BẢNG CƯU CHƯƠNG NHÂN CHIA CHUÂN

giáo án Ngữ văn
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       561      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
o1x7yq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/31/2013 5:41:43 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
561
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Bảng cửu chương nhân 2 x 1 = 2 3 x 1 = 3 4 x 1 = 4 5 x 1 = 5  2 x 2 = 4 3 x 2 = 6 4 x 2 = 8 5 x 2 = 10  2 x 3 = 6 3 x 3 = 9 4 x 3 = 12 5 x 3 = 15  2 x 4 = 8 3 x 4 = 12 4 x 4 = 16 5 x,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử BẢNG CƯU CHƯƠNG NHÂN CHIA CHUÂN, Giáo Án Ngữ Văn , Giáo án điện tử BẢNG CƯU CHƯƠNG NHÂN CHIA CHUÂN, doc, 1 trang, 0.07 M, Ngữ văn chia sẽ bởi Hồng Nguyễn Thị đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

BANG-CUU-CHUoNG-NHAN-CHIA-CHUAN.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Bảng cửu chương nhân
2 x 1 = 2
3 x 1 = 3
4 x 1 = 4
5 x 1 = 5

2 x 2 = 4
3 x 2 = 6
4 x 2 = 8
5 x 2 = 10

2 x 3 = 6
3 x 3 = 9
4 x 3 = 12
5 x 3 = 15

2 x 4 = 8
3 x 4 = 12
4 x 4 = 16
5 x 4 = 20

2 x 5 = 10
3 x 5 = 15
4 x 5 = 20
5 x 5 = 25

2 x 6 = 12
3 x 6 = 18
4 x 6 = 24
5 x 6 = 30

2 x 7 = 14
3 x 7 = 21
4 x 7 = 28
5 x 7 = 35

2 x 8 = 16
3 x 8 = 24
4 x 8 = 32
5 x 8 = 40

2 x 9 = 18
3 x 9 = 27
4 x 9 = 36
5 x 9 = 45

2 x 10 = 20
3 x 10 = 30
4 x 10 = 40
5 x 10 = 506 x 1 = 6
7 x 1 = 7
8 x 1 = 8
9 x 1 = 9

6 x 2 = 12
7 x 2 = 14
8 x 2 = 16
9 x 2 = 18

6 x 3 = 18
7 x 3 = 21
8 x 3 = 24
9 x 3 = 27

6 x 4 = 24
7 x 4 = 28
8 x 4 = 32
9 x 4 = 36

6 x 5 = 30
7 x 5 = 35
8 x 5 = 40
9 x 5 = 45

6 x 6 = 36
7 x 6 = 42
8 x 6 = 48
9 x 6 = 54

6 x 7 = 42
7 x 7 = 49
8 x 7 = 56
9 x 7 = 63

6 x 8 = 48
7 x 8 = 56
8 x 8 = 64
9 x 8 = 72

6 x 9 = 54
7 x 9 = 63
8 x 9 = 72
9 x 9 = 81

6 x 10 = 60
7 x 10 = 70
8 x 10 = 80
9 x 10 = 90


Bảng cửu chương chia
2 : 2 = 1
3 : 3 = 1
4 : 4 = 1
5 : 5 = 1

4 : 2 = 2
6 : 3 = 2
8 : 4 = 2
10 : 5 = 2

6 : 2 = 3
9 : 3 = 3
12 : 4 = 3
15 : 5 = 3

8 : 2 = 4
12 : 3 = 4
16 : 4 = 4
20 : 5 = 4

10 : 2 = 5
15 : 3 = 5
20 : 4 = 5
25 : 5 = 5

12 : 2 = 6
18 : 3 = 6
24 : 4 = 6
30 : 5 = 6

14 : 2 = 7
21 : 3 = 7
28 : 4 = 7
35 : 5 = 7

16 : 2 = 8
24 : 3 = 8
32 : 4 = 8
40 : 5 = 8

18 : 2 = 9
27 : 3 = 9
36 : 4 = 9
45 : 5 = 9

20 : 2 = 10
30 : 3 = 10
40 : 4 = 10
50 : 5 = 106 : 6 = 1
7 : 7 = 1
8 : 8 = 1
9 : 9 = 1

12 : 6 = 2
14 : 7 = 2
16 : 8 = 2
18 : 9 = 2

18 : 6 = 3
21 : 7 = 3
24 : 8 = 3
27 : 9 = 3

24 : 6 = 4
28 : 7 = 4
32 : 8 = 4
36 : 9 = 4

30 : 6 = 5
35: 7 = 5
40 : 8 = 5
45 : 9 = 5

36 : 6 = 6
42 : 7 = 6
48 : 8 = 6
54 : 9 = 6

42 : 6 = 7
49 : 7 = 7
56 : 8 = 7
63 : 9 = 7

48 : 6 = 8
56 : 7 = 8
64 : 8 = 8
72 : 9 = 8

54 : 6 = 9

 

                          B¶ng cöu ch­¬ng nh©n                                                   

 

2 x 1   = 2

3 x 1   = 3

4 x 1   = 4

5 x 1   = 5

2 x 2   = 4

3 x 2   = 6

4 x 2   = 8

5 x 2   = 10

2 x 3   = 6

3 x 3   = 9

4 x 3   = 12

5 x 3   = 15

2 x 4   = 8

3 x 4   = 12

4 x 4   = 16

5 x 4   = 20

2 x 5   = 10

3 x 5   = 15

4 x 5   = 20

5 x 5   = 25

2 x 6   = 12

3 x 6   = 18

4 x 6   = 24

5 x 6   = 30

2 x 7   = 14

3 x 7   = 21

4 x 7   = 28

5 x 7   = 35

2 x 8   = 16

3 x 8   = 24

4 x 8   = 32

5 x 8   = 40

2 x 9   = 18

3 x 9   = 27

4 x 9   = 36

5 x 9   = 45

2 x 10 = 20

3 x 10 = 30

4 x 10 = 40

5 x 10 = 50

 

6 x 1   = 6

7 x 1   = 7

8 x 1   = 8

9 x 1   = 9

6 x 2   = 12

7 x 2   = 14

8 x 2   = 16

9 x 2   = 18

6 x 3   = 18

7 x 3   = 21

8 x 3   = 24

9 x 3   = 27

6 x 4   = 24

7 x 4   = 28

8 x 4   = 32

9 x 4   = 36

6 x 5   = 30

7 x 5   = 35

8 x 5   = 40

9 x 5   = 45

6 x 6   = 36

7 x 6   = 42

8 x 6   = 48

9 x 6   = 54

6 x 7   = 42

7 x 7   = 49

8 x 7   = 56

9 x 7   = 63

6 x 8   = 48

7 x 8   = 56

8 x 8   = 64

9 x 8   = 72

6 x 9   = 54

7 x 9   = 63

8 x 9   = 72

9 x 9   = 81

6 x 10 = 60

7 x 10 = 70

8 x 10 = 80

9 x 10 = 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            B¶ng cöu ch­¬ng chia                                                 

 

2   : 2   = 1

3   : 3   = 1

4   : 4   = 1

5   : 5   = 1

4   : 2   = 2

6   : 3   = 2

8   : 4   = 2

10 : 5   = 2

6   : 2   = 3

9   : 3   = 3

12 : 4   = 3

15 : 5   = 3

8   : 2   = 4

12 : 3   = 4

16 : 4   = 4

20 : 5   = 4

10 : 2   = 5

15 : 3   = 5

20 : 4   = 5

25 : 5   = 5

12 : 2   = 6

18 : 3   = 6

24 : 4   = 6

30 : 5   = 6

14 : 2   = 7

21 : 3   = 7

28 : 4   = 7

35 : 5   = 7

16 : 2   = 8

24 : 3   = 8

32 : 4   = 8

40 : 5   = 8

18 : 2   = 9

27 : 3   = 9

36 : 4   = 9

45 : 5   = 9

20 : 2   = 10

30 : 3   = 10

40 : 4   = 10

50 : 5   = 10

 

6   : 6   = 1

7   : 7   = 1

8   : 8   = 1

9   : 9   = 1

12 : 6   = 2

14 : 7   = 2

16 : 8   = 2

18 : 9   = 2

18 : 6   = 3

21 : 7   = 3

24 : 8   = 3

27 : 9   = 3

24 : 6   = 4

28 : 7   = 4

32 : 8   = 4

36 : 9   = 4

30 : 6   = 5

35: 7   = 5

40 : 8   = 5

45 : 9   = 5

36 : 6   = 6

42 : 7   = 6

48 : 8   = 6

54 : 9   = 6

42 : 6   = 7

49 : 7   = 7

56 : 8   = 7

63 : 9   = 7

48 : 6   = 8

56 : 7   = 8

64 : 8   = 8

72 : 9   = 8

54 : 6   = 9

63 : 7   = 9

72 : 8   = 9

81 : 9   = 9

60 : 6   = 10

70 : 7   = 10

80 : 8   = 10

90 : 9   = 10

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về BẢNG CƯU CHƯƠNG NHÂN CHIA CHUÂN
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự