thả lỏng:
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về  luyện tâp 2 động tác thể dục đã học.
6-10p
 
 
 
 
 
18-22p
6p
3-4lần
 
 
 
 
10p
 
3-4 lần
 
 
 
 
1-2lần
 
 
6p
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    
                       GV
 
-Đội hình cơ bản.



 
                    
                        GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                             
                        
                         GV
-Đội hình trò chơi.      
 .......................
 
 .......................           
 CB XP                       Đ
 
                           
                             GV
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Ngày 28 tháng 10 năm 2014
TUẦN 9
   Bài : 17   *Động tác chân
                   *Trò chơi:Dẫn bóng
 I/ MỤC TIÊU:
-Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung.
-Trò chơi:Dẫn bóng.Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi .
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Thực hiện được kỉ thuật động tác. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
 -HS Yếu:nắm được cơ bản đúng  động tác.Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.2 quả bóng  -Tranh động tác chân.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV nhận lớp phổ biến nội dung y/c giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Thành vòng tròn,đi thường…..bước.   
-Kiểm tra bài cũ : 3 hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Ôn 2 động tác vươn thở và tay.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
*Nhận xét.
b.Học động tác chân.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.
*Nhận xét.
*Luyện tập 3 động tác thể dục đã học.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
*Nhận xét.
c. Trò chơi: Dẫn bóng.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
* Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
-Về nhà luyện tâp 3 động tác thể dục đã học
6-10p
 
 
 
 
 
 
18-22p
     8p
2-3 lần
 
     8p
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 lần
 
 
6p
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    
                       GV
 
 
-Đội hình cơ bản.



 
                    
                        GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                             
                        
                         GV
-Đội hình trò chơi.      
 .......................
 
 .......................           
 CB XP                       Đ
                           
                             GV
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
                                                                                        Ngày 29,30 tháng 10 năm 2014
 
                              Bài : 18  Trò chơi Ai nhanh và khéo hơn.
 I/ MỤC TIÊU:
-Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn.Yêu cầu học sinh nắm được cách chơi và tham gia được 
vào trò chơi.
-Ôn 3 động tác thể dục  vươn thở,tay,chân của bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu học 
 sinh thực hiện cơ bản đúng động tác.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Thực hiện được kỉ thuật động tác. Biết cách chơi và tham gia trò chơi tích cực chủ động.
-HS Yếu:nắm được cơ bản đúng  động tác. Biết cách chơi  và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo HS biết rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo,nhanh nhẹn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Thành vòng tròn,đi thường…..bước     Thôi.
-Trò chơi:đứng ngồi theo lệnh.
-Kiểm tra bài cũ :   4hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Học trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn.

-Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi.
*Nhận xét.
b.Ôn 3 động tác thể dục
-GV hô nhịp     
-HS thực hiện mẫu động tác.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
*Nhận xét.
-Các tổ luyện tập 3 động tác thể dục.
*Nhận xét.
-Các tổ thi đua trình diễn 3 động tác TD.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng:
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 3 động tác thể dục đã học.
6-10p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-22p
8 p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14p
 
 
 
 
 
 
 
 
    4-6p
-Đội hình tập trung.



                    
                       GV
-Đội hình khởi động.
GV
 
 
 
-Đội hình cơ bản.
 



 
                    
                        GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                             
                        
                         GV
 
 
 
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Ngày 4,5 tháng 11 năm 2014
TUẦN 10
   Bài 19:       Động tác vặn mình.
     Trò chơi : Ai nhanh và khéo hơn.
 I/ MỤC TIÊU:
-Học động tác vặn mình.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
-Trò chơi:Ai nhanh và khéo hơn.Yêu cầu chơi đúng luật và tự giác,tích cực.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân cơ bản đúng,bước đầu làm quen với động tác vặn mình của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo,nhanh nhẹn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi,tranh thể dục.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
-HS chạy một vòng trên sân tập
-Thành vòng tròn,đi thường…..bước    
-Trò chơi:đứng ngồi theo lệnh
-Kiểm tra bài cũ :   2 hs
*Nhận xét
2/ CƠ BẢN:
a.Ôn 3 động tác thể dục:
-Vươn thở,tay,chân GV hô nhịp.     
-HS thực hiện mẫu động tác.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
*Nhận xét.
b.Học động tác vặn mình:

-G.viên hướng dẫn và tỏ chức HS luyện tập.
*Nhận xét.
-Ôn 4 động tác TD đã học.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
*Nhận xét.
c.Trò chơi:Ai nhanh và khéo hơn.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng:
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 4 động tác thể dục đã học
6-10p
 
 
 
 
 
 
 
18-22p
4p
1-2 lần
 
 
 
10p
 
 
 
 
 
 
 
3-4 lần
 
8p
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV           
-Đội hình khởi động.
GV
 
 
 
-Đội hình cơ bản.



                    
                        GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                             
                        
                         GV
 
-Đội hình trò chơi.
        
        
 
                      
                        GV
 
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                                         Ngày 5,6 tháng 11 năm 2014
     
   Bài : 20     *Trò chơi : Chạy nhanh theo số.
I/ MỤC TIÊU
-Ôn 4 động tác TD:Vươn thở,tay,chân,vặn mình.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
-Trò chơi:Chạy nhanh theo số.Yêu cầuHS nắm được cách chơi
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình cơ bản đúng  của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo,nhanh nhẹn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi,tranh thể dục.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Thành vòng tròn,đi thường……..bước.    
-Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh.
-Kiểm tra bài cũ :   2 hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Ôn 4 động tác thể dục:Vươn thở,tay,chân,vặn mình.
-GV hô nhịp HS thực hiện mẫu động tác.
-GV tổ chức HS luyện tập.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
*Nhận xét.
b.Trò chơi: Chạy nhanh theo số.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
 
3/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng:
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 4 động tác thể dục đã học.
6-10p
 
 
 
 
 
 
 
18-22p
12p
 
 
 
 
 
10p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV           
-Đội hình khởi động.
GV
 
 
-Đội hình cơ bản.



                    GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                             
                        GV
-Đội hình trò chơi.      
 .......................
 
 .......................           
 CB XP                       Đ
                           GV                      
-Đội hình xuống lớp.



                      GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Ngày 11,12 tháng11 năm 2014
TUẦN 11
    Bài : 21    Động  tác toàn thân.
                     Trò chơi : Chạy nhanh theo số.
I/ MỤC TIÊU:
-Học động tác toàn thân.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác .
-Trò chơi:Chạy nhanh theo số.Yêu cầu HS tham gia vào trò chơi tương đối chủ động .
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và động tác toàn thân của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình cơ bản đúng,bước đầu làm quen với động tác toàn thân của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS  rèn luyện sức khỏe.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi,tranh thể dục.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Thành vòng tròn,đi thường……...bước.   
-Trò chơi Đứng ngồi theo lệnh.
-Kiểm tra bài cũ :   2 hs.
*Nhận xét
2/ CƠ BẢN:
a.Ôn 4 động tác thể dục:Vươn thở,tay,chân,vặn mình.
-GV hô nhịp HS thực hiện mẫu động tác.
-GV tổ chức HS luyện tập.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
*Nhận xét.
b.Học động tác toàn thân

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.
*Nhận xét.
-Luyện tập 5 động tác thể dục đã học.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
*Nhận xét.
 
 
c.Trò chơi: Chạy nhanh theo số.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
*Nhận xét
3/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng:
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 5 động tác thể dục đã học.
6-10p
 
 
 
 
 
 
 
18-22p
5p
 
 
 
 
 
10p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7p
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV
-Đội hình khởi động.
 
      GV
 
 
-Đội hình cơ bản.
 



 
                    
                        GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                     
                                                                                                                                        
                        
                         GV
 
 
-Đội hình trò chơi.      
 .......................
 
 .......................           
 CB XP                       Đ
                           
                             GV
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ngày 12,13 tháng 11 năm 2014.
 
            Bài : 22    Động  tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và toàn thân
    Trò chơi : Chạy nhanh theo số.
I/ MỤC TIÊU:
-Ôn các động tác:Vươn thở,tay,chân,vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu tập đúng và liên hoàn các động tác.
-Trò chơi:Chạy nhanh theo số.Yêu cầuHS tham gia vào trò chơi tương đối chủ động .
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và động tác toàn thân của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và động tác toàn thân cơ bản đúng của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS  rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo,nhanh nhẹn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi,dụng cụ,kẻ sân trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC       
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Trò chơi : Nhóm 3 nhóm 7.
-Kiểm tra bài cũ :   4hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Trò chơi: Chạy nhanh theo số.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
b.Ôn 5 động tác TD đã học.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
-Lần1:Giáo viên hướng dẫn HS luyện tập.
*Nhận xét.
-Các tổ luyện tập 5 động tác TD.
-Giáo viên theo dõi góp ý.
-Các tổ thi đua trình diễn 5 động tác TD.
*Nhận xét.        
-Tuyên dương.
 
 
 
3/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng:
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học. -Về nhà luyện tâp 5 động tác thể dục đã học.
6-10p
 
 
 
 
 
 
18-22p
     10p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    12p
1-2lần
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV
-Đội hình khởi động.
 
      GV
 
 
-Đội hình cơ bản



                    
                        GV
-Đội hình trò chơi.      
 .......................
 
 .......................           
 CB XP                       Đ
                           GV                            
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                     
                        
                         GV
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                                       Ngày 18,19 tháng 11  năm 2014
TUẦN 12
 
           Bài 23:    Động  tác vươn thở,tay,chân,vặn minh, toàn thân.
                                    Trò chơi : Ai nhanh và khéo hơn.
I/ MỤC TIÊU:
-Ôn 5 động tác vươn thở,tay,chân,vặn minh, toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
Yêu cầu học sinh tập đúng kỹ thuật,thể hiện được tính liên hoàn của bài.
-Trò chơi:Ai nhanh và khéo hơn.Yêu cầuHS chơi chủ động,nhiệt tình,đúng luật.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và động tác toàn thân của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và động tác toàn thân cơ bản đúng của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS giáo dục ý thức kỉ luật.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi,dụng cụ,kẻ sân trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-Thành vòng tròn,đi thường…..bước     Thôi.
-Trò  chơi : Nhóm 3 nhóm 7.
-Kiểm tra bài cũ :   2 hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
b.Ôn 5 động tác thể dục đã học.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
-Các tổ luyện tập 5 động tác thể dục.
-Giáo viên quan sát góp ý.
*Nhận xét.
-Các tổ thi đua trình diễn 5 động tác thể dục.
*Nhận xét.   *Tuyên dương.
3/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng:
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 5 động tác thể dục đã học.
6-10p
 
 
 
 
 
 
18-22p
8p
 
 
 
 
 
 
 
 
14p
 
 
 
 
4 -6p
-Đội hình tập trung.



                    GV
-Đội hình khởi động.
 
      GV
 
-Đội hình trò chơi.
        
        
 
                      
                        GV                      
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                     
                        GV                   
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Ngày 19,20 tháng 11 năm 2014                           
               Bài : 24    Ôn tập 5 động tác của bài TD phát triển chung.
I/ MỤC TIÊU:
-Ôn 5 động tác đã học và học động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu học sinh tập đúng kỹ thuật động tác,đúng nhịp hô.
-Trò chơi: Kết bạn.Yêu cầu chơi sôi nổi,phản xạ nhanh.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và động tác toàn thân của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình và động tác toàn thân cơ bản đúng của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết sống đoàn kết,giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Khởi động.
-Kiểm tra bài cũ :   4hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Ôn 5 động tác TD:Vươn thở,tay,chân,vặn mình,và toàn thân.
-Mỗi động tác thực hiện 1x8 nhịp
*Nhận xét
b.Kiểm tra 5 động tác TD.
-Mỗi lần kiểm tra 4-5 HS.
*Nhận xét.       *Đánh giá.
b.Trò chơi: Kết bạn.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng:
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 5 động tác thể dục đã học.
6-10p
 
 
 
 
 
 
18-22p
3p
2-3lần
 
 
14p
 
 
5p
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV
-Đội hình khởi động.
 
      GV
 
-Đội hình kiểm tra.

    

 
            
 
                    GV
-Đội hình trò chơi.
 
 
       GV
 
 
 
 
-Đội hình xuống lớp.



