BÀI THU HOẠCH TT HỒ CHÍ MINH 2010

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 9439       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
vv3ivq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/23/2010 10:41:47 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
9439
File đã kiểm duyệt an toàn

ĐẢNG BỘ XÃ HÀNG VỊNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. CHI BỘ ……………………… ***&*** Hàng Vịnh, ngày 22 tháng 3 năm 2010 BÀI THU HOẠCH Chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử BÀI THU HOẠCH TT HỒ CHÍ MINH 2010, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử BÀI THU HOẠCH TT HỒ CHÍ MINH 2010, doc, 1 trang, 0.04 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Hữu Trần An đã có 9439 download

 
LINK DOWNLOAD

BAI-THU-HOACH-TT-Ho-CHI-MINH-2010.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐẢNG BỘ XÃ HÀNG VỊNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
CHI BỘ ………………………
***&***
Hàng Vịnh, ngày 22 tháng 3 năm 2010
BÀI THU HOẠCH
Chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh,
“là đạo đức, là văn minh” năm 2010
Họ và tên:
Sinh hoạt Đảng tại chi bộ:
Đảng bộ: Xã Hàng Vịnh
Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Sau khi được học tập Chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, các đồng chí cần phải làm gì để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” ? Nêu các giải pháp thực hiện trong thời gian tới phù hợp nhiệm vụ công tác của bản thân đồng chí và đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt nội dung trên?
* Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” chúng ta cần làm những việc sau:
- Suốt đời phấn đấu hi sinh cho lí tưởng của Đảng
- Tuyệt đối trung thành với Đảng với sự nghiệp cách mạng.
- Đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết.
- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.
- Có đời tư trong sáng, là tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân tin và noi theo
- Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân
- Luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt.
- Phải có phong cách tốt, sâu sắc, tỉ mỉ.
- Mỗi Đảng viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân, chứ không phải “dán lên trán hai chữ cộng sản” là được dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục.
- Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân, “…không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.
* Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới phù hợp với nhiệm vụ công tác của bản thân và đề xuất kiến nghị để thực hiện tốt nội dung trên.
Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”.
Mỗi cán bộ, đảng viên, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng - đạo đức vĩ đại, không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải: "Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng". “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người.
Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”.
Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: "Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân".
Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự "là đạo đức, là văn minh", mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là "gốc". Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: "

ĐẢNG BỘ XÃ HÀNG VỊNH                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

CHI BỘ ………………………

                    ***&***

                                                                               Hàng Vịnh, ngày 22 tháng 3 năm 2010

 

BÀI THU HOẠCH

Chuyên đề:Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh,

“là đạo đức, là văn minh” năm 2010

 

Họ và tên:

Sinh hoạt Đảng tại chi bộ:

Đảng bộ: Xã Hàng Vịnh

 

 Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Sau khi được học tập Chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, các đồng chí cần phải làm gì đĐảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” ? Nêu các giải pháp thực hiện trong thời gian tới phù hợp nhiệm vụ công tác của bản thân đồng chí và đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt nội dung trên?

 

 * Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” chúng ta cần làm những việc sau:

 - Suốt đời phấn đấu hi sinh cho lí tưởng của Đảng

 - Tuyệt đối trung thành với Đảng với sự nghiệp cách mạng.

 - Đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết.

 - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

 -đời tư trong sáng, là tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân tin và noi theo

 - Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân

 - Luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt.

 - Phải có phong cách tốt, sâu sắc, tỉ mỉ.

 - Mỗi Đảng viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân, chứ không phải “dán lên trán hai chữ cộng sản” là được dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục.

 - Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân, “…không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

 * Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới phù hợp với nhiệm vụ công tác của bản thânđề xuất kiến nghị để thực hiện tốt nội dung trên.

Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”.

Mỗi cán bộ, đảng viên, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng - đạo đức vĩ đại, không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải: "Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng". “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: "Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân".

Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đ xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự "là đạo đức, là văn minh", mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là "gốc". Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: "Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

 

 

                                                               NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

 

 

 

 

                                                      

 

 

1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về BÀI THU HOẠCH TT HỒ CHÍ MINH 2010
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN