Giáo Án Gd Công Dân 9:Bài 13. Quyền Tự Do Kinh Doanh Và Nghĩa Vụ Đóng Thuế

giáo án điện tử Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
g3qz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-03-26 09:58:59
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần 24 Ngày soạn: Tiết 24 Bài 13: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ I. Mục tiêu cần đạt: 1. Về Kiến thức. - Giúp hs hiểu được thế nào là quyền tự do kinh doanh - Thuế là gì? ý nghĩa tác dụ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tuần 24                                                                                          Ngày soạn:
   Tiết 24
Bài 13: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ
I. Mục tiêu cần đạt:
 
1. Về Kiến thức.
- Giúp hs hiểu được thế nào là quyền tự do kinh doanh
- Thuế là gì? ý nghĩa tác dụng của thuế
- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và thực hiện pháp luật về thuế.
2. Về kĩ năng.
- Biết phân biệt hành vi kinh doanh, thuế đúng PL và trái PL-> vận dụng gđ thực hiện tốt qui định của pháp luật .
3. Về thái độ.
- Thái độ nghiêm túc trong học tập.
- Tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
  GV: soạn giáo án, các vd thực tế liên quan đến l.vực kinh doanh và thuế
 HS : bút dạ, giấy khổ lớn
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định lớp
2 Kiểm tra bài cũ
       Công dân có quyền và nghĩa vụ gì trong hôn nhân? liên hệ gđ em ?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cần đạt
                            Hoạt động 1: Tìm hiểu phần Đặt vấn đề
 
Điều 57( HP 1992) công dân có quyền tự do kinh doanh
 
 
 
 
 
 
Đặt vấn đề
 
 
 

Điều 80: công dân có nghĩa vụ đóng thuế và lđ công ích theo qđ của PL
? HP 1992 q. định quyền và nghĩa vụ gì của công dân ?
GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm
- Ghi các thông tin lên bảng phụ
- Chia lớp thành 3 nhóm
Gợi ý thảo luận các vấn đề sau
N1: Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực gì?
 
N2: hành vi vi phạm đó là gì?
N3: Em có nhận xét gì về mức thuế của các mặt hàng trên?
? Mức thuế chênh lệch có lq đến sự cần thiết của các mặt hàng với đs ND,ST không ? Vì sao?
 
 
 
 
 
 
 
 
HS thảo luận nhóm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lĩnh vực sản xuất buôn bán
 
vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả
 
Các mức thuế của các mặt hàng chênh lệch nhau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm 1: Hành vi vi phạm của X thuộc lĩnh vực sản xuất buôn bán
 
 
Nhóm 2: vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả
 
 
 
Nhóm 3: Các mức thuế của các mặt hàng chênh lệch nhau( Cao và thấp)
 
 
 
 
 
 
- Mức thuế cao-> hạn chế mặt hàng xa xỉ, không cần thiết đối với đời sống nd

? Những thông tin trên giúp em hành viểu được vđ gì?
? Thông tin trên giúp em rút ra được bài học gì
=> GV chốt lại: Chỉ ra các mặt hàng rởm, thuốc lá là có hại, ôtô là hàng xa xỉ, vàng mã lãng phí, mê tín dị đoan….
- sản xuất muối, nước, trồng trọt, chăn nuôi, đồ dùng học tập là cần thiết cho con người
- Qui định của nhà nước về kinh doanh, thuế
- Kinh doanh , thuế liên quan đến trách nhiệm công dân được nhà nước qui định
 
 
- Qui định của nhà nước về kinh doanh, thuế
- Kinh doanh , thuế liên quan đến trách nhiệm công dân được nhà nước qui định
 
 
 
                              Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học.
 
- GV tổ chức cho HS thảo luận cả lớp nhằm giúp HS hành viểu thế nào là tự do kinh doanh thuế và ý nghĩa, vai trò của thuế
 
 
 
? Kinh doanh là gì?
 
 
 
 
 
Kinh doanh : hđ sản xuất, dv và trao đổi hàng hôn nhân
 
 
TDKD là quyền công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kt, ngành nghề và quy mô kinh doanh
 
 
II. Tìm hiêủ nội dung bài học
1.Kinh doanh : hđ sản xuất, dv và trao đổi hàng hôn nhân
2. Quyền tự do kinh doanh : quyền công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kt, ngành nghề và quy mô kinh doanh
3. Thuế: Khoản thu bắt buộc mà công dân và tổ

 
? Thế nào là quyền tự do kinh doanh ?
 
 
 
 
 
 
? Thuế là gì?
? ý nghĩa của thu
 
? Trách nhiệm của công dân với tự do kinh doanh và thuế
 
Suy nghĩ, trả lời
Bổ sung ý kiến
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suy nghĩ, trả lời
Bổ sung ý kiến
 
 
Suy nghĩ, trả lời
Bổ sung ý kiến
 
chức kt có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước
4. ý nghĩa: ổn định thị trường-> Đầu tư phát triển kt CN nhà nước, giao thông vận tải, phát triẻn y tế, gd, vh, xh, đảm bảo các khoản chỉ cần thiết cho bộ máy nhà nước, quốc phòng , an ninh
5. Trách nhiệm của công dân
- Tuyên truyền, vận động gđ, xh thực hành viện
- Đấu tranh với những ht tiêu cực
 
4. Củng cố :
- GV khái quát nội dung bài.
         ? Kinh doanh là gì?
          ? Thế nào là quyền tự do kinh doanh
5. HD  học sinh tự  học ở  nhà:
 
- Hoàn chỉnh các BT
     - Chuẩn bị bài sau.
IV. Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                Ký duyêt: 29/01/2018
 
 
 
 
 
                                                                                                      Hồ Minh Đương
 
 
 
Tuần 25                                                                             Ngày soạn:27/01/2018
Tiết 25  Bài 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN
 
I. Mục tiêu cần đạt:
1. Về kiến thức
- Giúp hs hiểu được lao động là gì?
- Ý nghĩa quan trọng của lđ đối với con người và xh.
- ND quyền và nghĩa vụ lao động của công dân .
2. Về kĩ năng.
- Biết được các loại hợp đồng lao động
- 1 số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động
3. Về thái độ.
- Biết lao động để có thu nhập chính đáng cho mình, gđ và xh
II. Chuẩn bị của GV và HS:
- GV: soạn giáo án, luật lđ
- HS : đọc sgk
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
Câu 1. Thế nào là quyền tự do kinh doanh ?
Câu 2. Thuế là gì? ý nghĩa của thuế?
Đáp án:

Câu 1: Quyền tự do kinh doanh : quyền công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kt, ngành nghề và quy mô kinh doanh.
Câu 2. * Thuế: Khoản thu bắt buộc mà công dân và tổ chức kt có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước
* ý nghĩa: ổn định thị trường-> Đầu tư phát triển kt CN nhà nước, giao thông vận tải, phát triẻn y tế, gd, vh, xh, đảm bảo các khoản chỉ cần thiết cho bộ máy nhà nước, quốc phòng , an ninh
3.  Dạy nội dung bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức cần đạt
                            Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung phần Đặt vấn đề. 
Cho HS ptích tình huống
Cho HS đọc 1 lần các tình huống trên để cả lớp cùng nghe
- Việc ông An mở lớp dạy nghề cho trẻ em trong làng có ích lơị gì?
 
? Suy nghĩ của em về việc làm của ông An ninh?
GV giải thích HS biết được việc làm của ông An sẽ có người cho là  bóc lột, lợi dụng sức lao động của người khác để trục lợi,
 
 
HS đọc tình huống  để cả lớp cùng nghe
 
 
 
- Có ý nghĩa, tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho mình, người khác, xh
 
 
 
 
 
HS nghe khoản 3, điều 5 của bộ luật lao động
Đặt vấn đề
 
 
 
 
 
Câu 1: -> Việc làm của ông An ninh có ý nghĩa quan trọng rất lớn-> trẻ em , đảm bảo cs hàng ngày và gq khó khăn xh
-> đúng mđ
 
* Tìm hành vi sơ lược về BLLĐ và ý nghĩa của BLLĐ
 

Đọc cho HS nghe khoản 3, điều 5 của bộ luật lao động : mọi hđ tạo ra việc làm tự tạo việc làm, dạy nghề học nghề để có việc làm….”
GVKL, chuyển ý
23/6/1994, QH IX thông qua BLLĐ 2/4/2004-> Sửa đổi, bổ sung-> văn bản PL quan trọng, thể chế hoá quan điểm của Đảng về lao động
Cho HS đọc phần tư liệu tham khảo
-         GV chốt lại ý chính
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS đọc phần tư liệu tham khảo
 
 
BLLĐ quy định:
+ quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động
+ Hợp đồng lao động
+ Các đklq: bảo hiểm, bảo hộ lao động bồi thường thiệt hại
 
 
 
Hoạt động 2 : Tìm hiểu nội dung bài học (10p)
 
GV: Đọc điều 6( BLLĐ)
Người LĐ là người ít nhất đủ 15 tuôỉ có khó khăn người lao động và có giao kết hợp đồng lao động. Những quy định của người lao động chưa thanh niên
 
 
 
 
          Nghe hiểu
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Nội dung bài học
- Lao động ?
- Hợp đồng có mđ của con người-> cuả cải vật chất
- Hợp đồng chủ yếu, quan trọng nhất…
 

? Em hiêủ ntn là lao động?
    GV chốt lại ý chính
Trả lời
Bổ sung ý kiến
 
 
4 Củng cố:
- Con người muốn tồn tại và phát triển cần có những nhu cầu thiết yếu: ăn mặc, ở, uống…Để thoả mãn những n/c đó, con người cần phải lao động và n.cầu con người càng tăng thì lao động càng được cải tiến -> điều chỉnh các mối quan hệ. Lđ giúp cho loại người ngày càng phát triển .
5. Hướng dẫn về nhà : Đọc phần còn lại
IV. Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                Ký duyêt: 29/01/2018
 
 
 
 
                                                                                                      Hồ Minh Đương
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngTun2425cd9.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự