Bài 30. Kinh tế châu Phi

giáo án điện tử Địa lí Địa lí 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-11-26 14:41:29 Tác giả Lanh Bùi loại .docx kích thước 0.02 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tiết 31 – 32: Chủ đề: Kinh tế châu Phi I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức - Trình bày được đặc điểm, sự phân bố ngành nông nghiệp, công nghiệp ở Châu Phi. - Giải thích được sự phân bố, tình hình phát triển ngành nông nghiệp, công nghiệp ở Châu Phi. - Đề xuất giải pháp để phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp ở Châu Phi 2. Kĩ năng - Sử dụng bản đồ để xác định được sự phân bố các ngành kinh tế của Châu Phi. - Quan sát video, hình ảnh để rút ra nhận xét, trình bày đặc điểm ngành nông

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Tiết 31 – 32: Chủ đề: Kinh tế châu Phi
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức
- Trình bày được đặc điểm, sự phân bố ngành nông nghiệp, công nghiệp ở Châu Phi.
- Giải thích được sự phân bố, tình hình phát triển ngành nông nghiệp, công nghiệp ở Châu Phi.
- Đề xuất giải pháp để phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp ở Châu Phi
2. Kĩ năng
- Sử dụng bản đồ để xác định được sự phân bố các ngành kinh tế của Châu Phi.
- Quan sát video, hình ảnh để rút ra nhận xét, trình bày đặc điểm ngành nông nghiệp, công nghiệp của châu Phi.
3. Thái độ
- Thông cảm sâu sắc với những khó khăn của nhân dân châu Phi
- Đánh giá cao một số thành tựu của kinh tế châu lục
4.  Năng lực hình thành
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt:
+ Năng lực sử dụng bản đồ
+ Năng lực sử dụng số liệu thống kê
+ Năng lực sử dụng tranh ảnh địa lý, video clip.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1. Chuẩn bị của GV
- Lược đồ nông nghiệp châu Phi.
- Lược đồ công nghiệp châu Phi.
- Clip, tranh ảnh về hoạt động nông nghiệp, công nghiệp của Châu Phi
- Giáo án, phiếu học tập
2. Chuẩn bị của HS
- Đồ dùng của HS
- Tìm hiểu về hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ở châu Phi.

III.  BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH
Nội Dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Ngành nông nghiệp
Trình bày đặc điểm nông nghiệp
Giải thích được sự phân bố nông nghiệp
Sử dụng bản đồ, tranh ảnh để xác định được sự phân bố và tình hình phát triển nông nghiệp
Đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông , công nghiệp
 
Ngành công nghiệp
Trình bày đặc điểm công nghiệp
Giải thích  công nghiệp bị kìm hãm phát triển
 Sử dụng
bản đồ, tranh ảnh để xác định được sự phân bố và tình hình phát triển công nghiệp

I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức
- Trình bày và giải thích được đặc điểm phát triển một số hoạt động dịch vụ chủ yếu ở Châu Phi.
- Phân tích được quá trình đô thị hóa hiện nay ở Châu Phi.
- Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế châu Phi
2. Kĩ năng
- Sử dụng bản đồ để tái hiện lại kiến thức đã học về phân bố hoạt động sản xuất nông, công nghiệp của châu Phi
- Sử dụng bản đồ để rút ra nhận xét về cấu trúc nền kinh tế của Châu Phi hướng ra xuất khẩu.
- Quan sát hình ảnh, nhận xét BSL, biểu đồ để rút ra đặc điểm quá trình đô thị hóa  của châu Phi.Từ đó đưa ra nguyên nhân, hậu quả và giải pháp.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm.
3. Thái độ
- Có quan điểm nhìn nhận khách quan về kinh tế châu Phi.
- Đồng cảm với những khó khăn của các quốc gia hiện tại
4.  Năng lực hình thành
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực chuyên biệt:
+ Năng lực sử dụng bản đồ
+ Năng lực sử dụng số liệu thống kê
+ Năng lực sử dụng tranh ảnh địa lý
+ Năng lực tư duy theo lãnh thổ
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1. Chuẩn bị của GV
- Lược đồ khu vực châu Phi.
- Lược đồ kinh tế châu Phi.
- Tranh ảnh về hoạt động nông nghiệp, công nghiệp của châu Phi
- Giáo án, phiếu học tập
2. Chuẩn bị của HS
- Đồ dùng của HS
- Tìm hiểu về hoạt động dịch vụ và quá trình đô thị hóa ở châu Phi.
III.  BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH
Nội Dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Ngành dịch vụ
Trình bày tình hình phát triển ngành giao thong vân tải, thương mại và du lịch ở châu Phi
Giải thích về hoạt động xuất- nhập khẩu của châu Phi
Sử dụng
bản đồ, tranh ảnh để trình bày và hiểu được hoạt động dịch vụ chính ở châu Phi
Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế
Đô thị hóa
Trình bày đặc điểm đô thị hóa
Giải thích  về quá trình đô thị hóa tụ phát
Sử dụng bản đồ, tranh ảnh xác định các đô thị, hậu quả của đô thị hóa tự phát
Đưa ra giải pháp hạn chế tình trạng đô thị hóa tự phát
 

 

Nguồn:Lanh Bùi

 
 
 
LINK DOWNLOAD

docx.pngchu_de_kinh_te_chau_phi.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
edi80q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-11-26 14:41:29
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử Bài 30. Kinh tế châu Phi

giáo án có liên quan

 • Bài 30. Kinh tế châu Phi
  Địa lý 7
  Bài 30. Kinh tế châu Phi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2014

  Xem: 0

 • Bai: 30 KINH TẾ CHÂU PHI
  Địa lý 7
  Bai: 30 KINH TẾ CHÂU PHI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2012

  Xem: 0

 • Bai: 30 KINH TẾ CHÂU PHI
  Địa lý 7
  Bai: 30 KINH TẾ CHÂU PHI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2012

  Xem: 0

 • Bai: 30 KINH TẾ CHÂU PHI
  Địa lý 7
  Bai: 30 KINH TẾ CHÂU PHI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2013

  Xem: 0

 • Bài 30: Kinh tế châu Phi
  Địa lý 7
  Bài 30: Kinh tế châu Phi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2015

  Xem: 0

 • bài 30: kinh tế châu phi
  Địa lý 7
  bài 30: kinh tế châu phi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2013

  Xem: 0

 • Bài 30: Kinh tế châu Phi
  Địa lý 7
  Bài 30: Kinh tế châu Phi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2011

  Xem: 3

 • Bài 30. Kinh tế châu Phi
  Địa lý 7
  Bài 30. Kinh tế châu Phi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2017

  Xem: 0

 • Bài 30. Kinh tế châu Phi
  Địa lý 7
  Bài 30. Kinh tế châu Phi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2016

  Xem: 5

 • Bài 30. Kinh tế châu Phi
  Địa lý 7
  Bài 30. Kinh tế châu Phi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2017

  Xem: 0