Giáo Án:Báo Cáo Tổng Kết Tổ Chuyên Môn

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
yws6yq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-05-15 09:36:51
Loại file
doc
Dung lượng
0.18 M
Trang
1
Lần xem
5
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phòng GD&ĐT Thăng Bình CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Chu Văn An Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC : 2012 - 2013 TỔ : ...................

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Phòng GD&ĐT Thăng Bình  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Chu Văn An            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   BÁO CÁO TỔNG KẾT  HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC : 2012 - 2013
TỔ : ...........................................
 
A/ Đặc điểm tình hình của tổ :
+ Thuận lợi : ..................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
+ Khó khăn :...................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
+ Tình hình giáo viên :
 - Tổng số GV   : ..............(....... HĐ)
Trình độ chuyên môn  : ĐH ........ , CĐ: ........ , TC : ...........
- Trình  độ chính trị :
  Đảng viên : ........... - TC: ............. - SC : .............
B/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục của tổ :
I/ Công tác chính trị, tư tưởng :
1/ Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 
2/ Chấp hành ý thức kỷ luật, nội qui, qui chế của Nhà nước và của đơn vị , tham gia học tập chính trị..
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3/ Đạo đức lối sống, phẩm chất của CBCC, tinh thần doàn kết nội bộ, tinh thần phê bình và tự phê bình 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
II/ Các hoạt động giáo dục của tổ :  
1/ Triển khai thực hiện điều chỉnh chương trình, nội dung dạy học:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2/  Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
+ Tổng số dự giờ : .......................  - Bình quân : ........tiết/ người
- Chia ra : - Khối 6 :..... tiết ;     - Khối 7 : ...... tiêt ;  
- Khối 8 : ...... tiết ;     - Khối 9: ........ tiết
+ Tổng số tiết thao giảng, hội giảng :
Tổng số giờ thao giảng : ........... tiết
- Khối 6: ........ tiết ; - Khối 7 : ...... tiết  ; - Khối 8 : ......... tiết ; - Khối 9 : ....... tiết
Tổng số giờ hội giảng : ........... tiết
- Khối 6: ........ tiết ; - Khối 7 : ...... tiết  ; - Khối 8 : ......... tiết ; - Khối 9 : ....... tiết
3/ Tổ chức tuyển chọn bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4/ Dạy học lồng ghép và tích hợp: (Giáo dục môi trường, an toàn giao thông, giáo dục giá trị sống - kỹ năng sống...)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5/ Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục đạo đức học sinh
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6/ Giáo dục hướng nghiệp và nghề phổ thông:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7/ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực : ( theo 5 nội dung )
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
8/ Giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện năm học 2012 – 2013:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
9/ Công tác sinh hoạt hội họp tổ, nhóm chuyên môn : 
 Số lần họp của tổ   : ........ lần /NH 
 Số lần họp của nhóm  : ........ lần /NH 
 Nội dung và kết quả sinh hoạt tổ nhóm
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
10/ Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: (các chuyên đề đã triển khai trong năm học)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11/ Kiểm tra việc thực hiện các quy chế, nề nếp chuyên môn: :
+ Ưu điểm :  ................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
+ Khuyết điểm : .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
+ Kết quả thanh tra giáo viên :
 - Tổng số giáo viên đã được kiểm tra toàn diện : ................
-  Tổng số giáo viên đã được kiểm tra chuyên đề : ..................
- Xếp loại : Tốt : ..........................  - Khá  : ..................... - Đạt : ...............
+ Kết quả Kiểm tra hồ sơ số sách của giáo viên :
- Tổng số bộ hồ sơ đã được kiểm tra :
+ Xếp loại : Tốt : ....................... - Khá : .....................  - Đạt : ...............
12 / Thực hiện khung PPCT  - Chuẩn kiến thức kỹ năng :
+ Ưu điểm :  ................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
+ Khuyết điểm : .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
13/ Công tác sử dụng các thiết bị dạy học - Ứng dụng CNTT trong dạy học :
+ Ưu điểm :  ................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
+ Khuyết điểm : .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
14/ Công tác ngoại khoá, chuyên đề, SKKN của tổ :
 +/ Ngoại khoá:
-         Số lần báo cáo ngoại khoá : ...............................................................................
-         Tên đề tài ngoại khoá :
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................................................................
+. Chuyên đề :
-         Số lần báo cáo chuyên đề : ...............................................................................
-         Tên Chuyên đề bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ :
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................................................................
+. SKKN :
-         Tổng số đề tài SKKN : ...............................................................................
-         Cấp trường  : Loại A : ..............  - Loại B : .......... - Loại C : ............
-         Cấp huyện  : Loại A : ..............  - Loại B : .......... - Loại C : ............
III / Chất lượng trung bình môn cả năm học 2012 - 2013  :
  1/ Môn : ................
Khối
T.S
Nữ
Giỏi
Khá
T.Bình
Yếu
Kém
>= TB
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Môn : ................
Khối
T.S
Nữ
Giỏi
Khá
T.Bình
Yếu
Kém
>= TB
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3/ Môn : ................
Khối
T.S
Nữ
Giỏi
Khá
T.Bình
Yếu
Kém
>= TB
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Môn : ................
Khối
T.S
Nữ
Giỏi
Khá
T.Bình
Yếu
Kém
>= TB
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5/ Môn : ................
Khối
T.S
Nữ
Giỏi
Khá
T.Bình
Yếu
Kém
>= TB
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 So với chỉ tiêu đề ra từ đầu năm : Chất lượng bộ môn : ................
 + Nguyên nhân :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IV/ KẾT QUẢ THI ĐUA CẢ NĂM :
( Xếp theo thứ tự 1, 2, 3 )
TT
Họ và tên
Cả năm
Kết quả
Đề nghị khen thưởng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Đánh giá chung :
- Ưu điểm : ............................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 - Khuyết điểm : ........................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
V/ GÓP Ý CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO  (Hiệu trưởng , P. Hiệu trưởng )
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VI/ NHỮNG ĐỀ XUẤT , KIẾN NGHỊ CHO NĂM HỌC ĐẾN :
 a/ Đối với trường : (Cần nêu cụ thể những vấn đề thiết thực để giúp cho nhà trường xđy dựng kế hoạch và thực hiện khả thiằnm học đến  ) .
  + Về chuyên môn  :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
  + Về thiết bị   :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 + Về quản lý chỉ đạo :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 + Về chế độ chính sách :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 b/ Đối với Phòng, Sở GD :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Biên bản kết thúc lúc ....... giờ..........., ngày ......... tháng 05 năm 2013
      Chủ toạ       Tổ trưởng                              Thư ký  
 
 
..................................                        ....................................
 
 
----- 1 -----


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử báo cáo tổng kết tổ chuyên môn
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTONG_KET_TO_CHUYEN_MON_2013.doc[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự