Bài 69. Ôn Nhảy dây, Tung bắt bóng cá nhân và theo nhóm 2-3 người

Đăng ngày 4/21/2015 1:46:56 PM | Thể loại: Thể dục 3 | Chia sẽ bởi: dũng hồ khắc | Lần tải: 22 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 31.79 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

Ngày18,19 tháng 08 năm2014

TUẦN 1.
Bài : 01 * Giới thiệu chương trình.
* Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.
I/ MỤC TIÊU:
- Phổ biến một số quy định khi luyện tập.Yêu cầu HS hiểu và thực hiện đúng .
- Giới thiệu chương trình môn học.Yêu cầu HS biết được điểm cơ bản của chương trình,có thái độ học tập đúng và tinh thần tập luyện tích cực.
- Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi.Yêu cầu tham gia tương đối chủ động vào trò chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:nắm được nội dung một số quy định trong giờ học.
-HS Yếu:nắm được nội dung,một số quy định trong giờ học,cơ bản đúng.
*Kỉ năng sống:
-Giúp HS phối hợp các kỉ năng khéo léo,nhanh nhẹn.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp,phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học.
-Giậm chân ….giậm. Đứng lại ….đứng.
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải).
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a.GIới thiệu chương trình TD lớp 3.
- Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ môn.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng tổ chức và quản lý tổ mình tập luyện.
*Nhận xét:
b. Phổ biến nội quy học tập.
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp ngoài sân.
- Trang phục trong giờ học phải đảm bảo.
- Nhận xét chung tinh thần học tập của học sinh.
c. Trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi”.


-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS đi thường theo nhịp và hát.
-Hệ thống bài học và nhận nhét giờ học.
-Về nhà tập giậm chân theo nhịp.
6-10p

18-22p
6-8p6-8p

8p


4-6p
-Đội hình tập trung.

(((((((((
(((((((((
(((((((((

(((
GV-Đội hình cơ bản.

(((((((((
(((((((((
(((((((((

(((
GV

-Đội hình tập luyện.

(((((((((
(((((((((
(((((((((

(((
GV


-Đội hình trò chơi.GV


-Đội hình xuống lớp.
(((((((((
(((((((((
(((((((((
(((
GV

Ngày 20,21 tháng 08 năm2014.

Bài : 02 * Ôn một số kỹ năng ĐHĐN.
* Trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”.
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn một số kỉ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1,2, Y/c thực hiện tương đối chính xác.
- Trò chơi: Nhóm 3 nhóm 7 .Y/c học sinh tham gia trò chơi đúng luật,trật tự .
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:nắm được một số kỉ năng ĐHĐN.
-HS Yếu:nắm được cơ bản một số kỉ năng ĐHĐN .
*Kỉ năng sống:
-Giúp HS có các kỉ năng khéo léo,nhanh nhẹn,tính đoàn kết trong cuộc sống.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân …giậm. Đứng lại .....đứng.
-HS chạy một vòng trên sân tập.
*Nhận xét.