 
                      
                        GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ngày 25,26 tháng 11 năm 2014
TUẦN13
                                        Bài : 25       Động  tác Thăng bằng.
           Trò chơi : Ai nhanh và khéo hơn.
I/ MỤC TIÊU::
-Ôn 5 động tác đã học và học động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung.
 Yêu cầu học sinh tập đúng kỹ thuật động tác,đúng nhịp hô.
-Trò chơi:Ai nhanh và khéo hơn.Yêu cầuHS chơi chủ động,nhiệt tình,đúng luật .
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân và động tác thăng bằng của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân cơ bản đúng  và làm quen với động tác thăng bằng của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS phát huy tính phản xạ,khéo léo nhanh nhẹn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.tranh TD.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-Khởi động.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Trò  chơi : Nhóm 3 nhóm 7.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Ôn 5 động tác TD.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
-Nhận xét.
*Học động tác thăng bằng.

-G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.
*Nhận xét.
-Các tổ luyện tập 6 đông tác TD.
-Giáo viên theo dõi sửa sai cho HS.
*Nhận xét.
b.Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng:
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 6 động tác thể dục đã học.
6-10p
 
 
 
 
 
 
18-22p
12p
2-3lần
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10p
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV
-Đội hình khởi động.
 
      GV
 
-Đội hình cơ bản.

       

 
                    GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                     
                      GV    
 
-Đội hình trò chơi.


 
                      
                        GV
 
-Đội hình xuống lớp.



 
                      
                        GV
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Ngày 26,27 tháng 11 năm 2014
.
                                      Bài : 26    Động  tác  Nhảy.
           Trò chơi : Chạy nhanh theo số.
I/ MỤC TIÊU:
-Chơi trò chơi Chạy nhanh theo số.Yêu cầu chơi chủ động và nhiệt tình.
-Ôn 6 động tác thể dục đã học.Học động tác nhảy.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng và động tác nhảy của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng cơ bản đúng  và làm quen với động tác nhảy của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS sống đoàn kết,chăm chỉ học tập.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.tranh TD.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Trò  chơi :  Tìm người chỉ huy.
-Kiểm tra bài cũ :   2 hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Trò chơi : Chạy nhanh theo số.

 
-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
b.Ôn 6 động tác TD đã học.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
-Các tổ luyện tập 6 động tác TD.
-Góp ý.         
*Nhận xét.
 
 
 
c.Học động tác nhảy.


-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng:
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 7 động tác thể dục đã học
6-10p
 
 
 
 
 
 
18-22p
6p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8p
 
 
 
 
 
 
 
8p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV
-Đội hình khởi động.
 
      GV
 
-Đội hình trò chơi.      
 .......................
 
 .......................           
 CB XP                       Đ
 
                           
                             GV           
 
 
-Đội hình tập luyện.
 

     

 
                    
                       GV
 
 
 
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                     
                      
                      GV    
 
 
 
 
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
                                    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Ngày 02,03 tháng 12 năm 2014             
TUẦN 14
 
   Bài : 27    Động  tác  Điều hoà.
                                            Trò chơi : Thăng bằng.
I/ MỤC TIÊU:
-Ôn 7 động tác thể dục đã học.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
-Học động tác điều hoà.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
-Chơi trò chơi Thăng bằng.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng,nhảy và động tác điều hòa của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng,nhảy cơ bản đúng và làm quen với động tác điều hòa  của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Giáo dục HS tính kỉ luật,đoàn kết.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.tranh TD.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Khởi động.
-Trò  chơi :  Kết bạn.
-Kiểm tra bài cũ :   2 hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Học động tác điều hoà.


-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập.
*Nhận xét.
b.Ôn 5 động tác TD đã học:Vặn mình,toàn thân,thăng bằng,nhảy và điều hoà.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
-Các tổ thi luyện tập 5 động tác TD.
*Góp ý            
*Nhận xét
c.Trò chơi : Thăng bằng.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
*Nhận xét
3/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng tập 2 động tác vươn thở và điều hoà của bàiTDPTC.
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 8 động tác thể dục đã học
6-10p
 
 
 
 
 
 
 
18-22p
8p
2-3lần
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6p
 
 
 
 
8p
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV
-Đội hình khởi động.
 
      GV
 
-Đội hình cơ bản.
 

       

 
                    
                       GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                     
                      
                      GV    
 
 
 
 
-Đội hình trò chơi.
 


 
                      
                        GV
 
 
-Đội hình xuống lớp.
 



 
                      
                        GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Ngày 03,04 tháng 12 năm 2014
 
  Bài : 28    Bài thể dục phát triển chung.
                                              Trò chơi : Thăng bằng.
 I/ MỤC TIÊU:
-Ôn bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác,đúng nhịp hô.
-Chơi trò chơi Thăng bằng.Yêu cầu tham gia vào trò chơi chủ động,nhiệt tình,an toàn.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng,nhảy và động tác điều hòa của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng,nhảy và động tác điều hòa cơ bản đúng của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo nhanh nhẹn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.Kẻ sân trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Khởi động.
-Trò  chơi :  Kết bạn.
-Kiểm tra bài cũ :   2 hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Ôn bài thể dục phát triển chung:
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
*Nhận xét.
-Các tổ luyện tập bài thể dục.
*Góp ý.     
*Nhận xét.
-Các tổ trình diễn bài thể dục.
*Nhận xét.         
* Tuyên dương.
b.Trò chơi : Thăng bằng.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
 
 
3/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng tập 2 động tác vươn thở và điều hoà.
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 8 động tác thể dục đã học.
6-10p
 
 
 
 
 
 
 
18-22p
14p
1-2lần
 
 
 
 
1lần/tổ
 
 
8p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV
-Đội hình khởi động.
 
      GV
 
-Đội hình cơ bản.

        

                    
                       GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                     
                      
                      GV                
-Đội hình trò chơi.


 
                      
                        GV
 
-Đội hình xuống lớp.



 
                      
                        GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Ngày 09,10 tháng 12 năm 2014
TUẦN15
Bài : 29   *Bài thể dục phát triển chung.
 *Trò chơi : Thỏ nhảy.
I/ MỤC TIÊU:
-Ôn bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thuộc bài và thực hiện động đúng nhịp hô.
-Chơi trò chơi Thỏ nhảy.Yêu cầu tham gia vào trò chơi chủ động,nhiệt tình,an toàn.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng,nhảy và động tác điều hòa của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng,nhảy  và động tác điều hòa cơ bản đúng của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục ý thức kỉ luật.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Thành vòng tròn,đi thường…...bước .     
-Khởi động.
-Kiểm tra bài cũ :   4hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Ôn bài thể dục phát triển chung:
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
*Nhận xét.
-Mỗi tổ1HS bất kỳ lên thực hiện bài thể dục.
-HS tự nhận xét bài tập của mình.
-Giáo viên nhận xét chung bài tập của HS.
-Các tổ luyện tập bài thể dục.
-Góp ý.            
*Nhận xét.
-Các tổ trình diễn bài thể dục.
*Nhận xét.           *Tuyên dương.
b.Trò chơi : Thỏ nhảy.

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
Nhận xét.
 
3/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng tập 2 động tác vươn thở và điều hoà.
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 8 động tác thể dục đã học.
6-10p
 
 
 
 
 
 
 
18-22p
14p
1lần
 
2lần/tổ
 
 
 
1lần/tổ
 
 
 
 
8p
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV
-Đội hình khởi động.
 
      GV
 
-Đội hình cơ bản.



                       
                         GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                     
                      GV        
-Đội hình trò chơi.      
 .......................
 
 .......................           
 CB XP                       Đ
                          GV
                
-Đội hình xuống lớp.



 
                      
                        GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Ngày 10,11 tháng 12 năm 2014
                                       
Bài : 30    *Bài thể dục phát triển chung.
  *Trò chơi : Thỏ nhảy.
I/ MỤC TIÊU:
-Ôn bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thuộc bài và hoàn thiện bài thể dục
-Chơi trò chơi Thỏ nhảy.Yêu cầu tham gia vào trò chơi chủ động,nhiệt tình,an toàn.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng,nhảy và động tác điều hòa của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng,nhảy  và động tác điều hòa cơ bản đúng của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS tinh thần tập luyện thể dục,thể thao.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Thành vòng tròn,đi thường…...bước.       
-Khởi động.
-Kiểm tra bài cũ :   4hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Ôn bài thể dục phát triển chung:
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
*Nhận xét.
-Mỗi tổ 1 HS bất kỳ lên thực hiện bài thể dục.
-HS tự nhận xét bài tập của mình.
-Giáo viên nhận xét chung bài tập của HS.
-Các tổ luyện tập bài thể dục.
*Nhận xét.
-Các tổ trình diễn bài thể dục.
*Nhận xét.         
-Tuyên dương.
b.Trò chơi : Thỏ nhảy.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
 
3/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng tập 2 động tác vươn thở và điều hoà.
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 8 động tác thể dục đã học.
6-10p
 
 
 
 
 
 
 
18-22p
14p
1lần
 
2lần/tổ
 
 
 
1lần/tổ
 
 
 
 
8p
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV
-Đội hình khởi động.
 
      GV
 
-Đội hình cơ bản.



                       
                         GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                     
                      GV        
-Đội hình trò chơi.      
 .......................
 
 .......................           
 CB XP                       Đ
                          GV
                
 
-Đội hình xuống lớp.



 
                      
                        GV
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ngày 16,17 tháng 12 năm 2014.
TUẦN 16.
Bài : 31    *Bài thể dục phát triển chung.
          *Trò chơi : Lò cò tiếp sức.
I/ MỤC TIÊU:
-Ôn bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thuộc bài và hoàn thiện bài thể dục
-Chơi trò chơi Lò cò tiếp sức.Yêu cầu tham gia vào trò chơi chủ động,nhiệt tình.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng,nhảy và động tác điều hòa của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng,nhảy  và động tác điều hòa cơ bản đúng của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS rèn luyện sức khỏe,kỉ năng khéo léo,nhanh nhẹn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Thành vòng tròn,đi thường....bước    Thôi.
-Khởi động.
-Kiểm tra bài cũ :   4hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Ôn bài thể dục phát triển chung:
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
*Nhận xét.
-Mỗi tổ 1 HS bất kỳ lên thực hiện bài thể dục.
-HS tự nhận xét bài tập của mình.
-Giáo viên nhận xét chung bài tập của HS.
-Các tổ luyện tập bài thể dục.
*Nhận xét.
-Kiểm tra thử các tổ thực hiện bài thể dục.
*Nhận xét.           Tuyên dương.
b.Trò chơi : Lò cò tiếp sức.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
 
3/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng tập 2 động tác vươn thở và điều hoà.
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 8 động tác thể dục đã học.
6-10p
 
 
 
 
 
 
 
18-22p
14p
1lần
 
  2lần/tổ
 
 
 
 
 
  1lần/tổ
 
8p
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV
-Đội hình khởi động.
 
      GV
 
-Đội hình cơ bản.



                       
                         GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                     
                      GV        
-Đội hình trò chơi.      
 .......................
 
 .......................           
 CB XP                       Đ
                          GV
                
-Đội hình xuống lớp.



 
                      
                        GV
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ngày 17,18 tháng 12 năm 2014.
 
                            Bài : 32    *Bài thể dục phát triển chung.
I/ MỤC TIÊU:
-Kiểm tra bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thuộc bài và hoàn thiện bài thể dục
-Chơi trò chơi Lò cò tiếp sức.Yêu cầu tham gia vào trò chơi chủ động,nhiệt tình.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng,nhảy và động tác điều hòa của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:thực hiện được động tác vươn thở,tay,chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng,nhảy  và động tác điều hòa cơ bản đúng của bài TDPTC.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS giữ vệ sinh môi trường xung quanh.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu. giờ học.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Khởi động.
-Kiểm tra bài cũ :   4hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Kiểm tra bài thể dục phát triển chung:
-Mỗi động tác thực hiện 1x8 nhịp.
-Phương pháp kiểm tra:
-Mỗi lần kiểm tra 3-4 HS.
*Đánh giá:Theo mức độ thực hiện động tác của HS.
-Hoàn thành tốt:Thực hiện cơ bản đúng cả bài TD.
-Hoàn thành:Thực hiện được cơ bản đúng tối thiểu 6/8 động tác.
-Chưa hoàn thành:Thực hiện được cơ bản. đúng dưới 5 động tác.
b.Trò chơi : Nhảy lướt sóng.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
 
3/ KẾT THÚC:
-Giáo viên nhận xét bài kiểm tra.
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 8 động tác thể dục đã học.
6-10p
 
 
 
 
 
 
   18-22p
16p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV
-Đội hình khởi động.
 
      GV
 
-Đội hình cơ bản.



                       
                         GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                     
                      GV        
-Đội hình trò chơi.      

 
 

 
                                     GV

                
-Đội hình xuống lớp.



 
                      
                        GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Ngày 23,24 tháng 12 năm 2014.
TUẦN17.
Bài : 33    *Chạy tiếp sức theo vòng tròn.
 
I/ MỤC TIÊU:
-Ôn đi đều vòng phải,vòng trái.Yêu cầu biết và thực hiện động tác tương đối chính xác.
-Học trò chơi Chạy tiếp sức theo vòng tròn.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham
gia chơi theo đúng quy định .
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Thực hiện được động tác đi đều,vòng phải,vòng trái.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:Thực hiện cơ bản được động tác đi đều,vòng phải,vòng trái .Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS tính trung thực.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:Trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện: 1còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Giậm chân……….giậm.
-Đứng lại………….đứng.
-Ôn bài thể dục phát triển chung.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
-Kiểm tra bài cũ :   4hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Ôn đi đều vòng phải,vòng trái.
-Đi đều…… bước.
-Vòng bên phải(trái)……….bước.
-Đứng lại……….đứng.
*Nhận xét.

b.Trò chơi : Chạy tiếp sức theo vòng tròn.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
 
3/ KẾT THÚC:
-Thả lỏng:Tập động tác vươn thở và điều hoà của bài  thể dục phát triển chung.
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 8 động tác thể dục đã học.
6-10p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   18-22p
12p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    10p
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV
-Đội hình khởi động.
 
      GV
 
-Đội hình cơ bản.



                       
                         GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                     
                      GV        
-Đội hình trò chơi.      
 
 
GV
       
 
 
 
-Đội hình xuống lớp.



 
                      
                        GV
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                        Ngày 24,25 tháng 12 năm 2014.
 
Bài : 34   *Đi đều vòng phải,vòng trái.
                   *Chạy tiếp sức theo vòng tròn.
I/ MỤC TIÊU:
-Ôn đi đều vòng phải,vòng trái.Yêu cầu biết và thực hiện động tác tương đối chính xác.
-Học trò chơi Chạy tiếp sức theo vòng tròn.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham
gia chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động .
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Thực hiện được động tác đi đều,vòng phải,vòng trái.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:Thực hiện cơ bản được động tác đi đều,vòng phải,vòng trái .Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS sống đoàn kết.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:Trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện: 1còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Khởi động.
-Kiểm tra bài cũ :   4hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Ôn đi đều vòng phải,vòng trái.
-Đi đều…… bước.
-Vòng bên phải(trái)……….bước.
-Đứng lại……….đứng.
*Nhận xét.

*Các tổ thi đua đi đều vòng phải,vòng trái.
*Nhận xét.
 b.Trò chơi : Chạy tiếp sức theo vòng tròn.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
 
3/ KẾT THÚC:
-Thành vòng tròn,đi thường….bước    Thôi.
-HS vừa đi vừa thả lỏng.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 8động tác thể dục đã học.
6-10p
 
 
 
 
 
 
18-22p
14p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV
-Đội hình khởi động.
 
      GV
 
-Đội hình cơ bản.



                       
                         GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                     
                      
                      GV        
-Đội hình trò chơi.      
 
 
GV
       
 
 
 
-Đội hình xuống lớp.



 
                      
                        GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                                       Ngày 30,31 tháng 12 năm 2014.
 
TUẦN18.
           Bài : 35     *Đi đều vòng phải,vòng trái,đổi chân
                          khi đi đều sai nhịp.
                    *Chạy tiếp sức theo vòng tròn.
I/ MỤC TIÊU:
-Ôn đi đều vòng phải,vòng trái và đổi chân khi đi đều sai nhịp.Yêu cầu biết và thực hiện
động tác tương đối chính  xác.
-Trò chơi Chạy tiếp sức theo vòng tròn.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham
gia chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động .
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Thực hiện được động tác đi đều,vòng phải,vòng trái,đổi chân khi đi đều sai nhịp.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:Thực hiện cơ bản được động tác đi đều,vòng phải,vòng trái,đổi chân khi đi đều sai nhịp.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS ý thức rèn luyện sức khỏe.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:Trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện: 1còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Ôn bài thể dục phát triển chung.
-Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp.
-Kiểm tra bài cũ :   4hs.
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.Ôn đi đều vòng phải,vòng trái và đổi chân khi đi đều sai nhịp.
-Đi đều…… bước.
-Vòng bên phải(trái)……….bước.
-Đứng lại……….đứng.
*Nhận xét.

*Các tổ thi đua đi đều vòng phải,vòng trái.
*Nhận xét.
 
b.Trò chơi : Chạy tiếp sức theo vòng tròn.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-Đi thường…..bước.
-HS vừa đi vừa hát theo nhịp.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 8 động tác TD và đi đều.
6-10p
 
 
 
 
 
 
 
18-22p
14p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    8p
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV
-Đội hình khởi động.
 
      GV
 
-Đội hình cơ bản.
 



 
                       
                         GV
-Đội hình chia tổ tập luyện.
 
           
                                       
                                      
                                      
                                       
                                                                                                                                                                     
                      
                      GV
 
-Đội hình trò chơi.      
 
 
GV
       
 
 
 
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
                                                                                           Ngày 31/12-01/01 năm 2015
 
     
Bài : 36   *Sơ kết học kỳ I.
I/ MỤC TIÊU:
-Sơ kết học kỳ I.Yêu cầu hệ thống được những kiến thức,kỹ năng đã học,những ưu khuyết điểm trong học tập để cố gắng phấn đấu trong học kỳ II.
-Trò chơi Chạy tiếp sức theo vòng tròn.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Thực hiện được động tác đi đều,vòng phải,vòng trái,đổi chân khi đi đều sai nhịp,nhắc được những nội dung cơ bản đã học trong học kì 1.Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động,tích cực.
-HS Yếu:Thực hiện cơ bản được động tác đi đều,vòng phải,vòng trái,đổi chân khi đi đều sai nhịp,nhắc được những nội dung cơ bản đã học trong học kì 1.Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS chăm học chăm làm.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:Trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện: 1còi,kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ MỞ ĐẦU:
-GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
-Trò chơi :Kết bạn.
*Nhận xét.
 
2/ CƠ BẢN:
a.Sơ  kết học kỳ I:

*ĐHĐN :Ôn tập hợp hàng dọc,Hàng ngang,
Dóng hang,Điểm số,Dàn hàng,Dồn hàng,Đứng nghiêm,nghỉ,Quay phải,trái,quay sau,Đi đều vòng phải,vòng trái,Đổi chân khi đi đều sai nhip và cách chào,báo cáo,xin phép ra vào lớp.
*Bài TD phát triển chung gồm 8 động tác.
*Trò chơi:Ôn một số trò chơi ở lớp 3-4 và học mới các trò chơi Ai nhanh và khéo hơn,Chạy nhanh theo số,Chạy tiếp sức theo vòng tròn.
*Nhận xét chung:Qua thời gian học TD ở học kỳ I đa số HS có tinh thần tham gia học tập tốt,nhiệt tình,tham gia học tập có tinh thần kỹ luật,chấp hành tốt nội quy trong giờ học.
*Bên cạnh đó cũng còn vài HS tiếp thu bài học còn chậm,chưa nhạy bén trong luyện tập.               
b.Trò chơi : Chạy tiếp sức theo vòng tròn.

-Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà luyện tâp 8 động tác TD.
6-10p
 
 
 
 
 
 
 
18-22p
16p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6p
 
 
 
 
 
 
 
 
4-6p
-Đội hình tập trung.



                    GV
-Đội hình khởi động.
 
      GV
 
-Đội hình cơ bản.
 



 
                     
                       GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Đội hình trò chơi.      
 
 
GV
       
 
 
 
 
-Đội hình xuống lớp.



                      
                        GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


Nguồn:dũng hồ khắc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 12. Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi Mèo đuổi chuột
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGATDLOP_5HK_I.doc[28.93 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
5n18zq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-04-21 13:50:49
Loại file
doc
Dung lượng
28.93 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
5
giáo án điện tử Bài 12. Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi Mèo đuổi chuột

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU