Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

giáo án điện tử Công nghệ Công nghệ 9 Lắp đặt mạng điện trong nhà 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-04-18 20:53:18 Tác giả Trang Trần loại .docx kích thước 0.02 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TiÕt 18 KiÓm tra häc k× i I . X¸c ®Þnh môc ®Ých cña ®Ò: -KiÓm tra kiÕn thøc bài 6 vµ bài 7. II . H×nh thøc: - Thùc hµnh III. Biªn so¹n ®Ò: §Ò bµi : §Ò sè 1 : Cho m¹ch ®iÖn gåm hai nh¸nh : nh¸nh 1 gåm

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
TiÕt 18
KiÓm tra häc k× i
 
I . X¸c ®Þnh môc ®Ých cña ®Ò:
-KiÓm tra kiÕn thøc bài 6 vµ bài 7.
II . H×nh thøc:
- Thùc hµnh
III. Biªn so¹n ®Ò:
§Ò bµi :
§Ò sè 1 :
Cho m¹ch ®iÖn gåm hai nh¸nh : nh¸nh 1 gåm mét cÇu ch× vµ mét æ c¾m ®iÖn, nh¸nh 2 gåm 1 cÇu ch×, 1 c«ng t¾c 2 cùc ®iÒu khiÓn mét bãng ®Ìn sîi ®èt.
VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt
L¾p hoµn thiÖn m¹ch ®iÖn trªn.
 
§Ò sè 2 :
VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt vµ l¾p hoµn thiÖn m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang.
 
 
B. §¸p ¸n  - Thang ®iÓm:
Gi¸o viªn chia líp thµnh tõng nhãm, mçi thµnh viªn trong nhãm hoµn thµnh mét s¶n phÈm theo m· ®Ò cña nhãm m×nh.
- S¶n phÈm sau khi hoµn thµnh ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau :
+ VÏ ®óng s¬ ®å l¾p ®Æt
+ L¾p ®óng m¹ch ®iÖn :
-         § i d©y khoa häc, gän gµng.
-         M¹ch ®iÖn ®¶m b¶o ho¹t ®éng tèt.
-         C¸c mèi nèi ®¶m, ch¾c ch¾n.
 

 C. KÕt qu¶ :
Líp
sÜ sè
Sè bµi
0 - 2
3 -  4
5 - 6
7 - 8
9 - 10
TB↑
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
9A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. NhËn xÐt :
 
1

Gi¸o viªn: §ç C«ng B»ng


Nguồn:Trang Trần

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngCN9_Tiet_18_KTHK_I__Thuc_hanh.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
hqh50q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-18 20:53:18
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan