Báo cáo tự kiểm tra Đảng viên

giáo án điện tử Mầm non Lớp 4 tuổi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       17      0
Ngày đăng 2014-04-06 13:50:33 Tác giả Huyền Đinh Thị Thu loại .doc kích thước 0.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ĐẢNG ỦY XÃ EABAR ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ MN HOA THIÊN LÝ BẢN BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NĂM 2012 Kính gửi : Chi bộ trường MN Hoa Thiên Lý – Đảng ủy Xã EaBar. Tên tôi là : Đinh Thị Thu Huyền Sinh ngày 07/03/1983 Vào Đảng ngày : 06/10/2009 Chính thức ngày : 06/10/2010 Chức vụ : Giáo viên Chức vụ trong Đảng : Đảng viên Là đảng viên thuộc chi bộ trường MN Hoa Thiên Lý, Đảng bộ xã EaBar. Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ năm 2012. Căn cứ the

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

    ĐẢNG ỦY XÃ EABAR                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ MN HOA THIÊN LÝ 
 
BẢN BÁO CÁO
TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG
NĂM 2012
 
Kính gửi : Chi bộ trường MN Hoa Thiên Lý – Đảng ủy Xã EaBar.
Tên tôi là : Đinh Thị Thu Huyền
Sinh ngày 07/03/1983
Vào Đảng ngày : 06/10/2009
Chính thức ngày : 06/10/2010
Chức vụ : Giáo viên
Chức vụ trong Đảng : Đảng viên
Là đảng viên thuộc chi bộ trường MN Hoa Thiên Lý, Đảng bộ xã EaBar.
Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ năm 2012.
Căn cứ theo nội dung kiểm tra của chi bộ.
Bản thân tôi tự đánh giá như sau :
Việc thực hiện nhiệm vụ thứ 3 Điều 2 Chương I Điều lệ Đảng Cộng
sản Việt Nam : “Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.
* Ưu điểm :
Tôi luôn có mối quan hệ gần gũi, hòa nhã với nhân dân, tôn trọng và bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của nhân dân. Lắng nghe và
giải đáp những thắc mắc của phụ huynh học sinh và người dân một cách từ tốn, hòa nhã, không gây mất lòng dân.
     Trong cuộc sống và trong công tác, tôi luôn có tinh thần và thái độ tích  cực tham gia công tác quần chúng và công tác xã hội trong nhà trường và địa phương trong khả năng và giới hạn phạm vi công tác.
      Bản thân tôi luôn có ý thức nâng cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên trong việc tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
      2. Về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao :
       Bản thân tôi luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc được chi bộ và nhà trường giao phó. Cụ thể :
       Trong công tác Đảng, tôi được giao nhiệm vụ là thư ký. Tôi đã hoàn thành công việc được giao trong mọi buổi sinh hoạt chi bộ và trong Đại hội chi bộ.
       Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Chi bộ.
       Tham gia sinh hoạt nơi cư trú và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
       Trong công tác chuyên môn của Nhà trường tôi đảm nhiệm chức danh tổ khối trưởng, trưởng Ban Thanh tra nhân dân và phụ trách lớp Lá. Tôi đã hoàn thành tất cả các loại hồ sơ sổ sách, giáo án đúng thời hạn; thanh - kiểm tra đúng định kỳ, thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tập thể.
      Kết quả : Tôi đã đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm học 2011 – 2012 và được nhận giấy khen của UBND huyện.
       * Hạn chế (khuyết điểm) :
        Còn chưa thực sự mạnh dạn và thẳng thắn trong công tác tự phê bình và phê bình.
 
                                                                      EaBar, ngày 03 tháng 11 năm 2012
                                                                                             Người viết
 
 
 
 
                                                                            Đinh Thị Thu Huyền
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ĐẢNG ỦY XÃ EABAR                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ MN HOA THIÊN LÝ 
 
Trích “ BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ
(V/v Đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và khen thưởng, tổ chức Đảng đảng viên năm 2012)”
 
Thời gian : Vào lúc 13h30 ngày 30 tháng 11 năm 2012.
 Địa điểm : Tại văn phòng trường MN Hoa Thiên Lý.
Thành phần tham dự gồm có :
Chủ tọa : Đồng chí  Vũ Thị Thơm – Bí thư chi bộ
Thư ký : Đồng chí Đinh Thị Thu Huyền
Đảng viên Đoàn Thị Huyền
Nội dung cuộc họp :
I. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan đơn vị
    Điểm chuẩn : 30
Điểm chi bộ tự chấm : 30
2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng :
    Điểm chuẩn : 15
Điểm chi bộ tự chấm : 15
3. Lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội :
    Điểm chuẩn : 15
    Điểm chi bộ tự chấm : 15
4. Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, chi bộ :
    Điểm chuẩn : 25
    Điểm chi bộ tự chấm : 24
5. Lãnh đạo việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
   Điểm chuẩn : 15
    Điểm chi bộ tự chấm : 13
    Tổng điểm chi bộ tự chấm là : 97 điểm.
    Chi bộ tự nhận là đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.
II. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
Đồng chí Vũ Thị Thơm đọc bản tự kiểm điêm .
      Chi bộ tiến hành góp ý cho đảng viên Vũ Thị Thơm.
      Chi bộ thống nhất nhất trí với bản tự kiểm điểm của đồng chí Thơm như đã trình bày.
      Chi bộ xếp loại : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đồng chí Đoàn Thị Huyền đọc bản tự kiểm điêm .
      Chi bộ tiến hành góp ý cho đảng viên Đoàn Thị Huyền.
      Chi bộ thống nhất nhất trí với bản tự kiểm điểm của đồng chí Đoàn Thị Huyền như đã trình bày.
      Chi bộ xếp loại : Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đồng chí Đinh Thị Thu Huyền đọc bản tự kiểm điêm .
      Chi bộ tiến hành góp ý cho đảng viên Đinh Thị Thu Huyền.
      Chi bộ thống nhất nhất trí với bản tự kiểm điểm của đồng chí Đinh Thị Thu Huyền như đã trình bày.
      Chi bộ xếp loại : Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
III. TIẾN HÀNH BÌNH BẦU ĐẢNG VIÊN XUẤT SẮC
     Chi bộ tiến hành bỏ phiếu bình bầu Đảng viên xuất sắc năm 2012. Kết quả : 3/3 phiếu bầu đồng chí Vũ Thị Thơm là đảng viên xuất sắc trong chi bộ, đề nghị cấp trên khen thưởng.
     Biên bản kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày. Biên bản đã được thông qua trước chi bộ.
                                                                        Ea Bar, ngày 30 tháng 11 năm 2012
   BTCB:                                                                                         Thư ký :
 
 
 
Vũ Thị Thơm                                                                         Đinh Thị Thu Huyền
 
 
 
 

Nguồn:Huyền Đinh Thị Thu

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Báo cáo tự kiểm tra Đảng viên
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngBao_cao_tu_kiem_tra_Dang_vien_chap_hanh_dieu_le_Dang.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
254rzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2014-04-06 13:50:33
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
17
giáo án điện tử Báo cáo tự kiểm tra Đảng viên

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan