Soạn: 02/10/2020
Giảng: 04/10/2020.7A: /10 7C: /10 7B: /10
Bài 13 – Tiết 9
TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN (tiết 1)
I. Mục tiêu
-Yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng
+ Xác định được các triều đại đánh dấu sự hình thành, phát triển và suy vong của chế độ PK ở Trung Quốc trên trục thời gian.
+ Nêu được một số thành tựu về văn hóa, khoa học-kĩ thuật của Trung Quốc .
+Trình bày được những thành tựu văn hóa, kĩ thuật tiêu biểu của Ấn Độ thời PK. Biết được một số ảnh hưởng của văn hóa Â.Độ đối với VN.
+ Rèn kĩ năng miêu tả tranh ảnh lịch sử, so sánh, lập niên biểu.
-Yêu cầu đối với HS khá, giỏi
+Đánh giá được những thành tựu văn hóa, kĩ thuật tiêu biểu của Trung Quốc. Phân tích được sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ đối với Việt Nam.
+ Rèn kĩ năng phân tích, đánh giá sự kiện.
II. Chuẩn bị: Bản đồ các quốc gia cổ đại phương Đông và Phương Tây; Sơ đồ sự phân hoá XH TQ. Tranh ảnh về một số công trình kiến trúc TQ thời PK (Vạn lí trường thành...)
III. Phương pháp: đàm thoại, thuyết trình, phân tích, giải thích, sử dụng đồ dùng trực quan, thảo luận nhóm.
IV. Tổ chức các hoạt động
1. Ổn định tổ chức: 7A: 7B: 7C:
2. Kiểm tra đầu giờ
H: Cho biết nội dung và hệ quả của phong trào cải cách tôn giáo ở châu Âu?
- HSTL, NXBS. GV chốt
3. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học
* HĐ khởi động:
- HS hoạt động chung(5`)
- HS trình bày, chia sẻ. GVchốt.
Chiếu tranh,
H1: Kể tên các quốc gia cổ đại P. Đông mà em biết.
H2: Nêu nhưng hiểu biết về TQ và Ấn Độ thời PK? GV: TQ là một trong những quốc gia ra đời sớm và p.triển rất nhanh, TQ đã đạt được thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực. Khác với các nước châu Âu, thời PK ở TQ bắt đầu sớm và kết thúc muộn hơn. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về TQTPK
4. Hình thành kiến thức
Hoạt động của thầy - trò
Nội dung

 *Mục tiêu: Xác định được các triều đại đánh dấu sự hình thành, phát triển và suy vong của chế độ PK ở Trung Quốc và Ấn Độ trên trục thời gian.
- Đọc thông tin và quan sát các hình ảnh và TL các câu hỏi mục 1 (tr. 95)
- GV trình bày: - GV sử dụng “Lược đồ các quốc gia cổ đại Phương Đông và phương Tây”: Từ 2000TCN, người TQ đã xây dựng đất nước bên lưu vực sông Hoàng Hà. Với những thành tựu văn minh rực rỡ thời cổ đại, TQ góp phần lớn cho sự p.triển của nhân loại. đến thời Tần (TK IIITCN) xã hội PK ở TQ hình thành.
- HĐ nhóm (15’), HS đọc thầm đoạn SGK: “Dưới thi Xuân Thu…thuê nhân công”, trả lời câu hỏi 1: Hoàn thành bảng về chế độ PK Trung Quốc?

Triều đại
Tóm tắt biểu hiện của sự phát triển

- HS điều hành, chia sẻ, chốt. GV chốt.
1. Một số triều đại phong kiến Trung Quốc.Triều đại
Tóm tắt biểu hiện của sự phát triển

Triều Tần
(Thời kì hình thành
- TG: Khoảng thế kỉ III TCN
- Chính sách:
+ chia đất nước thành các quận, huyện,
+ cử quan lại cai trị
+ Ban hành chế độ đo lường, tiền tệ
+ Bắt lao dịch

Triều Đường

(Thời kì phát triển)


- Đối nội:
+ Bộ máy nhà nước được củng cố, hoàn thiện
+ Cử người thân tín cai quản địa phương
+ Giảm thuế, chia ruộng cho nông dân
- Đối ngoại: Mở rộng lãnh thổ (tài liệu Tr97)
-> Quốc gia hùng thịnh nhất Châu Á

Triều Minh, Thanh
(Thời suy vong)
- Mâu thuẫn dân tộc gay gắt
- Xuất hiện mầm mống kinh tế TBCN.


Triều đại
Tóm tắt biểu hiện của sự phát triển

Thời Xuân Thu - Chiến Quốc
- Xuất hiện công cụ bằng sắt, diện tích gieo trồng mở rọng, năng xuất tăng.
- XH phân chia 2 giai cấp:
+ Một số quan lại và nông dân giàu chiếm RĐ, có quyền lực-> g/c địa chủ.
+