Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

giáo án Đạo đức 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
6tbv0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/4/2017 9:50:03 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.29 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Đạo đức TUẦN 28 – Bài 13 : Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 1) I. MỤC TIÊU BÀI DẠY: - Biết phải sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước . - Nêu được cách xử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, Giáo Án Đạo Đức 3 , Giáo án điện tử Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, docx, 1 trang, 0.29 M, Đạo đức 3 chia sẽ bởi Châu Đặng Minh đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-13.-Tiet-kiem-va-bao-ve-nguon-nuoc.docx[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Đạo đức
TUẦN 28 – Bài 13 : Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 1)
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:
- Biết phải sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước .
- Nêu được cách xử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm.
- thực hiện tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước ở gia đình, nhà trường, địa phương.
Giáo dục BVMT: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước là góp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, làm cho môi trường thêm sạch đẹp, góp phần BVMT biển đảo.
II.CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động thực hành:
- HĐTQ cho lớp khởi động, hát bài
Hoạt động 1 : Xem ảnh (bài tập 1)
HS xem ảnh và nêu tác dụng của nước qua các hình ảnh vở bài tập Đạo đức trang 48 và một số ảnh sau :
- Chia sẻ câu trả lời với bạn bên cạnh.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm chia sẻ và thống nhất ý kiến.
- Các nhóm trình bày trước lớp.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.
GV : Nước là nhu cầu cần thiết của con người. Đảm bảo cho nhu cầu sống và phát triển của con người.
Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm (bài tập 2)
- HS đọc và làm bài vào phiếu học tập.
- Chia sẻ câu trả lời , đổi phiếu với bạn bên cạnh.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm chia sẻ và thống nhất ý kiến.
- Các nhóm trình bày trước lớp.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.
GV : Chúng ta nên sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước không bị ôi nhiễm.
Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm (bài tập 3)
- HS đọc và làm bài vào phiếu học tập.
- Chia sẻ câu trả lời , đổi phiếu với bạn bên cạnh.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm chia sẻ và thống nhất ý kiến.
- Các nhóm trình bày trước lớp.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.
GV : Chúng ta nên sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước không bị ôi nhiễm.
/Hoạt động ứng dụng
Em tìm hiểu thực tế sử dụng nước ở gia đình, nhà trường và tìm cách sử dụng tiết kiệm, bảo vệ nước sinh hoạt ở gia đình và nhà trường.
Nhóm Sóc Nâu, Sóc Lam, Rồng Lửa, Thỏ Con : tìm hiểu sử dụng nước ở gia đình.
Các nhóm còn lại tìm hiểu sử dụng nước ở trường học.
Nhận xét :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phiếu học tập (bài tập 3)
Nhận xét tình hình nước sinh hoạt nơi em ở hiện nay bằng cách đánh dấu + vào ô ( phù hợp :
Về lượng nước sinh hoạt
Thiếu ( Thừa ( Đủ dùng (
) Về chất lượng nước
Thiếu ( Thừa ( Đủ dùng (
c) Về cách sử dụng nước
Tiết kiệm ( Lãng phí (
Giữ gìn sạch sẽ ( Làm ô nhiễm nước (
Đạo đức
TUẦN 29 – Bài 13 : Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 2)
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:
- Biết phải sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước .
- Nêu được cách xử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm.
- thực hiện tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước ở gia đình, nhà trường, địa phương.
Giáo dục BVMT: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước là góp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, làm cho môi trường thêm sạch đẹp, góp phần BVMT biển đảo.
II.CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động thực hành:
- HĐTQ cho lớp khởi động, hát bài
Hoạt động 1 : Báo cáo HĐTH
Các nhóm cử đại diện báo cáo về việc tìm hiểu sử dụng nước ở gia đình, nhà trường.
Kết quả của các nhóm sử dụng tiếp vào hoạt động cuối.
Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm (bài tập 4)
- HS đọc và làm bài vào phiếu học tập.
- Chia sẻ câu trả lời , đổi phiếu với bạn bên cạnh.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm chia sẻ và thống nhất ý kiến.
- Các nhóm trình bày trước lớp.

 


 

Đạo đức

TUẦN 28 – Bài 13  : Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 1)

 

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:

- Bieát cần phải söû duïng tieát kieäm baûo veä nguoàn nöôùc .

- Nêu được cách xöû duïng tieát kieäm nöôùc baûo veä nguoàn nöôùc khoâng bò oâ nhieãm.

- Biết thực hiện tieát kieäm nöôùc baûo veä nguoàn nöôùc ở gia đình, nhà trường, địa phương.

.* Giáo dục BVMT: Tieát kieäm baûo veä nguoàn nöôùc là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, làm cho môi trường thêm sạch đẹp, góp phần BVMT bieån ñaûo.

 

II.CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

     - Phiếu bài tập

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động thực hành:

- HĐTQ cho lớp khởi động, hát bài

Hoạt động 1 : Xem ảnh (bài tập 1)

-         053db6d5e8b941f540669311d37b69afPicture5HS xem ảnh và nêu tác dụng của nước qua các hình ảnh vở bài tập Đạo đức trang 48 và một số ảnh sau :

images

 

 

 

 

 

 

 

images863449_Trang3

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Chia sẻ câu trả lời với bạn bên cạnh.

 

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm chia sẻ và thống nhất ý kiến.

  - Các nhóm trình bày trước lớp.

                - Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.

tải xuống (3)GV : Nước là nhu cầu cần thiết của con người. Đảm bảo cho nhu cầu sống và phát triển của con người.

 

Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm   (bài tập 2) 

Picture5  - HS đọc và làm bài vào phiếu học tập.


  - Chia sẻ câu trả lời , đổi phiếu với bạn bên cạnh.

 

 

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm chia sẻ và thống nhất ý kiến.

- Các nhóm trình bày trước lớp.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.

GV : Chúng ta nên sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước không bị ôi nhiễm.

 

Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm  (bài tập 3)

Picture5  - HS đọc và làm bài vào phiếu học tập.

 

  - Chia sẻ câu trả lời , đổi phiếu với bạn bên cạnh.

 

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm chia sẻ và thống nhất ý kiến.

- Các nhóm trình bày trước lớp.

tải xuống (3)- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.

GV : Chúng ta nên sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước không bị ôi nhiễm.

 

picture2Hoạt động ứng dụng

Em tìm hiểu thực tế sử dụng nước ở gia đình, nhà trường và tìm cách sử dụng tiết kiệm, bảo vệ nước sinh hoạt ở gia đình và nhà trường.

Nhóm Sóc Nâu, Sóc Lam, Rồng Lửa, Thỏ Con : tìm hiểu sử dụng nước ở gia đình.

Các nhóm còn lại tìm hiểu sử dụng nước ở trường học.

 

Nhận xét :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Phiếu học tập (bài tập 3)

Nhận xét tình hình nước sinh hoạt nơi em ở hiện nay bằng cách đánh dấu + vào ô phù hợp :

a)     Về lượng nước sinh hoạt

   Thiếu   Thừa    Đủ dùng

b) Về chất lượng nước  

            Thiếu   Thừa    Đủ dùng

c) Về cách sử dụng nước

                 Tiết kiệm                           Lãng phí    

        Giữ gìn sạch sẽ                      Làm ô nhiễm nước

 

 

 

Đạo đức


TUẦN 29 – Bài 13  : Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 2)

 

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY:

- Bieát cần phải söû duïng tieát kieäm baûo veä nguoàn nöôùc .

- Nêu được cách xöû duïng tieát kieäm nöôùc baûo veä nguoàn nöôùc khoâng bò oâ nhieãm.

- Biết thực hiện tieát kieäm nöôùc baûo veä nguoàn nöôùc ở gia đình, nhà trường, địa phương.

.* Giáo dục BVMT: Tieát kieäm baûo veä nguoàn nöôùc là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, làm cho môi trường thêm sạch đẹp, góp phần BVMT bieån ñaûo.

 

II.CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

     - Phiếu bài tập

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động thực hành:

- HĐTQ cho lớp khởi động, hát bài

Hoạt động 1 : Báo cáo HĐTH

-         tải xuống (3)Các nhóm cử đại diện báo cáo về việc tìm hiểu sử dụng nước ở gia đình, nhà trường.

-         Kết quả của các nhóm sử dụng tiếp vào hoạt động cuối.

Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm   (bài tập 4) 

Picture5  - HS đọc và làm bài vào phiếu học tập.

 

  - Chia sẻ câu trả lời , đổi phiếu với bạn bên cạnh.

 

 

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm chia sẻ và thống nhất ý kiến.

- Các nhóm trình bày trước lớp.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.

GV : Chúng ta nên sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước vì nguồn nước có hạn.

 

Hoạt động 3 : Trò chơi Ai nhanh, ai đúng

HS thảo luận nhóm, trong vòng 5 phút, các nhóm phải liệt kê các việc làm để tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước và bảng nhóm, nhóm nào ghi được nhiều nhất, nhanh nhất là nhóm thắng cuộc

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm chia sẻ và thống nhất ý kiến.

- Các nhóm trình bày trước lớp.

tải xuống (3)- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.

GV : Chúng ta nên sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước không bị ôi nhiễm.

 

Hoạt động 4 : Tìm ra giải pháp

Từ những kết quả điều tra ở HĐTH, các giải pháp mà các bạn biết qua các bài học. Hãy chọn giải phải phù hợp nhất để tiết kiệm nước tại trường và tại nhà.

 

-Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận.

tải xuống (3)-1 bạn trình bày trước lớp.


- Các nhóm nhận xét, bình chọn giải pháp hay nhất \.

GV kết luận : ‘Nước là tài nguyên quý. Nguồn nước sử dụng trong cuộc sống chỉ có hạn . Do đó, chúng ta cần phải sử dụng hợp lí , tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước không bị ôi nhiễm’

- 2 HS nhắc lại

 

Hoạt động ứng dụng

Em tìm hiểu thực tế sử dụng nước ở gia đình, nhà trường.

 

picture2Nhận xét :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Phiếu học tập (bài tập 4)

Hãy đánh dấu + vào ô tương ứng với sự đánh giá của em về các ý kiến dưới đây và giải thích lí do:

                                                                                                       Đồng ý            Không đồng ý

a) Nước sạch không bao giờ cạn   

b) Nước giếng khơi, giếng khoan không phải trả tiền   

nên không cần tiết kiệm.

c) Nguồn nước cần được giữ gìn và bảo vệ cho cuộc   

sống hôm nay và mai sau.

d) Nước xả thải của nhà máy, bệnh viện cần được xử lí   

đ) Gây ô nhiễm nguồn nước là phá hoại môi trường   

e) Sử dụng nước ô nhiễm có hại cho sức khỏe.                                                                                

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN