Báo cáo thành tích Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2014

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 1 Đạo đức 1
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       13      0
Ngày đăng 2015-01-30 15:40:22 Tác giả Suý Cao Thống loại .doc kích thước 0.08 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

1 ĐẢNG ỦY XÃ ĐỒNG KHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TH ĐỒNG KHO 1 * Số 55-BC/CB Đồng Kho, ngày 25 tháng 12 năm 2014 BÁO CÁO Thành tích đề nghị khen tặng Chi bộ trong sạch vững mạnh I/ Đặc điểm tình hì

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

1

 

ĐẢNG ỦY XÃ ĐỒNG KHO                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH ĐỒNG KHO 1  
                    *                                    
         Số 55-BC/CB                                   Đồng Kho, ngày 25 tháng 12 năm 2014
 
BÁO CÁO
Thành tích đề nghị khen tặng Chi bộ trong sạch vững mạnh
 
I/ Đặc điểm tình hình
1. Tình hình chung:
Chi bộ Trường Tiểu học Đồng Kho 1 thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn các thôn 2, 3 và 4 của xã Đồng Kho .
Tổng số Đảng viên cuối năm 2013 là  10 đảng viên.
Trong đó :
Đảng viên chính thức là : 09  đ/c.
Đảng viên dự bị là : 01  đ/c.
Đảng viên nữ là : 07  đ/c.
Tổng số CBGVNV do chi bộ quản lý là: 26 người.
Trong đó : Cán bộ quản lí: 02 người; giáo viên: 20 người; nhân viên: 04 người
2. Thuận lợi.
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Đồng Kho, của lãnh đạo Ngành Giáo dục trong mọi hoạt động của nhà trường.
- Toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong việc thực hiện các nhiệm vụ của người đảng viên.
3.  Khó khăn
- Cán bộ, đảng viên đều phải đảm nhận công tác dạy học và kiêm nhiệm thêm nhiều công việc khác nên có phần ảnh hưởng đến công tác của chi bộ phân công.
- Phòng học và phòng chức năng còn thiếu khá nhiều chưa đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lượng các hoạt giáo dục trong nhà trường.
II/  Nội  dung báo cáo đề nghị khen thưởng
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị:
* Lãnh đạo công tác chuyên môn trong đơn vị:
Trong năm 2014 chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo đúng đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành  Giáo dục. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ đề ra. Trong đó có nhiều mặt tiến bộ hơn những năm học trước. Số lượng học sinh giỏi, học sinh tiến tiến tăng lên, học sinh yếu kém giảm khá nhiều; số lượng giáo viên dạy giỏi các cấp tăng hơn những năm học trước, không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên nào vi phạm các quy định của Nhà nước, của Ngành. Trong năm học số công chức xếp loại Xuất sắc của đơn vị đạt tỉ lệ trên 95% ; cá nhân đạt danh hiệu Lao đông tiên tiến đạt tỉ lệ trên 88% ; số chiến sỹ thi đua cơ sở luôn đạt tỉ lệ trên 19%.
Toàn trường đã tham gia và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi cán bộ quản lí, nhà giáo giúp đỡ một học sinh có hoàn cảnh khó khăn”; đã ứng dụng khá tốt các tiến bộ của công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy và đặc biệt đã xây dựng mô hình xã hội hoá giáo dục thiết thực cùng với việc duy trì thường xuyên, có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước nên đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường…
Một số kết quả đã đạt được trong các năm học qua:
Năm học 2009- 2010 được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc, Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2010.
Năm học 2010- 2011 được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc, Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2011.
Năm 2011 được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen  “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua từ năm học 2009-2010 đến năm học 2010-2011”, Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2011.
Năm học 2011- 2012 được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc, Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012.
Năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen “Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2009-2010 đến năm học 2011- 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”, Quyết định số 39 QĐ/TTg ngày 05 tháng 01 năm 2013.
Năm học 2012- 2013 được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc (Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013).
Năm 2013 được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen  “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua từ năm học 2011-2012 đến năm học 2012-2013” (Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013).
Năm 2013 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dành cho đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục Tánh Linh, Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
Tháng 10/2013 công đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh (Theo Quyết định số 189/QĐ ngày 30/10/2013)
Tháng 02/2014 được Huyện uỷ huyện Tánh Linh khen tặng danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp trên cở sở” (Theo Quyết định số 1965–QĐ/HU ngày 12/02/2014).
Năm học 2013- 2014 được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc (Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014).
* Một số chỉ tiêu cơ bản đã đạt được trong năm học 2013-2014
Nội dung thực hiện
Năm học
2012-2013
Năm học
2013-2014
Duy trì sĩ số
313/313 (100%)
318/318 (100%)
Hạnh kiểm
312/312
317/317 (100%)
Kết quả lên lớp thẳng
309/312 (99,04%)
315/317 (99,4%)
Học sinh HTCTTH
56/56 (100%)
62/62 (100%)
HS Giỏi, HS tiên tiến
212/312  (67,9%)
216/317 (68,1%)
HS giỏi cấp huyện
18
17
HS giỏi cấp tỉnh
4
5
HS giỏi cấp quốc gia
0
2
HS Viết chữ đẹp huyện, tỉnh
7
7
GV vượt chuẩn đào tạo
20
20
GVDG cấp trường
6
4
GV dạy giỏi cấp huyện
4
6
GV dạy giỏi cấp tỉnh
2
2
SKKN được xếp  loại
7
5
LĐTT
26/26
23/26
Chiến sĩ thi đua cơ sở
7
5/26
Tập thể tổ LĐTT
2/4 tổ
2/4
Trong quý 3 và 4 năm 2014 đơn vị đã tổ chức khai giảng năm học mới 2014-2015, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của học kì I năm học 2014-2015.
* Lãnh đạo việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị:
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và giảng dạy được triển khai ứng dụng thường xuyên và hiệu quả cao. 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên (Trừ nhân viên bảo vệ) sử dụng thành thạo máy vi tính, internet, phần mềm quản lí cán bộ, phần mềm kế toán, phần mềm quản lí học sinh… theo nghiệp vụ liên quan. Đặc biệt đã sử dụng rất hiệu quả các tiện ích từ internet như email, Website trong giao tiếp và điều hành, quản lí. Trong năm 2014 đã mua thêm 01 máy tính.
* Lãnh đạo  công tác giám sát hoạt động của đơn vị:
Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức, quần chúng giám sát toàn bộ hoạt động của đơn vị. Với tinh thần trách nhiệm cao, mọi thông tin từ nhiều phía được chi bộ nắm bắt và xử lí kịp thời không để xảy ra sai sót kéo dài. Trong công tác lãnh đạo đã thường xuyên phát huy tính chủ động, sáng tạo; tích cực cải tiến lề lối, phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Trong năm 2014 đã có 12 sáng kiến được hội đồng khoa học các cấp công nhận (Có 05 cấp huyện và 07 cấp trường).
* Lãnh đạo đơn vị giữ trật tự, an toàn, đoàn kết, văn minh:
Trong năm 2014 chi bộ đã lãnh đạo đơn vị giữ vững an toàn về an ninh, trật tự; khối đoàn kết nội bộ luôn được duy trì, không có hiện tượng bè phái gây mất đoàn kết; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng.
2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:
- Chi bộ đã kịp thời tổ chức học tập, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của cấp uỷ các cấp, các chính sách và pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên, viên chức, quần chúng trong đơn vị. Toàn đơn vị đều nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2014 đảng viên học 4 lần và quần chúng học 2 lần với 52 lượt người tham gia.
- Trong năm 2014 toàn đơn vị kiên quyết đấu tranh với hành vi nói, viết, làm trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tình trạng mê tín, dị đoan và các tệ nạn khác xảy ra trong đơn vị.
- Chi bộ luôn nắm bắt, giải quyết các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, cán bộ, viên chức, nhân viên một cách kịp thời. Trong năm 2014 đã giải quyết trên 4 trường hợp kiến nghị, nguyện vọng. Kết quả giải quyết luôn hợp tình, hợp lí.
- Chi bộ luôn quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao nhận thức tư tưởng, kiến thức và năng lực công tác cho đảng viên, cán bộ, viên chức qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
3. Lãnh đạo xây dựng đội ngũ chính quyền, đoàn thể trong cơ quan:
- Trong năm 2014 chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt việc xây dựng đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Tổng Liên đoàn lao động (Năm 2014 được Liên đoàn lao động huyện công nhận Cơ quan đạt Chuẩn văn hoá); thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân, không để xảy ra tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho quần chúng, nhân dân; kịp thời kiểm tra xem xét, giải quyết những bức xúc, khiếu nại, tố cáo cán bộ, viên chức, đảng viên và nhân dân theo thẩm quyền.
- Đã thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế dân chủ và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở trong đơn vị; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác trong đơn vị.
- Chi bộ đã lãnh đạo tổ chức công đoàn hoạt động một cách hiệu quả và theo đúng điều lệ công đoàn, góp phần to lớn trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ và trong việc quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho toàn thể công đoàn viên trong đơn vị. Lãnh đạo chi đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quản lí giáo dục đội viên. Trong năm 2014 tổ chức Công đoàn được công nhận “Vững mạnh xuất sắc” và được Công đoàn ngành tặng bằng khen, Chi đoàn được công nhận “Vững mạnh”, Liên đội được công nhận “Liên đội mạnh”
- Chi bộ thường xuyên phát huy quyền làm chủ cán bộ, viên chức, đảng viên, quần chúng trong tất cả các hoạt động, các lĩnh vực công tác và trong sinh hoạt; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào Xây dựng Trường học thân thiện – Học sinh tích cực (Phong trào này được phòng GD&ĐT xếp loại Xuất sắc), tham gia tốt các cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, không có hiện tượng tiêu cực nào xảy ra trong đơn vị.
- Đã tổ chức, tạo điều kiện công đoàn, đoàn thanh niên cán bộ, viên chức, quần chúng trong đơn vị tham gia góp ý xây dựng cho chi bộ, cho đảng viên mà đặc biệt là tham gia xây dựng và thực hiện nhiệm vụ năm học, thực hiện vụ chính trị và chuyên môn của đơn vị.
4. Thực hiện công tác xây dựng Đảng:
- Chi bộ đã đề ra nhiệm vụ và biện pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; việc giữ gìn đoàn kết, thống nhất; xây dựng, rà soát bổ sung, thực hiện quy chế làm việc và các quy chế, quy định của chi bộ (Quy chế số 02-QC/CB ngày 09/11/2012).
- Đã lãnh đạo việc kiện toàn bộ máy tổ chức và phân công chuyên môn cho cán bộ, giáo viên hợp lí, khoa học, hoạt động hiệu quả hơn.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ theo điều lệ đảng; thường xuyên thực hiện việc đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của chi bộ.
- Đã lãnh đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; quản lý, phân công công tác cho đảng viên. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị.
- Thực hiện nghiêm túc việc giới thiệu đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Trong năm 2014 có 10/10 đảng viên được cấp uỷ nơi cư trú nhận xét tốt cả 6 nội dung của phiếu góp ý đảng viên. Trong đó có 1 đảng viên được đề nghị biểu dương.
- Thực hiện khá đầy đủ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành điều lệ đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên, nhiệm vụ được chi bộ phân công và việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.
- Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong đơn vị theo quy định của Điều lệ Đảng.
- Đã xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Năm 2014 đề nghị đảng uỷ cử 01 quần chúng đi học lớp nhận thức về Đảng; đề nghị đảng uỷ cấp trên chuẩn y kết nạp 01 quần chúng; làm thủ tục đề nghị chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị. Ngoài ra Đảng uỷ đã chuyển 2 hồ sơ kết nạp đảng về Ban Tổ chức Huyện uỷ để xem xét kết nạp cho các quần chúng ưu tú.
- Chi bộ đã định kỳ tổ chức cho quần chúng tham gia góp ý xây dựng chi bộ và đảng viên.
* Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên:
Tổng số đảng viên trong chi bộ: 10 đồng chí (9 đảng viên đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị).
Qua đánh giá cuối năm có 10/10 đảng viên được phân loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỉ lệ: 100%
 Trong đó có 2/8 đảng viên được phân loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỉ lệ: 20%
*Kết quả đánh giá chất lượng cơ sở Đảng trong những năm qua:
Năm 2012: Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở năm 2012 (Được Huyện uỷ tặng giấy khen Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở năm 2012)
Năm 2013: Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh.
5. Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy và cấp trên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định 101- QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị.
- Chi bộ đã xây dựng kế hoạch “nêu gương” của cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để có căn cứ thực hiện một cách cụ thể, sát hợp với thực tiễn tình hình và nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, đảng viên có gắn thêm các nội dung về những điều đảng viên không được làm.
- Hàng năm đều tổ chức cho đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Định kì thực hiện việc kiểm điểm, báo cáo, đánh giá kết quả “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở chi bộ (Mỗi tháng có 2 đảng viên báo cáo việc làm theo trước chi bộ)
- Trong năm 2014 Chi bộ đã xây dựng 02 mô hình đạt hiệu quả cao (Mô hình giúp học sinh chưa ngoan và mô hình Giúp đỡ gia đình neo đơn, khó khăn)
*Nhận xét, đánh giá chung :
Trong năm 2014 chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ, của Ngành Giáo dục đề ra. Triển khai và thực hiện tốt các cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi cán bộ quản lí, nhà giáo giúp đỡ một học sinh có hoàn cảnh khó khăn”. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và giảng dạy được triển khai ứng dụng thường xuyên và hiệu quả cao. Trong công tác lãnh đạo đã thường xuyên phát huy tính chủ động, sáng tạo; thường xuyên cải tiến lề lối, phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Đơn vị giữ vững an toàn về an ninh, trật tự; khối đoàn kết nội bộ luôn được duy trì. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng đạt hiệu quả cao; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở trong đơn vị; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác trong đơn vị. Lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả cao. 100% cán bộ, đảng viên, viên chức, quần chúng thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trên đây là thành tích của chi bộ đã đạt được trong năm 2014. Kính đề nghị Đảng uỷ xã Đồng Kho xem xét khen tặng danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở năm 2014 cho Chi bộ Trường Tiểu học Đồng kho 1.
Nơi nhận:                                                                               TM /CHI BỘ
- Cấp ủy đảng bộ (B/c);                                          BÍ THƯ                                                             
- Các ban ngành trong nhà trường;
- Đảng viên trong chi bộ;
  - Lưu hồ sơ;
             
        Cao Thống Suý
 


Nguồn:Suý Cao Thống

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Báo cáo thành tích Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2014
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.png55_Bao_Cao_Thanh_tich_CB_TSVM_nam_2014.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
65s5zq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-01-30 15:40:22
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
13
giáo án điện tử Báo cáo thành tích Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2014

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU