Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Đăng ngày 2/26/2017 11:23:35 AM | Thể loại: Lịch sử 7 | Chia sẽ bởi: Hai Anh | Lần tải: 7 | Lần xem: 10 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

TUẦN 24 Ngày soạn: 08/02/2017

                                                                                                Ngày dạy:……/02/2017

 

TIẾT 45: LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ.

HƯỚNG DẪN HỌC SINH VẼ LƯỢC ĐỒ LỊCH SỬ

 

A. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức: Những nét cơ bản về vẽ lược đồ theo cách chia tỷ lệ.
 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vẽ và sử dụng lược đồ.
 3. Giáo dục: Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc vẽ và sử dụng lược đồ trong dạy học lịch sử.
 4. ĐH hình thành năng lực:

-          NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, tư duy logic

-          Trình bày kiến thức lịch sử trên lược đồ, vẽ lược đồ lịch sử

B. CHUẨN BỊ

 1. Giáo viên: Lược đồ cuộc xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương thế kỷ XIX.
 2. Học sinh: Chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của giáo viên

C.  PHƯƠNG PHÁP

-          Vấn đáp, đàm thoại, phân tích, thảo luận nhóm

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 1. Ổn định lớp (1’)
 2. Kiểm tra bài cũ (5’)

Vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền dưới thời Lê Sơ ?

 1. Bài mới.

    GV giới thiệu qua về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc sử dụng và vẽ lược đồ trong lịch sử  sau đó vào bài.

 

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung ghi bảng.

* HĐ 1: Tìm hiểu tầm quan trọng của việc sử dụng lược đồ trong học lịch sử.

* ĐH hình thành năng lực: tự học, tư duy logic, giải quyết vấn đề

* Phương pháp: vấn đáp

H: Theo em hiểu, lược đồ có tầm quan trọng như thế nào trong việc học tập bộ môn lịch sử ?

 

* HĐ2: Thực hành vẽ lược đồ theo cách chia tỷ lệ.

* ĐH hình thành năng lực: tự học, tư duy logic, giải quyết vấn đề, vẽ lược đồ lịch sử

* Phương pháp: vấn đáp, thảo luận

 

- GV sử dụng lược đồ hướng dẫn HS cách vẽ lược đồ theo phương pháp chia tỷ lệ.

Bước 1: Kẻ hình chữ nhật gồm hàng ngang 4 ô, hàng dọc 8 ô vuông.

Bước 2: Chia tỷ lệ trên lược đồ.

* Vẽ đường phía đông:

- Điểm 1 hàng ngang thứ 2 chọn điểm ở 1/3.

- Điểm 2 chọn ở điểm vuông góc ở điểm cuối ô vuông thứ 2 ( nối từ điểm 1/3 xuống điểm này).

- Điểm 3 chọn 1/3 cột dọc thứ 3 từ trên xuống.

- Điểm 5 chọn ½ hàng ngang thứ 5 (nối từ điểm 1/3 xuống điểm này ).

- Điểm 6 chọn góc cuối cùng của ô vuông thứ 5 .

- Điểm 7 từ góc cuối ô vuong  thứ 5 nối xuống góc cuối ô vuông thứ 6 ( hàng dọc 5 bên phải)

- Điểm 8 chọn hàng ngang thứ 8 ô vuông thứ 3 ( từ trái sang) chọn điểm 1/3.

- Điểm 9 chọn điểm 2/3 ở cột dọc thứ 3 ( ô vuông cuối cùng).

* Vẽ đường phía tây:

- Chọn ½ cột dọc thứ nhất, sau đó nối điểm này với góc trên cùng của ô vuông thứ 2.

- Chọn điểm 1/3 của đường chéo trong ô vuông thứ nhất và điểm 1/3 trên cột dọc của ô thứ 2.

- Chọn điểm 1/3 ở ô vuông thứ 3, trên cột dọc 2, sau đó nối điểm này đến góc vuông cuối của ô vuông thứ 4.

- Chọn điểm 1/3 trên cột dọc thứ 4 và các điểm còn lại như hình bên . Sau đó nối các điểm lại với nhau.

Sau khi đã phác thảo xong vẽ đường biên giới ở phía Tây và phía nam.

 

- HS làm việc cá nhân vẽ lược đồ theo cách đã hướng dẫn.

 

 

I. Tầm quan trọng của việc sử dụng lược đồ trong học lich sử.

 

- Giúp hình dung dễ dàng và diễn biến của một trận đánh nào đó.

- Dễ dàng hơn trong việc tường thuật một trận đánh nào đó.

- Khắc sâu được kiến thức….

 

 

 

 

 

II. Vẽ lược đồ theo cách chia tỷ lệ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Củng cố

-          Khái quát nội dung chính của bài học

 1. Hướng dẫn về nhà (1’)

-          Hướng dẫn về nhà làm bài tập.

-          Chuẩn bị bài sau: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền ( TK XVI-XVIII )

 

 

**********************************************************************

Ngày soạn: 08/02/2017

                                                                                                Ngày dạy:……/02/2017

 

CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI- XVIII

TIẾT 46: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỶ XVI – XVIII)

A. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức: Học sinh nắm rõ hơn về:

-          Sự xa đọa của nhà nước phong kiến thời Lê Sơ, những phe phái dẫn đến xung đột về chính trị, tranh giành quyền lợi hơn 20 năm trong các giai cấp thống  trị.

-          Phong trào đấu tranh của nông dân phát triển mạnh ở thế kỷ XVI.

 1. Kỹ năng: Kỹ năng đánh giá các nguyên nhân suy yếu của triều đình phong kiến nhà Lê.
 2. Giáo dục: Tự hào truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân.
 3. ĐH hình thành năng lực:

-          NL tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, tư duy logic

-          NL tái hiện sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử; Nl nhận xét, đánh giá, rút ra bài học lịch sử từ những sự kiện, hiện tượng, vấn đề, nhân vật lịch sử; liên hệ kiến thức lịch sử để giải quyết tình huống.

B. CHUẨN BỊ

 1. Giáo viên: giáo án, máy tính, máy chiếu

-          Lược đồ (phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỷ XVI)

 1. Học sinh: Chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của giáo viên

C.  PHƯƠNG PHÁP

-          Vấn đáp, đàm thoại, phân tích, thảo luận nhóm

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 1. Ổn định lớp (1’)
 2. Kiểm tra bài cũ: không
 3. Bài mới (40’)

       Giới thiệu bài mới: Đầu thế kỉ XVI nhà Lê suy yếu, triều đình mục nát, phong trào đấu tranh của nhân  dann lan rộng, những cuộc chiến tranh phong kiến xảy ra liên tiếp gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó.

 

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về tình hình chính trị- xã hội.

* ĐH hình thành năng lực: NL tái hiện sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử; Nl nhận xét, đánh giá, rút ra bài học lịch sử từ những sự kiện, hiện tượng, vấn đề, nhân vật lịch sử; liên hệ kiến thức lịch sử để giải quyết tình huống.

 

H: Em có nhận xét gì về tình hình xã hội thời Lê TK XV ?

- Chính trị ổn định, KT vững vàng, văn hoá khoa học có nhiều thành tựu, là thời kì thịnh trị của PK tập quyền

H: Tình hình triều Lê thế kỷ XVI như thế nào ?

H: Nguyên nhân nào dẫn đến việc nhà Lê suy yếu ?

 

H: Sự thoái hóa của các tầng lớp thống trị khiến triều đình phong kiến phân hóa ntn ?

H: Nhận xét gì về các vua Lê thế kỷ XVI so với vua Lê Thánh Tông ?

 - Lê Thánh Tông có công xây dựng chính quyền đất nước- Vua Uy Mục,Tương Dực, Chiêu Tông kém về năng lực nhân cách đẩy chính quyền, đất nước vào thế suy vong.

H: Sự suy yếu của triều đình nhà Lê dẫn đến hậu quả ?

 

* Hoạt động 2: Tìm hiểu về phong trào khởi nghĩa nông dân ở đầu thế kỷ XVI.

* ĐH hình thành năng lực: NL tái hiện sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử; Nl nhận xét, đánh giá, rút ra bài học lịch sử từ những sự kiện, hiện tượng, vấn đề, nhân vật lịch sử; liên hệ kiến thức lịch sử để giải quyết tình huống.

 

 

HS đọc “ Năm 1512... dữ dội hơn”

H: Vì sao đời sống nhân dân cực khổ ?

Quan lại đục khoét ND, dùng của như bùn đất, coi dân như cỏ rác .

H: Thái độ của nhân dân đối với tầng lớp quan lại thống trị như thế nào ?

- GV sử dụng lược đồ các khởi nghĩa.

HS đọc “ Từ 1511...  Thanh hoá”.

 

Hoạt động nhóm :

HS dựa trên LĐ xác định vị trí các cuộc KN

H:  Tiêu biểu nhất là cuộc KN của ai ?

H: Em có hiểu biết gì về Trần Cảo ?

- Người Dưỡng Chân, huyện Thuỷ Đường ( Thuỷ Nguyên- Hải Phòng) là viên chức nhỏ bất mãn với Triều đình, ông kêu gọi nhân dân chống Triều đình.

H: Cuộc KN đã diễn ra ntn ? ( SGK/106)

H: Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh của nông dân thế kỷ XVI ?

Qui mô  rộng lớn, nổ ra lẻ tẻ chưa đồng loạt

H: Kết quả các cuộc khởi nghĩa ?

 

H: Các cuộc KN tuy thất bại nhưng có ý nghĩa ntn ?

- Góp phần làm cho triều đình nhà Lê mau chóng sụp đổ.

I. Tìm hiểu về tình hình chính trị- xã hội.

1. Triều đình nhà Lê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sang thế kỉ XVI nhà Lê bắt đầu  suy yếu.

 

+ Vua quan không lo việc nước, ăn chơi sa đoạ, xây dựng cung điện tốn kém.

 

- Triều đình rối loạn nội bộ chia bè kéo cánh tranh giành quyền lực.

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII, Lịch sử 7. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , giáo án Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII thuộc thể loại Lịch sử 7 được giới thiệu bởi bạn Hai Anh đến các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào danh mục Lịch sử 7 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .docx, cùng chủ đề còn có Giáo án Lịch sử Lịch sử 7 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo TUẦN 24Ngày soạn: 08/02/2017 Ngày dạy:……/02/2017 TIẾT 45: LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ, nói thêm là HƯỚNG DẪN HỌC SINH VẼ LƯỢC ĐỒ LỊCH SỬ A, cho biết thêm MỤC TIÊU Kiến thức: Những nét căn bản về vẽ sơ đồ theo cách chia tỷ lệ, kế tiếp là Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vẽ và sử dụng sơ đồ, nói thêm Giáo dục: Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc vẽ và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử, tiếp theo là https://nslide.com/giao-an/bai-24-khoi-nghia-nong-dan-dang-ngoai-the-ki-xviii.hv6r0q.html