Bai 46 May bien ap giáo án Công nghệ 8

Đăng ngày 3/12/2009 2:36:08 PM | Thể loại: Công nghệ 8 | Lần tải: 92 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8
(((
BÀI 46 : MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

Tiết thứ : 43 (theo PPCT)
Ngày soạn : 18/02/2009
Ngày dạy : 23/02/2009
Người dạy : Hồ Hữu Tín
I. Mục tiêu :
1. Về kiến thức :
- Hiểu được nguyên lí làm việc của máy biến áp 1 pha.
- Hiểu chức năng và cách sử dụng máy biến áp 1 pha.
2. Về kỹ năng :
Sử dụng được máy biến áp 1 pha hiệu quả và an toàn.
3. Về thái độ :
Có hứng thú tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng đồ dùng điện để ứng dụng vào trong cuộc sống.
II. Chuẩn bị và trọng tâm :
2. Trọng tâm :
Biết được nguyên lí làm việc và cách sử dụng máy biến áp 1 pha.
1. Chuẩn bị :
- GV : Tranh vẽ cấu tạo của máy biến áp 1 pha, vật mẫu.
- HS : Xem trước bài : “Máy biến áp 1 pha”.
III. Tiến trình bài dạy :

Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

( Hoạt động 1 : Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài.

Bài 46 : “Máy biến áp 1 pha”.

- Ổn định lớp.
- Kiểm tra bài cũ :
* Không kiểm tra bài cũ vì tiết trước là tiết thực hành.
- Nếu chúng ta có 1 đồ dùng điện sử dụng điện áp 110V nhưng nguồn điện nhà nhà của chúng ta lại có điện áp 220V. Để giải quyết vấn đề này người ta thường dùng máy biến áp để biến đổi dòng điện từ 220V xuống 110V. Vậy máy biến áp có cấu tạo và nuyên lí làm việc ra sao để biết được chúng ta sẽ tìm hiểu bài 46 : “Máy biến áp 1 pha”.
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số.


- Lắng nghe và ghi tựa bài vào tập.

( Hoạt động 2 :Tìm hiểu cấu tạo của máy biến áp 1 pha .

1. Cấu tạo.

Máy biến áp 1 pha gồm 2 bộ phận chính :
- Lõi thép : được làm bằng các lá thép kỹ thuật điện dày từ 0,35->0,5 mm có lớp cách điện bên ngoài ghép lại thành một khối. Lõi thép dùng để dẫn từ cho máy biến áp.
- Dây quấn làm bằng dây điện từ được quấn quanh lõi thép. Thường có 2 loại dây quấn : dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp. Dây quấn dùng để dẫn điện.


- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm để trả lới các câu hỏi sau :
+ Máy biến áp 1 pha gồm mấy bộ phận chính ?
+ Vật liệu, chức năng của từng bộ phận ?
- Nhận xét và kết luận thông qua hình vẽ.- Hãy phân biệt dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp ?
- Thông báo cho HS biết kí hiệu của máy biến áp trong mạch điện.
- Thảo luận theo nhóm và cử đại diện lên báo cáo.- Ghi bài vào tập.
- Trả lời.

- Ghi nhận.

( Hoạt động 3 :Tìm hiểu nguyên lí làm việc của máy biến áp 1 pha :

2. Nguyên lí làm việc.
- Khi máy biến áp làm việc, điện áp đưa vào dây quấn sơ cấp là U1, trong dây quấn sơ cấp có dòng điện. Nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ giữa dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp, điện áp lấy ra ở 2 đầu dây quấn thứ cấp là U2.
- Tỉ số :

- Máy tăng áp : U2 > U1.
- Máy giảm áp : U2 < U1.
- GV giải thích cho HS về hiện tượng cảm ứng trong dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp.
- Yêu cầu HS nêu lại nguyên lí làm việc của máy biến áp 1 pha.
- Nhận xét.


- Thông báo cho HS tỉ số điện áp của 2 dây quấn bằng tỉ số vòng dây của chúng.
- Khi nào gọi là máy tăng áp, máy giảm áp ? - Yêu cầu HS hoàn thành câu hỏi trong SGK.
- Giảng giải cho HS hiểu VD trong SGK.
- Có thể yêu cầu HS thảo luận nhóm làm BT 3.SGK nếu có thời gian.
- Theo dõi.


- Nhắc lại.

- Ghi bài vào tập.


- Ghi bài vào tập.


- Trả lời.

- Trả lời.

Sponsor Documents