bảng thống kê có công thức điểm thi GHK1

Đăng ngày 11/2/2012 3:41:11 PM | Thể loại: Lớp 5 | Chia sẽ bởi: Huy Võ Thanh | Lần tải: 10 | Lần xem: 1 | Page: 3 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: xls
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

giáo án bảng thống kê có công thức điểm thi GHK1, Lớp 5. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc thư viện bảng thống kê có công thức điểm thi GHK1 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu bảng thống kê có công thức điểm thi GHK1 thuộc danh mục Lớp 5 được chia sẽ bởi user Huy Võ Thanh tới các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Lớp 5 , có tổng cộng 3 trang, thuộc file .xls, cùng chủ đề còn có Giáo án Tiểu học Lớp 5 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo PHÒNG GD&ĐT TỊNH BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC A AN CƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : ……, cho biết thêm /BC-AAC An Cư, ngày 02 tháng 11 năm 2012 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2012 - 2013 2 MÔN TOÁN - TIẾNG VIỆT KHỐI TS HS Điểm TOÁN TIẾNG VIỆT 9 -> 10TL7 -> 8TL5 -> 6TLDưới 5TL9 -> 10TL7 -> 8TL5 -> 6TLDưới 5TL Một1 - - - - - - - - Hai1 - - - - - - - https://nslide.com/giao-an/bang-thong-ke-co-cong-thuc-diem-thi-ghk1.6mmmyq.html

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT TỊNH BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
"TRƯỜNG TIỂU HỌC ""A"" AN CƯ" Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : ……./BC-AAC "An Cư, ngày 02 tháng 11 năm 2012"

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2012 - 2013
2 MÔN TOÁN - TIẾNG VIỆT

KHỐI "TS
HS" Điểm
TOÁN TIẾNG VIỆT
9 -> 10 TL 7 -> 8 TL 5 -> 6 TL Dưới 5 TL 9 -> 10 TL 7 -> 8 TL 5 -> 6 TL Dưới 5 TL
Một 1 - - - - - - - -
Hai 1 - - - - - - - -
Ba 1 - - - - - - - -
Bốn 1 - - - - - - - -
Năm 1 - - - - - - - -
Cộng 5 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -


NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNGVÕ THANH HUY VI KIẾN PHÁT