Báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2015-2017

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 1 Đạo đức 1
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2015-01-30 15:43:30 Tác giả Suý Cao Thống loại .doc kích thước 0.14 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

1 ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TH ĐỒNG KHO 1 * Số 01-BC/CB Đồng Kho, ngày 16 tháng 01 năm 2015 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ III (2012 – 2015) PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ IV (2015-2017) ---------- Nhiệm kỳ qua dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội toàn Quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng uỷ; thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III với mục tiêu chủ yếu là tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

1
 

ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG KHO                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH ĐỒNG KHO 1
  * 
Số 01-BC/CB                          Đồng Kho, ngày 16 tháng 01 năm 2015
 
BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ III (2012 – 2015)
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ IV (2015-2017)
----------
Nhiệm kỳ qua dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội toàn Quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng uỷ; thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III với mục tiêu chủ yếu là tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện các cuộc vận động: “Hai không”, cuộc vận động  “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phong trào “Mỗi cán bộ, nhà giáo giúp đỡ một học sinh có hoàn cảnh khó khăn” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục chỉnh đốn về nề nếp, kỷ cương; đổi mới công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và giảng dạy.
Bên cạnh đó, với việc phát huy những kết quả đã đạt được ở nhiệm kì trước, đồng thời với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tạo điều kiện thuận lợi cho Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III (2012-2015).
Tuy nhiên, trong những năm qua, với việc thiếu nhiều phòng học, phòng chức năng đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đổi mới công tác quản lí, giảng dạy của nhà trường. Bên cạnh đó hầu hết phụ huynh là nông dân luôn bận bịu với việc mưu sinh nên ít quan tâm đến việc phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục con em mình nên đã phần nào ảnh hưởng đến công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tuy nhiên với quyết tâm của Chi bộ và và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nên đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III đã đề ra.
Phần thứ nhất TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI  HỘI CHI BỘ LẦN THỨ III (2012-2015)
I. Những ưu điểm và kết quả đạt được
1. Thực hiện nhiệm vụ chính  trị
Chi bộ lãnh đạo nhà trường tổ chức và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiệm kì 2012-2015  đạt kết quả như sau:
a/ Kết quả:
Nội dung thực hiện
Năm 2013
Nhiệm kì
Duy trì sĩ số
313/313 (100%)
318/318 (100%)
Hạnh kiểm
313/313 (100%)
317/317 (100%)
Kết quả lên lớp thẳng
310/312 (99,4%)
315/317 (99,4%)
Học sinh HTCTTH
56/56 (100%)
62/62 (100%)
HS Giỏi, HS tiên tiến
212/312 (67,9%)
216/317 (68,1%)
HS giỏi cấp huyện, tỉnh
18/304 (5,8%)
22/317 (6,9%)
HS giỏi cấp quốc gia
0
2/317 (0,6%)
HS Viết chữ đẹp huyện, tỉnh
8/313 (2,6%)
9/317 (2,8%)
GV vượt chuẩn đào tạo
20/20 (100%)
20/20 (100%)
GVDG cấp trường
6/20 (30%)
6/20 (30%)
GV dạy giỏi cấp huyện
4/20 (20%)
6/20 (30%)
GV dạy giỏi cấp tỉnh
2/20 (10%)
2/ 20 (10%)
SKKN được xếp  loại
7/26 (26,9%)
7/26 (26,9%
Lao động tiên tiến
25/26 (96,2%)
25/26 (96,2%)
Chiến sĩ thi đua cơ sở
5/26 (19,2%)
5/26 (19,2%)
Kết quả các danh hiệu thi đua khác:  Trong  nhiệm kì có 1 đ/c được thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, có 02 đ/c được UBND tỉnh tặng bằng khen; có 4 tập thể tổ được UBND huyện khen tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; UBND tỉnh khen tặng tập thể trường danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong các năm 2013 và 2014.
b/ Kết quả cụ thể  từng mặt:
- Công tác Giảng dạy và học tập: Trong nhiệm kì đã thực hiện dạy đủ các môn học, đúng chương trình do BGD & ĐT ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT; dạy đúng kế hoạch; đảm bảo yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng; lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với từng đối tượng học sinh, đáp ứng khả năng nhận thức và yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện thực tế của địa phương. Thường xuyên chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh. Tổ chức có hiệu quả việc dạy học tích hợp các nội dung giáo dục: bảo vệ môi trường; quyền và bổn phận trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông… Trong nhiệm kì đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với nhiều nội dung phong phú như tổ chức trò chơi, hội thi, chăm sóc cây xanh, vệ sinh, trang trí lớp… góp phần tích cực vào việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Ngoài ra, việc thực hiện tích hợp nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp vào các môn mĩ thuật, thủ công, âm nhạc được duy trì thường xuyên.
- Công tác PCGDTH-CMC: Trong nhiệm kì đã thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường”, huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra học các lớp. Không có trẻ thất học trong độ tuổi phổ cập. Duy trì chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và chống mù chữ.
- Công tác quản lí: Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác quản lí trong nhiệm kì. Trong quá trình tổ chức hoạt động luôn chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, quản lí của các cấp quản lí giáo dục, của địa phương. Trong nhiệm kì, nhà trường đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người dạy, người học và các quyền lợi dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thực hiện công khai, minh bạch việc đánh giá xếp loại thi đua, thu – chi tài chính, quản lý tài sản…
- Công tác kiểm tra nội bộ: Công tác này được triển khai thường xuyên, trong đó công tác kiểm tra được thực hiện với tất cả các hoạt động của Trường, đặc biệt là việc thực hiện kỷ cương trong giảng dạy, học tập, cũng như các quy định của nhà nước, của nhà trường.
- Công tác xây dựng đội ngũ: Nhà trường tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên bằng cách tạo mọi điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường luôn được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kiến thức quốc phòng… Đội ngũ CB-GV-NV đa số đều vững vàng về tư  tưởng chính trị và chuyên môn – nghiệp vụ. Có ý thức tự giác, tự học, tự nâng cao trình độ, luôn gương mẫu giáo dục HS bằng thái độ tận tuỵ và hết lòng thương yêu HS. Luôn tự giác chấp hành nền nếp – kỷ cương trường học.
- Công tác tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng t
ường học thân thiện, học sinh tích cực”: Tiếp tục thực hiện phong trào đã triển khai từ nhiệm kì trước, nhà trường đã triển khai một cách đồng bộ các nội dung của phong trào thi đua. Nhiệm kì 2012-2015 được Phòng GD&ĐT xếp loại Xuất sắc Trong phong trào thi đua Xây dựng THTT-HSTC.
- Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia: Thường xuyên tham mưu các ngành, các cấp, các đoàn thể trong xã hội để đầu tư trang bị thêm cơ sở vật chất  trang thiết bị dạy học. Đến thời điểm này nhà trường vẫn duy trì danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ I và đang tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.
- Công tác tổ chức phong trào thi đua “Hai tốt”: Đã tổ chức phong trào thi đua “ Hai tốt” trong nhà trường với nhiều nội dung phong phú mang ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.
- Công tác đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ luôn được quan tâm. Trong nhiệm kì đã mua mới thêm 6 bộ máy vi tính; đến nay 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo máy vi tính biết truy cập mạng internet và các phần mềm nghiệp vụ có liên quan trong công tác.
- Công tác lãnh đạo giữ vững trật tự, an toàn: Nhà trường đặc biệt chú trọng đến công tác an ninh, trật tự; an toàn phòng chống cháy nổ trong đơn vị. Trong nhiệm kì đã phối hợp cùng lực lượng công an, chính quyền địa phương làm tốt công tác an ninh, trật tự trong trong trường học và khu vực xung quanh trường góp phần giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội. Trong nhiệm kì đã đảm bảo tốt sự an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực học đường…Chi bộ thường xuyên cử đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huấn luyện tự vệ theo điều động của cấp trên; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước, của đơn vị.
2. Công tác chính trị tư tưởng
Chi bộ luôn quan tâm đến việc lãnh đạo chính trị tư tưởng đảng viên, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt chú trọng xây dựng lập trường, quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đảng viên và quần chúng.
- Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thông qua các buổi họp hội đồng. Trong nhiệm kì toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương, của ngành, của nhà trường. Đặc biệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 22-CT/HU của Huyện uỷ.
Thường xuyên triển khai sâu rộng các tin tức thời sự, các chủ trương, nghị quyết của Đảng trong toàn chi bộ và quần chúng. Triển khai đầy đủ  thông tin nội bộ trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt chế độ thông tin hai chiều giữa đảng viên với chi bộ. Kịp thời giải quyết tốt mọi tâm tư, nguyện vọng và các đề xuất của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, phụ huynh và học sinh.
Đảng viên trong chi bộ nói, viết và làm theo nghị quyết, chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, không có đảng viên vi phạm đạo đức tư cách đảng viên, toàn đảng bộ là khối đoàn kết gắn bó có lối sống trong sạch, lành mạnh, đóng vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn sự đoàn kết trong toàn cơ quan, cũng như thể hiện vai trò trách nhiệm đảng viên trên từng cương vị công tác và trong lãnh đạo quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường.
Chi bộ đã lãnh đạo tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm đã xây dựng được một số mô hình khá hiệu quả và đã có một số giáo viên được đánh giá tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác.
Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức luôn có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau về mọi mặt trong công tác và trong cuộc sống; có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tham ô lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh chống mê tín, dị đoan và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị.
Đảng viên thực hiện nghiêm túc 19 điều cấm đảng viên không được làm. Luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng.
Lãnh đạo tốt công tác dạy thêm học thêm. Không có tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định.
Chi bộ luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao nhận thức tư tưởng, kiến thức và năng lực công tác cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ, viên chức tham gia học tập chính trị đầy đủ.
3.  Công  tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ
- Chi bộ luôn quan tâm đến việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế, quy định của chi bộ.
- Trong nhiệm kì đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ luôn được đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng cao. Trong đó chi bộ đã chú ý thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong  chi bộ.
- Chi bộ đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, kiện toàn tổ chức, sắp xếp đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường học theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ. Chi bộ đã tổ chức tốt công tác quản lí đảng viên và phân công công tác cho Đảng viên. Thực hiện đúng quy định việc giới thiệu Đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy và gương mẫu  thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư  trú.
- Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và thực hiện có kết quả công tác bồi dưỡng, tạo nguổn, kết nạp Đảng viên.
- Thực hiện tốt việc định kỳ tổ chức cho quần chúng tham gia góp ý cho đảng viên và tham gia xây dựng chi bộ, Đảng bộ.
4.  Lãnh đạo xây dựng trường học và các đoàn thể trong nhà trường
4.1. Lãnh đạo xây dựng trường học
Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân, không để xảy ra tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho quần chúng, nhân dân; kịp thời kiểm tra xem xét, giải quyết những bức xúc, khiếu nại, tố cáo cán bộ, viên chức, đảng viên và nhân dân theo thẩm quyền.
Công tác xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá: Thực hiện tốt việc xây dựng đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Tổng Liên đoàn lao động (Năm 2013 được Liên đoàn lao động tỉnh công nhận là Cơ quan đạt Chuẩn văn hoá.
Công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong đơn vị đã thực hiện rất tốt. Nhà trường tổ chức triển khai xây dựng qui chế dân chủ và thường xuyên bổ sung, điều chỉnh kịp thời những nội dung không còn phù hợp trong Quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị. Việc thực hiện qui chế dân chủ được triển khai rộng rãi trong toàn trường bằng nhiều hình thức từ dân chủ trực tiếp đến dân chủ đại diện thông qua Hội nghị cán bộ viên chức, họp giao ban, họp chi bộ hàng tháng tất cả mọi công việc đều được bàn bạc kỹ, tạo sự thống nhất trước khi thực hiện. Thực hiện đúng, đầy đủ qui trình trong công tác lựa chọn, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nhà trường đã thực hiện quy chế dân chủ theo chỉ thị 30/CT/TW của BCH TW Đảng; QĐ số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thực hiện dân chủ XHCN, tạo điều kiện cho CB-GV-CNV, các ban ngành, đoàn thể tham gia xây kế hoạch, chỉ tiêu, giải pháp, tư vấn cho nhà trường trong mọi hoạt động giáo dục;
Mỗi tháng trường đều tổ chức họp liên tịch giữa lãnh đạo chi bộ, Ban Giám hiệu đại diện đoàn thể để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác và đề ra phương hướng công tác tháng sau của trường.
Nhà trường đã ban hành và thực hiện các văn bản, quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác (nhất là những lĩnh vực nhạy cảm như công tác tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, quản lí tài sản, quy chế chi tiêu nội bộ, ...).
Chi bộ, Ban Giám hiệu trường đã tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức và công tác cán bộ với việc củng cố hoạt động các tổ khối, ban ngành, bổ nhiệm mới tổ trưởng, tổ phó trên cơ sở lấy phiếu tín nhiệm của đảng viên và quần chúng trong trường. Đến nay bộ máy nhà trường đã đi vào hoạt động nền nếp và hiệu quả.
- Lãnh đạo thực hiện các nội dung công tác dân vận: Chi bộ luôn coi trọng công tác vận động quần chúng. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, trong những năm qua, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, các phong trào của địa phương. Đặc biệt toàn trường đã tự giác, tích cực thực hiện Chỉ thị 03-CT/BCT về việc tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đồng thời thực hiện đầy đủ các cuộc vận động của Ngành như cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không” và phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các đợt vận động, các hoạt động nhân đạo, từ thiện do nhà trường và cấp trên phát động. Các đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị luôn có ý thức cao trong việc tham gia các hoạt động của nhà trường.
4.2. Lãnh đạo các đoàn thể
 Lãnh đạo Công đoàn trường: Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Công đoàn cơ sở trường đã có nhiều cải tiến, đa dạng hóa phương thức hoạt động, vận động, giáo dục công đoàn viên làm tốt nhiệm vụ được giao, không có đoàn viên vi phạm, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan đồng thời làm tốt chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên và người lao động.
 Công đoàn trường đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể khác tổ chức tốt các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực được nhiều người tham gia hưởng ứng, đồng thời làm tốt công tác góp ý, xây dựng đảng và giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho đảng (Giới thiệu 02 Công đoàn viên ưu tú cho đảng và được kết nạp 1 đ/c).
Công đoàn trường còn đứng ra bảo lãnh vay vốn ngân hàng cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, để giúp ổn định về kinh tế, yên tâm công tác.
Công đoàn trường ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của trường. Với những thành tích trên Công đoàn trường nhiều năm liền đã được công nhận là Công đoàn Cơ sở Vững mạnh Xuất sắc. Đặc biệt trong các năm 2013, 2014 mỗi năm đều được Liên đoàn Lao động Tỉnh tặng bằng khen.
Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Chi đoàn trường đã có nhiều đóng góp cho phong trào dạy tốt và học tốt, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường… Các năm qua, Chi đoàn luôn được xếp loại Vững mạnh.
Lãnh đạo Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi đoàn, Liên đội đã thực hiện tốt Chương trình công tác đội của Huyện đoàn và nhiệm vụ nhiệm kì của nhà trường. Liên đội đã thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Ngoài ra với việc tổ chức nhiều hoạt động phong phú như thi đua học tốt, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường, công tác từ thiện, xã hội…, Liên đội đã đóng góp tích cực trong phong trào thi đua Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực.  Nhiều năm liền Liên đội đều được công nhận danh hiệu Liên đội mạnh.
- Lãnh đạo xây dựng tổ chức Hội Chữ thập đỏ: Chi bộ đã lãnh đạo chi hội Chữ thập đỏ của nhà trường hoạt động một cách có nền nếp và hiệu quả. Trong nhiệm kì chi hội đã tham gia các đợt vận động, các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong trường học và cấp trên phát động. Trong các năm qua chi hội Chữ thập đỏ của trường luôn được xếp loại vững mạnh.
5. Về công tác kiểm tra, giám sát và kỉ luật Đảng
Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X). Chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra theo từng giai đoạn về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên, nhiệm vụ do chi bộ phân công và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Chi bộ thông báo cho các đảng viên biết nội dung kiểm tra cụ thể. Thông qua các đ/c phụ trách kiểm tra và thông qua chế độ hội ý, nắm tình hình giữa các đồng chí lãnh đạo chi bộ, chính quyền và các đoàn thể, qua chế độ sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ để tiến hành sơ kết, tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc chấp hành điều lệ Đảng của đảng viên, việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng kể cả đạo đức, tác phong, lối sống của mỗi đảng viên. Định kỳ cuối năm Chi bộ tổ chức cho quần chúng tham gia góp ý cho đảng viên và tham gia xây dựng chi bộ.
- Chi bộ đã thực hiện khá đầy đủ  kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ đã đề ra trong nhiệm kì. Qua kiểm tra không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.
6. Thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:
- Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy và cấp trên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định 101- QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị.
- Chi bộ đã xây dựng kế hoạch “nêu gương” của cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để có căn cứ thực hiện một cách cụ thể, sát hợp với thực tiễn tình hình và nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, đảng viên có gắn thêm các nội dung về những điều đảng viên không được làm.
- Hàng năm đều tổ chức cho đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Định kì thực hiện việc báo cáo, đánh giá kết quả “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở chi bộ (Mỗi tháng có 2 đảng viên báo cáo việc làm theo trước chi bộ)
- Trong năm 2014 Chi bộ đã xây dựng 02 mô hình đạt hiệu quả cao (Mô hình giúp học sinh chưa ngoan và mô hình Giúp đỡ gia đình neo đơn, khó khăn)
*Nguyên nhân ưu điểm:
- Nghị quyết của Chi bộ đề ra đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của người dạy, người học và tình hình thực tế của nhà trường; có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng uỷ; có sự đoàn kết thống nhất cao trong trong quá trình lãnh đạo nhà trường.
II/ Những tồn tại yếu kém:
Chất lượng dạy học chưa đạt so với yêu cầu đề ra. Số học sinh đạt giải qua các hội thi tiếng Anh còn thấp. Nề nếp của học sinh đôi lúc chưa tốt. Số học sinh chưa ngoan còn rải rác ở các lớp 4, lớp 5; học sinh chưa chấp hành triệt để nền nếp an toàn giao thông; an toàn trật tự trường học đôi lúc chưa tốt; vệ sinh học đường chưa đạt theo yêu cầu của trường học thân thiện. Việc thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện nền nếp chuyên môn đôi lúc chưa kịp thời.
Việc lãnh đạo các đoàn thể chưa thật tốt, nhất là công tác lãnh đạo chi đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ có lúc chưa kịp thời.
*Nguyên nhân tồn tại yếu kém:
- Chất lượng dạy học chưa cao chưa tốt là do cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, một bộ phận phụ huynh chưa thật sự quan tâm phối hợp với nhà trường giáo dục con em mình tại gia đình; một số giáo viên chưa có khả năng giảng dạy toàn cấp.
Đoàn viên thanh niên có 5 đ/c là giáo viên trực tiếp giảng dạy và có 4 đ/c đã có gia đình, con mọn nên việc dành thời gian cho các hoạt động đoàn bị hạn chế. Lãnh đạo chi bộ và đảng viên trong chi bộ đều kiêm nhiệm quá nhiều việc nên thời gian dành cho công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong nhiệm kì qua chất lượng các mặt giáo dục trong nhà trường từng bước được nâng cao. Nhiều chỉ tiêu vượt cao hơn hẳn so với nhiệm kì trước. Số học sinh khá giỏi tăng cao, số học sinh yếu giảm dần, có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kì thi toán qua mạng internet. Số giáo viên dạy giỏi các cấp tăng cao; công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tiếp tục phát triển một cách vững chắc; tiếp tục giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1.
Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, tiếp tục tạo sự chuyển biến về tư tưởng, ổn định về tổ chức. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao. Ngoài việc lãnh đạo tốt các hoạt động trong  nhà trường, chi bộ đã quan tâm lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể trong nhà trường hoạt động có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
*Bài học kinh nghiệm:
- Phát huy dân chủ từ trong chi bộ đến các ban ngành, đoàn thể. Tăng cường thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động, nâng cao vai trò lãnh đạo của tập thể và phụ trách của cá nhân.
- Thực hiện thường xuyên, định kỳ công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của nhà trường. Thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt.
- Đoàn kết thống nhất nội bộ. Đưa nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế của nhà trường.
Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua Chi bộ và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường quyết tâm phát huy những thành quả đạt được khắc phục những tồn tại, yếu kém và xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2017 như sau:
Phần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2015-2017
I/ Phương hướng chung:
Phát huy những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập thể đảng viên, giáo viên, công nhân viên Trường Tiểu học Đồng Kho 1 tiếp tục phấn đấu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
Thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các cuộc vận động lớn của Ngành.
- Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ nhà giáo, đội ngũ quản lý giáo dục; nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2017; duy trì danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc hàng năm đối với đơn vị trường.        
 II/ Nhiệm vụ cụ thể:
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Trong nhiệm kì qua chi bộ tiếp tục lãnh đạo việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt kế hoạch giáo dục, chương trình dạy học. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống, năng lực và phẩm chất cho học sinh. Tăng cường các giải pháp để tiếp tục giảm tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học, không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học, tăng tỉ lệ học sinh được khen thưởng. Tập trung chỉ đạo đổi mới đổi mới phương pháp dạy học; dạy học trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục đổi mới đồng bộ công tác đánh giá học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tích cực tham mưu cấp trên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Thực hiện xã hội hoá giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Mỗi nhà giáo, cán bộ. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và giảng dạy. Tăng cường giữ vững an toàn về an ninh, trật tự trường học; xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá; duy trì vững chắc khối đoàn kết nội bộ.
2/ Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:
Thường xuyên phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên, viên chức, quần chúng trong đơn vị. Toàn đơn vị phải thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 22-CT/HU của Huyện uỷ, các cuộc vận động lớn của ngành và nội quy, quy chế của đơn vị.
Cán bộ, đảng viên, viên chức phải chấp hành nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị và những điều đảng viên không được làm theo quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Không vi phạm kỷ luật phát ngôn, lan truyền những thông tin sai lệch, phát tán những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh mà nội dung xấu mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động. Thực hiện tốt việc bảo vệ bí mật công tác. Nắm bắt, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị của đảng viên, cán bộ, viên chức.
3. Lãnh đạo xây dựng đội ngũ chính quyền, đoàn thể trong cơ quan:
- Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở trong đơn vị. Kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong đơn vị; không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ quan liêu và các tiêu cực khác trong đơn vị. Lãnh đạo có hiệu quả các tổ chức, đoàn thể như Công đoàn, Chi đoàn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ.
4. Thực hiện công tác xây dựng Đảng:
Tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Kiện toàn bộ máy tổ chức hợp lí, khoa học và hoạt động hiệu quả hơn. Thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của chi bộ. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ theo Điều lệ Đảng. Chủ động đề phòng và khắc phục kịp thời những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên về nhận thức, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật. Tăng cường và giữ vững sự thống nhất trong toàn chi bộ về tư tưởng và hành động. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của cấp ủy, chi bộ. Tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ các mặt cho đảng viên, giáo viên, nhân viên. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong đơn vị theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, thu nộp đảng phí đúng quy định.
Tăng cường công tác kiểm tra đảng viên trên các mặt công tác, nhất là thường xuyên kiểm tra việc đảng viên chấp hành 19 điều quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết  xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của Điều lệ đảng.
5. Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành giáo dục và theo nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch “nêu gương” và “gương mẫu thực hiện” đối với cán bộ chủ chốt. Duy trì việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện” của đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên, người đứng đầu trước tập thể.
Tiếp tục xây dựng nhiều mô hình hay về học tập và làm theo gương Bác. Kịp thời nêu gương các cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
* Một số chỉ tiêu chủ yếu:
* Chỉ tiêu về chuyên môn:
- Huy động trẻ 6 tuổi đến trường đạt tỉ lệ 100%
- Duy trì sĩ số: 100%
- Học sinh Hoàn thành chương trình lớp học  đạt tỉ lệ: 99%
- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: Đạt 100%
- Học sinh được khen thưởng đạt tỉ lệ: 68%
- CB, GV, NV đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 100 %/ năm
- CB, GV, NV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 40%/ năm
- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh: 30%/năm học
- Tập thể lao động tiên tiến (Đối với Tổ chuyên môn): 50%/năm học
- Cơ quan: Đạt chuẩn văn hoá
- Thư viện: Tiên tiến
- Trường: Tập thể Lao động Xuất sắc
* Chỉ tiêu về xây dựng các đoàn thể:
- Đội thiếu niên TPHCM: Liên đội Mạnh
- Chi đoàn: Vững mạnh
- Công đoàn cơ sở: Vững mạnh Xuất sắc
* Chỉ tiêu về xây dựng Đảng:
- 100% cán bộ, đảng viên, công nhân viên được học tập quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc 19 điều đảng viên không được làm.
- 100% đảng viên trong chi bộ được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Trong nhiệm kì bồi dưỡng kết nạp 02 quần chúng vào Đảng.
- Phân loại chi bộ hàng năm: “Trong sạch vững mạnh”
V/ Giải pháp thực hiện:
- Căn cứ Nghị quyết đại hội nhiệm kì 2015-2017 Chi bộ phải xây dựng thành nhiều nghị quyết lãnh đạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chung của ngành, của địa phương và thực tế tình hình nhà trường trong từng năm, từng học kỳ.
- Định kì tổ chức sơ kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ.  Kịp thời điều chỉnh bổ sung những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ.
Trên đây là báo cáo công tác lãnh đạo Chi bộ Trường Tiểu học Đồng Kho 1 nhiệm kỳ 2012-2015 và phương hướng lãnh đạo chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017 trình trước đại hội.
Nơi nhận:                                                                            T/M CHI BỘ
- Đảng uỷ (B/c);                                                                                  BÍ THƯ
- Lưu hồ sơ CB.    
                                                                                                     
 
           
Cao Thống Suý

Nguồn:Suý Cao Thống

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2015-2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.png1_Bao_cao_nhiem_ky_3_va_phuong_huong_nhiem_ky_4.doc[0.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
q6s5zq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-01-30 15:43:30
Loại file
doc
Dung lượng
0.14 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
5
giáo án điện tử Báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2015-2017

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan