Soạn: 26/9/2020
Giảng: 28/9/2020 7A: /9; 7B:28/9; 7C: /9
Bài 2 - Tiết 7
CHÂU ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI (tiết 1)
I. Mục tiêu
-Yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng
+Trình bày được quá trình hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu trong lòng CĐPK. Trình bày được nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng và trình bày được nội dung tư tưởng của phong trào này.
+ Trình bày được nguyên nhân, nội dung và tác động của phong trào cải cách tôn giáo ở châu Âu thời hậu kì trung đại
+ Rèn kĩ năng miêu tả tranh ảnh lịch sử, so sánh.
-Yêu cầu đối với HS khá, giỏi
+Giải thích được quá trình hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu trong lòng CĐPK. Lí giải được nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục Hưng và trình bày được nội dung tư tưởng của phong trào này.
+ Rèn kĩ năng miêu tả tranh ảnh lịch sử, so sánh, đánh giá.
II. Chuẩn bị
- Lược đồ những cuộc phát kiến địa lí, sưu tầm những câu chuyện về các cuộc phát kiến địa lí.
- Dự kiến kiểm tra đánh giá HS
III. Phương pháp: đàm thoại, thuyết trình, phân tích, giải thích, sử dụng đồ dùng trực quan, thảo luận nhóm.
IV. Tổ chức các hoạt động
1. Ổn định tổ chức: 1’) 7A: 7B: 7C:
2. Kiểm tra đầu giờ
H: Xã hội phong kiến châu Âu đã hình thành như thế nào?
H: Vì sao xuất hiện các thành thị trung đại? Nền kinh tế thành thị có gì khác nhau cơ bản so với kinh tế lãnh địa?
HSTL, NXBS. GVNX, chấm điểm: Các thành thị trung đại ra đời đã thúc đẩy SX phát triển, vì vậy yêu cầu về thị trường tiêu thụ được đặt ra. Nền kinh tế hàng hoá phát triển đã dẫn đến sự suy vong của chế độ PK & sự hình thành CNTB ở châu Âu.
3. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học
* Khởi động:
- HS hoạt động chung(5`)
- HS trình bày, chia sẻ. GVchốt.
Chiếu tranh, Quan sát hình ảnh và nêu hiểu biết về ND LS đó?
- TL: Cuộc hành trình của các nhà thám hiểm đường biển cuối TK XV- đầu TK XVI của Ph.Ma-gien-lan, Cô-lôm-bô, Đi-a-xơ, Va-xcoo đơ Ga-ma.
- GV dẫn vào bài: Các cuộc PKĐL được coi là 1 cuộc CM trong giao thông và tri thức, nó đem về cho gc TS châu Âu những nguồn nguyên liệu quý giá vô tận, mở rộng tấm bản đồ thế giới, nâng cao sự hiểu biết của con người đ.thời góp phần phần thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển.
* Hình thành kiến thức
Hoạt động của thầy - trò
Nội dung

 *MT: Trình bày được quá trình hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu trong lòng CĐPK.
- GV trình bày: Các cuộc PKĐL giúp cho việc giao lưu KT-VH được đẩy mạnh. Quá trình tích luỹ TB cũng dần dần hình thành. Đó là qúa trình tạo ra số vốn ban đầu và những người làm thuê.
- HS đọc thông tin/ sgk “Họ còn tổ chức bắt ... những người làm thuê” và quan sát các hình ảnh, trả lời câu hỏi/sgk- 69
H: Quý tộc và TS châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê ?
- H Đ nhóm cặp (10’), HS điều hành, chia sẻ, chốt. GV chốt.H. Tại sao quý tộc PK ko tiếp tục sử dụng nông nô để lao động?
- HĐ cá nhân (Sd nô lệ da đen...thu nhiều lợi nhuận)
HSK-G: So sánh cách làm giàu của của quý tộc, thương nhân châu Âu với lãnh chúa PK?
- H Đ nhóm (5’), HS điều hành, chia sẻ, chốt. GV chốt.
+ L.chúa chủ yếu bóc lột sức lao động của nông nô dựa trên việc thu tô thuế -> SX nông nghiệp
+ Quý tộc. t.nhân châu Âu: cướp bóc, buôn bán
=> Biện pháp để tích luỹ TB n.thuỷ... Quá trình này được ghi chép trong sử sách của nhân loại bằng " những chữ máu và lửa ko bao giờ phai".

- GV cung cấp thông tin: Nhờ có tiền vốn và công nhân làm thuê, các nhà TS ra sức mở rộng kinh doanh, lập các xưởng SX với quy mô lớn, các công ti thương mại và những đồn điền rộng lớn. Các chủ