Soạn: 16/10/2020
Giảng: 19, 20/10/2020
Bài 14 – Tiết 13
CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á
I. Mục tiêu
-Yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng
+ Trình bày được thời điểm xuất hiện, địa bàn, sự phát triển và suy yếu của các quốc gia phong kiến ở ĐNA.
+ Trình bày được những di sản văn hóa tiêu biểu ở Cam-pu-chia.
+ Rèn kĩ năng miêu tả tranh ảnh lịch sử, so sánh, lập niên biểu.
-Yêu cầu đối với HS khá, giỏi
+ Rèn kĩ năng phân tích, đánh giá sự kiện.
II. Chuẩn bị
- GV: Bản đồ hành chính khu vực ĐNA và Bản đồ các quốc gia PK ĐNA
- HS: sưu tầm tư liệu về các quốc gia phong kiến ĐNA, đọc tư liệu sử 7.
III. Phương pháp: đàm thoại, thuyết trình, phân tích, giải thích, sử dụng đồ dùng trực quan, thảo luận nhóm.
IV. Tổ chức các hoạt động
1. Ổn định
2. Kiểm tra
H: Vương triều ÂĐ Mô-gôn được thành lập và phát triển như thế nào? So sánh sự giống và khác nhau giữa Vương triều Hồi giáo Đê-li với Vương triều ÂĐ Mô-gôn?
(Giống: đều là những triều đại do ngươì nước ngoài đến xâm lược và thống trị ÂĐ.
Khác: Vương triều Hồi giáo Đê-li thực hiện phân biệt đối sử, bóc lột ND….Vương triều ÂĐ Mô-gôn thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, chú ý bảo về quyền lợi cho người dân nên tồn tại lâu hơn…)
H: Nêu hiểu biết của em về các quốc gia ĐNÁ?
TL: ĐNA từ lâu được coi là một khu vực có bề dày văn hoá lịch sử Ngay từ những TK đầu CN, các quốc gia PK đầu tiên ở ĐNA bắt đầu xuất hiện. Trải qua hàng ngàn năm LS, các quốc gia đó đã có nhiều biến chuyển. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của khu vực ĐNA thời PK
3. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học
*HĐ khởi động
- HS hoạt động chung (5`)
- HS trình bày, chia sẻ. GVchốt.
- GV sử dụng bản đồ Các quốc gia PK ĐNA - Gọi 1 HS lên xác định vị trí các nước
Slide (1): Lược đồ các nước ĐNÁ
H: Kể tên các quốc gia trong khu vực ĐNA hiện nay? Em biết gì về các quốc gia đó dưới thời PK?
*TL:
- ĐNA là một khu vực rộng lớn, hiện nay gồm 11 nước.
- Đặc điểm chung về điều kiện tự nhiên:
+ Chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.
+ Khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều thuận lợi cho việc trồng lúa nước và các loại rau, củ, quả…
- GV lưu ý HS: mỗi vương quốc đều chưa có ranh giới rõ ràng và chưa gắn với một tộc người nhất định. Ở một số vương quốc, người ta chỉ biết tới tên gọi và địa điểm trung tâm của các vương quốc đó mà thôi.
- GV yêu cầu cả lớp mở SHD, đọc thầm mục tiêu bài 14
4. Hình thành kiến thức
Hoạt động của thầy - trò
Nội dung

HĐ1. Tìm hiểu Sự hình thành, phát triển và suy yếu của các quốc gia PK ĐNA
HĐ cặp đôi (5’) – Đọc thông tin mục 1, vẽ trục TG về các thời kì phát triển của các quốc gia pk ĐNÁ
- HS chia sẻ; GV nhận xét, BS, chốt lại trên máy chiếu

- GVgiới thiệu: Sự hình thành các vương quốc cổ: ĐNA được coi là khu vực có quá trình chuyển biến từ vượn thành người. Những bộ xương hoá thạch và công cụ bằng đá thô sơ của người tối cổ đã tìm thấy ở hầu hết các nước ĐNA.
+ Vào khoảng TNK II TCN, cư dân ĐNA biết đến công cụ bằng đồng thau. Nhưng nhà nước ở đây lại hình thành muộn -> đầu CN xuất hiện đồ sắt, các quốc gia ĐNA xuất hiện.

- GV phân tích: Mỗi quốc gia h.thành đều dựa trên cơ sở p.triển của một tộc người nhất định như: Đại Việt của người Việt, Cham-pa của người Chăm, Chân Lạp của người Khơ-me... Đồng thời cùng với sự phát triển của mỗi quốc gia, quan hệ SX PK được hình thành
H: Nêu quá trình phát triển của các quốc gia phong kiến ĐNA?
- GV trao đổi với HS, chốt lại trên máy chiếu:
+ In-đô-nê-xi-a: Cuối TK XIII, dòng vua Gia-va thống nhất In-đô... lập nên vương triều Mô