Bài viết số 2 giáo án Ngữ văn

Đăng ngày 10/14/2008 7:38:08 PM | Thể loại: Ngữ văn | Lần tải: 425 | Lần xem: 8216 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
8216 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tuần 5
Tiết 15.Làm văn. Ngày soạn
Viết Bài Làm Văn Số 02
Nghị Luận Xã Hội -Bài Làm Ở Nhà
A.Mục Tiêu.Giúp hs
*Viết đươc bài nghị luận bàn về một hiện tượng đời sống,phù hợp với trình độ,hoàn cảnh của hs…
*Nâng cao ý thức ,có thái độ đúng đắn đối với những hiện tượng, đời sống xảy ra hằng ngày.
B.Phương pháp phương tiện.
*Tìm hiểu những hiện tượng trong đời sống hằng ngày…
*Phân tích đánh giá,các hiện tượng trong đời sống để chuẩn bị cho bài viết.
C. Đề Bài: Anh(chị) hãy trình bày quan điểm của mình trước cuộc vận động. “Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
1.Yêu cầu chung:
-Kiểu bài:nghị luận xã hội
-Các thao tác sử dụng: bình luận,chứng minh…
-Tư liệu: trong văn học và đời sống xã hội.
-Bố cục: ba phần mở-thân-kết
2.Yêu cầu cụ thể:
*Thông tin về thực trạng môi trường sống nói chung
*Tìm hiếu những tiêu cực nơi mình đang sống
*Nói không với tiêu cực trong thi cử.
*Nói không với bệnh thành tích trong giáo dục
D.Giáo viên cho học sinh làm bài –bao quát lớp-thu bài.
E.Dặn dò:chuẩn bị bài
”Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS,1-12-3003


Tuần 8.
Tiết 26,Làm văn. Ngày soạn
TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2.
A.Mục Tiêu:Giúp hs.
-Củng cố những kiến thức và kĩ năng làm văn có liên quan đến bài làm.
-Nhận ra những ưu,khuyết điểm trong bài làm và kĩ năng viết nói chung…
-Có định hướng và quyết tâm phấn đấu để phát huy kĩ năng làm bài văn cho tốt hơn
B.Phương pháp-phương tiện:
-Đánh giá bài làm của học sinh.
-Sữa những lỗi chính tả,cách dùng từ,lập luận…
C. Đề Bài: Anh(chị) hãy trình bày quan điểm của mình trước cuộc vận động. ”Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
1.Yêu cầu chung:
-Kiểu bài:nghị luận xã hội
-Các thao tác sử dụng: bình luận,chứng minh…
-Tư liệu: trong văn học và đời sống xã hội.
-Bố cục: ba phần mở-thân-kết
2.Yêu cầu cụ thể:
*Thông tin về thực trạng môi trường sống nói chung
*Tìm hiếu những tiêu cực nơi mình đang sống
*Nói không với tiêu cực trong thi cử.
*Nói không với bệnh thành tích trong giáo dục
3.Phân tích đề-lập dàn ý:
a. Phân tích đề.
-Bình luận về một hiện tượng tiêu cực trong thi cử hiện nay.
-Đối tượng nghị luận xã hội trong trường Trung học phổ thông hiện nay.
-Vận dụng hai không với 4 nội dung trong trường học hiện vào bài làm.
b. Lập dàn ý.


@Mở bài.
Nêu hiện tượng,trích dẫn đề,phát biểu nhận định chung…
@Thân bài.
-Phân tích hiện tượng.
*Hiện tượng tiêu cực trong thi cử trong nhà trường hiện nay là một hiện tượng xấu cần xoá bỏ,nó làm cho học sinh ỷ lại,không tự phát huy năng lực học tập của mình…
*Hiện tượng lấy tỉ lệ để nâng bệnh thành tích của nhà trường,chứng tỏ đã có chuẩn bị từ trước.Đó là hành động vi phạm có ý thức.
*Hãy nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
-Bình luận về hiện tượng.
*Đánh giá chung về hiện tượng.
*Phê phán các biểu hiện sai trái…
**Thái độ học tập gian lận sai trái.
**Phê phán hành vi cố tình vi phạm,làm mất tính công bằng của kì thi.
c. Kết bài.
-Kêu gọi học sinh có thái độ đúng đắn trong thi cử.
-Phê phán bệnh thành tích trong giáo dục.
-Yêu cầu hình thức thao tác lập luận là chính,ngoài ra cần vận dụng các thao tác phân tích, chứng minh…
D.Giáo viên trả bài làm của học sinh.
- Nhận xết bài viết của học sinh.
*Nội dung.
*Nghệ thuật.
*Bố cục.
*Nhận xét ưu,khuyết điểm,cách dùng từ,đặt câu…
-Giáo viên lấy điểm vào sổ gọi tên,ghi điểm.
E.Dặn dò:chuẩn bị bài”Việt

Sponsor Documents