Bài thu hoạch hoc tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng ngày 11/12/2008 11:11:59 PM | Thể loại: Giáo dục Công dân | Chia sẽ bởi: Nhất Lê Duy | Lần tải: 729 | Lần xem: 4294 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Đảng bộ huyện Đông Hòa                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ Trường THPT Lê Trung Kiên                                Hòa Vinh, ngày  01   tháng  07   năm 2008

 

 

BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU

RÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC

Thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, năm 2008

-----@@@-----

Họ và tên: Huỳnh Vũ Chương

Sinh hoạt Đảng tại chi bộ:

Đảng bộ:

Cơ quan: Trường THPT Lê Trung Kiên

   Qua học tập, nghiên cứu “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc . Tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau :

1. Về nhận thức :

a. Vì sao Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động lại chọn vấn đề Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc của Bác Hồ để tổ chức học tập trong năm 2008

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu là những phẩm chất cơ bản trong h thống quan điểm đạo đức của ch tịch H Chí Minh và Người là tấm gương sáng, mẫu mực trong thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc tư tưởng H Chí Minh v thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và đặc biệt là tấm gương của Bác là nội dung quan trọng thực hiện cuc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức H Chí Minh” trong năm 2008. Đồng thời là một trong những biện pháp thiết thực để xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm v kinh tế, xã hội năm 2008. Đối với tác phẩm “sửa đổi lối làm việcđây cũng là một tác phẩm lí luậnq uan trọng v xây dựng Đảng, là một tài liệu học tập rất b ích thiết thực của cán b Đảng viên để tu dưỡng đạo đức, rèn luỵân phong cách công tác.

Chính vì vậy mà Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động lại chọn vấn đềTư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêuvà tác phẩmSửa đổi lối làm việc ” của Bác Hồ để tổ chức học tập trong năm 2008

b- Những nội dung cơ bản Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập và làm theo:

* Những nội dung cơ bản “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ”:

  Trong tác phẩm này, Người  đã đề cập nhiều đến tiết kiệm, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Người cũng luận giải kĩ v tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Qua đó nhắc nh cán b đảng viên, nhân dân thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.  Tác phẩm cũng đề cập đến những biện pháp để chống tham ô, lãng phí. Tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí để xây dựng ch nghĩa xã hội vì hạnh phúc cho nhân dân

* Những nội dung cơ bản của tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc

Đây là tác phẩm lí luận quan trọng v xây dựng Đảng với nội dung cơ bản sau:sửa đổi lối làm việc; vai trò của lí luận và t chức thực tiễn; vấn đề bản chất và tư cách của Đảng cách mạng; vấn đề đạo đức cách mạng; vấn đề cán b và công tác cán b của Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng và phương pháp tuyên truyền, vận động quân chúng.


2. Tự liên hệ bản thân có những ưu điểm, nhược điểm gì qua đợt học tập Chuyên đề Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc

a. Về thực hành tiết kiệm:

- Ưu điểm: biết sắp xếp công việc của mình một cách khoa học và hiệu qu. s dụng tiền của một cách đúng đắn. không gây lãng phí thất thoát.

- Khuyết điểm: Không

b. Về chống tham ô, lãng phí, quan liêu :

- Ưu điểm: Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lãng phí, tham ô của các đơn v hay những các nhân nhất là đơn v và các nhân đang công tác trong cùng đơn v của bản thân.

- Khuyết điểm: Không

c.Về lề lối làm việc :

- Ưu điểm: Hoàn thành tốt mi công việc được giao, có kế hoạch, thời gian c th và hiệu suất cao. c th như có kế hoạch chuyên môn, lên lớp đúng gi….

- Khuyết điểm: Không

3. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và phong cách làm việc của cán bộ, công chức qua học tập “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ”. 

- Là giáo viên, bản thân tôi tiếp tục phát huy những ưu điểm đã có. Luôn ch động trong mọi công việc nhất là công việc giảng dạy hiện nay như có kế hoạch c th cho năm học, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp v, hoàn thành tốt, có hiệu qu mọi công việc của đơn v cũng như của gia đình, bản thân.

- Luôn đấu tranh chống những biểu hiện lãng phí, tham ô của đồng nghiệp, của đơn v hay những các nhân, đơn v khác.

- Trong quan h với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, với học sinh thì cởi m, nhiệt tình giúp đỡ.

 

                                                                                                   Người viết thu hoạch

 

    

      

          Huỳnh Vũ Chương

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài thu hoạch hoc tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Giáo dục Công dân. . Chúng tôi chia sẽ đến bạn đọc tài liệu Bài thu hoạch hoc tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Bài thu hoạch hoc tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chuyên mục Giáo dục Công dân được chia sẽ bởi user Nhất Lê Duy tới các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào mục Giáo dục Công dân , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Giáo dục Công dân » ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Đảng bộ huyện Đông Hòa ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ Trường THPT Lê Trung Kiên Hòa Vinh, ngày 01 tháng 07 năm 2008 BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC Thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, năm 2008 -----@@@----- Họ và tên: Huỳnh Vũ Chương Sinh hoạt Đảng tại chi bộ: Đảng bộ: Cơ quan: Trường https://nslide.com/giao-an/bai-thu-hoach-hoc-tap-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh.v0jvtq.html