Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

giáo án GD công dân 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
j3qz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/26/2018 9:59:25 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 26 Ngày soạn: 24/02/2018 Tiết 26 Bài 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN (Tiếp) I. Mục tiêu cần đạt: 1. Về kiến thức - Giúp hs hiểu được lao động là gì? - Ý nghĩa quan trọng của lđ đối vớ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, Giáo Án Gd Công Dân 9 , Giáo án điện tử Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, docx, 1 trang, 0.02 M, GD công dân 9 chia sẽ bởi Thạnh THCS Tân đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-12.-Quyen-va-nghia-vu-cua-cong-dan-trong-hon-nhan.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần 26 Ngày soạn: 24/02/2018
Tiết 26 Bài 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN
(Tiếp)
I. Mục tiêu cần đạt:
1. Về kiến thức
- Giúp hs hiểu được lao động là gì?
- Ý nghĩa quan trọng của lđ đối với con người và xh.
- ND quyền và nghĩa vụ lao động của công dân .
2. Vè kĩ năng.
- Biết được các loại hợp đồng lao động
- 1 số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động
3. Về thái độ.
- Biết lao động để có thu nhập chính đáng cho mình, gđ và xh
II. Chuẩn bị của GV và HS:
GV: soạn giáo án, luật lđ
HS : đọc sgk
III.Các bước lên lớp:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
Em hiểu như thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của CD?
3. Dạy nội dungbài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1 : Tìm hiểu nội dung bài học.(20p)


Tổ chức cho HS thảo luận
- Chia lớp thành 3 nhóm
Gợi ý HS các nhóm trả lời các câu hỏi sau
Nhóm 1: Quyền lao động của công dân là gì?
Nhóm 2: Nghĩa vụ lao động của công dân là gì?
Nhóm 3: Thảo luận tình huống 2
? Em hiểu hợp đồng lao động là gì? Ng. tắc, nội dung, hình thức hợp đồng lao động ?
? Quy định của BLLĐ đối với trẻ em chưa thành niên?
? Những biểu hiện sai trái sử dụng sức lao động của trẻ em mà em được biết? Liên hệ trách nhiệm bản thân?
Gv chốt nội dung

Lớp thành 3 nhóm
Học sinh thảo luận nhóm
Đại diện nhóm trả lời.
Bổ sung ý kiến
Học sinh thảo luận nhóm
Đại diện nhóm trả lời.
Bổ sung ý kiến
Học sinh thảo luận nhóm
Đại diện nhóm trả lời.
Bổ sung ý kiến
- Hs liên hệ thực tế lao động của trẻ em ở đp, cả nước
Có nơi: trẻ chỉ 12, 13, 14, tuổi-> đốt than, đốn củi, cầy, phun thuốc sâu, thồ …
- Trẻ tham gia dẫn dắt mại dâm, ma tuý
II. Nội dung bài học
2. Quyền lao động :
Mọi công dân có quyền làm việc, có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xh, đem lại thu nhập cho bản thân, gđ
- nhiệm vụ lao động : Mọi người có nhiệm vụ lao động để tự nuôi dưỡng bản thân, góp phần nuôi gđ, góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần
3. Hợp đồng lao động
a. Kn :Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, đk lao động, quyền ngh.vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động
. Nguyên tắc
- Thoả thuận tự nguyện, bình đẳng
c. Nội dung công việc phải làm, thời gian, địa điểm
- Tiền lương, tiền công, phân cấp
- Các đk bảo hiểm lao động bảo hộ lao động
4. Quy định của BLLĐ đối với trẻ chưa thành niên
- Cấm trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc
- Cấm sử dụng người dưới 18T làm việc nặng nhọc, nguy hiểm với chất độc hại
- Cấm lạm dụng, cưỡng bức, ngược đãi người lao động
5. Trách nhiệm của bản thân
- Tuyên truyền, vận động gđ, xh thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động của người công dân
- Góp phần đấu tranh những hiện tượng sai trái, trái PL trong việc thựchiện quyền và nghĩa vụ lao động

Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập (15p)


yêu cầu HS làm BT 1/SGK
1, Hà(16T) học dở dang lớp 10/12 vì gđ kk nên xin làm ở 1 xí nghiệp nhà nước. Hà có được tuyển vào biên chế NN khồng? -
2, Nhà trường phân công 9A lđ vệ sinh bàn ghế trong lớp. 1 số bạn đề nghị lấy quỹ lớp thuê người làm
? Em có

 


Tuần 26                                                                                  Ngày soạn: 24/02/2018

 Tiết 26  Bài 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN

(Tiếp)

I. Mục tiêu cần đạt:

1. Về kiến thức

- Giúp hs hiểu được lao động là gì?

- Ý nghĩa quan trọng của lđ đối với con người và xh.

- ND quyền và nghĩa vụ lao động của công dân .

2. Vè kĩ năng.

- Biết được các loại hợp đồng lao động

- 1 số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động

3. Về thái độ.

- Biết lao động để có thu nhập chính đáng cho mình, gđ và xh 

II. Chuẩn bị của GV và HS:

GV: soạn giáo án, luật lđ

HS : đọc sgk

III.Các bước lên lớp:

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

Em hiểu như thế nào là quyền và nghĩa vụ lao động của CD?

3.  Dạy nội dung bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Kiến thức cần đạt

Hoạt động 1 : Tìm hiểu nội dung bài học.(20p)

 

 

Tổ chức cho HS thảo luận

- Chia lớp thành 3 nhóm

 

 

 

Lớp thành 3 nhóm

 

II. Nội dung bài học

2. Quyền lao động :

Mọi công dân có quyền làm việc, có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn


Gợi ý HS các nhóm trả lời các câu hỏi sau

 

 

Nhóm 1: Quyền lao động của công dân là gì?

 

 

Nhóm 2: Nghĩa vụ lao động của công dân là gì?

 

 

 

 

Nhóm 3: Thảo luận tình huống 2

? Em hiểu hợp đồng lao động là gì? Ng. tắc, nội dung, hình thức hợp đồng lao động ?

? Quy định của BLLĐ đối với trẻ em chưa thành niên?

 

 

 

 

 

 

? Những biểu hiện sai trái sử dụng sức lao động của trẻ em mà em được biết?

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh thảo luận nhóm

Đại diện nhóm trả lời.

Bổ sung ý kiến

 

 

 

 

 

Học sinh thảo luận nhóm

Đại diện nhóm trả lời.

Bổ sung ý kiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nghề nghiệp có ích cho xh, đem lại thu nhập cho bản thân, gđ

- nhiệm vụ lao động : Mọi người có nhiệm vụ lao động để tự nuôi dưỡng bản thân, góp phần nuôi gđ, góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần

3. Hợp đồng lao động

a. Kn :Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc  làm có trả công, đk lao động, quyền ngh.vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động

b. Nguyên tắc

- Thoả thuận tự nguyện, bình đẳng

c. Nội dung công việc phải làm, thời gian, địa điểm

- Tiền lương, tiền công, phân cấp

- Các đk bảo hiểm lao động bảo hộ lao động

4. Quy định của BLLĐ đối với trẻ chưa thành niên

- Cấm trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc

- Cấm sử dụng người dưới 18T làm việc nặng


Liên hệ trách nhiệm bản thân?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv chốt nội dung

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh thảo luận nhóm

Đại diện nhóm trả lời.

