slide 1
Trang 1
slide 2
Trang 2
slide 3
Trang 3
slide 4
Trang 4
slide 5
Trang 5
slide 6
Trang 6
slide 7
Trang 7
slide 8
Trang 8
slide 9
Trang 9
slide 10
Trang 10
slide 11
Trang 11
slide 12
Trang 12
slide 13
Trang 13
slide 14
Trang 14
slide 15
Trang 15
slide 16
Trang 16
slide 17
Trang 17

bai 18 trang tri hinh chu nhat giáo án Ngữ văn

Đăng ngày 2/13/2011 1:39:40 PM | Thể loại: Ngữ văn | Lần tải: 13 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: 1.82 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

MÔN MĨ THUẬT LỚP 5
Trường tiểu học b yên đồng
Tu�n 18:
BÀI 18
Vẽ trang trí
Quan sát-Nhận xét
B�i trang tr� h�nh ch� nh�t
-Quan sát một số hình trang trí sau.
Quan sát-Nhận xét
Bài trang trí hình tròn
Quan sát-Nhận xét
Bài trang trí hình vuông
-Em hãy cho biết những điểm giống và khác nhau của trang trí hình chữ nhật và trang trí hình tròn ?
H.1
H.2
H.4
H.3
H.5
H.6
Em hãy đọc tên các hoạ tiết có trong các bài trang trí trên ?
H.1
H.2
H.4
H.3
H.5
H.6
Thông thường hoạ tiết trong trang trí màu sắc thế nào ?
Hoạ tiết gống nhau màu sắc dược vẽ thế nào ?
KẾT LUẬN:
Các đồ vật được trang trí ứng dụng từ trang trí hình chữ nhật cơ bản, nhưng tùy từng đồ vật mà linh hoạt trang trí theo nội dung của nó.
Đặc điểm chung : -Mảng ở giữa, được vẽ to ; Hoạ tiết ,màu sắc thường được sắp xếp đối xứng qua trục ;Màu sắc có đậm nhạt làm rõ trọng tâm .
II: cách vẽ
-Vẽ hình chữ nhật cân đối với khổ giấy
-Kẻ các đường trục chia hình chữ nhật thành các
Phần đối xứng bằng nhau
-Dựa vào các đường trục,vẽ các hình mảng chính,phụ
-Tìm và vẽ hoạ tiết cho phù hợp với các hình mảng
-Vẽ màu theo ý thích,có màu đậm màu nhạt rõ trọng tâm
Lưu ý: hoạ tiết giống nhau vẽ cùng một màu
Các bước vẽ
Bài vẽ của học sinh năm trước
Bài tập:
Trang trí hình CHỮ NHẬT
TRÊN VỞ BÀI TẬP
IV: nhận xét đánh giá
- bố cục
- hoạ tiết
- màu sắc
Quan sát bài vẽ của bạn và nhận xét theo các nội dung sau
DẶN DÒ
Hoàn thành tiếp bài ở nhà .
Chuẩn bị bài hôm sau

Sponsor Documents