BDTX module 01

giáo án điện tử Sinh học Sinh học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Ngày đăng 2019-03-28 15:20:28 Tác giả Ngoc Tu Nguyen loại .doc kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Phần 1. Lý thuyết cơ bản của Module 1. Module 1. Đăc điểm tâm lí của học sinh THPT 2. Lí do chọn chuyên đề Tìm hiểu tâm lí học sinh là một vấn đề quan trọng trong công tác giáo dục, giáo viên muốn dạy

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phần 1. Lý thuyết cơ bản của Module
1. Module 1. Đăc điểm tâm lí của học sinh THPT
 2. Lí do chọn chuyên đề
 Tìm hiểu tâm lí học sinh là một vấn đề quan trọng trong công tác giáo dục, giáo viên muốn dạy học có hiệu quả cần tìm hiểu kĩ tâm lí lứa tuổi của học sinh từ đó sẽ hiểu rõ tâm lý học sinh để có phương pháp giáo dục phù hợp với đối tượng, đặc biệt đối học sinh THPT là lứa tuổi có rất nhiều biến động, dễ khủng hoảng có thể sẽ gây khó khăn cho giáo viến nếu giáo viên không có phương pháp ứng sử đúng cách. Là một giáo viến mới vào nghành còn rất nhiều bỡ ngỡ khó khăn khi tiếp cận với học sinh trong các giờ lên lớp hoặc thực hiện các công tác khác vì vậy tôi chọn nghiên cứu chuyên đề “đặc điểm tâm lí của học sinh THPT” để tìm hiều nắm bắt đặc điểm tâm lí của đối tượng, từ đó sẽ có được phương pháp giáo dục phù hợp đạt hiệu quả cao trong công tác.
3. Các khái niệm
- Tuổi vị thành niên (người sắp đến tuổi trưởng thành) là những em kể cả trai và gái, thuộc lớp người từ 10 đến 19 tuổi. Lớp tuổi vị thành niên này còn được chia ra ba nhóm:
+ Từ 10 đến 13 tuổi là nhóm vị thành niên sớm.
+ Từ 14 đến 16 tuổi là nhóm vị thành niên giữa.
+ Từ 17 đến 19 tuổi là nhóm vị thành niên muộn.
- Tuổi học sinh THPT là lưa tuổi từ 16 đến 18 được theo học tại các trường THPT và cơ sở giáo dục phổ thông.
- Trường Trung học phổ thông là một bậc trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam hiện nay, cao hơn tiểu học, trung học cơ sở và thấp hơn cao đẳng hoặc đại học. Trung học phổ thông kéo dài 3 năm (từ lớp 10 đến lớp 12).
4. Mục tiêu
Qua chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên này cần đạt các mục tiêu sau:
- Nắm được đặc điểm tâm, sinh lí của lứa tuổi học sinh THPT.
- Hiểu được những thay đổi trong tam lí từ đó biết được nguyện vọng và các suy nghĩ của học sinh.
- Thấy được các tệ nạn xã hội để định hướng giúp hs không vướng vào.
- Bồi dưỡng thêm cho bản thân các kiến thức về tâm lý lứa tuổi.
5. Hình thức bồi dưỡng
- Tự bồi dưỡng qua tài liệu BDTX.
- Trao đổi với đồng nghiệp, với học sinh.
- Tìm hiểu tâm lý học sinh qua giáo trình Tâm lý lứa tuổi và tâm lý giáo dục.
6. Kế hoạch bồi dưỡng/tự bồi dưỡng
- Tháng 1 năm 2019 lập kế hoạch bồi dưỡng.
1

 


- Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019 hoàn thành công tác bồi dưỡng.
- Tuần 4 tháng 3 viết bài thu hoạch.
7. Quá trình bồi dưỡng/tự bồi dưỡng
- Tâm lí học phân chia toàn bộ quá trình phát triển tâm lí cá nhân thành các thời kì mỗi giai đoạn được xác định bởi các dấu mốc tương đối về thời gian, cách phân chia phổ biến hiện nay;
+ Tuổi hài nhi: 0 – 1 tuổi
+ Tuổi ấu nhi: 1 – 3 tuổi
+ Tuổi mẫu giáo: 3 - 6 tuổi.
+ Tuổi nhi đồng: 6 – 11, 12 tuổi.
+ Tuổi thiếu niên: 11, 12 - 13, 14.
+ Tuổi thanh niên: 14, 15 - 25.
- HS trung học phổ thông nằm trong độ tuổi vị thành niên và là giai đoạn cuối cửa tuổi vị thành niên và giai đoạn giữa của tuổi thanh niên.
Theo cách xác định phổ biến và được thừa nhận trong tâm lí học, tuổi thanh niên được xác định từ 15 đến 25 tuổi, với hai thời kì: (15 – 19 và 19 – 25)
- Đặc trưng lớn nhất của hoàn cảnh xã hội của sự phát triển ở lứa tuổi học sinh trung học phổ thông là các quan hệ có tính mở và sự chuyển đổi vai trò và vị thế xã hội. Đặc trưng này đuợc thể hiện cụ thể như sau:
+ Ở lứa tuổi học sinh trung học phổ thông, các mối quan hệ ít tính mâu thuẫn hơn so với độ tuổi trước đó. Quan hệ với cha me, thầy cô, bạn bè đã trở nên thuận lợi hơn do sự trưởng thành nhất định trong nhận thức của học sinh và sự thay đổi trong cách nhìn nhận của người lớn. Tuy vậy, tính chất ít xác định về quan hệ xã hội vẫn còn. Một mặt học sinh đã có những sự độc lập nhất định trong tư duy, trong hành vi ứng xử, mặt khác học sinh lại chưa có đuợc sự độc lập về kinh tế do vẫn phụ thuộc vào gia đình.
+ Quan hệ với phụ huynh. Trong gia đình, học sinh có thể có được quan hệ tương đối dân chủ hơn, được tôn trọng và lắng nghe. Học sinh có thể tự quyết định một sổ vấn đề của bản thân hoặc được tham gia vào việc ra các quyết định đó như lựa chọn nghề nghiệp, học hành, tình cảm. Việc can thiệp trực tiếp theo kiểu “ra lệnh”, “ép buộc” của cha mẹ với trẻ không phù hợp và cũng không thể hiệu quả nữa. Sự tôn trọng và trò chuyện của phụ huynh với học sinh có thể tạo được mối quan hệ tốt giữa cha mẹ và con cái. Sụ tin cậy, thẳng thắn từ phía phụ huynh giúp các em có thể nhanh chóng trưởng thành theo chiều hướng tích cục. Mức độ đồng nhất hoá của học sinh với cha mẹ ở tuổi này thấp hơn ở trẻ nhỏ. Do vậy, việc phụ huynh áp đặt các hành vi và cách suy nghĩ của mình có thể gây ra phản ứng của các em. Học sinh lớn chủ yếu mong muốn cha mẹ là những người bạn, người “cổ vấn”. Những người cha me tốtvẫn là những khuôn mẫu hành vi quan trọng đối với trẻ. Nếu thiếu sự định hướng và những khuôn mẫu hành vi từ phía cha mẹ, các em có thể tìm kiếm các khuôn mẫu khác ngoài môi trường gia đình để làm theo bởi các mối quan hệ xã hội và khả năng tiếp xúc với những người khác đã mở rộng hơn.
1

 


+ Trong quan hệ với bạn bè, học sinh trung học phổ thông có thể tham gia vào nhiều nhóm bạn đa dạng hơn. Nhóm bạn có các định hướng giá trị rõ rệt hơn và cỏ điều kiện tồn tại lâu dài hơn. Đặc điểm này không rõ ở học sinh trung học cơ sở. Học sinh trung học phổ thông có thể vừa tham gia vào các nhóm có tổ chức như lớp học, chi đoàn vừa tham gia vào các nhóm bạn bè tự phát, trong đó có những nhóm thường xuyên, ổn định và các nhóm tạm thời tình huống. Các nhóm thường xuyên có sự phân hoá vai trò ổn định hơn và một số trường hợp có sự đoàn kết.
Tuổi đầu thanh niên là tuổi của những người đang lớn nhưng chưa thành người lớn, những người thu nhận thông tin nhưng không phải là người uyên bác, những người ham mê nhưng không phải say mê.
Còn về đặc điểm nhận thức và phát triển trí tuệ ở HS THPT: nhận thức, hiểu biết rộng và phong phú hơn. Cụ thể:
+ Tính độc lập và sáng tạo thể hiện rõ nét.
+ Sự phân hóa hứng thú nhận thức rõ nét và ổn định hơn.
+ Sự phát triển trí tuệ đạt đến đỉnh cao. Sự phát triển trí tuệ gắn liền với năng lực sáng tạo. Sự phát triển nhận thức và trí tuệ không giống nhau ở mỗi cá nhân, đặc biệt phụ thuộc nhiều vào cách dạy học. Vì vậy, dạy học theo kiểu áp đặt không hiệu quả cao, nhưng dạy học khuyến khích phát triển tư duy thì hiệu quả cao. Vì vậy, vai trò của đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá rất quan trọng.
Tuy gắn với trí tuệ phát triển thì đời sống tình cảm và ý chí của học sinh cũng có nhiều thay đổi như có tính phân hóa sâu,tính tự chủ và được điều tiết tốt hơn. Những tình cảm như tính thẩm mỹ, tình bạn, tình yêu bộc lộ một cách rõ ràng. Tình yêu ở thời HS THPT học sinh dễ “hiệu ứng nhiễm sắc” – chỉ nhìn thấy nét đẹp của người yêu và hiệu ứng “hiệu ứng phi cá tính hóa” – dễ dàng từ bỏ cái tôi của bản thân để làm đẹp lòng người yêu.
Tuy nhiên, ở độ tuổi HS THPT thì ý chí của HS thể hiện rõ ở chọn nghề trong tương lai. Tuy nhiên có học sinh có ý chí kiên định chọn rõ và có thành tích, bên cạnh đó có học sinh còn chưa phát huy hết khả năng của bản thân.
Về đặc điểm nhân cách của HS THPT: đặc điểm nổi bật trong nhân cách của HS thể hiện ở tự ý thức và cái tôi.
+ Tự ý thức là khả năng học sinh tự tách ra khỏi bản thân mình làm đối tượng của nhận thức, để đánh giá. Tự đánh giá là một khả năng được hình thành trong suốt quá trình phát triển nhân cách và được coi là dấu hiệu cơ bản để nhận biết mức độ trưởng thành của nhân cách. Ở HS THPT tự đánh giá thể hiện ở một số đặc điểm nổi bật sau:
1

 


+ Đối chiếu bản thân với chuẩn mực xã hội
+ Sự đánh giá có tính phê phán và đòi hỏi cao ở bản thân
+ Tự đánh giá có chiều sâu và khái quát hơn
+ Tự đánh giá thể hiện theo 3 cách: So sánh mức độ kì vọng với kết quả của bản thân; đối chiếu so sánh với ý kiến của người khác về bản thân; sự thành thạo trong công việc, sự hấp dẫn trong tình yêu và tình bạn thân.
+ đánh giá mang tính chủ quan và có chút cao hơn so với hiện thực
Tuy nhiên, quá trình hình thành nhân cách bao gồm cả việc hình thành “cái tôi”. Cái tôi hay hình ảnh về cái tôi có nhiều nội dung và nhiều mức độ như cái tôi thể chất, cái tôi hiện thực, cái tôi lí tưởng.. Khi ở độ tuổi này, HS rất quan tâm đến thân thể của mình trong con mắt người khác. Hình ảnh cái tôi được đánh giá qua nhiều tiêu trí khác nhau: tính bền vững, tính tương phản, mức độ rõ ràng.
- Sự cường điệu tính độc đáo riêng của mình là đặc điểm của nhiều học sinh.
- Cái tôi của nữ và nam có sự khác biệt. Nữ giới nhạy cảm và có xu hướng hướng nội hơn.
Định hướng giá trị được hiểu là thái độ, sự lựa chọn của cá nhân với giá trị vật chất hay tinh thần. Định hướng giá trị có vai trò quan trọng trong cuộc sống con người vì nó quyết định mục đích hoạt động mà con người hướng tới; nó thúc đẩy con người hoạt động thực hiện để hướng tới giá trị đó; nó đóng vai trò tiêu chuẩn, nguyên tắc của hành vi.
Về phân loại có thể chia các loại khác nhau:
- Căn cứ vào ý nghĩa xã hội: định hướng giá trị xã hội và định hướng giá trị cá nhân
- Căn cứ vào đối tượng có đinh hướng giá trị vật chất và định hướng giá trị tinh thần
- Căn cứ vào tính chất và ý nghĩa:  định hướng giá trị tích cực và định hướng giá trị tiêu cực.
Định hướng giá trị của HS THPT thể hiện qua các hoạt động và các mỗi quan hệ xã hội. Nét nổi bật của tuổi thanh niên là xác định kế hoạch cuộc đời. điều này là do: sự trưởng thành nhất định về nhân cách; sự cụ thể hóa ít nhiều có tính hiện thực các ước mơ. Ở HS THPT khái niệm chọn nghề dựa vào khái quát kinh nghiệm có được từ người xung quanh, tuy nhiên chưa đầy đủ. Chọn nghề là quá trình phức tạp và lâu dài. Tuy nhiên, HS ở độ tuổi này thể hiện tính tích cự xã hội cũng rất rõ nét. Tính tích cực xã hội của HS THPT được thúc đẩy bởi các yếu tố sau: Nhu cầu tìm hiểu, nắm bắt thông tin; các hứng thú liên quan đời sống xã hội.
1

 


Ở độ tuổi THPT thì tâm lí của HS về tính dục, căng thẳng tâm lí, lạm dụng chất…HS THPT đang hình thành về sinh lí và hoàn chỉnh hơn về nhân cách. Đối với vẫn đề tính dục thì có 3 mặt chúng ta cần quan tâm: hành vi tính dục, tâm thế tính dục, các cảm nghiệm và ảo tưởng tính dục. Hiện tượng tính dục gắn với việc lĩnh hội vai trò giới
Một thực trạng nữa ở HS THPT đó là lạm dụng các chất kích thích do bản thân muốn chứng minh là người lớn hoặc dễ bị lôi kéo, hoặc học giảm sút, gia đình không tin tưởng, thất tình và có thể tò mò. Ở HS THPT cũng hay bị căng thẳng do mâu thuẫn hoặc xung đột với người lớn, ngoài ra do tâm lí đến việc thi đại học và chọn nghề. Ngoài ra sự kì vọng quá nhiều của những người thân làm căng thẳng cho HS.
Khi căng thẳng quá và dẫn đến trầm cảm thì HS THPT rất dễ tự sát để kết thúc bản thân mình.
8. Những kết quả đạt được sau bồi dưỡng.
Qua quá trình tự bồi dưỡng module Đặc điểm tâm lí học sinh trung học phổ thông tôi đã thu được một số kiến thức sau
- Về kiến thức
+ Nắm được các khái niệm về tuổi vị thành niên, tuổi THPT…
+ Hiểu được đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THPT và những thay đổi trong tâm lí của các em, nắm được những suy nghĩ của
+ Thấy được những tác động của xã hội đến học sinh ở lứa tuổi THPT từ đó có biện pháp giáo dục định hướng giúp các em tránh được những tác động xấu, định hướng tốt cho tương lai.
- Kĩ năng
+ Có kĩ năng vận dụng kiến thức cơ bản để tư vấn tâm lí cho các em học sinh trong các lĩnh vực như sức khỏe vị thành niên, những thay đổi tâm lí, sinh lí hoặc những khủng hoảng trong cuộc sống.
+ Có các kĩ năng giao tiếp ứng xử đối với lứa tuổi của học sinh tránh gây mâu thuẫn giữa thầy với trò.
+ Rèn luyện thêm các kĩ năng sư phạm nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục.
- Nhận thức Qua module tôi đã tự bồi dưỡng thêm cho mình các kiến thức để phục vụ cho chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao được nhận thức về tâm lí của học sinh THPT để áp dụng vào giảng dạy và tư vấn tâm lí cho học sinh trường THPT Vũ Lễ.
II. Vận dụng
1. Quá trình vận dụng kết quả bồi dưỡng vào thực tiễn hoạt động giáo dục, giảng dạy.
1

 


Qua tìm hiểu về kiến thức của module bản thân tôi đã vận dụng trong quá trình dạy học của mình như sau:
- Trong công tác đoàn: tôi đã vận dụng kiến thức từ module để giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức cho các đoàn viên và thanh niên chậm tiến bộ, giáo dục giúp thanh niên ưu tú tiến bước lên Đoàn.
- Giáo dục học sinh kĩ năng sống thông qua bộ môn Sinh học, bản thân nâng cao ý thức phát triển chuyên môn.
- Phân tích cho HS hiểu và phân biệt tình bạn và tình yêu. Tham gia tư vấn tâm lý cho học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện.
- Định hướng tư vấn nghề nghiệp cho học sinh khi có thể và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ, hoạt động tập thể.
- Tham gia giáo dục học sinh qua bộ môn và phân tích giáo dục nhận thức và nhân cách của học sinh để góp phần giáo dục học sinh thành công.
- Tìm hiểu, phối kết hợp với các ban ngành trong nhà trường và phụ huynh học sinh để giáo dục học sinh tốt hơn.
Tóm lại, tâm lí học sinh ở độ tuổi thanh thiếu niên có những đặc điểm đặc trưng, bản thân mỗi giáo viên cần tìm hiểu nắm được và vận dụng trong quá trình dạy học để đạt hiệu quả cao nhất.
     2. Kết quả vận dụng
 - Trong công tác đoàn, với trách nhiệm là bí thư đoàn trường tôi đã vận dụng rất linh hoạt kiến thức từ module để giáo dụng tuyên truyền cho Đoàn viên thanh niên trong nhà trường, tư vấn tâm lý cho từng đối tượng đoàn viên thanh niên.
 - Trong công tác giảng dạy: có biện pháp giáo dục tư tưởng nhân cách cho các đối tượng học sinh góp phần nâng cao ý thức học tập tích cực hơn.
 - Đưa ra được các giải pháp giáo dục tích cực với học sinh ở các khối lớp và áp dụng linh hoạt cho các lớp (bạn A-C và ban D).
 - Tạo được môi trường giáo dục thân thiện với các em học sinh nâng cao được hiệu quả của công tác giáo dục.
3. Đánh giá hiệu quả
- Ưu điểm:
+ Module “đặc điểm tâm lí học sinh THPT” là một module quan trọng giúp ích rất nhiều trong việc tìm hiểu đối tượng học sinh để hoàn thành mục tiêu giáo dục.
+ Cung cấp nhiều kiến thức về tâm lí và ứng xử trong giảng dạy đặc biệt cần thiết cho nhứng giáo viên mới làm công tác giáo dục.
+ Các kiến thức trong module này sẽ hỗ trợ cho giáo viên nắm được đặc điểm của đối tượng mà mình sẽ tương tác từ đó góp phần nâng cao hiệu quả và đạt hiệu quả cao hơn trong công tác chung.
1

 


- Nhược điểm
+ Đối tượng học sinh THPT còn tùy thuộc vào đặc điểm vùng miền, thành thị nông thôn nên còn khó áp dụng.
+ Các kiến thức trong chuyên đề còn có nhiều kiến thức trùng lặp với các kiến thức mà giáo viên đã được đào tạo.
+ Nội dung trong chuyên đề còn dài hàn lâm gây kho khắn khi nghiên cứu và áp dụng.
    4. Bài học kinh nghiệm
 Qua tự bồi dưỡng kiến thức từ chuyên đề tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm:
 - Trước khi làm công tác giáo dục nói riêng và các công tác khác nói chung thi cần tìm hiểu đối tường từ đó có phương pháp ứng xử phù hợp và hiệu quả.
 - Để học sinh lắng nghe giáo viên thi người giáo viên cần phải biết lắng nghe học sinh.
 - Để nâng cao được hiệu quả giáo dụng cho ĐVTN thì người làm công tác đoàn cần hiểu được đối tượng và hiểu được đoàn viên của tổ chức đoàn minh từ đó có biện pháp giáo dục phụ hợp và cần thiết.
 
         Người viết thu hoạch
         
 
 
   Nguyễn Ngọc Tú
 
 
 
1

 


Nguồn:Ngoc Tu Nguyen

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử BDTX module 01
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngmodule_1.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
fn240q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-03-28 15:20:28
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
1
giáo án điện tử BDTX module 01

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • BDTX module 01
  Sinh học 12
  BDTX module 01

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2019

  Xem: 0

 • BDTX Module 22
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  BDTX Module 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2014

  Xem: 0

 • BDTX - module 28
  Tiếng Anh
  BDTX - module 28

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2014

  Xem: 0

 • BDTX module 40
  LINH
  BDTX module 40

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử LINH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • bdtx module 05
  MAI
  bdtx module 05

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử MAI

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 1

 • BDTX module 14
  LINH
  BDTX module 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử LINH

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • BDTX Module 33
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  BDTX Module 33

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2014

  Xem: 0

 • BDTX Module 41
  Mầm non
  BDTX Module 41

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2014

  Xem: 0

 • BDTX Module 31
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  BDTX Module 31

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2014

  Xem: 0

 • BDTX Module 35
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  BDTX Module 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2014

  Xem: 0