BẢN TỰ KIỂM ĐẢNG VIÊN,CÁN BỘ CÔNG CHỨC

giáo án điện tử Ngữ văn
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       102      0
Ngày đăng 2014-12-11 01:21:54 Tác giả Thành Nguyễn Bá loại .doc kích thước 0.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi Bộ Trường THCS Mỹ Hưng Ngày tháng năm 2014 BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN VÀ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ Họ và tên : Nguyễn Bá Thành, Ngày sinh 10/11/1977 -Chức vụ Đảng : Không - Chức vụ chính quyền, đoàn thể : không - Đơn vị công tác :Trường THCS Mỹ Hưng - Chi bộ :Trường THCS Mỹ Hưng I. Ưu điểm, kết quả công tác. 1. Về tư tưởng chính trị: - Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với ch

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

ĐẢNG BỘ  XÃ MỸ HƯNG                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi Bộ Trường THCS Mỹ Hưng                        Ngày   tháng   năm 2014
 
BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
VÀ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
 
Họ và tên : Nguyễn Bá Thành, Ngày sinh 10/11/1977
-Chức vụ Đảng : Không
- Chức vụ chính quyền, đoàn thể : không
- Đơn vị công tác :Trường THCS Mỹ Hưng
- Chi bộ :Trường THCS Mỹ Hưng
I. Ưu điểm, kết quả công tác.
 1. Về tư tưởng chính trị:
- Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp;
- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phục tùng sự phân công điều động công tác của Đảng.
- Luôn có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ.
- Luôn an tâm công tác.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống :
      - Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.
      - Có  lối sống giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.
      - Trung thực, thẳng thắn,giữ gìn sự đoàn kết,thống nhất của đảng, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
     - Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy  tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không  được làm.
     - Luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao :
- Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, nộp giáo án kịp thời đúng quy định .
- Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và thao giảng đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra .
- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống ;
- Trong cơ quan bản thân luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao ;
- Hết lòng hết sức với công việc được giao.
- Đảm bảo ngày giờ công.
- Nộp các báo cáo đầy đủ, đúng quy định.
- Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.
-Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
4. Về tổ chức, kỷ luật :
    - Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.
     - Thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.
     - Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.
     - Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục  khuyết điểm.
5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa  XI)  và những vấn đề mới phát sinh
     - Trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị luôn giữ vững, kiên định lập trường. Tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị. Học tập tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn.
     - Xây dựng chi bộ, Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh.
     - Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
 
 
     - Biết  linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh. Đã giải quyết công việc có hiệu quả, chưa khắc phục được tính nóng nảy khi giải quyết công việc và góp ý đồng nghiệp.
II. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân
         - Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.
          - Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.
          - Chưa tìm ra được các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng  trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn trong nhà trường,
 - Bản thân không biết nói lời “ hoa mĩ” để làm vui lòng người khác ( hạn chế, khuyết điểm này không khắc phục được).
 - Bản thân rất căm ghét những kẻ cậy quyền làm sằn, làm bậy.( hạn chế, khuyết điểm này không khắc phục được)
           - Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp chưa khéo léo, tế nhị  trong cách giải quyết các tình huống.
III. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém , khuyết điểm trong thời gian tới
                      - Phát huy ưu điểm, khắc phục  về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
           - Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.
           - Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành.
            - Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.
            - Sâu sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình hình của từng học sinh, để tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời.
           - Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao
           - Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn  trong cách giải quyết các tình huống.
 - Nghe ít một chúc, nhìn ít một chúc, nói it một chúc hoặc nghe bằng một tai, nhìn bằng một mắt, nói những điều mọi người thích nghe để khỏi mích lòng mà bị thiệt thân.
            -Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.
            - Cần linh hoạt, thật cẩn thận trong giải quyết công việc, tránh tư tưởng  chủ quan.
            - Học  hỏi kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi từ các đồng cùng bộ môn ở các trường bạn trong khu vực.
IV. Tự nhận mức xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức
( Đánh dấu x vào ô tương ứng )
 1.Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức:
  Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.
   Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ
  Hoàn thành  chức trách, nhiệm vụ
  Chưa hoàn thành  chức trách, nhiệm vụ
  2.Xếp loại chất lượng đảng viên
  Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.
 Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.
 
                                                                                                               NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
 Xác nhận của Cấp ủy, tổ chức Đảng                                                           ( ký, ghi rõ họ tên) 
Hoặc lãnh đạo cơ quan, đơn vị                                                                            
         ( Chữ ký, đóng dấu )                                                                              Nguyễn Bá Thành

Nguồn:Thành Nguyễn Bá

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử BẢN TỰ KIỂM ĐẢNG VIÊN,CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngKDIEM_DANG_CUOI_NAM1.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
3th3zq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2014-12-11 01:21:54
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
102
giáo án điện tử BẢN TỰ KIỂM ĐẢNG VIÊN,CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan