Bản cam kết hợp đồng bảo vệ (tự nguyện)

Đăng ngày 12/14/2017 8:07:59 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Thủy Nhữ Thị | Lần tải: 0 | Lần xem: 230 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*   *   *

                                                    Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 9 năm 2014

 

BẢN TỰ NGUYỆN CAM KẾT

 

 Kính gửi: Ban giám hiệu trường mầm non Mỹ Hưng.

 Tên tôi là: Nguyễn Trung Tín

 Sinh ngày: 04/081992

 Số CMND: 017223389 - Cấp ngày: 12/04/2013

 Hộ khẩu thường trú: Thôn Quảng Minh, Xã Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội.

 Chức vụ: Nhân viên bảo vệ.

 Tôi xin tự nguyện cam kết với nhà trường một việc như sau: Tôi đã được                                             UBND Huyện Thanh Oai ký hợp đồng lao động làm bảo vệ tại trường MN Mỹ Hưng theo bản hợp đồng số 97/UBND-HĐLĐ ngày 14/09/2014. Nhưng do nhà trường đã ký hợp đồng bảo vệ với các nhân viên bảo vệ trong thời han 1 năm (từ ngày 1/1/2014 đến hết ngày 30/12/2014). Vì lý do hiện tại vẫn chưa hết thời hạn hợp đồng đã ký với các nhân viên cũ, vì thế nhà trường chưa thể thanh lý hợp đồng của họ được.

 Để tạo thuận lợi cho nhà trường, tôi xin hoàn toàn tự nguyện cam kết với nhà trường xin nghỉ ở nhà 4 tháng để tạo điều kiện cho nhân viên bảo vệ cũ được làm việc đến hết tháng 12/2014 và xin tự nguyện nộp toàn bộ số tiền công được hưởng của 4 tháng (Từ tháng 9,10,11,12/2014) để nhà trường chi trả tiền công cho các nhân viên bảo vệ cũ của trường.

Tôi xin có ý kiến đề xuất với nhà trường tạo điều kiện cho tôi được hưởng và đóng BHYT - BHXH từ quỹ tiền công trong thời gian 4 tháng (9,10,11,12/2014)

Tôi xin đảm bảo với những lời đã tự nguyện cam kết ở trên và không đòi hỏi quyền lợi gì khác đối với nhà trường./.

 

                                                 NGƯỜI VIẾT CAM KẾT

 

 

 

 

                                                     Nguyễn Trung Tín

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc