Soạn: 30/10/2020
Giảng: 02/10/2020.7A,B,C
Bài 15 – Tiết 17:
BUỔI ĐẦU ĐỘC LÂP THỜI NGÔ – ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X) (Tiết 1)
I. Mục tiêu
-Yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng
- Trình bày được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội văn hóa nước ta trong TK X dưới các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê.
- Đánh giá được công lao của một số nhân vật lịch sử VN trong thế kỉ X như Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn.
- Rèn KN thuyết trình một nội dung LS, KN so sánh, phân tích, đánh giá, hợp tác.
-Yêu cầu đối với HS khá, giỏi
+ Giải thích được TK X là TK mở đầu của chế độ PK độc lập ở VN. Đánh giá được công lao của một số NV lịch sử VN trong TK X như Ngô Quyền…
+ Rèn kĩ năng phân tích, đánh giá sự kiện.
II. Chuẩn bị:
- GV: tư liệu LS7,
- HS: chuẩn bị bài theo câu hỏi tài liệu, sưu tầm tư liệu về các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê.
III. Phương pháp: đàm thoại, thuyết trình, phân tích, giải thích, sử dụng đồ dùng trực quan, thảo luận nhóm.
IV. Tổ chức các hoạt động
1. Ổn định tổ chức: 7A: 7B: 7C:
2. Kiểm tra đầu giờ: không KT
3. Hoạt động khởi động: (1`):
- GV yêu cầu HS đọc thông tin và trả lời câu hỏi.
- Nhóm trưởng điều hành hoạt động. Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp, các nhóm khác nhận xét - bổ sung
- Nội dung: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo, chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc
H1:Trận chiến trên sông BĐ… Ngô Quyền lãnh đao và lập nhà Ngô.
H2: Người thành lập nhà nhà Đinh…
H3: Vua xây dựng lên thời Tiền Lê...
- Gv nhận xét, dẫn dắt vào bài: Sau hơn 1000 năm kiên cường và bền bỉ chống lại ách đô hộ của PK phương Bắc , cuối cùng nhân dân ta đã giành được độc lập. Với trận Bạch Đằng lịch sử ( năm 938), nước ta bước vào thời kì độc lập, tự chủ.
4. Hoạt động hình thành kiến thức: GV ghi đầu bài lên bảng
Hoạt động của thầy - trò
Nội dung

HĐ1: Tìm hiểu tình hình chính trị nước ta thời Ngô- Đinh- Tiền Lê

Hoạt động cặp đôi
- GV giao nhiệm vụ: Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi 1,2 /tr.86
- Đại diện cặp đôi báo cáo kết quả trước lớp - cặp đôi khác trao đổi bổ sung, chia sẻ.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
* Nội dung:
H1: Cho biết việc Ngô Quyền quyết định từ bỏ chức Tiết độ sứ phản ánh điều gì?
- Ngô Quyền bỏ chức Tiết độ sứ (chức quan cai quản một đơn vị hành chính lớn gồm nhiều châu, quận) của phong kiến phương Bắc.
- Bỏ bộ máy cai trị cũ của họ Khúc (họ Khúc mới chỉ giành được quyền tự chủ trên danh nghĩa vẫn phụ thuộc vào nhà Hán), lập triều đình theo chế độ quân chủ bằng cách riêng của mình.
-> Thể hiện ý thức độc lập, tự chủ của nhà Ngô. Ngô Quyền quyết tâm xây dựng một quốc gia độc lập.
- Đánh bại âm mưu xâm lược của quân nam Hán
- Chấm dứt 10 năm thống trị của triều đại PK P.Bắc.
*HSK-G: Hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Ngô Quyền?
- HDHS vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước
- HSđọc thầm từ: “Vua dứng đầu triều đình…châu quan trọng”.
- HS vẽ nháp, lên bảng vẽ, NX chia sẻ.
- GV chốt bằng bảng phụ.
* Sơ đồ bộ máy nhà nước:


*HSK-G: NX về tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền?
-> Nhà nước đơn giản, sơ sài nhưng đã thể hiện ý thức độc lập tự chủ có vua đứng đầu (theo thể chế tập quyền), đất nước bình yên ổn định.
*HSK-G: Trình bày tình hình nước ta sau khi N.Quyền mất. Tại sao sử cũ gọi là “Loạn 12 sứ quân”? Tình trạng này đặt ra yêu cầu gì?
TL: + 944 Ngô Quyền mất - > Dương Tam Kha cướp ngôi- > triều đình lục đục.
+ 950 Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha nhưng không quản lí được đất nước.
+ 965 Ngô xương