Giáo Án Sinh Học 6:Bài 8. Sự Lớn Lên Và Phân Chia Của Tế Bào

giáo án điện tử Sinh học Sinh học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
y0y00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-28 21:50:11
Loại file
docx
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
5
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT VICTORY GV: Lê Thị Ngọc Ba Ngày soạn: 29/08/2017Tuần 4 Tiết thứ: 07 Ngày dạy 11/9 12/9 13/9 13/9 Lớp dạy 6A1 6A12 6A2 6A7 Bài 8: SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO 1. Mục

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT VICTORY      GV: Lê Thị Ngọc Ba
 

Ngày soạn: 29/08/2017Tuần 4 Tiết thứ: 07
 
Ngày dạy
11/9
12/9
13/9
13/9
Lớp dạy
6A1
6A12
6A2
6A7
 
 
Bài 8: SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO
1. Mục tiêu
   - Về kiến thức:
Biết được sự lớn lên và phân chia của TB thực vật. Trả lời được câu hỏi:
  + Tế bào lớn lên như thế nào?
  + Tế bào phân chia như thế nào?
 Hiểu được ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia của tế bào. Ở thực vật chỉ có những tế bào mô phân sinh mới có khả năng phân chia.
   - Về kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát hình, phân tích, tổng hợp kiến thức. Làm việc nhóm.
- Về thái độ: Yêu thích bộ môn. Ý thức được sự quan trọng của sự lớn lên và phân chia của tế bào đối với thực vật.
2. Chuẩn bị của GV và HS
Giáo viên: SGK, SGV và Hình 8.1, 8.1 sgk + power point.
Học sinh: SGK, vở ghi. Xem trước nội dung bài, ôn lại khái niệm trao đổi chất ở cây xanh (bài 61 TĐC ở Thực vật – Tiểu học (lớp 4)): Quá trình TĐC ở TV là quá trình cây xanh lấy từ môi trường các chất khoáng, khí cácbônic, khí oxi, nước và thải ra môi trường khí cácbônic, khí oxi, hơi nước và các chất khoáng khác.
3. Phương pháp: Trực quan + Vấn đáp
4. Tiến trình giờ dạy - Giáo dục
4.1. Ổn định lớp (2 phút)
4.2. Kiểm tra bài cũ (8 phút)
 Câu hỏi 1: Xác định các thành phần cấu tạo của tế bào và nêu chức năng?
 Câu hỏi 2: Nêu khái niệm mô? Ví dụ?
4.3. Tiến trình bài mới
     Giới thiệu bài mới: Ta thấy rằng, thực vật được cấu tạo bởi các tế bào cũng giống như ngôi nhà được xây dựng bởi các viên gạch. Nhưng các ngôi nhà không thể tự lớn lên mà thực vật lại lớn lên được.
 Cơ thể thực vật lớn lên do sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào.
Hoạt động của GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Tìm hiểu sự lớn lên của tế bào (10 phút)
 
 Sự lớn lên của tế bào
 


TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT VICTORY      GV: Lê Thị Ngọc Ba
 

GV chiếu hình 8.1. Sơ đồ sự lớn lên của tế bào, yêu cầu HS quan sát hình + đọc thông tin phần 1 sgk.
Trả lời câu hỏi ▼: Tế bào lớn lên như thế nào? Nhờ đâu tế bào lớn lên được?
HS trả lời:
+ Tế bào con có kích thước bé, chúng lớn dần lên đến 1 kích thước nhất định thành những tế bào trưởng thành.
+ Sự lớn lên của vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào.
+ Không bào: tế bào non không bào nhỏ, nhiều. Tế bào trưởng thành không bào lớn, chứa đầy dịch tế bào.
→ TB lớn lên được là nhờ vào quá trình TĐC.
GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức về TĐC ở cây xanh đã học ở cấp tiểu học. HS nhắc lại.
GV hướng dẫn phân tích, nhận xét và ghi bài.
-    Tế bào non có kích thước nhỏ lớn dần lên thành tế bào trưởng thành nhờ vào quá trình trao đổi chất.
-    Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào lớn lên.
 
Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phân chia của tế bào (17 phút)
 
GV yêu cầu HS: Trình bày mối quan hệ giữa sự lớn lên và sự phân chia của tế bào bằng sơ đồ?
Gợi ý: GV chiếu hình 8.2. Sơ đồ sự phân chia tế bào. Yêu cầu HS quan sát hình vẽ + nghiên cứu thông tin mục 2 sgk để trả lời.
1-2 HS vẽ sơ đồ. HS khác nhận xét.
GV nhận xét, trình bày sơ đồ mối quan hệ:
                Sinh trưởng                                   Phân chia
TB non                          TB trưởng thành                   TB non mới…
Qua sơ đồ trên hãy cho biết:
CH: Tế bào nào có khả năng phân chia?
→ HS trả lời: Tế bào trưởng thành.
GV yêu cầu HS tiếp tục quan sát hình + nghiên cứu thông tin mục 2 sgk, trả lời câu hỏi lệnh ▼.
▼ 1: Tế bào phân chia như thế nào?
→ HS trả lời: Từ 1 nhân hình thành 2 nhân tách xa nhau. Sau đó, chất tế bào được phân chia, xuất hiện 1 vách ngăn, ngăn đôi TB cũ thành 2 TB mới (TB con).
▼2: Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?
→ HS trả lời: Các tế bào ở MPS của rễ, thân, lá phân chia tạo TB mới cho cơ thể thực vật.
Sự phân chia của tế bào
-    Quá trình phân bào:
+ Đầu tiên, từ 1 nhân hình thành 2 nhân tách xa nhau.
+ Chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.
-    Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.
-    Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển.
 


TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT VICTORY      GV: Lê Thị Ngọc Ba
 

▼3: Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá,… lớn lên bằng cách nào?
→ HS trả lời: Lớn lên nhờ sự phân chia và lớn lên của TB.
GV nhận xét các câu trả lời. Bổ sung lệnh 3: Sự to ra, lớn lên của cơ thể thực vật là nhờ 2 quá trình liên tiếp không thể tách rời đó là: TB lớn lên đến một mức độ nhất định thì phân chia, các TB con lớn lên lại phân chia, cứ như thế làm tăng số lượng và kích thước của tế bào. Không phải tất cả TB thực vật đều có khả năng đó, chỉ những tế bào ở MPS như MPS ngọn/ gióng /bên ( tầng sinh vỏ, tầng sinh trụ…) mới có khả năng phân chia. TB thực vật đã phân hóa thành mô vĩnh viễn như mô che chở, mô dẫn, mô đồng hóa, mô tiết…không có khả năng phân chia.
CH: Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?
→ HS trả lời: Giúp thực vật sinh trưởng và phát triển.
GV nhận xét, hướng dẫn HS ghi bài.
CH: Từ  1 TB mẹ, trải qua 1 lần phân chia tạo mấy tế bào con?
→ HS trả lời: 2 Tế bào con.
CH: Một tế bào ở MPS phân chia liên tiếp tạo ra được 64 tế bào con. Hỏi số lần phân chia mà tế bào đã trải qua?
GV hướng dẫn HS tìm ra đáp án. Chốt công thức tính số lần phân chia.
 
4.4. Củng cố (6 phút): Trả lời nhanh 2 câu hỏi cuối bài.
4.5. Hướng dẫn HS học ở nhà và chuẩn bị cho bài mới (2 phút)
-   Học bài. Xem trước nội dung bài 9 “Các loại rễ, các miền của rễ”.
-   Sưu tầm 1 số loại rễ của cây lúa, ngô, đậu, hành…
 5. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 


TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT VICTORY      GV: Lê Thị Ngọc Ba
 

Người soạn giảng
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
Lê Thị Ngọc Ba
 
 
 
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngBai_8_SH6.docx[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự