PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG SƠN B
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: THỂ DỤC – LỚP 4Thứ 2 ngày 25 tháng 2 năm 2019
BÀI 49: PHỐI HỢP CHẠY NHẢY, MANG, VÁC
TRÒ CHƠI: CHẠY TIẾP SỨC NÉM BÓNG VÀO RỔ
1. Mục tiêu:
1.1. Kiến thức:
- Hiểu, biết cách thực hiện phối hợp chạy, nhảy, mang vác.
- Hiểu, biết cách chơi trò chơi: “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”.
1.2. Kỹ năng:
- Thực hiện tập, phối hợp chạy, nhảy, mang vác ở mức tương đối đúng.
- Tham gia trò chơi tích cực, chủ động, rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo.
1.3. Thái độ:
- Rèn tính kỉ luật trật tự, tích cực luyện tập, khả năng hoạt động theonhóm.
- Yêu thích và chăm tập thể dục hàng ngày.
1.4. Phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, ghi nhớ, quan sát, chỉ huy,…
- Rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo, bền bỉ.
- Biết tự vận dụng các bài tập để nâng cao sức khỏe và vận dụng vào trong đời sống hàng ngày.
2. Địa điểm – phương tiện:
2.1. Địa điểm:
- Trong nhà tập, vệ sinh sân tập.
- Đảm bảo an toàn tập luyện.
2.2. Phương tiện:
- Học sinh: Trang phục thể dục gọn gàng.
- Giáo viên: + Trang phục gọn gàng, phù hợp.
+ Dụng cụ: Còi, máy tính, máy chiếu, sân tập,sân chơi, bóng, rổ.
3. Phương pháp:
- Phương pháp trực quan.
- Phương pháp phân tích, làm mẫu chia tổ, thi đua.
- Phương pháp thực hành kĩ năng.
4. Các hoạt động dạy và học:

Nội dung
Định lượng
Phương pháp – tổ chức
Phát triển năng lực

1. PHẦN MỞ ĐẦU:
Ổn định tổ chức:
- Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài.
- Nội dung 1: Ôn phối hợp chạy nhảy mang vác.
- Nội dung 2: Chơi trò chơi” chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”.


1.2. Khởi động:
- Xoay khớp cổ
- Xoay khớp cổ tay, chân
- Xoay khớp vai
- Xoay khớp hông
- Xoay khớp gối
1.3. Trò chơi khởi động :
“ Kết bạn”1.4. Học sinh thực hiện lại động tác phối hợp chạy nhảy mang vác.


2. PHẦN CƠ BẢN:
2.1. Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản:
Tập phối hợp chạy nhảy mang vác.

/

Động tác: Khi có lệnh, số 1 chạy nhanh về trước, rồi chạy qua chướng ngại vật, đến ôm bóng ở vòng tròn, chạy vòng qua cờ chạy ngược lại, đặt bóng vào vòng tròn, nhảy qua vật chướng ngại, chạy về vạch xuất phát đưa tay chạm tay số 2, đi về tập hợp ở cuối hàng. Số 2 thực hiện như số 1 và cứ lần lượt như vậy cho đến hết.
* Yêu cầu cần đạt: Biết cách thực hiện, thực hiện động tác phối hợp chạy nhảy mang vác tương đối đúng.

* Lỗi sai thường mắc:
+Chạy đặt chân bằng gót bàn chân.
+ Chạy lệch hướng.
+ Không trùng gối hoãn xuny khi tiếp đất.
+ Để bóng rơi khi đang chạy.
* Cách sửa:
+ Chỉ dẫn cho học sinh biết thế nào là chạy đặt chân bằng gót bàn chân, chạy lệch hướng, không trùng chân khi tiếp đất khi nhảy.
+ Tập các bài chạy rèn luyện bước chạy.
+ Tập các bài tập phát triển thể lực chân.
+ Tập nhảy từ trên cao xuống để rèn cách trùng chân khi tiếp đất.
+ Hướng dẫn lại cho học sinh cách cầm và giữ bóng khi chạy.
+ Tập dưới hình thức thi đua xem ai thực hiện đúng hoặc tập như trò chơi tiếp sức.

2.2 Trò chơi vận động:
Trò chơi:“Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”.

/

- Mục đích: Rèn luyện sức nhanh, khéo léo linh hoạt, sự phối hợp đồng đội.
- Chuẩn bị: Kẻ 1 vạch chuẩn bị, cách vạch chuẩn bị kẻ 1 vạch xuất phát. Cách vạch xuất phát 5m là vạch đứng ném. Cách vạch đứng ném 2,5m đặt một cột rổ ném bóng.
- Cách chơi: Khi có lệnh chạy