Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn giáo án Toán học 6

Đăng ngày 10/24/2015 1:33:51 AM | Thể loại: Toán học 6 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết theo PPCT: 12

Ngày Duyệt:


Bài 6:_______________________________________________________
Thực hành
KHẢO SÁT VÀ ĐO CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (t2)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Nắm được nguyên tắc hoạt động của các thiết bị, các thao tác khi thực hành thí nghiệm.
2. Kĩ năng: Thao tác và ghi số liệu chính xác
3. Thái độ: Cẩn thận, khách quan
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Bộ thí nghiệm thực hành
2. Học sinh: Dụng cụ học tập
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định, tổ chức
2. Bài cũ
Câu hỏi: Lắp cỗng quang điện ngay tại vị trí cân bằng của con lắc có được không? Vì sao?
3. Bài mới
Bài thực hành: KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN.
I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM:
Khảo sát ảnh hưởng của biên độ α , khối lượng m của quả nặng và độ dài l của day treo đối với chu kì dao động T của con lắc đơn.
Xác định gia tốc trọng trường g bằng con lắc đơn theo công thức: 
II. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM:
1. Khảo sát ảnh hưởng của biên độ α đối với chu kì dao động T của con lắc đơn.
a. Nối cổng quang điện với ổ cắm A ở mặt sau đồng hồ đo thời gian hiện số (hình 3). Gạt núm chọn thang đo sang vị trí 9,999 s. Vặn núm chuyển mạch MODE sang vị trí T để đo từng chu kì dao động của con lắc.Cắm phích lấy điện của đồng hồ đo thời gian vào nguồn điện ~ 220 V. Bấm công tắc K ở mặt sau của nó để các chữ số hiển thị trên cửa sổ thời gian.
b. Treo viên bi có khối lượng vào đầu dưới của sợi dây mảnh, dài và không dãn. Vặn các vít của đế 3 chân, điều chỉnh cho giá đỡ can bằng thẳng đứng. Đặt thanh ke áp sát cạnh của giá đỡ tại vị trí (thấp hơn đáy viên bi) ứng với độ dài L trên thước milimet. Quay ròng rọc để thả dần sợi dây cho tới khi đáy của viên bi vừa tiếp xúc với cạnh ngang của thanh ke. Nếu gọi r là bán kính viên bi, thì độ dài l của con lắc đơn tính bằng l = L - r.
c. Điều chỉnh dây treo để con lắc đơn khối lượng có độ dài = 500 mm. Dịch chuyển cổng quang điện đến vị trí sao cho cửa sổ của nó nằm ngang với vị trí của tâm viên bi, cách tâm này một khoảng = 30 mm. Kéo viên bi đến vị trí đối diện
cửa sổ của cổng quang điện, rồi buông tay thả cho con lắc dao động không vận tốc đầu. Khi đó biên độ dao động của con lắc đơn bằng ( với thì 
Sau 2 – 3 dao động, bấm nút RESET trên mặt đồng hồ đo thời gian hiện số để tiến hành đo từng chu kì dao động T của con lắc đơn. Thực hiện 3 lần phèp đo này. Ghi giá trị của T trong mổi lần đo vào bảng 1.
d. Giữ nguyên khối lượng và độ dài = 500 mm của con lắc đơn. Dịch chuyển cổng quang điện đến vị trí sao cho cửa sổ của nó nằm ngang với vị trí của tâm viên bi, cách tâm này một khoảng ứng với biên độ (với ). Thực hiện 3 lần phép đo từng chu kì dao động T. Ghi giá trị T trong mỗi lần đo. Ghi giá trị của T trong mỗi lần đo vào bảng 1.
Con lắc đơn
Biên độ α
Chu kì dao động TT1
T2
T3
T
(∆T)max

1232. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng m đối với chu kì dao động T của con lắc đơn.
Giữ nguyên độ dài = 500 mm và biên độ . Thay viên bi khối lượng bằng khối lượng . Thực hiện 3 lần phép đo chu kì dao động T. Ghi giá trị của T trong mỗi lần đo vào bảng 2.

Con lắc đơn
Khối lượng m
Chu kì dao động TT1
T2
T3
T
(∆T)max

1233. Khảo sát ảnh hưởng của độ dài l đối với chu kì dao động T của con lắc đơn.
Giữ nguyên viên bi khối lượng và biên độ . Điều chỉnh dây treo để con lắc có độ dài = 600 mm.Thực hiện 3 lần phép đo chu kì dao

Sponsor Documents