Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Đạo đức 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       9      0
Ngày đăng 2015-03-23 21:51:08 Tác giả Thanh Nguyễn Thị loại .doc kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ĐẠO ĐỨC TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết vì sao cần phải sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước. 2. Kĩ năng: - Không đồng tình với những hành vi sử dụng lãng phí hoặc làm ô nhiễm nguồn nước. 3. Thái độ: - GDHS có ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, làm cho môi trường thêm sạch đẹp, góp phần BVMT. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên : Các tình huống để HS sắm vai - Học sinh : Phiếu điều tra III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐẠO ĐỨC
TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
 I. MỤC TIÊU
 1. Kiến thức:
- Biết vì sao cần phải sử dụng tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.
2. Kĩ năng:
- Không đồng tình với những hành vi sử dụng lãng phí hoặc làm ô nhiễm nguồn nước.
3. Thái độ:
- GDHS có ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, làm cho môi trường thêm sạch đẹp, góp phần BVMT.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên : Các tình huống để HS sắm vai
- Học sinh : Phiếu điều tra
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. ổn định tổ chức: 1’
B. Tiến trình giờ dạy
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
4’
 
 
 
 
 
30’
1’
 
20’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
1. Kiểm tra bài cũ:
 
 
 
 
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài
b. giảng bài
*Hoạtđộng1: Trình bày kết quả điều tra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Hoạt động 2
 Sắm vai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Củng cố dặn dò
 
- Con người dùng nước để làm gì?
- Theo em, nước được dùng để làm gì? Nó có vai trò như thế nào đối với đời sống con người?
 
- Giới thiệu bài
*Tiến hành:
- Tổ chức cho HS điền kết quả vào bảng báo cáo của nhóm
- Nhận xét chung về nguồn nước qua điều tra.
? Nêu một vài việc các em có thể làm để tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.
- GV nhận xét và kết luận
 
*Tiến hành :
- Nêu ra hai tình huống SHD/87 cho các nhóm tìm cách giải đáp và thảo luận sắm vai thể hiện
 
 
 
 
 
  GV KL: - Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, làm cho môi trường thêm sạch đẹp, góp phần BVMT.
 
- Gọi vài HS đọc lại nội dung cần ghi nhớ.
- Thực hành tiết kiệm và vảo vệ nguồn nước.
- HS trả lời
 
 
 
 
 
 
 
 
- Điền không trùng lặp ý, nộp cho GV.
-Thảo luận, cử đại diện trình bày
- Nhiều HS nêu.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Chẳng hạn:
+ Giải thích cho Nam biết làm thế là không tốt. Cùng với Nam vớt hộp lên cho vào đống rác.
+ Dừng lại xem, báo với thợ sửa chữa,... Giải thích cho An nghe về sự cần thiết phải tiết kiệm nước.
 
 
 
 
 
 
 
- HS đọc phần ghi nhớ
- HS lắng nghe và thực hiện
 
 
 
 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. ổn định tổ chức: 1’
B. Tiến trình giờ dạy
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
4’
 
 
 
 
 
30’
1’
 
20’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
1. Kiểm tra bài cũ:
 
 
 
 
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài
b. giảng bài
*Hoạtđộng1: Trình bày kết quả điều tra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Hoạt động 2
 Sắm vai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Củng cố dặn dò
 
- Con người dùng nước để làm gì?
- Theo em, nước được dùng để làm gì? Nó có vai trò như thế nào đối với đời sống con người?
 
- Giới thiệu bài
*Tiến hành:
- Tổ chức cho HS điền kết quả vào bảng báo cáo của nhóm
- Nhận xét chung về nguồn nước qua điều tra.
? Nêu một vài việc các em có thể làm để tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.
- GV nhận xét và kết luận
 
*Tiến hành :
- Nêu ra hai tình huống SHD/87 cho các nhóm tìm cách giải đáp và thảo luận sắm vai thể hiện
 
 
 
 
 
  GV KL: - Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước là góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, làm cho môi trường thêm sạch đẹp, góp phần BVMT.
 
- Gọi vài HS đọc lại nội dung cần ghi nhớ.
- Thực hành tiết kiệm và vảo vệ nguồn nước.
- HS trả lời
 
 
 
 
 
 
 
 
- Điền không trùng lặp ý, nộp cho GV.
-Thảo luận, cử đại diện trình bày
- Nhiều HS nêu.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Chẳng hạn:
+ Giải thích cho Nam biết làm thế là không tốt. Cùng với Nam vớt hộp lên cho vào đống rác.
+ Dừng lại xem, báo với thợ sửa chữa,... Giải thích cho An nghe về sự cần thiết phải tiết kiệm nước.
 
 
 
 
 
 
 
- HS đọc phần ghi nhớ
- HS lắng nghe và thực hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐẠO ĐỨC
                               CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kể được một số lợi ích của cây trồng, vật nuôi đối với cuộc sống con người.
2. Kĩ năng:
- Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở gia đình, nhà trường.
3. Thái độ:
- GDHS tham gia bảo vệ, chăm sóc cây trồng, vật nuôi là góp phần phát triển, giữ gìn và BVMT.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV : Tranh vẽ ở SGK
- HS : Xem nội dung các tranh.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. ổn định tổ chức: 1’
B. Tiến trình giờ dạy
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
4’
 
 
 
 
 
 
30’
1’
 
 
16’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2’
1. Kiểm tra bài cũ:
 
 
 
 
 
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài
b. giảng bài
*Hoạtđộng1: Tác dụng của vật nuôi, cây trồng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Hoạt động 2
 Xử lý tình huống
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Củng cố dặn dò
 
? Để có nước sạch để dùng chúng ta phải làm gì?
? Nêu một vài việc các em có thể làm để tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.
 
- giới thiệu bài
 
* Tiến hành:
- Các em thảo luận nhóm, chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm một tranh.
- Cho biết tranh vẽ gì? Nêu tác dụng mỗi tranh. Thời gian thảo luận 5(ph)
- Gọi hs phát biểu
 
 
 
 
 
 
 
- Cây trồng, vật nuôi có ích lợi gì?
 
- Đối với cây trồng, vật nuôi ta phải làm gì?
- GV kết luận
 
* Tiến hành :
Bài tập 3:
- Các em thảo luận cặp đôi theo các tình huống ở SGK, thời gian thảo luận 4’
- Nêu các tình huống
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhận xét, chốt lại:
Tham gia bảo vệ, chăm sóc cây trồng, vật nuôi là góp phần phát triển, giữ gìn và BVMT
 
- Cây trồng, vật nuôi có ích lợi gì?
- Đối với cây trồng, vật nuôi ta phải làm gì?
- GV nhận xét giờ học
- HS trả lời
 
 
 
 
 
 
 
- HS ghi tên bài
 
 
 
- Thảo luận
 
N1: Một bạn đang cho gà ăn, giúp gà mau lớn.
N2: Một bạn đang tắm cho lợn, cho lợn sạch sẽ, mau lớn.
N3: Một bạn đang tưới cây, cho cây mau lớn.
N4: Các bạn đang trồng cây, chăm sóc cây.
- Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, dùng làm thức ăn,……
- Phải chăm sóc và bảo vệ chu đáo.
 
 
 
- 1 HS đọc yêu cầu và nội dung các tình huống.
- Thảo luận, cử đại diện trả lời
Tình huống 1: Nếu là Tuấn em sẽ khuyên bạn Hùng không nên nói như vậy.
 Tình huống 2: Nếu là Dương em sẽ vào nhà gọi chủ nhà ra đắp lại bờ.
 Tình huống 3: Nếu là Nga em sẽ về nhà cho lợn ăn rồi mới chơi tiếp.
 Tình huống 4: Nếu là Hải em khuyên bạn Chính không nên đi qua thảm cỏ, vì làm cỏ chết.
 
 
- HS trả lời
 
 
 
- HS lắng nghe và thực hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:Thanh Nguyễn Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDAO_DUC_T2933TUAN_29____________________Thu.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ddo7zq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-03-23 21:51:08
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
6
Lần xem
9
giáo án điện tử Bài 13. Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan