Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
Có thể download miễn phí file .xls bên dưới

bảng thống kê có công thức điểm thi GHK1

Đăng ngày 11/2/2012 3:41:11 PM | Thể loại: Lớp 5 | Lần tải: 10 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: 0.03 M | File type: xls
0 lần xem

giáo án bảng thống kê có công thức điểm thi GHK1, Lớp 5. . nslide chia sẽ đến bạn đọc giáo án bảng thống kê có công thức điểm thi GHK1 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , giáo án bảng thống kê có công thức điểm thi GHK1 thuộc danh mục Lớp 5 được giới thiệu bởi user Huy Võ Thanh đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Lớp 5 , có tổng cộng 3 page, thuộc thể loại .xls, cùng mục còn có Giáo án Tiểu học Lớp 5 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu PHÒNG GD&ĐT TỊNH BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC A AN CƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : ……, tiếp theo là /BC-AAC An Cư, ngày 02 tháng 11 năm 2012 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2012 - 2013 2 MÔN TOÁN - TIẾNG VIỆT KHỐI TS HS Điểm TOÁN TIẾNG VIỆT 9 -> 10TL7 -> 8TL5 -> 6TLDưới 5TL9 -> 10TL7 -> 8TL5 -> 6TLDưới 5TL Một1 - - - - - - - - Hai1 - - - - - - -

https://nslide.com/giao-an/bang-thong-ke-co-cong-thuc-diem-thi-ghk1.6mmmyq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Lớp 5


PHÒNG GD&ĐT TỊNH BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
"TRƯỜNG TIỂU HỌC ""A"" AN CƯ" Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : ……./BC-AAC "An Cư, ngày 02 tháng 11 năm 2012"

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2012 - 2013
2 MÔN TOÁN - TIẾNG VIỆT

KHỐI "TS
HS" Điểm
TOÁN TIẾNG VIỆT
9 -> 10 TL 7 -> 8 TL 5 -> 6 TL Dưới 5 TL 9 -> 10 TL 7 -> 8 TL 5 -> 6 TL Dưới 5 TL
Một 1 - - - - - - - -
Hai 1 - - - - - - - -
Ba 1 - - - - - - - -
Bốn 1 - - - - - - - -
Năm 1 - - - - - - - -
Cộng 5 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -


NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNGVÕ THANH HUY VI KIẾN PHÁT

Sponsor Documents