QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức :
Giúp học sinh hiểu tín ngưỡng, tôn giáo là đời sống tâm linh của con người.
2. Kỹ năng :
Công dân có quyền theo hoặc không theo tôn giáo nào.
3. Thái độ :
Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác; chấp hành đúng pháp luật về tôn giáo, không mê tín dị đoan.
II. Trọng tâm tiết học:
Hiểu được thế nào là tín ngưỡng và tôn giáo.
Phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo.
Hiểu được thế nào mê tín dị đoan và hậu quả của mê tín dị đoan.
III. Phương pháp và kỷ thuật dạy học
Phương pháp:
Sắm vai, vấn đáp, thảo luận, làm việc nhóm…
Kỷ thuật:
Kỷ thuật mảnh ghép
IV. Tài liệu và phương tiện
Giáo viên:
Sách giáo khoa và sách giáo viên GDCD 7.
1 số tranh ảnh có liên quan.
Bảng nhóm.
Loa.
Học sinh:
Vở ghi bài, sách giáo khoa, sách bài tập môn GDCD 7.
Các tình huống.
V. Nội dung tích hợp
VI. Tổ chức các hoạt động học tập
1. Ổn định tổ chức và kiểm diện 1p: Kiểm diện , kiểm tra vở ghi chép…
Tiến trình bài học
HOẠT ĐỘNG 1: Giới thiệu bài. 10p
Mục đích: tạo tâm thế cho học sinh trước khi vào tiết học.
Nội dung:Mời cả lớp xem một tình huống được chuẩn bị trước.
Sản phẩm: học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên.
Thực hiện
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC

GV: Mời cả lớp xem một tình huống được chuẩn bị trước
GV: Tình huống trên nói về hiện tượng gì trong cuộc sống? Hãy cho biết đôi nét về hiện tượng đó?
GV: Kết luận và giới thiệu bài:
Đời sống tâm linh của người Việt rất phong phú, từ bao đời nay người dân đã tồn tại nhiều loại hình tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Vậy tín ngưỡng, tôn giáo là gì chúng ta cùng tìm hiểu bài học mới hôm nay.

HS: Trả lời
Yêu cầu: đó là hiện tượng cúng bái, phù phép…
Đây là hiện tượng gây hại cho con người….


HOẠT ĐỘNG 2. Khám phá vấn đề 30p

*Mục đích:
Học sinh tìm hiểu các khái niệm:Tín ngưỡng,tôn giáo và mê tín dị đoan.
Quy định nhà nước về quyền tự do tín ngưỡng.
*nội dung:
- trình bày được các khái niệm.
- nêu được các quy định nhà nước về quyền tự do tín ngưỡng.
*sản phẩm: học sinh tích cực tham gia hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi.

HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Tìm hiểu thông tin ,sự kiện:Tình hình tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam (sgk trang 51)
GV :Cho hs quan sát 1 số hình ảnh một số đạo có ở Việt Nam cho học sinh nhận diện.
? Em biết gì về các hình ảnh vừa quan sát?
? Tình hình tôn giáo ở Việt Nam như thế nào ?
? Em hãy kể một số tôn giáo ở nước ta mà em biết?
GV kết luận,liên hệ với tình hình tôn giáo ở địa phương:
+ Thủ Đức là một nơi tập trung khá nhiều tôn giáo, các tôn giáo chính như: Công giáo, Tin Lành, Phật giáo, Cao Đài.
Tìm hiểu các khái niệm:Tín ngưỡng,tôn giáo và mê tín dị đoan.
GV tổ chức hoạt động lắp các mảnh ghép.
Lớp chia làm 4 nhóm mùa đi tìm hiểu các nội dung:
+ Nhóm Mùa Xuân: Sự khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo là gì?
+ Nhóm Mùa Hè: Những mặt tích cực và hạn chế của tín ngưỡng và tôn giáo? Liên hệ với thực tế?
+ Nhóm Mùa Thu: Mê tín dị đoan là gì? Hậu quả của mê tín dị đoan? Liên hệ thực tiễn?
+ Nhóm Mùa Đông: Phân biệt sự khác nhau giữa tôn giáo, tín ngưỡng với mê tín dị đoan?
Mỗi nhóm lại được chia làm 3 mảnh ghép “Tín ngưỡng”; “Tôn giáo”; “Mê tín dị đoan”.
Các mảnh ghép sẽ thảo luận với nhau nhằm tìm ra các nội dung trong vòng 3 phút.
Sau đó các mảnh ghép sẽ trở về nhóm để cùng đóng góp trả lời câu hỏi của nhóm mình trong thời gian 3 phút.
GV: Tổng kết nội dung 4 nhóm, liên hệ với thực tế địa phương và liên hệ nội dung bài học.
H/S: Rút ra nội dung bài học và ghi bài.