Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn giáo án Toán học 6

Đăng ngày 10/24/2015 1:33:37 AM | Thể loại: Toán học 6 | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết theo PPCT: 11

Ngày Duyệt:


Bài 6: _______________________________________________________________________
Thực hành
KHẢO SÁT VÀ ĐO CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN
I . MỤC TIÊU
1 . Kiến thức : Nắm được đặc điểm dao động của con lắc đơn, điều kiện để con lắc đơn dao động điều hoà
2 . Kĩ năng : Nắm được công thức tính chu kì, sử dụng cỗng quang điện và đồng hồ hiện số
3 . Thái độ : Nghiêm túc, cẩn thận, sáng tạo
II . CHUẨN BỊ
1 . Giáo viên : Bộ dụng cụ thí nghiệm thực hành
2 . Học sinh : Dụng cụ học tập, cơ sở lí thuyết
III . TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
1 . Ổn định, tổ chức : Lập danh sách các nhóm, phân chia dụng cụ
2 . Bài cũ
Câu hỏi : Viết biểu thức tính chu kì dao động của con lắc đơn ?
3 . Bài mới
Hoạt động 1 : Mục đích của bài thực hành thí nghiệm
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức cần đạt

GV: Giúp học sinh lựa chọn các phương án tối ưu nhất
HS:Thảo luận: Dựa vào biểu thức tính chu kì dao động của con lắc đơn, nêu ra các phương án thí nghiệm để tính được chu kì đó

Hiểu được phương án thí nghiệm để xác định chu kì của con lắc đơn.
Tính được gia tốc trọng trường từ kết quả thí nghiệm trên.
Củng cố kiến thức về dao động cơ và kĩ năng sử dụng thiết bị thí nghiệm.


Hoạt động 2 : Tìm hiểu cơ sở lí thuyết để tiến hành thực hành thí nghiệm
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức cần đạt

GV: Xác định gia tốc rơi tự do 
HS: Ôn lại kiến thức về con lắc đơn, các công thức về dao động của con lắc đơn

Chu kì dao động 
Gia tốc trọng trường 


Hoạt động 3 : Tìm hiểu dụng cụ thực hành thí nghiệm
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức cần đạt

GV: Sử dụng cỗng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số.
Nguyên tắc ghi thời gian của cổng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số.
HS: Tập sử dụng cỗng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số.
Rèn luyện kĩ năng thao tác thực hành
Nguyên tác hoạt động của cỗng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số.


IV. Củng cố và hướng dẫn về nhà : Thao tác thực hiện thí nghiệm; so sánh kết quả thực hành với lí thuyết
- Bài tập về nhà : Trả lời câu 1;2 tr 65 skg
Làm bài tập 1; 2; 3 tr 65 skg
-. Hướng dẫn bài mới : Thực hành
V. Rút kinh nghiệm
..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

----------//-------

Sponsor Documents