Bài 61. Ôn Tung và bắt bóng cá nhân - Trò chơi Ai kéo khỏe

Đăng ngày 4/21/2015 1:49:27 PM | Thể loại: Thể dục 3 | Chia sẽ bởi: dũng hồ khắc | Lần tải: 16 | Lần xem: 16 | Page: 1 | Kích thước: 17.67 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

Ngày19 tháng 08 năm 2014

TUẦN 1
Bài : 01 * Giới thiệu chương trình , tổ chức lớp.
* Trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức”.
I/ MỤC TIÊU:
- Phổ biến nội dung chương trình lớp 4.Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.
- Một số quy định về nội quy,yêu cầu tập luyện.Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện tốt . Biên chế tổ,chọn cán sự bộ môn .
-Trò chơi: Chuyển bóng tiếp sức.Yêu cầu tham gia tương đối chủ động vào trò chơi
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Biết được nội dung một số quy định trong giờ học,tổ chức lớp,tham gia trò chơi tích cực,chủ động.
-HS Yếu:Biết được nội dung một số quy định trong giờ học cơ bản đúng.Biết tham gia vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS rèn luyện kỉ năng khéo léo,nhanh nhẹn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.2 quả bóng.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
-Giậm chân …..giậm.
-Đứng lại …..đứng.
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải).
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Giới thiệu chương trình TD lớp 4. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ môn.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ tập luyện
*Nhận xét.
b. Phổ biến nội quy học tập.
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp ngoài sân.
- Trang phục trong giờ học phải đảm bảo.
- Nhận xét chung tinh thần học tập của hs.
c. Trò chơi: Chuyển bóng tiếp sức.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS đứng tại chỗ vổ tay hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Về nhà tập giậm chân tại chỗ.
6-10p
18-22p
8p8p
6p


4-6p
-Đội hình tập trung.

(((((((((
(((((((((
(((((((((

(((
GV

-Đội hình cơ bản.
(((((((((
(((((((((
(((((((((
(((
GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.
(((((((
( (
( (
( (
( (
( (
( (
( (

(((
GV

-Đội hình trò chơi.
( ( ( ( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( ( ( ( (

(((
GV
-Đội hình xuống lớp.
(((((((((
(((((((((
(((((((((
(((
GV

Ngày 20,21 tháng 08 năm 2014.

Bài : 02* Tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số, đứng nghiêm,đứng nghỉ.
* Trò chơi :Chạy tiếp sức.
I.MỤC TIÊU:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật về ĐHĐN đã học ở lớp dưới.Yêu cầu tập hợp nhanh,trật tự,động tác điểm số,nghiêm,nghỉ phải đều,dứt khoát,đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi: Chạy tiếp sức.Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng luật.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Biết được nội dung một số quy định trong giờ học,ĐHĐN.Biết tham gia trò chơi tích cực,chủ động.
-HS Yếu: Biết được nội dung,một số quy định trong giờ học,ĐHĐNcơ bản đúng.Biết chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:Giáo dục HS biết rèn luyện sức khỏe.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên