Ngày soạn: 14 /4/2021
Ngày giảng: 16,17 /4/2021. 7A,B,C
Bài 33 - Tiết 61
VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX (Tiết 1)
I.Mục tiêu
-Yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng
+ Trình bày nét chính về tình hình chính trị, kinh tế nước ta nửa đầu thế kỉ XIX.
+ Có kĩ năng liên hệ, xâu chuỗi, phân tích, đánh giá các sự kiện, nhân vật lịch sử.
+ Rèn kĩ năng miêu tả tranh ảnh lịch sử, làm việc bằng lược đồ
+Trân trọng và tự hào về những giá trị văn hóa của dân tộc đạt được dưới thời Nguyễn.
-Yêu cầu đối với HS khá, giỏi
+ Giải thích vì sao kinh tế, xã hội bị khủng hoảng nhưng văn học, nghệ thuật, kĩ thuật vẫn có sự phát triển.
II. Chuẩn bị
1. GV: Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn.
2. HS: Sưu tầm tài liệu liên quan đến nội dung bài. Ng/c bài và trả lời câu hỏi trong SGK.
III. Phương pháp: Sử dụng đồ dùng trực quan, sử dụng tư liệu lịch sử, tường thuật, trao đổi - đàm thoại, so sánh, phân tích…
IV. Tổ chức giờ học
1. Ổn định (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (5’):
H: Trình bày những chính sách của vua Quang Trung nhằm phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc? Chiếu lập học thể hiện hoài bão gì của vua Quang Trung?
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy - học.
*Khởi động: Hoạt động chung cả lớp theo tài liệu. GV dẫn dắt vào bài.
*Hình thành kiến thức.
Hoạt động của GV -HS
Nội dung chính

* Mục tiêu: Trình bày được nét chính về tình hình chính trị nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX.
Hoạt động cá nhân - 3’
Đọc thầm thông tin mục 1 (SGK-T.95) kết hợp quan sát hình 1,2 và lược đồ hình 3 để trả lời câu hỏi mục 1 (T.94).
- HS báo cáo, chia sẻ.
- GVNX, KL.
* GV giới thiệu cho HS tình hình triều Tây Sơn sau khi Quang Trung mất:
- Quang Toản không đủ sức gánh vác công việc đất nước.
- Nguyễn Nhạc chịu an phận, không lo việc nước về sau.
Nhân cơ hội triều Tây Sơn suy yếu, Nguyễn Ánh đem thủy binh tiến ra lấn dần vùng đất của Tây Sơn.
Sau khi chiếm được Quy Nhơn (6/1801), Nguyễn Ánh đánh thẳng ra Phú Xuân. Nguyễn Quang Toản phải chạy ra Bắc Hà.


.

HS: Năm 1815, ban hành bộ "Hoàng triều hình luật" gồm 22 quyển với 398 điều luật.
- Quan võ thời Nguyễn mình mặc áo bào ngồi trên lưng ngựa có lọng che rất oai phong.
- Lính cận về thời Nguyễn trang bị đầy đủ.
H: Nhận xét chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn?
(Đóng của không tiếp xúc với người ngoài, chỉ thuần phục nhà Thanh một cách mù quáng.
=> Hậu quả: Thúc đẩy nước Pháp chuẩn bị xâm lược nước ta).
GV dẫn dắt chuyển mục 2.
* Mục tiêu: Trình bày được nét chính về tình hình kinh tế nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX.
Hoạt động cặp đôi - 5’
Đọc thầm thông tin mục 2 (SGK-T.96,97) để trả lời các câu hỏi của mục 2.
- HS báo cáo, chia sẻ.
- GVNX, chốt KT.
H: Công cuộc khai hoang ở thời Nguyễn có tác dụng như thế nào?
- Tăng thêm diện tích canh tác.
H: Tại sao diện tích canh tác được tăng thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong?
- Ruộng đất còn bỏ hoang nhiều.
- Bọn địa chủ, cường hào vẫn cướp đoạt ruộng đất của nông dân.
- Chế độ quân điền không còn tác dụng.

H: Thời Nguyễn có quan tâm tu sửa đê điều không?
HS: Chế độ quân điền không có tác dụng.
Đê điều không sửa sang.
Do tài chính thiếu hụt, nạn tham tràn lan phổ biến.
H: Thủ công nghiệp thời Nguyễn có những đặc điểm gì?
HS: Lập nhiều xưởng sản xuất-ngành khai mỏ mở rộng làng nghề thủ công phát triển nhưng thợ thủ công nộp thuế sản phẩm nặng nề.

H: Em có nhận xét gì về hoạt động buôn bán trong nước?
HS: Buôn bán mở rộng ở các thành thị, thị từ.
Phố chợ động đúc,