Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng doc
Có thể download/tải file dạng doc bên dưới miễn phí

bài tập este lipit tuyển chọn từ đề thi đh 2007-2009 giáo án Hóa học 12

Đăng ngày 8/24/2009 10:16:46 PM | Thể loại: Hóa học 12 | Lần tải: 1435 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: doc
0 lần xem


nslide chia sẽ đến cộng đồng thư viện bài tập este lipit tuyển chọn từ đề thi đh 2007-2009 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện bài tập este lipit tuyển chọn từ đề thi đh 2007-2009 trong thể loại Hóa học 12 được giới thiệu bởi bạn Thuận Bùi tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Hóa học 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Hóa học Hóa học 12 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu

đề thi đại học , cao đẳng những năm 2007 - 2008 - 2009 chương este lipit Năm 2007: * đại học khối A Câu 29: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo, thêm nữa Hai loại axit béo ấy là (cho H = 1, C = 12, O = 16) A,còn cho biết thêm C17H33COOH và C17H35COOH, nói thêm B, bên cạnh đó C17H31COOH và C17H33COOH, nói thêm C, cho biết thêm C15H31COOH và C17H35COOH, tiếp theo là D, thêm nữa C17H33COOH và C15H31COOH, nói thêm là Câu 41: Mệnh đề ko đúng là: A, kế tiếp là CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy bình đẳng với CH2=CHCOOCH3, kế tiếp là B, cho biết thêm CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối, tiếp theo là C, kế tiếp là CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2, tiếp theo là D, bên cạnh đó CH3CH2COOCH=CH2
https://nslide.com/giao-an/bai-tap-este-lipit-tuyen-chon-tu-de-thi-dh-2007-2009.7o5quq.html

Bình luận

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

. Bạn có thể Tải về giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Hóa học 12


đề thi đại học , cao đẳng các năm 2007 - 2008 - 2009
chương este lipit
Năm 2007: * đại học khối A
Câu 29: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là (cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. C17H33COOH và C17H35COOH. B. C17H31COOH và C17H33COOH.
C. C15H31COOH và C17H35COOH. D. C17H33COOH và C15H31COOH.
Câu 41: Mệnh đề không đúng là:
A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.
B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.
C. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2. D. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.
Câu 44: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là : A. 10,4 gam. B. 3,28 gam. C. 8,56 gam. D. 8,2 gam.
Câu 51: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là
A. CH2=CH-COO-CH3. B. HCOO-C(CH3)=CH2. C. HCOO-CH=CH-CH3. D. CH3COO-CH=CH2.
Câu 56: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) : A. 2,925. B. 0,342. C. 0,456. D. 2,412.
* đại học khối B
Câu 18: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16)
A. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2. B. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.
C. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3. D. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5.
Câu 23: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là: A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 47: Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là : A. rượu metylic. B. etyl axetat. C. axit fomic. D. rượu etylic.
* cao đẳng khối A
Câu 2: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là: A. 50%. B. 75%. C. 62,5%. D. 55%.
Câu 5: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng được với dung dịch NaOH là : A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.
Câu 17: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên X là : A. etyl propionat. B. etyl axetat. C. isopropyl axetat. D. metyl propionat.
Câu 21: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là
A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH3. C. HCOOCH=CH2. D. CH3COOCH=CH-CH3.
Câu 27: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối

Sponsor Documents