Bài 27: Cơ năng

giáo án Vật lý 10
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
76tv0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
10/3/2017 2:45:38 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

5Giáo án: Bài 27: Cơ năng I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Nắm được khái niệm cơ năng của một vật. - Viết được biểu thức tính cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường và cơ năng của một vật chuyển,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Bài 27: Cơ năng, Giáo Án Vật Lý 10 , Giáo án điện tử Bài 27: Cơ năng, docx, 1 trang, 0.04 M, Vật lý 10 chia sẽ bởi thuơng lê thị hoài đã có 3 download

 
LINK DOWNLOAD

Bai-27-Co-nang.docx[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

5Giáo án:
Bài 27: Cơ năng
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Nắm được khái niệm cơ năng của một vật.
- Viết được biểu thức tính cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường và cơ năng của một vật chuyển động dưới tác dụng lực đàn hồi của lò xo.
- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường.
- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi của lò xo.
2. Kĩ năng
- Thiết lập được công thức tính cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường.
- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường để giải một số bài toán đơn giản.
3. Thái độ
- Sử dụng được kiến thức để giải quyết các bài toán vật lí trong đời sống hàng ngày.
- Học sinh hứng thú với môn học và kích thích sự say mê tìm tòi của học sinh.
II. Chuẩn bị
Giáo viên
- Chuẩn bị dụng cụ trực quan ( con lắc đơn, con lắc lò xo,…).
- Hình vẽ minh họa.
Học sinh
- Học bài cũ, chuẩn bị những nhiệm vụ của bài trước.
- Đọc trước bài mới.
III. Logic phát triển nội dung bài học
IV. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Củng cố kiến thức xuất phát, nhận thức vấn đề (5p)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

? Nhắc lại khái niệm cơ năng đã học?
?Hãy quan sát 1 đồng hồ mà quả lắc dao động trong trọng trường; động năng và thế năng của quả lắc biến đổi như thế nào?
Suy nghĩ và trả lời:

Khi quả lắc đi xuống thế năng giảm, động năng tăng, khi quả lắc đi lên thì ngược lại
Bài 27: Cơ năng

Hoạt động 2: Tìm hiểu về cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường đều. (15p)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

Thông báo về cơ năng
?Dựa vào định nghĩa cơ năng hãy viết công thức tính cơ năng
?Xác định công của trọng lực khi vật đi trên đoạn đường cong M đến N?
M
N
Mặt khác công còn được xác định như thế nào?
Gợi ý: 1, Quan hệ giữa công của trọng lực và độ biến thiên thế năng như thế nào?
2, Quan hệ giữa công của trọng lực và độ biến thiên động năng như thế nào?
Từ các công thức trên ta rút ra kết luận gì?
Thông báo về định luật bảo toàn cơ năng và hệ quả của nó
Lắng nghe, ghi chép
Suy nghĩ trả lời
Suy nghĩ tài hiện trả lời:
𝐴
𝑀𝑁
𝑊
𝑡
𝑀
𝑊
𝑡(𝑁)
𝐴
𝑀𝑁
𝑊
đ
𝑁
𝑊
đ(𝑀)
𝑊
𝑡
𝑀
𝑊
𝑡
𝑁
𝑊
đ
𝑁
𝑊
đ(𝑀)
𝑊
𝑡
𝑀
𝑊
đ
𝑀
𝑊
đ
𝑁
𝑊
𝑡(𝑁)
𝑊
𝑀=𝑊(𝑁)
Như vậy cơ năng của vật được bảo toàn
Lắng nghe, ghi chép
I. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường
1. Định nghĩa
Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì tổng động năng và thế năng của vật được gọi là cơ năng.
W =
𝑊
đ
𝑊
𝑡=   
𝑚𝑣
2
2+𝑚𝑔𝑧
2. Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường
Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là đại lượng bảo toàn.
W =
𝑊
đ
𝑊
𝑡 = hằng số
  
 hay   
𝑊=
𝑚𝑣
2
2+𝑚𝑔𝑧 = hằng số
3. Hệ quả
- Nếu động năng giảm thì thế năng tăng (động năng chuyển hóa thành thế năng) và ngược lại.
- Tại vị trí nào động năng cực đại thì thế năng cực tiểu (bằng không) và ngược lại.


Hoạt động 3: Tìm hiểu Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi (10p)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

? Tương tự ta có thể

 


5Giáo án:

Bài 27: Cơ năng

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Nắm được khái niệm cơ năng của một vật.

- Viết được biểu thức tính cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường và cơ năng của một vật chuyển động dưới tác dụng lực đàn hồi của lò xo.

- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường.

- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi của lò xo.

2. Kĩ năng

- Thiết lập được công thức tính cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường.

- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường để giải một số bài toán đơn giản.

3. Thái độ

- Sử dụng được kiến thức để giải quyết các bài toán vật lí trong đời sống hàng ngày.

- Học sinh hứng thú với môn học và kích thích sự say mê tìm tòi của học sinh.

II. Chuẩn bị

  1. Giáo viên

  - Chuẩn bị dụng cụ trực quan ( con lắc đơn, con lắc lò xo,…).

  - Hình vẽ minh họa.

  1. Học sinh

- Học bài cũ, chuẩn bị những nhiệm vụ của bài trước.

- Đọc trước bài mới.

III. Logic phát triển nội dung bài học

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Tiến trình dạy học

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức xuất phát, nhận thức vấn đề  (5p)

 

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

? Nhắc lại khái niệm cơ năng đã học?

?Hãy quan sát 1 đồng hồ mà quả lắc dao động trong trọng trường; động năng và thế năng của quả lắc biến đổi như thế nào?

Suy nghĩ và trả lời:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi quả lắc đi xuống thế năng giảm, động năng tăng, khi quả lắc đi lên thì ngược lại

 

 

Bài 27: Cơ năng

Hoạt động 2: Tìm hiểu về cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường đều. (15p)

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

Thông báo về cơ năng

 

 

 

 

 ?Dựa vào định nghĩa cơ năng hãy viết công

Lắng nghe, ghi chép

 

 

 

 

Suy nghĩ trả lời

 

I. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường

1. Định nghĩa

Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì tổng động năng và thế năng của vật được gọi là cơ năng.

W =    


thức tính cơ năng

 

?Xác định công của trọng lực khi vật đi trên đoạn đường cong M đến N?

 

 

   M

 

 

                              N

 

 

 

 

Mặt khác công còn được xác định như thế nào?

Gợi ý: 1, Quan hệ giữa công của trọng lực và độ biến thiên thế năng như thế nào?

2, Quan hệ giữa công của trọng lực và độ biến thiên động năng như thế nào?

Từ các công thức trên ta rút ra kết luận gì?

 

 

 

 

Thông báo về định luật

 

 

Suy nghĩ tài hiện trả lời:

 

 

 

 

Như vậy cơ năng của vật được bảo toàn

 

Lắng nghe, ghi chép

 

2. Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường

 

 

 

 

 

 

 

 Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là đại lượng bảo toàn.

W = = hằng số

  

 hay   

= hằng số

 

3. Hệ quả

- Nếu động năng giảm thì thế năng tăng (động năng chuyển hóa thành thế năng) và ngược lại.

- Tại vị trí nào động năng cực đại thì thế năng cực tiểu (bằng không) và ngược lại.

 


bảo toàn cơ năng và hệ quả của nó

 

 

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi (10p)

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

? Tương tự ta có thể định nghĩa cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi như thế nào?

 

+ Thông báo về cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi và công thức tính.

+ Giới thiệu điều kiện áp dụng định luật bảo toàn cơ năng?

+ Mỗi liên hệ giữa công của các lực và độ biến thiên cơ năng?

 

 

Hãy suy nghĩ trả lời câu hỏi C1, C2

Suy nghĩ trả lời.

 

 

 

Lắng nghe, ghi nhận và ghi chép.

 

 

 

 

 

 

Suy nghĩ và trả lời.

II. Cơ năng của vật cịu tác dụng của lực đàn hồi

Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi gây bởi sự biến dạng của lò xo đàn hồi thì trong quá trình chuyển động của vật, cơ năng được tính bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi của vật là một đại lượng bảo toàn.

= hằng số

 

Chú ý:

+ Định luật bảo toàn cơ năng chỉ đúng khi vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực và lực đàn hồi.

+ Nếu vật còn chịu thêm tác dụng của các lực khác thì công của các lực đó đúng bằng độ biến thiên cơ năng.

 

 

Hoạt động 4: Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải những bài tập cơ bản  (10p)

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

 Bài toán:  Một vật bắt đầu chuyển động trên một mắc dốc có hình dạng bất kỳ từ độ cao 1m so với mặt nằm ngang chọn làm mốc.

Suy nghĩ giải bài toán

Giải:     Vì chuyển động không có ma sát nên phản lực   của mặt dốc tác dụng lên vật luôn vuông góc với phương chuyển dời và do đó không thực hiện công.


Tìm vận tốc của vật khi nó tới chân dốc. Bỏ qua mọi ma sát. (g = 10 m/

 

+ Tại vị trí xuất phát:

 1 = 0; Wt1 = mgh

+ Tại chân dốc :

    2 =     ; Wt2 = 0

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

     1 + Wt1 = Wđ2 + Wt2

  mgh = 

     v =    =  = 4,47 m/s

 

Hoạt động 5: Tổng kết bài học. Bài tập về nhà (5p)

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

Nhắc lại kiên thức về cơ năng, định luật bảo toàn cơ năng, công thức

Đọc phần tổng kết

Nhiệm vụ về nhà:

Làm tất cả bài tập trong SGK và SBT. Chuẩn bị bài mới

Lắng nghe trả lời

 

 

 

Lắng nghe, ghi chép

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Bài 27: Cơ năng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU