UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 11 tháng 9 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH BAN ĐẠI DIỆN CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ
TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC 2021 - 2022

Vào hồi 08h00 ngày 11 tháng 9 năm 2021, tại phòng họp Zoom trường mầm non Mỹ Hưng tổ chức Hội nghị họp Ban đại diện các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường đầu năm học 2021 - 2022.
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Ban chi ủy, Ban giám hiệu: Gồm có 03 đồng chí
- Tổng số: 03 đ/c; Có mặt: 03 đ/c; Vắng: 0 đ/c
2. Đại diện các tổ chức đoàn thể: Gồm có: 07 người
- Tống số: 07 đ/c; có mặt: 07 người; vắng: 0
3. Chủ tọa: Đồng chí: Nhữ Thị Thủy - Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
4. Thư ký: Đồng chí: Phạm Thị Hương - Chức vụ: Giáo viên, thư ký hội đồng.
II. NỘI DUNG:
1. Đồng chí chủ tọa thông qua kết quả đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của toàn trường trong thời gian từ tháng 7+8+9:
- Đã thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp về thực hiện việc giãn cách XH để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Đã xây dựng Kế hoạch và lên Phương án phòng chống dịch Covid-19 để chuẩn bị đón học sinh đi học sau thời gian nghỉ nghỉ hè, nghỉ dịch ở nhà khi có sự chỉ đạo của lãnh đạo TP cho phép.
- Đã tiến hành già soát toàn bộ CSVC, đồ dùng trang thiết bị, XD kế hoạch sửa chữa, bổ sung CSVC để phục vụ cho công tác CS&GD trẻ.
- Đã hoàn thành công tác phổ cập và công tác tuyển sinh trẻ vào trường theo đúng kế hoạch đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch PGD&ĐT giao cho nhà trường.
- Đã thực hiện việc phân công GV,NV phụ trách và ổn định sĩ số học sinh/lớp.
- Đã triển khai thực hiện việc khai giảng năm học mới theo sự chỉ đạo của TP bằng hình thức “Trực tuyến”, 100% GV các lớp đều đã lập được riêng nhóm Zalo, Fecebook của lớp, đã XD mục tiêu GD và ngân hàng nội dung của từng khối và đang thực hiện XD các nội dung HĐ để phối hợp cùng PH trong việc CS&GD trẻ ở nhà theo hình thức dạy online.
2. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022:
- Thực hiện việc ứng dụng đại trà PPGD tiên tiến Steam cho học sinh toàn trường, thực hiện XD trường MN lấy trẻ làm trung tâm, XD trường MN hạnh phúc.
- Thực hiện XD điểm 2 chuyên đề cho PGD&ĐT về “Ứng dụng PPGD tiên tiến Steam trong GD trẻ” và GDATGT cho trẻ với chương trình “Tôi yêu Việt Nam”
- 100% GV các lớp phối hợp tốt với PH trong việc CS&GD trẻ và “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc”.
- Yêu cầu 100% GV toàn trường trong thời gian trẻ vẫn nghỉ dịch ở nhà chưa được đến trường, XD kế hoạch phối hợp với PH và XD các Clip hoạt động phù hợp với từng độ tuổi, để hướng dẫn PH GD trẻ ở nhà bằng hình thức dạy online (mỗi tuần trẻ được thực hiện từ 2-3 hoạt động) và tổ chức giao lưu trực tiếp với trẻ thông qua phòng Zoom của các lớp (Mỗi tuần các lớp NT+3T thực hiện 1-2 lần; các lớp 4+5T thực hiện 2-3 lần vào các buổi tối thời gian giao lưu khoả từ 20-30 phút/lần do GV và PH thống nhất về thời gian).
- Dự kiến các khoản thu theo quy định và thoả thuận trong năm học 2021-2022 vẫn giữ nguyên các mức thu như năm học 2020-2021 (Khi nào có văn bản hướng dẫn cụ thể của các cấp mới tiến hành thực hiện các khoản thu). Cụ thể:
1. Tiền học phí khi nào có hướng dẫn cụ thể sẽ thực hiện theo văn bản HD.
2. Tiền đồ dùng học liệu: 150.000đ/năm/trẻ
3. Tiền đồ dùng phục vụ công tác CSBT: 150.000đ/năm/trẻ
4. Tiền phục vụ chăm sóc bán trú: 150.000đ/tháng/trẻ.
5. Tiền nước: 12.000đ/tháng/trẻ.
6. Tiền ăn của trẻ: 20.000đ/ngày/trẻ.
7. Quỹ phụ huynh (Do phụ huynh tự bàn bạc thống nhất và XD kế hoạch
nguon VI OLET