Bài 60. om, am

Đăng ngày 8/22/2016 11:50:27 AM | Thể loại: Toán học 5 | Chia sẽ bởi: Thụy Nguyễn Minh | Lần tải: 15 | Lần xem: 2 | Page: 15 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: ppt
  • Bài 60. om, am - 1
  • Bài 60. om, am - 2
  • Bài 60. om, am - 3
  • Bài 60. om, am - 4
  • Bài 60. om, am - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

giáo án Bài 60. om, am, Toán học 5. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn giáo án Bài 60. om, am .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Bài 60. om, am thuộc danh mục Toán học 5 được chia sẽ bởi thành viên Thụy Nguyễn Minh đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Toán học 5 , có 15 page, thuộc định dạng .ppt, cùng danh mục còn có Giáo án Tiểu học Lớp 5 Toán học 5 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu 0 TRƯỜNG TIỂU HỌC TỪ TÂM 2 MÔN HỌC VẦN Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Hoa Bài 60 : om - am Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014 Môn: Học vần Hôm trước những em học Học vần bài gì ? Bài cũ Môn: Học vần Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014 1, Đọc 2, Viết b nhà r ình inh m ông anh màu x nắng ch ang ang ch Môn: Học vần Tiết 1 Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014 x om làng xóm ừ o / m m Môn: Học vần Tiết 1 Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014 https://nslide.com/giao-an/bai-60-om-am.oq3u0q.html

Nội dung

0
TRƯỜNG TIỂU HỌC TỪ TÂM 2
MÔN HỌC VẦN
Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Hoa
Bài 60 : om - am
Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014
Môn: Học vần

Hôm trước các em học Học vần bài gì ?
Bài cũ
Môn: Học vần
Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014
1, Đọc
2, Viết
b
nhà r
ình
inh
m
ông
anh
màu x
nắng ch
ang
ang
ch
Môn: Học vần
Tiết 1
Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014
x
om
làng xóm

o
/
m
m
Môn: Học vần
Tiết 1
Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014
am
tr

o
a
m
m
`
m
m
Môn: Học vần
Tiết 1
Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014
x
am
om
tr
làng xóm

o
/
a
m
m
`
m
m
Môn: Học vần
Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014

Hướng dẫn viết bảng con.

Môn: Học vần
Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014

om
đom đóm
Môn: Học vần
Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014

am
trái cam
Môn: Học vần
Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014

củng cố
Môn: Học vần
Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014

om
x
àm
óm
am
làng xóm
tr
chòm râ
đom đóm
trái cam
?
u
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO
SỨC KHỎE VÀTHÀNH CÔNG
TRONG CÔNG TÁC
2
0
1
4