bài trình chiếu-2017

Đăng ngày 12/16/2017 3:26:33 AM | Thể loại: Lưu trữ tạm thời | Chia sẽ bởi: Quy Thân Thị Kim | Lần tải: 0 | Lần xem: 12 | Page: 1 | Kích thước: 0.18 M | Loại file: doc

 


Trường THCS Phong Sơn Kế hoạch bài học Tin học 9

 

Ngày soạn: 16/11/2017

Ngày dạy:   15/11/2017

 

 

 

 

1.MỤC TIÊU

1.1 Kiến thức

- HS biết:

  -  HS biết ý nghĩa của việc nhập nội dung văn bản  vào trang chiếu và cách trình chiếu ở phần mềm powerpoint.

- HS hiểu: 

     -  HS hiểu được cách nhập nội dung văn bản và cách trình chiếu trên phần mềm powerpoint

1.2 Kỷ năng

 - Học sinh thực hiện nội dung văn bản trong trang chiếu và trình chiếu qua phần mềm.

 - Học sinh thực hiện thành thạo được: việc nhập nội dung văn bản và cách trình chiếu trên trang chiếu.

1.3 Thái độ

- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.

- Tính cách: Chăm ngoan.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

- Nhập nội dung văn bản cho trang chiếu

- Học cách trình chiếu cho trang chiếu.

3. CHUẨN BỊ

- Giáo viên: Kế hoạch bài học, SGK, máy tính.

- Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.

4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

a. Ổn định tổ chức và kiểm diện(1 phút)

b. Kiểm tra kiến thức cũ: (Slide 2) qua trò chơi “Trúc Xanh”(7p)

Gv: gọi 2 hs đại diện cho 2 đội đứng dậy chọn câu hỏi và trả lời:

-trả lời đúng một câu 10 điểm, quyền trả lời 3 câu là 30 điểm, có thể dành quyền trả lời của cẩu hỏi bạn dành 20 điểm/ 1 câu.

- Kết thúc trò chơi bạn nào nhiều điểm thì bạn đó thắng : bạn thắng được 10 điểm, bạn thua bị xử phạt theo ý của bạn thằng cuộc.

- Nếu 2 bạn hòa nhau thì đều được 10 điểm.

c. Tiến trình bài học

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động 1: (20p)

Gv: hình ảnh sau trò chơi là hình ảnh gì?

Hs: cửa sổ làm việc powerpoint.

 

 

 

 

 

GV: Thân Thị Kim Quy 


Trường THCS Phong Sơn Kế hoạch bài học Tin học 9

 

Gv: đây là phần mềm mà chúng ta đang tìm hiểu.

ở tiết vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu p1,p2 và bây giờ qua p3.

Gv: Trong trang chiếu có những gì?

Hs: Trong trang chiếu gồm có khung văn bản.

Gv: Khung văn bản: dùng để làm?

Hs: Khung văn bản: dùng để chứa nội dung dạng văn bản

Gv: Trên các trang chiếu thường có mấy kiểu khung?.

Hs: Mỗi trang chiếu thường có hai kiểu khung:

+ Khung chứa tiêu đề trang

+ Khung chứa nội dung trang

Gv: - Khung tiêu đề trang: Chứa văn bản làm tiêu đề trang chiếu.

Khung nội dung: được định dạng sẵn để nhập văn bản làm nội dung chi tiết của trang chiếu.

Gv: * Để nhập nội dung vào khung thì ta làm như thế nào?

 

 

 

 

 

Các thao tác soạn thảo, chỉnh sửa…giống với chương trình soạn thảo văn bản.

Gv: Liên kế qua phần mềm cho hs lên tạo một số slide đơn giản

Hs: Thực hiện

Gv: đánh giá bài làm

Gv: Tiến hành cho hs làm bài tập để củng cố p3

Hãy điền cụm từ còn thiếu vào dấu ……. Trong đoạn văn sau?

*Trên trang chiếu áp dụng theo mẫu thường có các khung với đường biên kẻ chấm mờ. Ta gọi đó là các ……………………..vì chúng chỉ được dung để chứa ……………………………

 

 

3. Nhập nội dung văn bản cho trang chiếu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1: Sử dụng khung văn bản có sẵn (Layout):

- B1: Chọn mẫu thích hợp.

        - B2: Nháy chuột trên khung đó.

      - B3: Gõ văn bản từ bàn phím.

C2: Tạo khung bằng nút lệnh Textbox

 

Các thao tác soạn thảo, chỉnh sửa…giống với chương trình soạn thảo văn bản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Thân Thị Kim Quy 


Trường THCS Phong Sơn Kế hoạch bài học Tin học 9

 

Trên trang chiếu áp dụng theo mẫu thường có các khung với đường biên kẻ chấm mờ. Ta gọi đó là các ……………………..vì chúng chỉ được dung để chứa ……………………………

Hs: Khung văn bản, Nội dung dạng văn bản

Khung tiêu đề trang,

Khung nội dung

 

Gv: Khi chúng ta gõ xong văn bản thì bước tiếp théo cần làm gì?

Hs: Trình chiếu

Gv: Với phần mềm trình chiếu powerpoint, để trình chiếu, ta làm như thế nào?

Hs:trả lời

Gv: chốt lại và kết luận

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: * Khi chúng ta thực hiện lệnh đó thì nội dung trang chiếu được hiển thị trên toàn màn hình và muốn chiếu lần lượt các trang thì sử dụng phím         trên bàn phím hoặc nháy chuột trái.

Gv: liên kết qua phần mềm powerpoint để học sinh thực hành.

Hs: thực hiện

Gv: chốt lại và đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Trình chiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với phần mềm trình chiếu powerpoint, để trình chiếu, ta làm như sau:

C1: Nháy chuột vào nút         ở góc bên phải phía dưới màn hình. 

C2: Chọn dải lệnh slide show\ From Beginning ( chiếu từ trang chiếu đầu tiên) hoặc From Curent slide ( chiếu từ trang chiếu hiện tại).

* Muốn thoát khỏi chế độ trình chiếu ta nhấn phím ESC hoặc nhấn choột phải và chọn end show

 

c.Tổng kết

Củng cố bằng cách gọi hs lên thực hành trên máy

d.Hướng dẫn học bài

+ Đối với bài học ở tiết này:

-  Học bài, xem lại các kiến thức đã học.

 

 

GV: Thân Thị Kim Quy 


Trường THCS Phong Sơn Kế hoạch bài học Tin học 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Thân Thị Kim Quy 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án bài trình chiếu-2017, Lưu trữ tạm thời. . https://nslide.com/giao-an/bai-trinh-chieu-2017.kfux0q.html