Trường THCS Võ Thị Sáu                                                                            Giáo án GDCD 7

Tuần: 6                  Ngày soạn: 17/9/2016

Tiết:  6                          Ngày dạy: 20/ 9/2016

 

YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI T2

 

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

 - Thế nào là yêu thương mọi người?

 - Biểu hiện của yêu thương mọi người.

 - Ý nghĩa của yêu thương mọi người.

2. Kĩ năng:

 Biết sống  có tình thương, biết xây dựng tình đoàn kết, yêu thương mọi người từ trong gia đình đến những người xung quanh.

3. Thái độ:

 - Học sinh có thái độ quan tâm đến mọi người xung quanh.

 - Ghét thái độ thờ ơ lạnh nhạt.

 - Lên án hành vi độc ác đối với con người.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

 Giáo án, tài liệu, sgk, Sách giáo khoa, sách giáo viên Giáo dục công dân 7, tranh ảnh. Ca dao, tục ngữ, câu chuyện. Bảng phụ, bút dạ, giấy khổ to.

2. Học sinh:

Đọc trước ở nhà, sgk. Nghiên cứu trường hợp điển hình. Động não. Xử lý tình huống. Đóng vai.

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

Sử dụng phương pháp diễn giải, câu hỏi nêu vấn đề, hoạt động nhóm, thuyết trình, trực quan.

IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:

Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

 - Yêu thương con người là gì?

 - Ý nghĩa.

3. Bài mới:

Hoạt động 3: Tổ chức thảo luận.

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung cần đạt

- Giáo viên đưa ra câu hỏi để học sinh thảo luận.

- Hỏi: Tìm các câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn thể hiện lòng yêu thương con người?

- Học sinh chia nhóm, viết ra giấy khổ to.

- Đại diện trình bày, các nhóm nhận xét, đánh giá bổ sung.

Các câu ca dao, tục ngữ nói về lòng yêu thương con người:

- Một con  ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

Giáo viên: Phạm Thị Cúc                                                                                   Tổ: Văn - Sử              Trang 1

  


 

 

Trường THCS Võ Thị Sáu                                                                            Giáo án GDCD 7

- Giáo viên: hướng dẫn, gợi ý thảo luận thời gian 5 phút.

- Giáo viên đánh giá chung, tuyên dương các nhóm làm tốt.

 

 

- Lá lành đùm lá rách

- Bầu ơi thương lấy bí cùng

- Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

- Nhiễu điều pủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng…

 

 

Hoạt động 4: Tổ chức trò chơi đóng vai.

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung cần đạt

- Giáo viên: Đưa ra nội dung về yêu thương con người hoặc ngược lại

 

 

 

 

 

-Tuyên dương các tiểu phẩm hay, nội dung sâu sắc.

. 

- Học sinh: Chọn tiểu phẩm, vai diễn, ngôn ngữ, hoá trang có sự hướng dẫn của giáo viên.

- Sau mỗi tiểu phẩm có sự đánh giá, nhận xét về ưu và khuyết điểm của tiểu phẩm.

- Ý nghĩa bài học rút ra sau mỗi tiểu phẩm.

 

 

 

Hoạt động 5: Học sinh liên hệ thực tế.

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung cần đạt

- Hỏi: Tìm các phong trào ở trường em thể hiện tình yêu thương con người?

- Giáo viên: Cung cấp thêm một số phong trào.

- Đền ơn đáp nghĩa.

- Áo lụa tặng bà.

- Thăm nghĩa trang liệt sỹ

- Ủng hộ nhà tranh vách đất.

- Học sinh làm cá nhân, trả lời trước lớp.

- Các em khác đánh giá nhận xét.

 

 

Giáo viên: Phạm Thị Cúc                                                                                   Tổ: Văn - Sử              Trang 1

  


 

 

Trường THCS Võ Thị Sáu                                                                            Giáo án GDCD 7

 

Hoạt động 6: Hướng dẫn học sinh giải bài tập.

 

Hỏi: Tìm các hành vi thể hiện yêu thương con người? Giải thích?

Giáo viên gợi ý để học sinh giải thích?

Giáo viên cho học sinh đọc yêu cầu bài tập c.

 

 

Hỏi: Học sinh phải tìm các việc làm cụ thể có thật trong cuộc sống.

 

Giáo viên đưa bài tập tình

huống lên bảng phụ.

Gợi ý, hướng dẫn học sinh làm, cho điểm các trả lời tốt.

 

 

Học sinh đọc yêu cầu bài tập a.

- Hành vi của Nam, Long và Hồng thể hiện lòng yêu thương con người. Vì các bạn đã biếtquan tâm chăm sóc người khác.

- Hành vi của Hạnh là không đúng, vì Hạnh không biết giúp đỡ bạn bè lúc bạn bị bệnh.

Học sinh đọc yêu cầu.

- Việc làm ở lớp, trường, gia đình.

Học sinh đọc tình huống.

- Trả lời cá nhân.

- Các em khác đánh giá nhận xét, bổ sung.

- Rút ra bài học cho mình qua tình huống.

3. Bài tập:

a, Hành vi thể hiện lòng yêu thương con người.

 

 

 

 

 

 

c, Kể việc làm của bản thân em thể hiện yêu thương con người.

 

d, Bài tập tình huống.

4. Củng cố:

      Yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Nó giúp chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn. Xã hội ngày càng lành mạnh, hạnh phúc, bớt đi nỗi lo toan phiền muộn. Như nhà thơ Tố Hữu đã viết:

" Có gì đẹp trên đời hơn thế,

Người yêu người sống để yêu nhau".

5. Hướng dẫn về nhà:

      - Học nội dung bài.

      - Đọc trước bài: " Tôn sư trọng đạo".

 

V. RÚT KINH NGHIỆM:

 

 

 

 

Giáo viên: Phạm Thị Cúc                                                                                   Tổ: Văn - Sử              Trang 1

  


 

 

Trường THCS Võ Thị Sáu                                                                            Giáo án GDCD 7

 

Ngày….tháng….năm 2016

  Ký duyệt

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên: Phạm Thị Cúc                                                                                   Tổ: Văn - Sử              Trang 1