Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn giáo án Mỹ thuật

Đăng ngày 8/17/2016 3:50:00 PM | Thể loại: Mỹ thuật | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

: BÀI 6: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM Ngày dạy:CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN Tiết: 10+11 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: + Nêu được cấu tạo của con lắc đơn. + Nêu được cách kiểm tra mối quan hệ giữa chu kỳ với chiều dài con lắc đơn khi con lắc dao động với biên độ góc nhỏ. 2. Kỉ năng: + Biết..

Bình luận

Nội dung

: BÀI 6: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM
Ngày dạy: CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN
Tiết: 10+11
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
+ Nêu được cấu tạo của con lắc đơn.
+ Nêu được cách kiểm tra mối quan hệ giữa chu kỳ với chiều dài con lắc đơn khi con lắc dao động với biên độ góc nhỏ.
2. Kỉ năng:
+ Biết cách sử dụng các dụng cụ và bố trí được thí nghiệm :
* Biết dùng thước đo chiều dài, thước đo góc, đồng hồ bấm giây hoặc đồng hồ đo thời gian hiện số.
* Biết cách lắp ráp được các thiết bị thí nghiệm.
+ Biết cách tiến hành thí nghiệm:
* Thay đổi biên độ dao động, đo chu kỳ dao động.
* Thay đổi khối lượng con lắc, đo chu kỳ dao động.
* Thay đổi chiều dài con lắc, đo chu kỳ dao động.
* Ghi chép số liệu vào bảng.
+ Biết tính toán các số liệu thu được từ thí nghiệm để đưa ra kết quả.
* Tính được T ; T2 ; T2/l.
* Vẽ được đồ thị T(l) ; T2(l).
* Xác định chu kỳ dao động con lắc đơn bằng cách đo thời gian t1 khi con lắc thực hiện n1 dao động toàn phần, tính T1 = t1/n1. ; tương tự T2 = t2 /n2 ... từ đó xác định .
* Đo chiều dài l của con lắc đơn và tính g theo công thức g = .
* Từ đồ thị rút ra nhận xét.
3. Thái độ:
+ Nghiêm túc trong thực hành, cẩn thận khi sử dụng đồ thí nghiệm, sử lí các kết quả, tính toán chính xác.
II. CHUẨN BỊ:
1. G V:
+ Chọn bộ 3 quả cân có móc treo 50 g.
+ Chọn đồng hồ bấm giây hiện số có độ chia nhỏ nhất 0,01 s, cộng thêm sai số chủ quan của người đo là 0,2 s thì sai số của phép đo sẽ là (t = 0,01 s + 0,2 s = 0,21 s. Thí nghiệm với con lắc đơn có chu kì T ( 1,0 s, nếu đo thời gian của n = 10 dao động là t ( 10 s, thì sai số phạm phải là:
+ Nhắc HS chuẩn bị bài theo các nội dung ở phần báo cáo thực hành trong Sgk.
. Thí nghiệm cho . Kết quả này đủ chính xác, có thể chấp nhận được. Trong trường hợp dùng đồng hồ đo thời gian hiện số với cổng quang điện, có thể đo T với sai số ( 0,001 s.
+ Mỗi lớp 6 bộ dụng cụ, mỗi bộ gồm: 3 quả nặng 50 g, 100 g, 150 g. Một số sợi dy mảnh. Một giá thí nghiệm chắc chắn. Một đồng hồ bấm giây. Một thước 300 mm. Giấy vẽ đồ thị hoặc giấy kẻ ô. Mẫu báo cáo thực hành.
2. HS
+ Đọc kĩ bài thực hành để định ra mục đích và quy trình thực hành.
+ Trả lời các câu hỏi cuối bài để định hướng việc thực hành. Máy tính cá nhân
+ Chuẩn bị một tờ giấy kẻ ô milimét để vẽ đồ thị và lập sẵn các bảng để ghi kết quả theo mẫu ở phần báo cáo thực hành trong Sgk. Báo cáo thí nghiệm.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
+ Nêu cấu tạo của con lắc đơn ? Viết công thức tính chu kỳ dao động của con lắc đơn ?
3. Giảng bài mới:
a. Vào bài: Để hs tập dùng phương pháp thực nghiệm tìm ra định luật về chu kì dao động của con lắc đơn , đồng thời để kiểm chứng lí thuyết đã học trong sgk, bằng cách qua thông qua tiết thực hành.
b. Tiến trình dạy- học:

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

HĐ 1: (15 phút): Hoàn chỉnh phương án thí nghiệm

+ Cho hs độc sgk, ayc hs trả lời câu hỏi:
* Hãy cho biết các đại lượng cần xác định?
* Xây dựng phương án xác định các đại lượng đó?
+ Hướng dẫn:
* Thay đổi biên độ dao động, đo chu kỳ con lăc:
- Xuất phát từ việc chọn chiều dài sợi dây không đổi, chọn vật nặng có khối lượng xác định rồi đo với các giá trị khác nhau của biên độ( A = 3 cm, 6cm, 9cm, 18cm.), ghi kết quả vào bảng 6.1 sgk.
- Tiếp

Sponsor Documents