Bài 24. Nước Đại Việt ta

Đăng ngày 2/26/2017 11:21:55 AM | Thể loại: Ngữ văn 8 | Chia sẽ bởi: Hai Anh | Lần tải: 15 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

TUẦN 26                                                                 Ngày soạn: 21/02/2017

                                                                                                       Ngày dạy: ……/… / 2017

TIẾT 97: TRẢ BÀI VIẾT SỐ 5

 

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. Giúp HS:

 1. Kiến thức:

-         Nhận thấy rõ được ưu – nhược điểm trong bài viết của mình đặc biệt về nội dung, hình thức trình bày.

-         Qua bài viết ôn lại các bước để làm bài thuyết minh.

 1. Kỹ năng:

-         Rèn luyện kỹ năng hình thành dàn ý bài thuyết minh.

-         Sử dụng kết hợp các thể văn miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận trong bài viết của mình.

 1. Giáo dục: Ý thức cẩn thận trong khi viết bài.
 2. ĐH hình thành năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng Tiếng Việt, cảm thụ thẩm mĩ.

B. CHUẨN BỊ

 1. Giáo viên: Soạn dàn bài, chấm, sửa lỗi.
 2. Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của giáo viên

C. PHƯƠNG PHÁP

-         Vấn đáp, đàm thoại, phân tích.

D. TIẾN TRÌNH DẠY HOC

 1. Ổn định lớp (1’)
 2. Kiểm tra bài cũ: không
 3. Bài mới (40’)

 

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

ĐH hình thành năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng Tiếng Việt, cảm thụ thẩm mĩ.

 

Gv: Cho HS nhắc lại đề bài ở tiết 87, 88.

Gv: Chép lại đề bài lên bảng.

HS: Phân tích đề, tìm hiểu đề.

 

H: Đề bài thuộc kiểu bài thuyết minh. Vậy, đối tượng thuyết minh là gì ?
 

 

 

 

H: Cần sử dụng phương pháp nào để thuyết minh ?
- Nêu ĐN, g/ thích, s/s, l/kê, nêu số liệu .. m/tả, b/luận.

 

Nhận xét về cách lập ý.

HS dựa vào phần tìm ý để lập dàn ý (bài)

 

 

Gv: Nhận xét ưu – khuyết điểm.

- Một số bài làm tốt

Trang, Mỹ Tâm

 

 

 

 

 

Gv: Nêu các bài làm chưa đạt yêu cầu

Phú, Linh, Bùi Hiếu

 

Gv: Đọc một số bài văn và nhận xét.

Gv: Gọi 2 em đọc bài hay

              2 em đọc bài yếu

Gv: Trả bài cho HS

Yêu cầu: Các em trao đổi bài cho nhau đọc và nhận xét.

Gv: gọi điểm

I. ĐỀ BÀI: Như tiết 87, 88

* Các bước làm bài văn thuyết minh:

+ Tìm hiểu đề và tìm ý:

- Bài viết giúp cho người đọc nắm được những đặc điểm cụ thể, rõ ràng.

- Đối tượng: giới thiệu về một cách làm.

+ Lập dàn bài:

- Lập dàn ý theo trình tự.

+ Viết bài:

- Cần sử dụng các phương pháp thuyết minh.

 

 

 

II. LẬP DÀN BÀI:

Theo dàn ý ở tiết 87,88

 

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

- Nhìn chung đa số các em xác định đúng kiểu bài thuyết minh.

- Có sử dụng tri thức khách quan. Nêu số liệu tương đối chính xác.

- Một số em diễn đạt mạch lạc.

- Biết vận dụng kiến thức thực tế vào bài viết.

- Có dẫn dắt chuyển ý.

 

2. Tồn tại:
- Bên cạnh các bài làm tốt một số em làm bài chưa tốt, còn rất sơ sài, chưa sáng tạo…

- Một số kiến thức còn sai, số liệu chưa chính xác.

VD:

- Sử dụng phương pháp thuyết minh chưa đạt.

- Trình bày cẩu thả, sai lỗi chính tả nhiều.

 

IV. ĐỌC VÀ BÌNH

V. TRẢ BÀI

Đánh giá kết quả:
- Kết quả về mặt điểm số và tỉ lệ

     Lớp

Loại

8A:

8B

TB t/lên

Giỏi:

 

 

 

Khá:

 

 

 

TB:

 

 

 

Yếu:

 

 

 

 

 

 

 

4. Củng cố (3’)

- GV nhận xét giờ trả bài

5. Hướng dẫn về nhà (1’)

- Xem lại bài

- Học bài và chuẩn bị bài “Nước Đại Việt ta”.

**************************************************************************                                                             

                                                                                                         Ngày soạn: 21/02/2017

                                                                                                         Ngày dạy:…/……/2017

TIẾT 98: NƯỚC ĐẠI VIỆT TA

(Trích Bình Ngô đại cáo)

                                                                                                   Nguyễn Trãi

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 1. Kiến thức:

-         Thấy được đoạn văn có ý nghĩa như lời tuyên ngôn đọc lập của dân tộc ta ở thế kỉ XV.

-         Thấy được phần nào sức thuyết phục của nghệ thuật văn chính luận Nguyến Trãi: lập luận chặt chẽ, sự kết hợp giữa lí lẽ và thực tiễn.

-         Bước đầu hiểu được một vài nét đặc sắc của bài BNĐC qua đoạn trích đầu tiên.

-         Tích hợp với TV (Hành động nói), văn bản (Sông núi nước Nam), lịch sử

 1. Kĩ năng:

-         Rèn luyện kỹ năng đọc văn biền ngẫu. Tìm và phân tích luận điểm, luận cứ trong một đoạn của bài cáo

 1. Thái độ: Giáo dục lòng tự hào dân tộc; trận trọng và biết ơn những giá trị mà tổ tiên dã để lại…
 2. ĐH hình thành năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, tư duy logic, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng Tiếng Việt, đọc hiểu văn bản, cảm thụ văn học. cảm thụ thẩm mĩ.

B. CHUẨN BỊ

 1. Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án, máy tính, máy chiếu
 2. Học sinh: Học bài và chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của giáo viên.

C. PHƯƠNG PHÁP

-         Vấn đáp, đàm thoại, phân tích, bình giảng, thảo luận nhóm

D. TIẾN TRÌNH DẠY HOC

 1. Ổn định lớp (1’)
 2. Kiểm tra bài cũ (5’)

H: Trình bày hiểu của em về thể Hịch? Tác giả phản ánh nội dung gì ở bài hịch này ?

H: Bằng những kiến thức đã học và sự hiểu biết của minh. Em hãy đánh giá về nhân vật Trần Quốc Tuấn.

 1. Bài mới (35’)

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

* Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm

* ĐH hình thành năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng Tiếng Việt, đọc hiểu văn bản.

* Phương pháp: vấn đáp, nêu vấn đề, phân tích

 

Gv yêu cầu Hs nhớ lại kiến thức lịch sử lớp 7 và những hiểu biết về Nguyễn Trãi đã được học.

H: Nêu những nét chính về tác giả ?

 

 

Gv hướng dẫn cho HS đọc.

- Chú ý: Từ ngữ “Từng nghe” “cho nên”vai trò bắc cầu nối đoạn.

-Đọc giọng riêng: 2 câu đầu: Giọng trang trọng; 4 câu tiếp: nhanh hơn; 2 câu tiếp: phân biệt cách đối; 8 câu tiếp: giọng khẳng định tự hào.

Gv đọc mẫu gọi vài Hs đọc tiếp nhận xét.

 

H: Nêu xuất xứ của văn bản?

H: Hãy nêu những hiểu biết của mình về tác phẩm “Bình Ngô đại cáo”

Gv bổ sung thêm thông tin về tác phẩm “Bình Ngô đại cáo”

 

H: Có thể gọi bài “BNĐC” là văn bản nghị luận được không ?

- Được vì tác giả viết bằng phương pháp lập luận lấy lí lẽ, dẫn chứng

 

H: Văn bản có bố cục như thế nào? Giới hạn và nội dung mỗi phần?

- Phần 1: 2 câu đầu tư tưởng nhân nghĩa.

- Phần 2: 8 câu tiếp Chân lí về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc Đại Việt.

- Phần 3: còn lại Sức mạnh của nguyên lí nhân nghĩa và chân lí độc lập dân tộc.

 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn phân tích tác phẩm

* ĐH hình thành năng lực: Tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, tư duy logic, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng Tiếng Việt, đọc hiểu văn bản.

* Phương pháp: vấn đáp, nêu vấn đề, phân tích, thảo luận

 

Hướng dẫn phân tích văn bản

H: Tư tưởng cốt lõi của Nguyễn Trãi được thể hiện qua 2 câu đầu là ?

H: Theo em, dân ở đây là ai ? Kẻ bạo ngược là ai ?

H: Như vậy hành động trừ bạo ngược có liên quan đến yên dân như thế nào ?

1. Nhân nghĩa – Yên dân đem lại cuộc sống yên ổn cho dân.

2. Điếu phạt – trừ bạo Thương dân, đánh kẻ có tội.

 

H: Theo em, nhân nghĩa ở đây có mấy nội dung ? Có thể hiểu cốt lõi của tư tưởng nhân nghĩa ở đây là ?

Gv liên hệ bối cảnh lịch sử.

- Khi Nguyễn Trãi viết bài “BNĐC” khi đất nước vừa mới giành thắng lợi trong cuộc khắng chiến chống giặc Minh xâm lược. Toàn bộ bài đã khái quát lại một cách chân thực hoàn cảnh và những chiến công của quân và dân ta trong 20 năm kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

- Nhân nghĩa ở đây không phải chỉ quan hệ người với người, rộng hơn là của dân tộc với dân tộc.

H: Như vậy, em hiểu như thế nào về tính chất của cuôc kháng chiến chống quân Minh?

 

- Cho HS đọc 8 câu tiếp.

H: Sau khi nêu lên nguyên lý nhân nghĩa Nguyễn Trãi đã khẳng định chân lý về sự tồn tại độc lập chủ quyền của dân tộc Đại Việt ntn?

- Cho học sinh nhớ lại bài “Sông núi nước nam” của Lý Thường Kiệt (học ở lớp 7)

 

HS thảo luận theo nhóm cặp (2’)

H: Hãy nhận xét về nghệ thuật được dùng trong 8 đoạn ? Tác dụng ?

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án Bài 24. Nước Đại Việt ta, Ngữ văn 8. . nslide chia sẽ đến mọi người thư viện Bài 24. Nước Đại Việt ta .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu Bài 24. Nước Đại Việt ta trong chuyên mục Ngữ văn 8 được giới thiệu bởi bạn Hai Anh đến cộng đồng nhằm mục đích học tập , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Ngữ văn 8 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .docx, cùng chủ đề còn có Giáo án Ngữ văn Ngữ văn 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem TUẦN 26 Ngày soạn: 21/02/2017 Ngày dạy: ……/… / 2017 TIẾT 97:TRẢ BÀI VIẾT SỐ 5 A, kế tiếp là MỤC TIÊU CẦN ĐẠT, bên cạnh đó Giúp HS: Kiến thức: Nhận thấy rõ được ưu – nhược điểm trong bài viết của mình đặc thù về nội dung, hình thức biểu đạt, tiếp theo là Qua bài viết ôn lại những bước để làm bài thuyết minh, nói thêm Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng hình thành dàn ý bài thuyết minh, nói thêm Sử dụng tính hợp những thể văn mô tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận trong bài viết của mình,còn cho biết thêm Giáo dục: https://nslide.com/giao-an/bai-24-nuoc-dai-viet-ta.fv6r0q.html