Bài 8: Vẽ theo mẫu Đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu giáo án Lớp 5

Đăng ngày 10/9/2013 9:37:08 AM | Thể loại: Lớp 5 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 8.91 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Bài 8: Vẽ theo mẫu
MẪU VẼ CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU
Tuần : 08. Tiết : 08
Ngày soạn : …………………. Ngày dạy : …………………….
I. MỤC TIÊU:
- HS nhận biết được các vật mẫu có dạng hình trụ và hình cầu.
- HS biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống mẫu
- HS thích quan tâm tìm hiểu các đồ vật xung quanh.
HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
SGK, SGV, chuẩn bị một vài mẫu có dạng hình trụ, hình cầu khác nhau.
Hình gợi ý cách ve, mẫu vẽ có dạng hình trụ, hình cầu của HS lớp trước.
2. Học sinh:
SGK, chuẩn bị mẫu để vẽ theo nhóm (nếu có điều kiện).
Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu vẽ các loại:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: (1’) Hát vui
2. Kiểm tra bài cũ: (2’)
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: (2’)
GV lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với nội dung bài.
GV ghi tựa bài lên bảng. HS nhắc lại tựa bài.
b. Các hoạt động:
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học

5’
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
Mục tiêu: HS nhận biết được các vật mẫu có dạng hình trụ và hình cầu.
Cách tiến hành:
-GV yêu cầu HS trình bày mẫu và đặt câu hỏi gợi ý
GV chốt lại và chuyển ý
-HS trình bày mẫu và trả lời cá nhân.
3’
Hoạt động 2: Cách vẽ
Mục tiêu: HS biết cách vẽ hình gần giống mẫu.
Cách tiến hành:
-GV nêu cách vẽ.
-Gọi HS nêu lại các bước vẽ sau đó kết hợp thao tác vẽ trên bảng.
GV chốt lại và chuyển ý-HS theo dõi
-HS nêu cá nhân

HS lắng nghe
16’
Hoạt động 3: Thực hành
Mục tiêu: HS vẽ được hình gần giống mẫu.
Cách tiến hành: Treo tranh HS các năm trước
-Quan sát, bao quát lớp, gợi ý hướng dẫn bổ sung
GV chốt lại và chuyển ý .
HS khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
Nhận xét tranh
-Thực hành theo nhóm
HS lắng nghe

3’
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
Mục tiêu: HS cảm nhận được vẻ đẹp của tranh
Cách tiến hành: Gợi ý HS cách nhận xét
-Yêu cầu HS trình bày sản phẩm
GV chốt lại và chuyển ý .-Nhận xét chéo theo nhóm
HS lắng nghe

4. Củng cố: (2’) Vẽ nhanh theo mẫu.
GV nhận xét chung về lớp
GV giáo dục HS qua tiết học
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (2’)
1.Trình bày sản phẩm: GV lựa bày đẹp trưng bày trước lớp.
Dặn dò:
Quan sát thêm các đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu xung quanh chúng ta.
Sưu tầm và tìm hiểu tranh ảnh về điêu khắc cổ để học bài sau.
2.Rút kinh nghiệm:


Sponsor Documents