Bài viết số 2

Đăng ngày 10/14/2008 7:38:08 PM | Thể loại: Ngữ văn | Chia sẽ bởi: Thái Hoàng Quốc | Lần tải: 425 | Lần xem: 4096 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


  Tuần 5

  Tiết   15.Làm văn.                                                                          Ngày soạn

Viết Bài Làm Văn Số 02

Nghị Luận Xã Hội -Bài Làm Ở Nhà

A.Mục Tiêu.Giúp hs

*Viết đươc bài nghị luận bàn về một hiện tượng đời sống,phù hợp với trình độ,hoàn cảnh của hs…

*Nâng cao ý thức ,có thái đ đúng đắn đối với những hin tượng, đời sống xy ra hằng ngày.

B.Phương pháp phương tiện.

*Tìm hiểu những hiện tượng trong đời sống hằng ngày

*Phân tích đánh giá,các hin tượng trong đời sống đ chuẩn b cho bài viết.

C. Đề Bài: Anh(ch) hãy trình bày quan điểm của mình trước cuộc vận động. Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

1.Yêu cầu chung:

-Kiểu bài:ngh luận xã hội

-Các thao tác s dụng: bình lun,chứng minh…

-Tư liệu: trong văn học và đời sống xã hội.

-B cục: ba phần m-thân-kết

2.Yêu cầu cụ thể:

*Thông tin v thực trạng môi trường sống nói chung

*Tìm hiếu những tiêu cực nơi mình đang sống

*Nói không với tiêu cực trong thi c.

*Nói không với bệnh thành tích trong giáo dục

D.Giáo viên cho học sinh làm bài –bao quát lớp-thu bài.


E.Dặn dò:chuẩn b bài

           ”Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS,1-12-3003

 

 

 Tuần 8.

Tiết 26,Làm văn.                                                               Ngày soạn

TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2.

A.Mục Tiêu:Giúp hs.

-Củng cố những kiến thức và kĩ năng làm văn có liên quan đến bài làm.

-Nhận ra những ưu,khuyết điểm trong bài làm và kĩ năng viết nói chung…

-Có định hướng và quyết tâm phấn đấu để phát huy kĩ năng làm bài văn cho tốt hơn

B.Phương pháp-phương tiện:

-Đánh giá bài làm của học sinh.

-Sữa những lỗi chính tả,cách dùng từ,lập luận… 

C. Đề Bài: Anh(chị) hãy trình bày quan điểm của mình trước cuộc vận động.                     ”Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

1.Yêu cầu chung:

-Kiểu bài:nghị luận xã hội

-Các thao tác sử dụng: bình luận,chứng minh…

-Tư liệu: trong văn học và đời sống xã hội.

-Bố cục: ba phần mở-thân-kết

2.Yêu cầu cụ thể:

*Thông tin về thực trạng môi trường sống nói chung

*Tìm hiếu những tiêu cực nơi mình đang sống


*Nói không với tiêu cực trong thi cử.

*Nói không với bệnh thành tích trong giáo dục

3.Phân tích đề-lập dàn ý:

a. Phân tích đề.

-Bình luận về một hiện tượng tiêu cực trong thi cử hiện nay.

-Đối tượng nghị luận xã hội trong trường Trung học phổ thông hiện nay.

-Vận dụng hai không với 4 nội dung trong trường học hiện vào bài làm.

b. Lập dàn ý.

 

 

@Mở bài.

Nêu hiện tượng,trích dẫn đề,phát biểu nhận định chung…

@Thân bài.

-Phân tích hiện tượng.

*Hiện tượng tiêu cực trong thi cử trong nhà trường hiện nay là một hiện tượng xấu cần xoá bỏ,nó làm cho học sinh ỷ lại,không tự phát huy năng lực học tập của mình…

*Hiện tượng lấy tỉ lệ để nâng bệnh thành tích của nhà trường,chứng tỏ đã có chuẩn bị từ trước.Đó là hành động vi phạm có ý thức.

*Hãy nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

-Bình luận về hiện tượng.

*Đánh giá chung về hiện tượng.

*Phê phán các biểu hiện sai trái…

**Thái độ học tập gian lận sai trái.

**Phê phán hành vi cố tình vi phạm,làm mất tính công bằng của kì thi.

c. Kết bài.

-Kêu gọi học sinh có thái độ đúng đắn trong thi cử.


-Phê phán bệnh thành tích trong giáo dục.

-Yêu cầu hình thức thao tác lập luận là chính,ngoài ra cần vận dụng các thao tác phân tích, chứng minh… 

D.Giáo viên trả bài làm của học sinh.

- Nhận xết bài viết của học sinh.

*Nội dung.

*Nghệ thuật.

*Bố cục.

*Nhận xét ưu,khuyết điểm,cách dùng từ,đặt câu…

-Giáo viên lấy điểm vào sổ gọi tên,ghi điểm.

E.Dặn dò:chuẩn bị bài”Việt Bắc”Tiết 2

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Bài viết số 2, Ngữ văn. . nslide.com giới thiệu đến cộng đồng giáo án Bài viết số 2 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Bài viết số 2 thuộc danh mục Ngữ văn được giới thiệu bởi thành viên Thái Hoàng Quốc đến các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Ngữ văn , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Ngữ văn ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Tuần 5 Tiết 15, bên cạnh đó Làm văn, nói thêm là Ngày biên soạn Viết Bài Làm Văn Số 02 Nghị Luận Xã Hội -Bài Làm Ở Nhà A, nói thêm là Mục Tiêu,còn cho biết thêm Giúp hs *Viết đươc bài nghị bàn thảo về một hiện tượng đời sống,phù hợp với trình độ,cảnh ngộ của hs… *Nâng cao tinh thần ,có thái độ đúng đắn đối với các hiện tượng, đời sống xảy ra hằng ngày, thêm nữa B, bên cạnh đó Phương pháp dụng cụ, thêm nữa *Tìm hiểu các hiện tượng trong đời sống hằng ngày… *Phân tích đánh giá,những hiện tượng trong đời sống để sẵn sàng cho bài viết, bên https://nslide.com/giao-an/bai-viet-so-2.m49ttq.html