Bổ sung ý kiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nhọc, nguy hiểm với chất độc hại

- Cấm lạm dụng, cưỡng bức, ngược đãi người lao động

5. Trách nhiệm của bản thân

- Tuyên truyền, vận động gđ, xh thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động của người công dân

- Góp phần đấu tranh những hiện tượng sai trái, trái PL trong việc thựchiện quyền và nghĩa vụ lao động

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hs liên hệ thực tế lao động của trẻ em ở đp, cả nước

Có nơi: trẻ chỉ 12, 13, 14, tuổi-> đốt than, đốn củi, cầy, phun thuốc sâu, thồ …

- Trẻ tham gia dẫn dắt mại dâm, ma tuý

 

 

 

Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập (15p)

 

 

yêu cầu HS làm BT 1/SGK

 

 

1, Hà(16T) học dở dang lớp 10/12 vì gđ kk nên xin làm ở 1 xí nghiệp nhà nước. Hà có được tuyển vào biên chế NN khồng? -

 

 

 

HS làm BT 1/SGK

 

 

 

 

 

Suy nghĩ

 

III. Bài tập

BT1

Đáp án đúng a, b, đ, e

BT3: (T50)

Đáp án đúng: c, đ, e

Không đồng tình-> thuê người làm không hoàn thành nghĩa vụ trường giao

 


 

 

2, Nhà trường phân công 9A lđ vệ sinh bàn ghế trong lớp. 1 số bạn đề nghị lấy quỹ lớp thuê người làm

? Em có đồng tình với ý kiến của các bạn đó không?

trả lời

Bổ sung ý kiến

 

 

 

 

 

 

 

 

Suy nghĩ

trả lời

Bổ sung ý kiến

 

 

- Không vì tuổi, ngh/nghiệp, bằng cấp

 

4.Củng cố:

- Con người muốn tồn tại và phát triển cần có những nhu cầu thiết yếu: ăn mặc, ở, uống…Để thoả mãn những n/c đó, con người cần phải lao động và n.cầu con người càng tăng thì lao động càng được cải tiến -> điều chỉnh các mối quan hệ. Lđ giúp cho loại người ngày càng phát triển .

5. HD học sinh tự học ở nhà:

Đọc  và chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.

IV. Rút kinh nghiệm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                  Ký duyệt: 26/02/2018

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 27.

Tiết 26

KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT

 

 

1. Mục tiêu cần đạt.

a. Về kiến thức.

- Giúp HS củng cố, hệ thống hoá kiến thức đã học từ học kì 2.

b. Về kĩ năng.

- Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế và biết đổi suy nghĩ bản thân.

c. Về thái độ.

- Thái độ nghiêm túc khi làm bài kiểm tra.


2. Chuẩn bị của GV và HS.

a. GV: ra đề, soạn giáo án, biểu điểm

b. HS : ôn tập

3. Tiến trình lên lớp.

a. Kiểm tra bài cũ: không

b. Dạy nội dung bài mới:

I. Trắc nghiệm (2đ)

Câu 1- Trong những việc làm sau đây, việc làm nào biểu hiện thiếu trách nhiệm của thanh niên ?

 1. Nỗ lực học tập và rèn luyện truyền thống toàn diện
 2. Tích cực tham gia  các hoạt động tập thể, hoạt động tập thể, hđ xh .
 3. Chưa có ý thức vận dụng những điều đã học vào thực tế.
 4. Có ý thức giúp đỡ bạn vè xung quanh.

đ. Sống học tập và làm việc luôn suy nghĩ đến bổn phận với gđ và xh..

 1. Học tập vì quyền lợi của  bản thân.
 1. Học tập vì sự phát triển của đn .
 2. Vượt khó để thực hiện kế hoạch đề ra .

Câu 2: Những biểu hiện của tình yêu chân chính là?

 1. Sự đồng cảm giữa 2 người  cùng giới.
 2. Quan tâm sâu sắc, chân thành, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau

c.Thô lỗ, nông cạn và cẩu thả trong tình yêu.

d. Vụ lợi, ích

Câu 3: Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây?

 1. Kết hôn khi nam nữ đủ từ 18t trở lên
 2. Người VN không được kết hôn với người nước ngoài.
 3. Cha mẹ không có quyền và nghĩa vụ hướng dẫn cho con chọn bạn đời .

d. Kết hôn khi nam từ 20 tuổi và nữ 18 tuổi trở lên

e. Kết hôn sớm và mang thai sớm sẽ có lợi cho sức khoẻ của mẹ và con

Câu 4: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?

 1. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.
 2. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng hoá gì  mà pháp luật cho phép.
 3. Kinh doanh phải theo đúng qui định của PL
 4. Buôn bán nhỏ cũng cần phải kê khai

đ. Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước.

 1. Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai
 1. Tự luận

Câu 1 (3 điểm)Hãy nêu những hậu quả xấu do nạn tảo hôn gây ra( đối với người tảo hôn, gđ, cộng đồng)?

Câi 2 (5 điểm)Nêu những quy định của pháp luật về lao động  đối với trẻ chưa thành niên?

Hướng dẫn chấm.

I. Trắc nghiệm (2đ) mỗi ý đúng 0,5 điểm

Câu 1 ý c

Câu 2 ý b

Câu 3 ý d

câu 4 ý a

II. Tự luận.

Câu 1:  (4đ)

* Đối với người tảo hôn:

- Phải làm cha, mẹ quá sớm.

- Không biết làm ăn kiếm sống.

- Nghèo đói.

- Không có hạnh phúc......

* Đối với gia đình, cộng đồng.

- là gánh nặng cho cộng đồng.

- Làm bố mẹ 2 bên lo lắng......

( Học sinh có thể nêu thêm một số hậu quả khác nữa)

Câu 2. (4đ)

- Cấm trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc

- Cấm sử dụng người dưới 18T làm việc nặng nhọc, nguy hiểm với chất độc hại

- Cấm lạm dụng, cưỡng bức, ngược đãi người lao động

 

c.Củng cố – luyện tập:


- GV thu bài, nhx giờ kiểm tra

d. HDVN: Đọc bài 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:

Lớp: 9

       KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT

 

 

 

 

 


I. Trắc nghiệm (2đ)

Câu 1- Trong những việc làm sau đây, việc làm nào biểu hiện thiếu trách nhiệm của thanh niên ?

a. Nỗ lực học tập và rèn luyện truyền thống toàn diện

b.Tích cực tham gia  các hoạt động tập thể, hoạt động tập thể, hđ xh .

c.Chưa có ý thức vận dụng những điều đã học vào thực tế.

 1. Có ý thức giúp đỡ bạn vè xung quanh.

đ. Sống học tập và làm việc luôn suy nghĩ đến bổn phận với gđ và xh..

 1. Học tập vì quyền lợi của  bản thân.
 1. Học tập vì sự phát triển của đn .

k.Vượt khó để thực hiện kế hoạch đề ra .

Câu 2: Những biểu hiện của tình yêu chân chính là?

a.Sự đồng cảm giữa 2 người  cùng giới.

b.Quan tâm sâu sắc, chân thành, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau

  c.Thô lỗ, nông cạn và cẩu thả trong tình yêu.

  d. Vụ lợi, ích

Câu 3: Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây?

a.Kết hôn khi nam nữ đủ từ 18t trở lên

b.Người VN không được kết hôn với người nước ngoài.

c.Cha mẹ không có quyền và nghĩa vụ hướng dẫn cho con chọn bạn đời .

d. Kết hôn khi nam từ 20 tuổi và nữ 18 tuổi trở lên

e. Kết hôn sớm và mang thai sớm sẽ có lợi cho sức khoẻ của mẹ và con

Câu 4: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?

a.Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.

bCông dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng hoá gì  mà pháp luật cho phép.

cKinh doanh phải theo đúng qui định của PL

d.Buôn bán nhỏ cũng cần phải kê khai

đ. Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước.

e.Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai


 1. Tự luận

Câu 1 (3 điểm)Hãy nêu những hậu quả xấu do nạn tảo hôn gây ra( đối với người tảo hôn, gđ, cộng đồng)?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Câi 2 (5 điểm)Nêu những quy định của pháp luật về lao động  đối với trẻ chưa thành niên?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU