bai 2

Đăng ngày 8/24/2009 3:55:43 PM | Thể loại: Tin học 6 | Chia sẽ bởi: Bảy Võ Văn | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 8 | Kích thước: 0.71 M | Loại file: ppt
  • bai 2 - 1
  • bai 2 - 2
  • bai 2 - 3
  • bai 2 - 4
  • bai 2 - 5
  • bai 2 - 6
  • bai 2 - 7
  • bai 2 - 8
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

giáo án bai 2, Tin học 6. . nslide.com chia sẽ đến cộng đồng tài liệu bai 2 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Thư viện bai 2 thuộc chuyên mục Tin học 6 được giới thiệu bởi user Bảy Võ Văn đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã đưa vào thể loại Tin học 6 , có tổng cộng 8 page, thuộc thể loại .ppt, cùng chuyên mục còn có Giáo án Giáo án Tin học Tin học 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Bài 2 THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN Bài 2, bên cạnh đó THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN 1, bên cạnh đó Các dạng thông báo căn bản - Hình ảnh - Âm thanh Ba dạng thông báo mà hiện nay những máy tính có thể thu nhận và xử lí, nói thêm Biểu diễn thông báo có quan trọng không? Vì sao? Biểu diễn thông báo giúp cho việc truyền, thu nhận và quan trọng nhất là xử lí thông báo được dễ dàng, chuẩn xác, cho biết thêm 3, bên cạnh đó Biểu diễn thông báo trong máy tính Thông tin lưu trữ trong máy tính https://nslide.com/giao-an/bai-2.sb4quq.html

Nội dung

Bài 2
THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
1. Các dạng thông tin cơ bản
- Hình ảnh
- Âm thanh
Ba dạng thông tin mà hiện nay các máy tính có thể tiếp nhận và xử lí.
Biểu diễn thông tin có quan trọng không? Vì sao?
Biểu diễn thông tin giúp cho việc truyền, tiếp nhận và
quan trọng nhất là xử lí thông tin được dễ dàng, chính xác.
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
Thông tin lưu trữ trong máy tính ( dữ liệu) phải được biểu diễn dưới dạng phù hợp.
Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
Ví dụ:
Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
Đèn A
Đèn B
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
Ví dụ:
Quy ước:
- Bật là 1
- Tắt là 0
1
1
0
0
1
0
1
0
Quy ước cách biểu diễn thông tin trong máy tính
Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng các dãy số 0 và 1, gọi là dãy bit.
Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
0101011011001
011101011010
010101011000
010101001001
110101011011
BỘ
PHẬN
BIẾN
ĐỔI
GIAO TIẾP
Mô hình quá trình thực hiện giao tiếp giữa người và máy tính
Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
Kết thúc!