Trường THCS Võ Thị Sáu                                                                            Giáo án GDCD 7

Tuần: 4                  Ngày soạn: 4/09/2016

Tiết:  4                         Ngày dạy:   5/09/2016

 

ĐẠO ĐỨC VÀ KỶ LUẬT

 

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:  

 - Thế nào là đạo đức, kỉ luật?

 - Mối quan hệ giữ đạo đức và kỉ luật.

 - Ý nghĩa của rèn luyện đạo đức và kỉ luật.

2. Kĩ năng:

 Học sinh biết tự đánh giá, xem xét hành vi của cá nhân, cộng đồng theo chuẩn mực đạo đức, kỉ luật.

3. Thái độ:

 Học sinh có thái độ tôn trọng kỉ luật và phê phán thói vô kỉ luật.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

 Giáo án, tài liệu, sgk, Sách giáo khoa, sách giáo viên Giáo dục công dân 7, tranh ảnh. Ca dao, tục ngữ, câu chuyện. Bảng phụ, bút dạ, giấy khổ to.

2. Học sinh:

Đọc trước ở nhà, sgk. Nghiên cứu trường hợp điển hình. Động não. Xử lý tình huống. Đóng vai.

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

Sử dụng phương pháp diễn giải, câu hỏi nêu vấn đề, hoạt động nhóm, thuyết trình, trực quan.

IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:

Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ: GV: Đưa tình huống.

 Nội dung: Một cậu bé khoảng 12 tuổi đang đánh giầy cho một thanh niên ăn mặc rất mốt. Thỉnh thoảng anh ta đưa mắt nhìn cậu bé và nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “ Mày đánh không kỹ tao không trả tiền.” Đôi giầy đã đánh xong, cậu bé trao lại và đi vào chân cho anh ta. Một tay cầm cốc bia, một tay rút trong túi ra tờ giấy 2 nghìn  đồng ném xuống và bảo cậu bé “ Biến”

 Đứng lên thu dọn đồ đạc vào thùng gỗ cậu bé nhìn thẳng vào mặt anh ta rồi quay đi thẳng để lại phái sau sự ngạc nhiên của anh ta và ánh mắt thiện cảm của mọi người.

Em hãy cho biết ý kiến của mình!

 HS: Đọc, quan sát tình huống và trả lời câu hỏi.

 GV: Nhận xét và cho điểm.

3. Bài mới:

Giáo viên: Phạm Thị Cúc                                                                                   Tổ: Văn - Sử              Trang 1

  


 

 

Trường THCS Võ Thị Sáu                                                                            Giáo án GDCD 7

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung.

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung cần đạt

Giáo viên cho học sinh đọc truyện.

Hỏi: Công việc của anh hùng đòi hỏi phải có kỷ luật gì về lao động?

Hỏi: Anh Hùng gặp khó khăn gì trong công việc?

Hỏi: Anh Hùng đã làm gì để vượt qua khó khăn đó?

 

 

Hỏi: Nhờ đó anh Hùng đạt kết quả gì trong công việc và quan hệ với mọi người?

 

Hỏi: Qua câu chuyện trên em thấy anh Hùng là người như thế nào?

Hỏi: Em học tập được gì ở anh Hùng?

 

Hỏi: Tìm biểu hiện thể hiện tính kỷ luật?

Học sinh đọc to, rõ ràng.

 

- Huấn luyện kỹ thuật.

- Dây bảo hiểm, thừng lớn.

 

- Làm suốt ngày đêm vất vả.

- Thu nhập thấp.

- Đi sớm, về muộn.

- Vui vẻ trong công việc.

- Làm các công việc khó khăn nặng nhọc.

- Hoàn thành tốt công việc.

- Luôn được mọi người yêu mến, kính trọng.

 

- Có tính kỷ luật cao trong lao động.

 

- Là tấm gương để học sinh noi theo, làm tốt công việc của mình.

- Học sinh tìm, nói trước lớp.

 

 

 

 

1. Nội dung cần đạt.

Một tấm gương tận tuỵ vì việc chung.

 

- Anh Hùng có kỷ luật trong lao động.

 

 

- Thành công trong công việc của mình.

 

 

 

 

 

 

- Tấm gương cho học sinh noi theo

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học.

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung cần đạt

Hỏi: Đạo đức, kỷ luật là gì? Cho ví dụ?

 

Hỏi: Nêu các biểu hiện về đạo đức và kỷ luật?

Giáo viên hướng dẫn để học sinh lấy ví dụ.

Hỏi: So sánh giữa đạo đức và kỷ luật?

- Là những chuẩn mực của cộng đồng được thừa nhận và tuân theo.

Học sinh lấy ví dụ.

- Kỷ luật là quy định của tập thể buộc phải tuân theo.

Học sinh lấy ví dụ.

 

2. Nội dung bài học:

 

 

 

- Đạo đức, kỷ luật.

 

 

 

 

Giáo viên: Phạm Thị Cúc                                                                                   Tổ: Văn - Sử              Trang 1

  


 

 

Trường THCS Võ Thị Sáu                                                                            Giáo án GDCD 7

Giáo viên gợi ý đưa ra đáp án

 

Hỏi:Nêu mối quan hệ giữa đạo đức và kỷ luật? Cho ví dụ?

 

Hỏi: Ý nghĩa của đạo đức và kỷ luật với mỗi người?

 

Trái với lối sống đạo đức và kỷ luật là gì?

 

 

 

Giáo viên kết luận: Muốn làm tốt công việc, mọi người phải chấp hành kỷ luật. Muốn có quan hệ lành mạnh tốt đẹp, mọi người phải tự giác tuân theo những quy định, chuẩn mực ứng xử. Có những hành vi của con người vừa mang tính kỷ luật vừa là đạo đức.

 

- Học sinh thảo luận nhóm

- Viết ra giấy khổ to

- Đại diện lên trình bày

+ Đạo đức là chuẩn mực chung có thể tuân theo hoặc không tuân theo.

+ Kỷ luật phải tuân theo.

+ Học sinh lấy ví dụ giải thích

- Người có đạo đức sẽ chấp hành tốt kỷ luật và chấp hành tốt kỷ luật là người có đạo đức.

- Sẽ thoải mái, sống có nề nếp, được mọi người tôn trọng.

- Buông thả, coi thường kỷ luật...

- Biểu hiện.

 

 

-Ý nghĩa và cách rèn luyện.

 

Hoạt động 3: Tổ chức trò chơi đóng vai.

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung cần đạt

- Nội dung tiểu phẩm có thể là đạo đức hoặc trái với đạo đức kỷ luật.

 

- Học sinh tự chọn tiểu phẩm, luyện tập trước có hướng dẫn của giáo viên.

- Tự chọn nhân vật, vai diễn, hoá trang, mỗi tổ một tiểu phẩm.

- Sau mỗi tiểu phẩm nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm.

- Cho điểm những tiểu phẩm hay và có ý nghĩa nhất.

 

Giáo viên: Phạm Thị Cúc                                                                                   Tổ: Văn - Sử              Trang 1

  


 

 

Trường THCS Võ Thị Sáu                                                                            Giáo án GDCD 7

 

 

 

 

c)Thực hành – Luyện tập: Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh làm bài tập.

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung cần đạt

Giáo viên cho học sinh đọc yêu cầu.

Hỏi: Hành vi nào vừa là đạo đức vừa là kỷ luật?

 

Hỏi: Biểu hiện thiếu kỷ luật ở học sinh

 

Nhận xét, đánh giá.

 

Hỏi: Nêu cách rèn luyện đạo đức, kỷ luật của học sinh?

 

Học sinh đọc yêu cầu bài tập  a.

Trả lời cá nhân.

Nhận xét, đánh giá.

 

Học sinh đọc yêu cầu.

Thảo luận nhóm

Tổ chức trò chơi tiếp sức.

 

Học sinh đọc yêu cầu.

Trả lời cá nhân.

Các em khác nhận xét, bổ sung.

3. Bài tập:

a,

1,5,6.

 

 

b, Hành vi thiếu kỷ luật.

- Nói chuyện riêng.

- Không làm bài tập ...

 

 

c, Cách rèn luyện của học sinh.

4. Củng cố:

  RÈN LUYỆN KĨ NĂNG HÀNH VI ỨNG XỬ

   GV: Phát phiếu học tập.

Câu hỏi:Nêu hành vi trái ngược với kỉ luật của một số bạn học sinh hiện nay? (ở gia đình, ở lớp)

   HS: Làm ra phiếu

   GV: Gọi HS trả lời, ghi nhanh kết quả lên bảng.

GV: Nhận xét và cho điểm.

* Một số hành vi trái với kỉ luật

      - Đi chơi về muộn.

      - Đi học muộn.

      - Không chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

      - Không trực nhật lớp.

      - Không làm bài tập

      - la cà, hút thuốc lá.

      - Mất trật tự, quay cóp...

5. Hướng dẫn về nhà:

      - Bài tập về nhà (các bài tập còn lại trong SGK, trang 14)

- Tự thiết lập tình huống cho bài 5

- Sưu tầm tục ngữ, ca dao nói về đạo đức, kỉ luật.

Giáo viên: Phạm Thị Cúc                                                                                   Tổ: Văn - Sử              Trang 1

  


 

 

Trường THCS Võ Thị Sáu                                                                            Giáo án GDCD 7

* Gợi ý:

Tục ngữ:  

- Đất có lề quê có thói.

      - Nước có vua, chùa có bụt.

      - Quân pháp bất vị thân.

Ca dao:

        Bề trên chẳng giữ kỉ cương

Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa.

       - Làm bài tập c,d.

       - Đọc trước bài:  “Yêu thương con người".

 

V. RÚT KINH NGHIỆM:

 

 

 

 

 

 

 

Ngày….tháng….năm 2016

  Ký duyệt

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên: Phạm Thị Cúc                                                                                   Tổ: Văn - Sử              Trang 1