Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Đảng bộ huyện Đông Hòa                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ Trường THPT Lê Trung Kiên                                Hòa Vinh, ngày  01   tháng  07   năm 2008

 

 

BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU

RÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC

Thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, năm 2008

-----@@@-----

Họ và tên: Huỳnh Vũ Chương

Sinh hoạt Đảng tại chi bộ:

Đảng bộ:

Cơ quan: Trường THPT Lê Trung Kiên

   Qua học tập, nghiên cứu “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc . Tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau :

1. Về nhận thức :

a. Vì sao Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động lại chọn vấn đề Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc của Bác Hồ để tổ chức học tập trong năm 2008

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu là những phẩm chất cơ bản trong h thống quan điểm đạo đức của ch tịch H Chí Minh và Người là tấm gương sáng, mẫu mực trong thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc tư tưởng H Chí Minh v thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và đặc biệt là tấm gương của Bác là nội dung quan trọng thực hiện cuc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức H Chí Minh” trong năm 2008. Đồng thời là một trong những biện pháp thiết thực để xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm v kinh tế, xã hội năm 2008. Đối với tác phẩm “sửa đổi lối làm việcđây cũng là một tác phẩm lí luậnq uan trọng v xây dựng Đảng, là một tài liệu học tập rất b ích thiết thực của cán b Đảng viên để tu dưỡng đạo đức, rèn luỵân phong cách công tác.

Chính vì vậy mà Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động lại chọn vấn đềTư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêuvà tác phẩmSửa đổi lối làm việc ” của Bác Hồ để tổ chức học tập trong năm 2008

b- Những nội dung cơ bản Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập và làm theo:

* Những nội dung cơ bản “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ”:

  Trong tác phẩm này, Người  đã đề cập nhiều đến tiết kiệm, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Người cũng luận giải kĩ v tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Qua đó nhắc nh cán b đảng viên, nhân dân thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.  Tác phẩm cũng đề cập đến những biện pháp để chống tham ô, lãng phí. Tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí để xây dựng ch nghĩa xã hội vì hạnh phúc cho nhân dân

* Những nội dung cơ bản của tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc

Đây là tác phẩm lí luận quan trọng v xây dựng Đảng với nội dung cơ bản sau:sửa đổi lối làm việc; vai trò của lí luận và t chức thực tiễn; vấn đề bản chất và tư cách của Đảng cách mạng; vấn đề đạo đức cách mạng; vấn đề cán b và công tác cán b của Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng và phương pháp tuyên truyền, vận động quân chúng.


2. Tự liên hệ bản thân có những ưu điểm, nhược điểm gì qua đợt học tập Chuyên đề Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc

a. Về thực hành tiết kiệm:

- Ưu điểm: biết sắp xếp công việc của mình một cách khoa học và hiệu qu. s dụng tiền của một cách đúng đắn. không gây lãng phí thất thoát.

- Khuyết điểm: Không

b. Về chống tham ô, lãng phí, quan liêu :

- Ưu điểm: Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lãng phí, tham ô của các đơn v hay những các nhân nhất là đơn v và các nhân đang công tác trong cùng đơn v của bản thân.

- Khuyết điểm: Không

c.Về lề lối làm việc :

- Ưu điểm: Hoàn thành tốt mi công việc được giao, có kế hoạch, thời gian c th và hiệu suất cao. c th như có kế hoạch chuyên môn, lên lớp đúng gi….

- Khuyết điểm: Không

3. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và phong cách làm việc của cán bộ, công chức qua học tập “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ”. 

- Là giáo viên, bản thân tôi tiếp tục phát huy những ưu điểm đã có. Luôn ch động trong mọi công việc nhất là công việc giảng dạy hiện nay như có kế hoạch c th cho năm học, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp v, hoàn thành tốt, có hiệu qu mọi công việc của đơn v cũng như của gia đình, bản thân.

- Luôn đấu tranh chống những biểu hiện lãng phí, tham ô của đồng nghiệp, của đơn v hay những các nhân, đơn v khác.

- Trong quan h với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, với học sinh thì cởi m, nhiệt tình giúp đỡ.

 

                                                                                                   Người viết thu hoạch

 

    

      

          Huỳnh Vũ Chương

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Bài thu hoạch hoc tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng ngày 11/12/2008 11:11:59 PM | Thể loại: Giáo dục Công dân | Lần tải: 729 | Lần xem: 3305 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
3305 lần xem

giáo án Bài thu hoạch hoc tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Giáo dục Công dân. . nslide.com giới thiệu tới bạn đọc giáo án Bài thu hoạch hoc tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện Bài thu hoạch hoc tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thuộc danh mục Giáo dục Công dân được giới thiệu bởi bạn Nhất Lê Duy tới thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Giáo dục Công dân , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Giáo án Giáo dục Công dân ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Đảng bộ huyện Đông Hòa ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ Trường THPT Lê Trung Kiên Hòa Vinh, ngày 01 tháng 07 năm 2008 BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC Thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, năm 2008 -----@@@----- Họ và tên: Huỳnh Vũ Chương Sinh hoạt Đảng tại chi bộ: Đảng bộ: Cơ quan: Trường THPT Lê Trung Kiên Qua học tập, nghiên

https://nslide.com/giao-an/bai-thu-hoach-hoc-tap-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh.v0jvtq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo dục Công dân


Đảng bộ huyện Đông Hòa ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ Trường THPT Lê Trung Kiên Hòa Vinh, ngày 01 tháng 07 năm 2008


BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU
RÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC
Thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, năm 2008
-----@@@-----
Họ và tên: Huỳnh Vũ Chương
Sinh hoạt Đảng tại chi bộ:
Đảng bộ:
Cơ quan: Trường THPT Lê Trung Kiên
Qua học tập, nghiên cứu “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ”. Tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau :
1. Về nhận thức :
a. Vì sao Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động lại chọn vấn đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ” của Bác Hồ để tổ chức học tập trong năm 2008
Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh và Người là tấm gương sáng, mẫu mực trong thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và đặc biệt là tấm gương của Bác là nội dung quan trọng thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2008. Đồng thời là một trong những biện pháp thiết thực để xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2008. Đối với tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” đây cũng là một tác phẩm lí luậnq uan trọng về xây dựng Đảng, là một tài liệu học tập rất bổ ích thiết thực của cán bộ Đảng viên để tu dưỡng đạo đức, rèn luỵân phong cách công tác.
Chính vì vậy mà Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động lại chọn vấn đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ” của Bác Hồ để tổ chức học tập trong năm 2008
b- Những nội dung cơ bản “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ” mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập và làm theo:
* Những nội dung cơ bản “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ”:
Trong tác phẩm này, Người đã đề cập nhiều đến tiết kiệm, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Người cũng luận giải kĩ về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Qua đó nhắc nhở cán bộ đảng viên, nhân dân thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Tác phẩm cũng đề cập đến những biện pháp để chống tham ô, lãng phí. Tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí để xây dựng chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc cho nhân dân
* Những nội dung cơ bản của tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ”
Đây là tác phẩm lí luận quan trọng về xây dựng Đảng với nội dung cơ bản sau:sửa đổi lối làm việc; vai trò của lí luận và tổ chức thực tiễn; vấn đề bản chất và tư cách của Đảng cách mạng; vấn đề đạo đức cách mạng; vấn đề cán bộ và công tác cán bộ của Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng và phương pháp tuyên truyền, vận động quân chúng.
2. Tự liên hệ bản thân có những ưu điểm, nhược điểm gì qua đợt học tập Chuyên đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu ” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ”
a. Về thực hành tiết kiệm:
- Ưu điểm: biết sắp xếp công việc của mình một cách khoa học và hiệu quả. sử dụng tiền của một cách đúng đắn. không gây lãng phí thất thoát.
- Khuyết điểm: Không
b. Về chống tham ô, lãng phí, quan liêu :
- Ưu điểm: Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lãng phí, tham ô của các đơn vị hay những các nhân nhất là đơn vị và các nhân đang công tác trong cùng đơn vị của bản

Sponsor Documents